Z činnosti výtvarno-keramického krúžku
Centrum voľného času DÚHA, v spolupráci s Farnosťou sv. Košických Mučeníkov v Humennom, zorganizovali 8.2.2020 karneval / trollský/.
Na trollovskú zábavu prišlo viac než 90 maličkých trolčekov.
Deti si užili super hudbu a super šmykľavej a lepkavej paro - peny od DJ Petra Vaska.