grafitek

grafitek

Okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ

Centrum voľného času organizovalo v mestskej športovej hale okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ. Do okresného kola sa zapojilo 8  škôl. Hralo sa v dvoch skupinách. A skupina: Obchodná akadémia,  SZŠ, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická.B skupina: SOŠ technická, GAGLS, GJZ, Cirkevná spojená…

KLUBOVÁ ČINNOSŤ

Ak ste už vyrástli zo školských lavíc, neznamená to, že nemôžete prísť do centra. Práve pre Vás je tu možno jeden z nasledujúcich klubov. Stačí vyplniť prihlášku ( nájdete ju v časti záujmové útvary – Klubová činnosť),  zaplatiť poplatok  a…

Čiastočná úhrada poplatkov v Centre voľného času

Výška úhrady v školskom roku 2023/2024 je v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 151/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné (nariadenie o určení…

Záujmové útvary od 1.10.2023

  Záujmové útvary /krúžky/ budú realizované od 1.októbra 2023 a budú prebiehať podľa  rozvrhu hodín , ktorý bude k uvedenému dátumu zverejnený na webovej stránke CVČ …..

Tréning klubu Capoeira

Prihláška na tréning klubu Capoeira je k dispozícií na našej web stránke a nezabudnite v prípade záujmu ju odovzdať do 15. septembra 2023.  Vyskúšajte, je to trendy a cool…..

Výroba umeleckej keramiky

Prijíma nových členov do krúžkov. Môžete sa naučiť pracovať s hlinou, vdýchnuť jej život, zhmotniť svoje predstavy, byť tvorcom vlastného výrobku. Môžete sa s nami kontaktovať v keramickej dielničke 2.poschodie č. učebne 207Informácie a prihlášky získate na našej web stránke,…