Cvičenci z krúžku karate z CVČ Dúha v Humennom absolvovali skúšky technickej vyspelosti v karate, na ktoré sa pripravovali 5 mesiacov. Skúšobný komisár Ing. Michal Mihalik  Phd.  5. Dan, bol spokojný s priebehom skúšok.