Tréning záujmového krúžku v mestskej športovej hale

Tréning v CVČ DÚHA