Faktúry

Číslo faktúry dodávateľa Číslo faktúry interné Predmet faktúry Dodávateľ Hodnota Č. obj./zml. IČO Doručené Dátum úhrady Dátum zverejnenia
2020216 74/2020 Užívanie malého bazenú pre deti z letného tábora Správa rekreačnýc h a športových zariadené Humenné 48,00 € 038/2020 0000520560 18.08.2020 26.08.2020 26.08.2020
2020011 73/2020 Podaná strava pre deti z letného tábora Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné 248,51 € 037/2020 41798341 18.08.2020 18.08.2020 18.08.2020
1420001849 72/2020 Dodávka tepelnej energie za 07/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 132,30 € Zmluva na dodávku tepla č. 1102020 31728812 18.08.2020 18.08.2020 18.08.2020
20FV029 71/2020 Doprava detí z letného tábora na výlet -Stropkov ZOO-7.7.2020 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 155,00 € 035/2020 44791623 07.08.2020 18.08.2020 18.08.2020
20FV030 70/2020 Doprava detí z letného tábora na výlet – Morské oko 9.7.2020 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 150,00 € 036/2020 44791623 07.08.2020 18.08.2020 18.08.2020
7292715785 69/2020 elektrina za 07/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 162,55 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 07.08.2020 10.08.2020 10.08.2020
8265845780 68/2020 Telefónne poplatky za 07/2020 Slovak Telekom, a.s., Balkalská 28, Bratislava 87,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 37874586 01.08.2020 10.08.2020 10.08.2020
9160049349 67/2020 Poistné budova CVČ DÚHA UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 754,89 € Poistná zmluva 9160049349 00653501 15.07.2020 27.07.2020 27.07.2020
1420001567 66/2020 Dodávka tepelnej energie za 06/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 121,72 € Zmluva na dodávku tepla č.110202 31728812 10.07.2020 27.07.2020 27.07.2020
7292713553 65/2020 Dodávka elektriny za 06/2020 Východoslovenská energetika a.s. Košice 152,29 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 07.07.2020 10.07.2020 10.07.2020
20201484 64/2020 Nákup dekoratívnych farieb pre deti z letného tábora – projekt NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava 328,10 € 040/2020 47700203 08.07.2020 08.07.2020 08.07.2020
20200460 63/2020 Nákup materiálu- glazúr, lepidlo, paliace dosky, stojan  pre deti z letného tábora-projekt PECE spol. s.r.o., Očová 257,60 € 033/2020 36618233 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
8263977196 62/2020 Telefónne poplatky za 06/2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 87,61 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 01.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
405/2020 61/2020 Poskytovanie služieb GDPR za 04-06/2020 CUBS plus, s.r.o. Košice 104,40 € Zmluva  poskytovaní služieb 46943404 07.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
150/2020/H 60/2020 Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 04-06/2020 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 60,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu 43636373 01.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
2380430275 59/2020 Nákup dezinfekčného materiálu-rukavice Lyreco CE,SE, Pezinok 11,12 € 032/2020 35958120 01.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
2380428223 58/2020 Nákup dezinfekčného materiálu Lyreco CE,SE, Pezinok 352,31 € 032/2020 35958120 01.07.2020 07.07.2020 07.07.2020
200104134 57/2020 Nákup športového materiálu pre deti z letného tábora – projekt Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 86,40 € 039/2020 36811033 01.07.2020 01.07.2020 01.07.2020
120059266 56/2020 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 686,00 € 031/2020 31396674 29.06.2020 01.07.2020 01.07.2020
052/2020 55/2020 Revízia výťahu za 04-06/2020 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 60,00 € Zmluva ZoD 4/2002 14297396 29.06.2020 30.06.2020 30.06.2020
2500128576 54/2020 Vodné+stočné od 13.12.2019-17.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 657,10 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 24.06.2020 30.06.2020 30.06.2020
1420001285 53/2020 Dodávka tepelnej energie za 05/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 161,07 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 15.06.2020 16.06.2020 16.06.2020
91-20-001371 52/2020 ASC Agenda od 700 žiakov – CVČ 2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 179,00 € 030/2020 31361161 09.06.2020 16.06.2020 16.06.2020
7293423516 51/2020 Elektrina za 05/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 108,95 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 05.06.2020 12.06.2020 12.06.2020
8262096214 50/2020 Telefónne poplatky za 05/2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 87,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 01.06.2020 12.06.2020 12.06.2020
20200066 49/2020 Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy Požiarný servis-Humenné s.r.o., Humenné 160,25 € 029/2020 36483923 01.06.2020 12.06.2020 12.06.2020
120051075 48/2020 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 588,00 € 028/2020 31396674 28.05.2020 12.06.2020 12.06.2020
1420001003 47/2020 Dodávka tepelnej energie za 04/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 153,97 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 18.05.2020 21.05.2020 21.05.2020
20200209 46/2020 Nákup kanc.papier-technické zabezpečenie -Chemická olympiáda 7.5.2020 IKAS, s.r.o. Humenné 21,901 € 027/2020 36475891 11.05.2020 14.05.2020 14.05.2020
7294063015 45/2020 Elektrina za 04/2020 Východoslovenská energetika a.s. Košice 93,64 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 11.05.2020 11.05.2020 11.05.2020
8258575439 44/2020 Telefónne poplatky za 04/2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 87,20 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 04.05.2020 11.05.2020 11.05.2020
120041098 43/2020 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 588,00 € 43/2020 31396674 27.04.2020 11.05.2020 11.05.2020
0110138 42/2020 Nákup koberec – 1 ks INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh 75,90 € 024/2020 36190381 20.04.2020 21.04.2020 21.04.2020
20110139 41/2020 Nákup koberc – 1 ks INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-Juh 75,90 € 024/2020 36190381 20.04.2020 21.04.2020 21.04.2020
202020 40/2020 Prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia Ing. Ján Struňák, Jasenov 335 360,00 € 023/2020 44014571 20.4.2020 21.4.2020 21.4.2020
1419140158 39/2020 Dobropis vyúčtovanie tepla za rok 2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné -110,77 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 14.04.2020 28.04.2020 28.04.2020
1420000721 038/2020 Dodávka tepelnej energie za 03/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 812,91 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 14.04.2020 21.04.2020 21.04.2020
7293938467 035/2020 Elektrina za 03/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 129,67 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 7.4.2020 16.4.2020 16.4.2020
32020 036/2020 Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 03/2020 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 60,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 7.4.2020 16.4.2020 16.4.2020
20200150 037/2020 Nákup-notebook Asus, Office home and business 2019, Tlačiareň HP IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 810,00 € 022/2020 36475891 7.4.2020 16.4.2020 16.4.2020
170/2020 032/2020 Poskytovanie služieb GDPR za 01-03/2020 CUBS plus, s.r.o. Košice 104,40 € Zmluva o poskytovaní služieb 46943404 3.4.2020 6.4.2020 6.4.2020
73/2020/H 033/2020 Poskytovanie služieb technika BOZP a PO za 01-03/2020 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 43636373 3.4.2020 6.4.2020 6.4.2020
8256300304 031/2020 telefónne poplatky za 03/2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 87,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 3.4.2020 6.4.2020 6.4.2020
120034150 034/2020 Nákup-jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 784,00 € 021/2020 31396674 3.4.2020 16.4.2020 16.4.2020
003/2020 030/2020 Revízia výťahu 01-03/2020 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 60,00 € ZoD 4/2002 14297396 30.3.2020 30.3.2020 30.3.2020
1420000439 029/2020 Dodávka tepelnej energie za 02/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 752,03 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 28.3.2020 30.3.2020 30.3.2020
20200468 026/2020 Nákup farby NaVidieku.sk s.r.o., Bratislava 128,00 € 020/2020 47700203 25.3.2020 25.3.2020 25.3.2020
20200009 028/2020 Poskytovanie trénerskej činnosti pre ZÚ ATLETIKA za 03/2020 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 40573788 25.3.2020 6.4.2020 6.4.2020
20200008 025/2020 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2020 Mgr. Marek Lučka, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 40573788 25.3.2020 25.3.2020 25.3.2020
5052239224 027/2020 Nákup – poštovej schránky Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava 35,70 € 019/2020 35950226 25.3.2020 25.3.2020 25.3.2020
123 024/2020 Odvoz odpadu za 01-03/2020 Technické služby mesta Humenné 193,05 € Zmluva č.534 186155 16.3.2020 17.3.2020 17.3.2020
7294527080 022/2020 Elektrina za 02/2020 Východoslovenská energetika a.s. Košice 327,23 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 6.3.2020 6.5.2020 17.3.2020
8254034429 023/2020 Telefónne poplatky za 02/2020 Slovak telekom, a.s., Bratislava 87,83 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 36763469 6.3.2020 17.3.2020 17.3.2020
32020 021/2020 Trénerská činnosť ZÚ-Klub priateľov koní za 02/2020 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 180,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.8/2019 41625951 2.3.2020 17.3.2020 17.3.2020
120022142 020/2020 Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 784,00 € 016/2020 31396674 26.2.2020 17.3.2020 17.3.2020
2020065 019/2020 Využitie MŠH – súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 Správa rekreačných a športových zriadení Humenné 40,00 € 006/2020 520560 25.2.2020 26.2.2020 26.2.2020
2020066 018/2020 Využitie MŠH -súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 007/2020 520560 25.2.2020 26.2.2020 26.2.2020
720201886 017/2020 Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu Vema-mzdy od 02/20 do 01/21 Vema, s.r.o., Bratislava 281,40 € 017/2020 31355374 17.2.2020 26.2.2020 26.2.2020
202000008 15/2020 Ceny na súťaž OK florbal žiaci SŠ-28.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 015/2020 36013200 14.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
202000007 016/2020 Ceny na súťaž OK florbal žiačky SŠ-27.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 014/2020 36013200 14.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
202000003 013/2020 Ceny na súťaž OK basketbal žiaci SŠ-19.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 009/2020 36013200 10.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
202000002 014/2020 Ceny na súťaž OK basketbal žiačky SŠ-18.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 008/2020 36013200 10.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
202000004 012/2020 Ceny na súťaž OK bedminton dievčatá ZŠ-20.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 010/2020 36013200 10.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
202000005 011/2020 Ceny na súťaž OK bedminton chlapci ZŠ-21.2.2020 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 011/2020 36013200 10.2.2020 17.2.2020 17.2.2020
1420000158 010/2020 Dodávka tepelnej energie za 01/2020 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 524,64 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 10.2.2020 26.2.2020 26.2.2020
7294060552 009/2020 Elektrina za 01/2020 Východoslovenská energetika a.s., Košice 308,96 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 7.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
162020 008/2020 Účastnícky poplatok -školenie-Asociácie CVČ-29.1.2020-Bratislava Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica 20,00 € 004/2020 37817060 6.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
120016488 007/2020 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 735,00 € 003/2020 31396674 6.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
20200001 006/2020 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 01/2020 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.07/2019 40573788 4.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
12020 005/2020 Trénerská činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 01/2020 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 160,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 08/2019 41625951 3.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
1022731901 004/2020 Telefónne poplatky za 01/2020 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 87,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 3.2.2020 12.2.2020 12.2.2020
202000285 003/2020 Nákup-poukážky-ceny na súťaž-Matematická olympiáda-29.1.2020 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 60,00 € 005/2020 31321828 28.1.2020 29.1.2020 29.1.2020
52020 002/2020 Webhosting a internetová doména rok 2020 Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné 128,00 € 002/2020 40118860 17.1.2020 17.3.2020 17.3.2020
7294327360 331/2019 Elektrina za 12/2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice 298,31 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 16.1.2020 16.1.2020 16.1.2020
8249557909 332/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 12/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 87,65 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 16.1.2020 16.1.2020 16.1.2020
5041902384 333/2019 Finančný spravodaj rok 2019-doplatok Poradca podnikateľa, spol s.r.o. Žilina 32,57 € 31592503 16.1.2020 16.1.2020 16.1.2020
202000091 001/2020 Nákup-poukážky-ceny na súťaž Olympiáda AJ-15.1.2020 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 60,00 € 001/2020 31321828 13.1.2020 6.5.2020 20.1.2020
1929 285/2019 Prenájom tenisových kurtov za 09-10/2019 1. TC Humenné, s.r.o. Humenné 625,00 € 145/2019 36757519 19.11.2019 25.11.2019 25.11.2019
192882 283/2019 Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina 403,24 € 107/2019 33855871 19.11.2019 20.11.2019 20.11.2019
1537 284/2019 Odvoz odpadu za 10-12/2019 Technické služby mesta Humenné 122,55 € Zmluva č. 534 186155 19.11.2019 22.11.2019 22.11.2019
1190041 269/2019 Nákup-tenisových loptičie pre ZÚ Tenis 5 kartónov Brandhouse s.r.o., Košice 475,00 € 217/2019 46936718 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901131 276/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019- Družstevná pri Hornáde-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 183,00 € 188/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901130 275/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019-Michalovce, U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 55,00 € 189/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901132 277/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 15.10.2019 – Poprad- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 344,00 € 195/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901133 278/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2019-Košice-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 178,00 € 200/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901134 279/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 433,00 € 201/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901135 280/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019 – Michalovce- U-9, U-10, U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 112,00 € 203, 202/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901136 281/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 184,00 € 204/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901126 272/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019- Trebišov- U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 111 183/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901127 273/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov – U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 156,00 € 184/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901128 274/2018 Doprava futbalistov na zápas dňa 9.10.2019-Košice- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 232,00 € 179/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
20190027 271/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 10/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 40573788 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1419002724 268/2019 Dodávka tepelnej energie za 10/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2 506,21 € Zmluva na dodávku tepla 110201 31728812 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
5021917244 270/2019 Ročný prístup Verejná správa SR rok 2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 165,00 € 228/2019 31592503 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
201901245 264/2019 Nákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky Rostislav Pavlík, Mokrá II 353, Zlín ČR 383,00 € 130/2019 10574204 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
júl.19 262/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 1123712656 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
7292218452 263/2019 Elektrina za 10/2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice 264,18 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
2019/1002 261/2019 Štartovné-členovia ZÚ Plávanie-súťaž od 19.10.-20.10.2019 Plavecký klub CHEMES Humenné 471,00 € 137/2019 37879553 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
okt.19 260/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2019 Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.13/2019 1072557882 7.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
2019120 259/2019 Výroba pečiatky 3 ks Grafitek. sk s.r.o. Humenné 54,00 € 208/2019 46345337 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
19011980 267/2019 Odborný seminár-Moderná správa registratúry-21.11.2019 Asociácia správcov registratúry, Nováky 39,00 € 209/2019 37922190 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
8245139170 265/2019 telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
201804 266/2019 Odborný seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom 37,00 € 210/2019 33885567 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
okt.19 257/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.9/2019 104753958 6.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
24/2019 258/2019 Zhotovenie plagátov 19 ks A3 a výzdoby 20 ks A3 Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné 50,00 € 207/2019 51383101 6.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
322019 302/2019 Tréningová činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 11/2019 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 180,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 6.11.2019 11.12.2019 11.12.2019
júl.19 256/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.11/2019 1035729662 4.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
312019 255/2019 Trénerská činnosť ZÚ – Klub priateľov koní za 10/2019 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 160,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 4.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
júl.19 254/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 1031074154 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
2210144290 253/2019 Vodné a stočné od 18.9.2019-31.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 185,36 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
167642 252/2019 Predplatné publikácií-Úplné znenia zákonov 2020 I., II., III., Poradca s.r.o., Žilina 33,60 € 215/2019 36371271 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
192000049 248/2019 Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-6.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 199/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
192000048 249/2019 Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-7.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 198/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
192000047 250/2019 Ceny na súťaž-OK stolný tenis žiaci SŠ-12.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 197/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
192000046 251/2019 Ceny-súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., liptovský Hrádok 50,00 € 196/2019 36013200 25.10.2019 22.1.2020 28.10.2019
119108007 247/2019 Nákup jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 792,00 € 205/2019 31396674 24.10.2019 22.1.2020 28.10.2019
2019359 245/2019 Využitie športovej haly-súťaž-OK futsal SŠ-14.10.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 176/2019 520560 22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019
5570033824 246/2019 Poskytovanie služie STP – WINIBEU od 11/2019-10/2020 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 83,65 € 206/2019 162957 22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019
1901100 240/2019 Doprav a futbalistov na zápas-dňa 21.9.2019-Snina-U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 51,00 € 172/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901102 243/2019 Doprava futbalistov ma zápas dňa 23.9.2019-Trebišov- U-12 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 119,00 € 175/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901101 241/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 56,00 € 173/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901103 242/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 53,00 € 174/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901098 239/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 – Krásno -Košice-U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 183,00 € 157/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901097 238/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 Krásno-Košice-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 175,00 € 158/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901104 244/2019 Doprava futbalistov na zápas-29.9.2019-Spišská Nová Ves-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 281,00 € 180/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901099 237/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 8.9.2019-Bardejov-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 203,00 € 159/2019 4792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
DPP19038 235/2019 Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce Mgr. Ján Šimon, Naciná Ves 385 130,00 € 128/2019 51981874 10.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1419002439 236/2019 Dodávka tepelnej energie za 09/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 189,32 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 10.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
5219271879 234/2019 Nákup spiningový bicykel 1 ks + doprava Alza.sk s.r.o., Bratislava 267,79 € 194/2019 27082440 10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
726/2019 230/2019 Vykonané práce-služby GDPR, od 07-09/2019 CUBS plus, s.r.o., Košice 104,40 € Zmluva o poskytovaní služieb GDPR 46943404 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019105 228/2019 Nákup tonery 4 ks farebná tlačiareň Grafitek. sk s.r.o., Humenné 183,60 € 169/2019 46345337 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019106 229/2019 tonery 9 ks Grafitek,sk s.r.o., Štefanikova 1549/18, Humenné 221,10 € 193/2019 46345337 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
7293345433 232/2019 Elektrina za 09/2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice 205,74 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019249 233/2019 Demontáž a montáž porozbíjaných skiel na oknách VRvision s.r.o., Mierová 94, Humenné 463,72 € 167/2019 43885543 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2380389843 231/2019 Nákup toaletný papier, utierky Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok 581,90 € 192/2019 35958120 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
190106237 227/2019 Nákup-nakladací oceľový set, vibromasážny stroj Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 556,60 € 191/2019 36811033 7.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
192000041 226/2019 Ceny na súťaž OK Futsal SŠ –14.10.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 186/2019 36013200 2.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
8242916375 225/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 09/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 1.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
238/20119/H 224/2019 Služby technika PO+BOZP za 06-09/2019 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu 43636373 30.9.2019 8.10.2019 8.10.2019
6528319295 222/2019 Poistenie malých a stredných podnikateľov – Produkt 41 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava 202,30 € Poistná zmluva č. 6528319295 37874586 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
119097544 223/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 704,00 € 181/2019 31396674 27.9.2019 8.10.2019 8.10.2019
096/2019 221/2019 Revízia výťahu Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov,Humenné 77,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
192000040 220/2019 Ceny na súťaž OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 200,00 € 178/2019 36013200 25.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
2125566709 219/2019 Vodné + stočné od 22.6.2019-17.9.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 340,07 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 19.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901066 213/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L. M. s.r.o., Michalovce 190,00 € 142/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901065 212/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 58,00 € 141/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901068 217/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 50,00 € 149/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901069 215/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 282,00 € 147/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901070 216/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019-Stropkov-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 110,00 € 148/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901071 218/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019 – Vranov n/T- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 54,00 € 150/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901067 214/2019 Doprava futbalistov na zápas-20.8.2019-Vranov n/T-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 190,00 € 146/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
3/250919 165/2019 Seminár – Zákazka s nízkou hodnotou – 25.9.2019-Košice IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen 50,00 € 171/2019 47405279 17.9.2019 15.11.2019 17.9.2019
99507901 206/2019 Predplatné PaM+ Zákony 2020 PORADCA s.r.o., Žilina 76,00 € 170/2019 36371271 17.9.2019 17.9.2019 17.9.2019
2380385592 209/2019 Nákup-kancelárske potreby Lyreco CE, Pezinok 424,96 € 164/2019 35958120 17.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
TK3NM5 210/2019 Nákup-deliaca stena 2 ks+ 8 ks boxov Móbelix SK s.r.o., Bratislava 236,72 € 177/2019 35903414 17.9.2019 15.11.2019 17.9.2019
1419002251 207/2019 Dodávka tepelnej energie za 08/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 180,68 € Zmluva o dodávke tepla č.110202 31728812 17.9.2019 17.9.2019 17.10.2019
1295 208/2019 Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2019 Technické služby mesta Humenné 122,55 € Zmluva – odvoz odpadu č. 534 186155 17.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
2290098520 205/2019 Elektrina za 08/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 125,82 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 9.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
44732 203/2019 Doprava futbalistov na zápas-31.8.2019-Banská Bystrica-Badín-U-17, U-19 SAD Humenné, a.s. Humenné 725,00 € 154/2019 36477508 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
2019560 202/2019 Nákup – 2 x switch+servis internet IKAS, s.r.o. Humenné 145,80 € 165/2019 36475891 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
8240737088 204/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 102,16 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
419090119 200/2019 Preddavok-Finančný spravodaj ročník 2020 Poradca podnikateľa,spol.s r.o.,Žilina 26,40 € 163/2019 31592503 4.9.2019 4.9.2019 4.9.2019
5021912833 201/2019 Predplatné rok Personálny a mzdový porad.+daňový a účt.poradca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 214,03 € 162/2019 31592503 4.9.2019 4.9.2019 4.9.2019
FV190239 199/2019 Nákup-farby-maľovanie lezeckej steny Beáta Novakovská-farbea, Vinné 115,13 € 160/2019 44606753 30.8.2019 4.9.2019 4.9.2019
190455 198/2019 Nákup – Pur pena 25 ks – žinenky lezecká stena KOFOAM, s.r.o. košice 528,00 € 156/2019 36216194 28.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
190141 197/2019 Tlač plagátov A/3 a A/4 WM Agentúra, s.r.o., Štefániková 1516/11 Humenné 20,04 € 153/2019 50469665 23.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
13/2019 195/2019 Zhotovenie nadrozmerných samolepiacich tapiet 2 ks Bc. David Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné 90,00 € 151/2019 51383101 20.8.2019 2.9.2019 2.9.2019
119085124 194/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 880,00 € 152/2019 31396674 20.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
2019278 196/2019 Užívanie bazénu 10 m pre deti z letného tábora Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 91,50 € 117/2019 520560 20.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
19FV095 191/2019 Doprava detí z letného tábora na výlet – Spišský hrad-9.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 180,80 € 125/2019 44791623 14.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
1419001869 192/2019 Dodávka tepelnej energie za 07/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 083,12 € Zmluva o dodávke tepelnej energie 110202 31728812 14.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
19FV090 185/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 63,20 € 122/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV094 189/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Košice-17.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 156,80 € 121/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV092 187/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-10.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 59,20 € 126/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV091 186/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 59,20 € 123/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV093 188/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Stropkov-ZOO-11.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 89,60 € 127/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
7292426832 184/2019 Elektrina za 07/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 127,60 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
1918 190/2019 Prenájom tenisových kurtov od 1.5.-30.6.2019 1.TC Humenné, s.r.o.Humenné 500,00 € 091/2019 36757519 8.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
1274120355 184/2019 Nákup-telefón pevná linka – GIGASET Slovak Telekom, a.s. Bratislava 9,90 € 144/2019 35763469 8.8.2019 8.8.2019 8.8.2019
8238594758 183/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 101,51 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 2.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
2019015 181/2019 Podanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.-12.7.2019 Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné 534,00 € 135/2019 41798341 31.7.2019 12.8.2019 12.8.2019
2019016 182/2019 Podanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.-19.7.2019 Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné 540,00 € 136/2019 41798341 31.7.2019 12.8.2019 12.8.2019
219133 180/2019 Dodávka a montáž svietidiel – prízemie budova CVČ Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Humenné 953,77 € 139/2019 40122549 31.7.2019 1.8.2019 1.8.2019
190101509 178/2019 Nákup Aku vŕtačka + sada kľúčov, bitov REPO HUMENNÉ,s.r.o. Humenné 261,10 € 140/2019 689980 23.7.2019 23.7.2019 23.7.2019
20190336 177/2019 Vstupné na projekciu-sférické kino-deti letný tábor MB „Sferinis kinas“ organizačná zložka, Bratislava 140,00 € 111/2019 50660951 19.7.2019 19.7.2019 19.7.2019
TK3ECU 179/2019 Nákup – skrine 3 ks Móbelix SK s.r.o. Bratislava 369,90 € 138/2019 35903414 18.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV083 176/2019 Dopava detí z letného tábora – výlet- 6.6.2019-Košice-Alpínka TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 143,20 € 096/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV082 175/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € 104/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV084 174/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 8.6.2019- Košice-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 148,00 € 105/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
1419001584 173/2019 dodávka tepelnej energie za 06/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 092,14 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
jún.19 169/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019-WU-15 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5,Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2019 1040239464 5.7.2019 11.7.2019 11.7.2019
jún.19 168/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 5.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
7293610046 170/2019 Elektrina za 06/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 194,36 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 5.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
202019 172/2019 Oprava pračky MAREK HUC, Partizánska 42,Humenné 100,00 € 131/2019 41831250 5.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
TK3D5I 171/2019 Nákup-písací stôl-kancelársky Móbelix SK s.r.o. Bratislava 149,00 € 133/2019 35903414 5.7.2019 1.7.2019 5.7.2019
jún.19 167/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-17 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 165/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 06/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 166/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-19 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59,Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 164/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2019 Mgr. Polák Martin, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 104753958 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
428/2019 161/2019 Poskytnutie služieb-GDPR- za 04-06/2019 CUBS plus, s.r.o., Košice 104,40 € Zmluva o poskytnutí služieb 46943404 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
19FV071 163/2019 Doprava futbalistov na zápas 4.5.2019- Ľubotice-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 123,20 € 095/2019 44791623 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
159/2019/H 162/2019 Služby technika Po+BOZP za 04-06/2019 Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu 43636373 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
20190017 158/2019 Tréningová činnosť ZÚ Atletika za 06/2019 Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 1.7.2019 1.7.2019 1.7.2019
2125316626 159/2019 Vodné a stočné od 22.03.2019-21.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 449,93 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 1.7.2019 1.7.2019 1.7.2019
8236467512 160/2019 telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 116,99 € Zmluva o poskytovaní verjných služieb 35763469 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
119064890 157/2019 Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o.,Bratislava 616,00 € 132/2019 31396674 27.6.2019 1.7.2019 1.7.2019
2019054 156/2019 Výroba odznakov pre deti z letného tábora Grafitek.sk s.r.o. Humenné 40,00 € 120/2019 46345337 21.6.2019 21.6.2019 21.6.2019
2019005 155/2019 Nákup hranoly, uholníky, vruty, matice-lezecká stena J.P.WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 9, Košice 419,59 € 116/2019 46538399 20.6.2019 21.6.2019 21.6.2019
2019217033 154/2019 Nákup šiltovky+tričká pre deti – letný tábor Reklamné predmety, s.r.o. , Strečno 203,90 € 119/2019 48138495 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
2019004 152/2019 Nákup dosky-lezecká stena J.P.WOOD s.r.o. Košice 966,24 € 114/2019 46538399 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
982 153/2019 Odvoz odpadu od 04-06/2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
049/2019 151/2019 Revízia a oprava výťahu za 04-06/2019 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky 78,60 € Zmluva o dielo 14297396 17.6.2019 22.1.2020 17.6.2019
máj.19 148/2019 Trénerská činnosť futbal WU-15 za 05/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 1040239464 12.6.2019 17.6.2019 17.6.2019
7294052907 149/2019 Elektrina 05/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 253,14 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 12.6.2019 17.6.2019 17.6.2019
1419001299 150/2019 Dodávka tepelnej energie za 05/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 707,89 € Zmluva na dodávku tepla za 05/2019 31728812 12.6.2019 22.1.2020 17.6.2019
91-19-001541 147/2019 ASC Agenda pre CVČ -rok 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 179,00 € 118/2019 31361161 10.6.2019 11.6.2019 11.6.2019
19082250 146/2019 Nákup pásky pre Brother 12 ks TONERSYP s.r.o., Olomouc ČR 80,29 € 124/2019 3512886 10.6.2019 10.6.2019 10.6.2019
10023185S 145/2019 Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický MY HOME s.r.o., Snina 36,34 € 113/2019 36731684 6.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 141/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 05/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 104753958 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
20190013 144/2019 Technické zabezpečenie – súťaž OK ATLETIKA chlapci+dievčatá-30.5. a 31.5.2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 30,00 € 106/2019 40573788 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
20190012 142/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 40573788 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
8234356112 142/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 116,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
119056877 143/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 792,00 € 110/2019 31396674 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 138/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 140/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 05/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 139/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 05/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 137/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 05/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
5219139634 136/2019 Nákup notebook Dell 1 ks Alza.sk s.r.o., Bratislava 621,90 € 112/2019 36562939 3.6.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV054 135/2019 Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 18.4.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 224,00 € 073/2019 44791623 28.5.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV048 127/2019 Doprava futbalistov na zápas 10.3.2019-Vranov n/T-U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 48,80 € 048/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV050 132/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejovská Nová ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 166,40 € 072/2019 44791623 23.5.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV049 128/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2019 – Snina-U-17 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 44,80 € 051/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV051 129/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.3.2019-Košice- U-17, U-19 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 140,00 € 052/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV052 130/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019-Vranov n/T-U-15 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 41,60 € 065/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV053 131/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 31.3.2019-Vranov n/T-U-11 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 45,60 € 058/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
192000027 134/2019 Ceny na súťaž OK-ATLETIKA žiačky ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 101/2019 36013200 23.5.2019 28.5.2019 28.5.2019
192000028 133/2019 Ceny na súťaž-OK-ATLETIKA žiaci ZŠ-31.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 102/2019 36013200 23.5.2019 28.5.2019 28.5.2019
2019171 126/2016 Užívanie MFI – 22.5.2019 – súťaž – malý futbal str. žiaci – 22.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 086/2019 520560 22.5.2019 22.5.2019 24.5.2019
219000687 120/2019 Nákup – pásmo 100 m ŽijemeŠportem.sk, Ostrava-Vitkovice, ČR 27,00 € 103/2019 29382076 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019166 122/2019 Využitie MFI – súťaž- Malý futbal ml. žiakov ZŠ-7.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 082/2019 520560 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019167 121/2019 Využitie MFI – súťaž- Minifutbal MC DONALD CUP – 9.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 083/2019 520560 21.5.2019 21.5.2019 21.5.2019
2019168 123/2019 Využitie MFI-súťaž-Malý futbal ml. žiačky ZŠ-13.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 084/2019 520560 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019170 125/2019 Využitie MFI-súťaž-malý futbal star. žiačky – 21.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 085/2019 520560 21.5.2019 21.5.2020 21.5.2020
2019169 124/2019 Využitie MŠH-súťaž- KK vybíjaná ZŠ-17.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 56,00 € 042/2019 520560 21.5.2019 21.5.2020 21.5.2020
sep.19 116/2019 Namaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 4 ks BC. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné 480,00 € 011/2019 51383101 16.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
192000026 119/2019 Nákup činky- kotúč čierny-6 ks DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 200,00 € 099/2019 36013200 16.5.2019 21.5.2019 21.5.2019
1419001014 117/2019 Dodávka tepelnej energie za 04/2019 Humenská energetická spolonosť, s.r.o. Humenné 3 174,11 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 16.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
9160049349 118/2019 poistné-budova-majetok UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 754,89 € Poistná zmluva č. 9160049349 653501 16.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
7294050503 115/2019 Elektrina za 04/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 222,98 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
apr.19 110/2019 Trénerská činnosť zú futbal U-17 za 04/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, 26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 114/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 04/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č, 4/2019 1040239464 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 113/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 04/2019 Mgr. Martin polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 104753958 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
20190008 111/2019 trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
119047718 112/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 704,00 € 097/2019 31396674 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 108/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 04/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 107/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 04/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 109/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 04/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
190608 106/2019 Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda 58,20 € 094/2019 50344269 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
20190401 103/2019 Štartovné členovia ZÚ plávanie – súťaž- 30.3.2019 Plavecký klub CHemes Humenné 636,00 € 045/2019 37879553 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
20190060 104/2019 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov+vypracovanie správy Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné 262,10 € 093/2019 36483923 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
8232268339 105/2019 Telefónne poplatky+mobilný telefón za 04/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 109,90 € Zmluva o poskytované verejných služieb 35763469 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
101908975 102/2019 Nákup-rezačka polystyrén SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 21,20 € 092/2019 36426989 29.4.2019 30.4.2019 30.4.2019
2019037 96/2019 Nákup Toner 4 ks Grafitek.sk s.r.o., Humenné 87,60 € 090/2019 46345337 25.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
192000023 99/2019 Ceny na súťaž – OK Malý futbal ml žiaci ZŠ-7.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 087/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
192000025 101/2019 Ceny na súťaž „Minifutbal MC Donald CUP“ – 9.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 089/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
192000022 98/2019 Ceny na súťaž KK-vybíjaná ZŠ – 17.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 078/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
192000021 97/2019 Ceny na súťaž OK vybíjaná ZŠ – 10.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 077/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
192000024 100/2019 Ceny na súťaž OK-malý futbal ml.žiačky-13.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 088/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
14/2019 92/2019 Inštalácia programov, Patch kábel, sieťová karta +myš Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 85,10 € 080/2019 41581032 17.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
1419000729 95/2019 Dodávka tepelnej energie za 03/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 331,72 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 17.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
1418140159-dobropis 94/2019 Konečné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 Humenská energetická spoločnosť. s.r.o. Humenné 314,29 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 17.4.2019 18.4.2019 18.4.2019
FA022870 93/2019 Vlajky SR+EU 2U spol. s.r.o. Bratislava 57,18 € 081/2019 17315786 17.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
2019036 91/2019 Toner-farebná tlačiareň-4 ks Grafitek.sk s.r.o. Humenné 183,60 € 079/2019 46345337 16.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
192000019 89/2019 Ceny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 075/2019 36013200 12.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
192000020 90/2019 Ceny na súťaž OK-Florbal dievčatá ZŠ-3.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 076/2019 36013200 12.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
7292605919 88/2019 Elektrina za 03/2019 Východoslovenská energetika a.s., 042 91 Košice 305,34 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 11.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
1906 87/2019 Prenájom tenisovej haly – pre ZÚ Tenis 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 1 200,00 € 001/2019 36757519 11.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
192000018 86/2019 Ceny na súťaž OK-Atletika CH+D – 17.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 067/2019 36013200 11.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
20190104 85/2019 Materiál – projekt-dotácia-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta Katarína Lysá – Creative Time, Spišská Nová Ves 100,50 € 074/2019 52258394 9.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
2019/000020 84/2019 Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Monika Bančanská-CreaMia, Smolenická 16, Bratislava 63,40 € 071/2019 46177540 9.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
20190433 83/2019 Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Mgr. Martina Valešová-PROVISIO Pezinok 49,55 € 070/2019 43103731 9.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
8230175664 82/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 108,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 35763469 8.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
201901242 80/2019 Ceny – súťaž – Matematická olympiáda – 9.4.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislavs 90,00 € 068/2019 31321828 8.4.2019 8.4.2019 8.4.2019
201901241 79/2019 Ceny na súťaž – Biologická olympiáda 16.4.2019 TESCO STORES SR a.s., Bratislava 60,00 € 069/2019 31321828 8.4.2019 10.4.2019 10.4.2019
2019108 81/2019 Užívanie MŠH dňa 26.3.2019 – OK volejbal žiaci SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 041/2019 520560 8.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
194/2019 62/2019 Poskytovanie služieb – GDPR za 02-03/2019 CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice 69,60 € Zmluva o poskytovaní služieb 46943404 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV015 65/2019 Doprava futbalistov na zápas – Prešov, dňa 9.2.2019, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 120,00 € 015/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV020 68/2019 Doprava futbalistov na zápas – Stropkov, dňa 19.2.2019, U-14 a U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 86,40 € 032/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV014 64/2019 Doprava futbalistov na zápas – Trebišov-dňa 3.2.2019, U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 90,40 € 014/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV018 71/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 16.2.2019, Michalovce, U-17 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 44,80 € 035/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV019 67/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.2.2019, Strážske, U-12 a U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 25,60 € 031/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV021 069/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 20.2.2019- Trebišov, U-14 a U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 81,60 € 033/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV023 70/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.2.2019, Stropkov , U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 88,00 € 034/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV017 63/2019 Doprava futbalistov na zápas- Snina dňa 16.2.2019, U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 38,40 € 030/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV013 64/2019 Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 1.2.2019- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 40,00 € 013/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV016 66/2019 Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 14.2.2019, U-14, U-15 TRIMRDICAL Pharm D.S.. Michalovce 1, 071 01 40,00 € 029/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV022 72/2019 Doprava futbalistov na zápas-Trebišov-21.2.209 U-17 a U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 81,60 € 036/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
80/2019/H 77/2019 Služby technichnika BOZP a PO za I.štvrťrok 2019 Ing. Peter Huray, 067 77 Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu 43636373 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
192000017 74/2019 Ceny na súťaž OK – Veľký futbal chlapci SŠ-8.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 094/2019 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
192000015 76/2019 Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ dievčatá-4.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 060/2019 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
192000016 75/2019 Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ- chlapci – 5.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 061/2016 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
2380360421 62/2019 Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie olympiád Lyreco CE, SE, Pezinok 100,80 € 50/2019 35958120 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
119035361 73/2019 Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 704,00 € 66/2019 31396674 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
3 59/2019 Trénerská činnosť ZÚ – futbal U-11 za 03/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
20190005 60/2019 trénerská činnosť ZÚ atletika za 03/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 57/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal – U-13, za 03/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 03/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 56/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 03/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 78/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 03/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 60/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 03/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 58/2019 trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 03/2019 Bochyn Alexander. Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
2019027 51/2019 Nákup toner 1 ks Grafitek.sk s.r.o. Humenné 45,90 € 059/2019 46345337 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
2124970402 52/2019 Vodné a stočné od 19.12.2018-21.3.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 415,48 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
003/2019 50/2019 Revízia výťahu+oprava za 01-03/2019 Jozef karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 92,50 € Zmluva o dielo 14297396 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
feb.19 53/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 02/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 01 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 54/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 01/2019 Mgr. Martin polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
feb.19 55/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 02/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
102019 49/2019 Členský poplatok – ACVČ SR rok 2019 Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica 70,00 € uznesenie z valného zhromaždenia 37817060 27.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
1419000444 48/2019 Dodávka tepelnej energie za 02/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 902,93 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 20.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
201900992 44/2019 Ceny na súťaž Chemická olympiáda – 22.3.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislava 30,00 € 055/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
201900993 45/2019 Ceny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 – 26.3.2019 TESCO STORES SR, Bratislava 90,00 € 056/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
201900994 46/2019 Ceny na súťaž Pytagoriáda 6,7,8 – 27.3.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislava 90,00 € 057/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
feb.19 47/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 02/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 20.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
2019023 37/2019 Technické zabezpečenie – OK Florbal SŠ chlapci a dievčatá – 19.3.-20.3.2019-nákup tonery GRAFITEK.sk s.r.o. Humenné 43,80 € 054/2019 46345337 18.3.2019 18.3.2019 18.3.2019
192000011 041/2019 Ceny na súťaž – OK Florbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 038/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
192000010 042/2019 Ceny na súťaž OK – Florbal žiačky SŠ – 20.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 037/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
192000013 39/2019 Ceny na súťaž OK-volejbal dievčatá SŠ-27.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 040/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
192000012 040/2019 Ceny na súťaž OK-Volejbal chlapci SŠ-26.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 039/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
192000014 38/2019 Ceny na súťaž OK-volejbal žiačky ZŠ-29.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 043/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
116 43/2019 Odvoz odpadu za 01-03/2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 1865155 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
7294045740 36/2019 Elektrina 02/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 269,95 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.3.2019 18.3.2019 18.3.2019
2019059 35/2019 využívanie MŠH – OK basketbal SŠ – 5.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 017/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019061 033/2019 Využívanie MŠH – súťaž OK basketbal ZŠ žiačky – 12.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 019/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019062 32/2019 Využívanie MŠH súťaž OK basketbal ZŠ žiaci-1.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 016/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019060 034/2019 Využívanie MŠH súťaž-OK basketbal SŠ žiačky – 6.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 018/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
FAV19004 31/2019 Prenájom umelej trávy -zápas futbalisti U-19 dňa 10.3.2019-Vranov n/T MFK Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov n/T 120,00 € 049/2019 36475700 12.3.2019 22.1.2020 18.3.2019
20190003 29/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 80,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 4.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
8228125015 27/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 02/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 e Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.3.2019 12.3.2019 12.3.2019
1803 28/209 Poplatok za odborný seminár novela postupov účtovania -18.3.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 36,00 € 047/2019 35532882 4.3.2019 12.3.2019 12.3.2019
feb.19 26/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 02/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 4.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
feb.19 30/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19, za 02/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
2 25/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 02/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 2/2019 1.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
119023732 24/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 616,00 € 053/2019 31396674 28.2.2019 14.3.2019 14.3.2019
192000007 22/2019 Ceny na súťaž OK basketbal SŠ- žiaci – 5.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 025/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
192000006 020/2019 Ceny na súťaž OK Basketbal SŠ žiačky- 6.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 024/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
192000005 021/2019 Ceny na súťaž OK-basketbal ZŠ žiačky- 12.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 023/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
jan.19 23/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 01/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 20.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
192000004 019/2019 Ceny na súťaž OK – Basketbal ZŠ – žiaci 1.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 022/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
192000003 018/2019 Ceny na súťaž OK bedminton žiaci ZŠ-28.2.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 021/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
192000002 17/2019 Ceny na súťaž OK bedminton žiačky ZŠ – 27.2.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 020/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
720191903 16/2019 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie-mzdy Vema, s.r.o. Bratislava 272,64 € 044/2019 31355374 19.2.2019 20.2.2019 20.2.2019
19FV004 13/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 19.1.2019 – Košice a 26.1.2019-Trebišov, U-9, U-10, U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 276,00 € 009 a 010/2019 44791623 13.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
7293336629 014/2019 Elektrina za 01/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 300,07 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 13.2.2019 20.2.2019 20.2.2019
1419000159 15/2019 Dodávka tepelnej energie za 01/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 5 459,38 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 13.2.2019 21.3.2019 21.3.2019
119017553 dec.19 jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 616,00 € 026/2019 31396674 7.2.2019 28.2.2019 30.5.2019
jan.19 nov.19 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 01/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 6.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
20190001 júl.19 Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 4.2.2019 17.2.2019 17.2.2019
8226077078 jún.19 telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 35763469 4.2.2019 18.2.2019 18.2.2019
1 okt.19 Trénerska činnosť ZÚ futbal U-11 za 01/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné, 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 02/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 sep.19 Trénerská činnosť Zú futbal U-19 za 01/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 aug.19 Trénerska činnosť ZÚ FutbalU-13-Jozef Valkučák za 01/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
004/2019 máj.19 Vykonané práce-poverená osoba GDPR CUBS plus, s.r.o. Košice 278,40 € Zmluva o poskytovaní služieb – GDPR 46943404 28.1.2019 11.2.2019 11.2.2019
2019004 apr.19 preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-Prešov MOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina 87,40 € 007/2019 47416408 25.1.2019 29.1.2019 29.1.2019
310190020 mar.19 Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore ENERGOBYT s.r.o. Humenné 33,86 € jún.19 31680321 25.1.2019 7.2.2019 7.2.2019
1819-3911 feb.19 Nákup časopisu SLÁVIK 2019 ARES spol. s.r.o. Bratislava 3,00 € 005/2019 31363822 25.1.2019 8.2.2019 8.2.2019
7293021644 330/2018 elektrina – 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 293,87 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 18.1.2019 19.2.2019 19.2.2019
12019 jan.19 Webhosting a internetová doména rok 2019 Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné 128,00 € 004/2019 40118860 18.1.2019 19.2.2019 19.2.2019
5041801471 331/2018 vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 14,90 € 31592503 18.1.2019 25.1.2019
8224043242 329/2018 telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 107,26 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 10.1.2019 18.1.2019

 

Číslo faktúry dodávateľa Číslo faktúry interné Predmet faktúry Dodávateľ Hodnota Č. obj./zml. IČO Doručené Dátum úhrady Dátum zverejnenia
sep.19 321/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, 26. novembra 1, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 1123712656 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
mar.19 323/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2019 Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 1072557882 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
sep.19 325/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 1035729662 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
sep.19 322/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 1031074154 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
12/19 324/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 104753958 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
SPF19426966 328/2019 Nákup-textilná rohož 2 ks + podložka pod nohy 2 ks B2B partner s.r.o., Bratislava 118,80 € 143/2019 44413467 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
432019 326/2019 Tránerská činnosť ZÚ- Klub priateľov koní za 12/2019 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Železničná 717/64, Kamenica nad Cirochou 180,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
20190029 320/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 12/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 40573788 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
151/12/19 327/2019 Nákup,mikrovlnka, rádio, predlžovacie káble, USB kľúče Peter Gazdičok-ELEKRTO MAYA, Humenné 301,60 € 232/2019 40118053 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
2019798 329/2019 Nákup kancelárskych potrieb IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 237,17 € 214/2019 36475891 27.12.2019 31.12.2019 31.12.2019
1,92E+08 330/2019 Nákup športového materiálu pre ZÚ futbal DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 492,00 € 231/2019 36013200 27.12.2019 30.12.2019 30.12.2019
1,42E+09 319/2019 Dodávka tepelnej energie za 12/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné 4 950,00 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 27.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
219230 317/2019 Dodávka a montáž osvetlenia-rekonštrukcia-prízemie budova CVČ Ing. Ján Považan – SVIETIDLÁ, Humenné 343,49 € 185/2019 40122549 19.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
142/12/19 315/2019 Nákup, kanvica, predlžovacie káble, USB, batérie Peter Gazdičok- ELEKTRO MAYA, Humenné 567,90 € 219/2019 40118053 19.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
141/12/19 316/2019 Nákup-televízor, držiak na televízor,vysávač, USB Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Štúrova 1903/42, Humenné 635,00 € 185/2019 40118053 19.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
2,5E+09 318/2019 Dodávka vody, stočné za 11-12/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 222,43 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 19.12.2019 27.12.2019 27.12.2019
1901165 313/2018 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.12.2019-Košice- U-12 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 180,00 € 229/2019 44792123 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
5,05E+09 310/2019 Nákup čistiacich setov VILEDA+dezinfekčné prostriedky Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava-Ružinov 223,32 € 230/2019 35950226 18.12.2019 11.12.2019 18.12.2019
F190153 314/2019 Plachta-obal na žinienku 4 ks Ľubomír SMOLIGA, Vinné 397 480,00 € 187/2019 32672471 18.12.2019 19.12.2019 19.12.2019
1142019 312/2019 Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik Katarína Táslerová Duchoňová, Laborecká 27, Humenné 428,00 € 224/2019 40056864 17.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
982/2019 307/2019 Poslytovanie služieb GDPR 10-12/2019 CUBS plus, s.r.o., Košice 104,40 € Zmluva o poskytovaní služieb 46943404 12.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
1901161 309/2019 Doprava futbalistov na zápas – 23.11.2019-Zvolen- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 647,00 € 218/2019 44792123 12.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
1901160 308/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.11.2019-Námestovo- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce1 605,00 € 212/2019 44792123 12.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
1,42E+09 311/2019 Dodávka tepelnej energie za 11/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 938,94 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 12.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
142/2019 306/2019 Revízia výťahu 10-12/2019 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 66,00 € ZcD 4/2002 14297396 12.12.2019 17.12.2019 17.12.2019
1901152 304/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 10.11.2019-Trebišov -U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 112,00 € 211/2019 44792123 9.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
1901153 305/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 16.11.2019-Snina U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 54,00 € 216/2019 44792123 9.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
aug.19 301/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1503/1 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 1123712656 6.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
feb.19 303/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2019 Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2019 1072557882 6.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
7,29E+09 300/2019 Elektrina za 11/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 308,70 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 6.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
20190028 299/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 11/2019 Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 07/2019 40573788 5.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
nov.19 297/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2019 104753958 4.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
8,25E+09 298/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 11/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 109,48 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
aug.19 293/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2019 1035729662 2.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
aug.19 296/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 11/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 1031074154 2.12.2019 11.12.2019 11.12.2019
276/2019/H 294/2019 Služby technika Po+ BOZP za 10-12/2019 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu 43636373 2.12.2019 4.12.2019 4.12.2019
1903003 295/2019 Nákup športového materiálu pre ZÚ Plávanie Ploutvička s.r.o., Beroun, ČR 749,55 € 227/2019 6646263 2.12.2019 4.12.2019 4.12.2019
1,19E+08 290/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.e.o. Bratislava 1 408,00 € 222/2019 31396674 29.11.2019 4.12.2019 4.12.2019
2019128 286/2019 Tech. zabezpečenie -Technická olympiáda – 28.11.2019-toner 4 ks Grafitek.sk Humenné 183,60 € 221/2019 46345337 25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019
2,38E+09 289/2019 Nákup kancelárskych potrieb Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 223,92 € 220/2019 35958120 25.11.2019 4.12.2019 4.12.2019
2,02E+08 292/2019 Ceny na súťaž Olympiáda zo SJ+L – 27.11.2019 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava 30,00 € 225/2019 31321828 25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019
2,02E+08 291/2019 Ceny na súťaž- Technická olympiáda – 28.11.2019 TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava 90,00 € 226/2019 31321828 25.11.2019 25.11.2019 25.11.2019
TK0115014 288/2019 Nákup konferenčný stolík + poštovné MÓBELIX, SK s.r.o.. Bratislava 121,00 € 223/2019 37874586 22.11.2019 22.11.2019 22.11.2019
ZK3KFR/2111911424900 287/2019 Nákup pohovka GENEVE 2 ks MÓBELIX SK, s.r.o. Bratislava 378,00 € 223/2019 35903414 22.11.2019 22.11.2019 22.11.2019
1929 285/2019 Prenájom tenisových kurtov za 09-10/2019 1. TC Humenné, s.r.o. Humenné 625,00 € 145/2019 36757519 19.11.2019 25.11.2019 25.11.2019
192882 283/2019 Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina 403,24 € 107/2019 33855871 19.11.2019 20.11.2019 20.11.2019
1537 284/2019 Odvoz odpadu za 10-12/2019 Technické služby mesta Humenné 122,55 € Zmluva č. 534 186155 19.11.2019 22.11.2019 22.11.2019
1190041 269/2019 Nákup-tenisových loptičie pre ZÚ Tenis 5 kartónov Brandhouse s.r.o., Košice 475,00 € 217/2019 46936718 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901131 276/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019- Družstevná pri Hornáde-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 183,00 € 188/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901130 275/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 12.10.2019-Michalovce, U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 55,00 € 189/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901132 277/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 15.10.2019 – Poprad- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 344,00 € 195/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901133 278/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2019-Košice-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 178,00 € 200/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901134 279/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 433,00 € 201/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901135 280/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019 – Michalovce- U-9, U-10, U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 112,00 € 203, 202/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901136 281/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 184,00 € 204/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901126 272/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019- Trebišov- U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 111 183/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901127 273/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov – U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 156,00 € 184/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1901128 274/2018 Doprava futbalistov na zápas dňa 9.10.2019-Košice- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 1 232,00 € 179/2019 44792123 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
20190027 271/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 10/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2019 40573788 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
1,42E+09 268/2019 Dodávka tepelnej energie za 10/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 2 506,21 € Zmluva na dodávku tepla 110201 31728812 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
5,02E+09 270/2019 Ročný prístup Verejná správa SR rok 2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 165,00 € 228/2019 31592503 15.11.2019 18.11.2019 18.11.2019
2,02E+08 264/2019 Nákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky Rostislav Pavlík, Mokrá II 353, Zlín ČR 383,00 € 130/2019 10574204 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
júl.19 262/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2019 1123712656 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
7,29E+09 263/2019 Elektrina za 10/2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice 264,18 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
2019/1002 261/2019 Štartovné-členovia ZÚ Plávanie-súťaž od 19.10.-20.10.2019 Plavecký klub CHEMES Humenné 471,00 € 137/2019 37879553 8.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
okt.19 260/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2019 Mgr. Štefan Tomčák, Mierová 74, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.13/2019 1072557882 7.11.2019 12.11.2019 12.11.2019
2019120 259/2019 Výroba pečiatky 3 ks Grafitek. sk s.r.o. Humenné 54,00 € 208/2019 46345337 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
19011980 267/2019 Odborný seminár-Moderná správa registratúry-21.11.2019 Asociácia správcov registratúry, Nováky 39,00 € 209/2019 37922190 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
8,25E+09 265/2019 telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
201804 266/2019 Odborný seminár-Účtovná závierka v RO k 31.12.2019 Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom 37,00 € 210/2019 33885567 7.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
okt.19 257/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.9/2019 104753958 6.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
24/2019 258/2019 Zhotovenie plagátov 19 ks A3 a výzdoby 20 ks A3 Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné 50,00 € 207/2019 51383101 6.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
322019 302/2019 Tréningová činnosť ZÚ Klub priateľov koní za 11/2019 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 180,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 6.11.2019 11.12.2019 11.12.2019
júl.19 256/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.11/2019 1035729662 4.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
312019 255/2019 Trénerská činnosť ZÚ – Klub priateľov koní za 10/2019 Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 160,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2019 41625951 4.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
júl.19 254/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2019 1031074154 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
2,21E+09 253/2019 Vodné a stočné od 18.9.2019-31.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 185,36 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
167642 252/2019 Predplatné publikácií-Úplné znenia zákonov 2020 I., II., III., Poradca s.r.o., Žilina 33,60 € 215/2019 36371271 1.11.2019 7.11.2019 7.11.2019
1,92E+08 248/2019 Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-6.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 199/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
1,92E+08 249/2019 Ceny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ-7.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 198/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
1,92E+08 250/2019 Ceny na súťaž-OK stolný tenis žiaci SŠ-12.11.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 197/2019 36013200 25.10.2019 28.10.2019 28.10.2019
1,92E+08 251/2019 Ceny-súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., liptovský Hrádok 50,00 € 196/2019 36013200 25.10.2019 22.1.2020 28.10.2019
1,19E+08 247/2019 Nákup jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 792,00 € 205/2019 31396674 24.10.2019 22.1.2020 28.10.2019
2019359 245/2019 Využitie športovej haly-súťaž-OK futsal SŠ-14.10.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 176/2019 520560 22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019
5,57E+09 246/2019 Poskytovanie služie STP – WINIBEU od 11/2019-10/2020 IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 83,65 € 206/2019 162957 22.10.2019 23.10.2019 23.10.2019
1901100 240/2019 Doprav a futbalistov na zápas-dňa 21.9.2019-Snina-U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 51,00 € 172/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901102 243/2019 Doprava futbalistov ma zápas dňa 23.9.2019-Trebišov- U-12 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 119,00 € 175/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901101 241/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 56,00 € 173/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901103 242/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 23.9.2019-Snina-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 53,00 € 174/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901098 239/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 – Krásno -Košice-U-11 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 183,00 € 157/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901097 238/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 6.9.2019 Krásno-Košice-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 175,00 € 158/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901104 244/2019 Doprava futbalistov na zápas-29.9.2019-Spišská Nová Ves-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 281,00 € 180/2019 44792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1901099 237/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 8.9.2019-Bardejov-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1 203,00 € 159/2019 4792123 14.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
DPP19038 235/2019 Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácia práce Mgr. Ján Šimon, Naciná Ves 385 130,00 € 128/2019 51981874 10.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
1,42E+09 236/2019 Dodávka tepelnej energie za 09/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 189,32 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 10.10.2019 16.10.2019 16.10.2019
5,22E+09 234/2019 Nákup spiningový bicykel 1 ks + doprava Alza.sk s.r.o., Bratislava 267,79 € 194/2019 27082440 10.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
726/2019 230/2019 Vykonané práce-služby GDPR, od 07-09/2019 CUBS plus, s.r.o., Košice 104,40 € Zmluva o poskytovaní služieb GDPR 46943404 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019105 228/2019 Nákup tonery 4 ks farebná tlačiareň Grafitek. sk s.r.o., Humenné 183,60 € 169/2019 46345337 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019106 229/2019 tonery 9 ks Grafitek,sk s.r.o., Štefanikova 1549/18, Humenné 221,10 € 193/2019 46345337 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
7,29E+09 232/2019 Elektrina za 09/2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice 205,74 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2019249 233/2019 Demontáž a montáž porozbíjaných skiel na oknách VRvision s.r.o., Mierová 94, Humenné 463,72 € 167/2019 43885543 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
2,38E+09 231/2019 Nákup toaletný papier, utierky Lyreco CE, SE Panholec 20, Pezinok 581,90 € 192/2019 35958120 9.10.2019 10.10.2019 10.10.2019
1,9E+08 227/2019 Nákup-nakladací oceľový set, vibromasážny stroj Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 556,60 € 191/2019 36811033 7.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
1,92E+08 226/2019 Ceny na súťaž OK Futsal SŠ –14.10.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 186/2019 36013200 2.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
8,24E+09 225/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 09/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 1.10.2019 8.10.2019 8.10.2019
238/20119/H 224/2019 Služby technika PO+BOZP za 06-09/2019 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu 43636373 30.9.2019 8.10.2019 8.10.2019
6,53E+09 222/2019 Poistenie malých a stredných podnikateľov – Produkt 41 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava 202,30 € Poistná zmluva č. 6528319295 37874586 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
1,19E+08 223/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 704,00 € 181/2019 31396674 27.9.2019 8.10.2019 8.10.2019
096/2019 221/2019 Revízia výťahu Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov,Humenné 77,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 27.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
1,92E+08 220/2019 Ceny na súťaž OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 200,00 € 178/2019 36013200 25.9.2019 27.9.2019 27.9.2019
2,13E+09 219/2019 Vodné + stočné od 22.6.2019-17.9.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 340,07 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 19.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901066 213/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L. M. s.r.o., Michalovce 190,00 € 142/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901065 212/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 58,00 € 141/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901068 217/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 50,00 € 149/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901069 215/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 282,00 € 147/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901070 216/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.8.2019-Stropkov-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 110,00 € 148/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901071 218/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019 – Vranov n/T- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 54,00 € 150/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
1901067 214/2019 Doprava futbalistov na zápas-20.8.2019-Vranov n/T-U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. Michalovce 190,00 € 146/2019 44792123 18.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
3/250919 165/2019 Seminár – Zákazka s nízkou hodnotou – 25.9.2019-Košice IPEKO Zvolen s.r.o., Zvolen 50,00 € 171/2019 47405279 17.9.2019 15.11.2019 17.9.2019
99507901 206/2019 Predplatné PaM+ Zákony 2020 PORADCA s.r.o., Žilina 76,00 € 170/2019 36371271 17.9.2019 17.9.2019 17.9.2019
2,38E+09 209/2019 Nákup-kancelárske potreby Lyreco CE, Pezinok 424,96 € 164/2019 35958120 17.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
TK3NM5 210/2019 Nákup-deliaca stena 2 ks+ 8 ks boxov Móbelix SK s.r.o., Bratislava 236,72 € 177/2019 35903414 17.9.2019 15.11.2019 17.9.2019
1,42E+09 207/2019 Dodávka tepelnej energie za 08/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 180,68 € Zmluva o dodávke tepla č.110202 31728812 17.9.2019 17.9.2019 17.10.2019
1295 208/2019 Odvoz odpadu od 1.7.-30.9.2019 Technické služby mesta Humenné 122,55 € Zmluva – odvoz odpadu č. 534 186155 17.9.2019 26.9.2019 26.9.2019
2,29E+09 205/2019 Elektrina za 08/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 125,82 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 9.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
44732 203/2019 Doprava futbalistov na zápas-31.8.2019-Banská Bystrica-Badín-U-17, U-19 SAD Humenné, a.s. Humenné 725,00 € 154/2019 36477508 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
2019560 202/2019 Nákup – 2 x switch+servis internet IKAS, s.r.o. Humenné 145,80 € 165/2019 36475891 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
8,24E+09 204/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 102,16 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.9.2019 10.9.2019 10.9.2019
4,19E+08 200/2019 Preddavok-Finančný spravodaj ročník 2020 Poradca podnikateľa,spol.s r.o.,Žilina 26,40 € 163/2019 31592503 4.9.2019 4.9.2019 4.9.2019
5,02E+09 201/2019 Predplatné rok Personálny a mzdový porad.+daňový a účt.poradca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina 214,03 € 162/2019 31592503 4.9.2019 4.9.2019 4.9.2019
FV190239 199/2019 Nákup-farby-maľovanie lezeckej steny Beáta Novakovská-farbea, Vinné 115,13 € 160/2019 44606753 30.8.2019 4.9.2019 4.9.2019
190455 198/2019 Nákup – Pur pena 25 ks – žinenky lezecká stena KOFOAM, s.r.o. košice 528,00 € 156/2019 36216194 28.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
190141 197/2019 Tlač plagátov A/3 a A/4 WM Agentúra, s.r.o., Štefániková 1516/11 Humenné 20,04 € 153/2019 50469665 23.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
13/2019 195/2019 Zhotovenie nadrozmerných samolepiacich tapiet 2 ks Bc. David Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné 90,00 € 151/2019 51383101 20.8.2019 2.9.2019 2.9.2019
1,19E+08 194/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 880,00 € 152/2019 31396674 20.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
2019278 196/2019 Užívanie bazénu 10 m pre deti z letného tábora Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 91,50 € 117/2019 520560 20.8.2019 28.8.2019 28.8.2019
19FV095 191/2019 Doprava detí z letného tábora na výlet – Spišský hrad-9.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 180,80 € 125/2019 44791623 14.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
1,42E+09 192/2019 Dodávka tepelnej energie za 07/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 083,12 € Zmluva o dodávke tepelnej energie 110202 31728812 14.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
19FV090 185/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 63,20 € 122/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV094 189/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Košice-17.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 156,80 € 121/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV092 187/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-10.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 59,20 € 126/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV091 186/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 59,20 € 123/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
19FV093 188/2019 Doprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Stropkov-ZOO-11.7.2019 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 89,60 € 127/2019 44791623 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
7,29E+09 184/2019 Elektrina za 07/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 127,60 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 8.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
1918 190/2019 Prenájom tenisových kurtov od 1.5.-30.6.2019 1.TC Humenné, s.r.o.Humenné 500,00 € 091/2019 36757519 8.8.2019 14.8.2019 14.8.2019
1,27E+09 184/2019 Nákup-telefón pevná linka – GIGASET Slovak Telekom, a.s. Bratislava 9,90 € 144/2019 35763469 8.8.2019 8.8.2019 8.8.2019
8,24E+09 183/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 101,51 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 2.8.2019 12.8.2019 12.8.2019
2019015 181/2019 Podanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.-12.7.2019 Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné 534,00 € 135/2019 41798341 31.7.2019 12.8.2019 12.8.2019
2019016 182/2019 Podanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.-19.7.2019 Ján Voloch, Chemlonská 1, 066 01 Humenné 540,00 € 136/2019 41798341 31.7.2019 12.8.2019 12.8.2019
219133 180/2019 Dodávka a montáž svietidiel – prízemie budova CVČ Ing. Ján Považan- SVIETIDLÁ, Humenné 953,77 € 139/2019 40122549 31.7.2019 1.8.2019 1.8.2019
1,9E+08 178/2019 Nákup Aku vŕtačka + sada kľúčov, bitov REPO HUMENNÉ,s.r.o. Humenné 261,10 € 140/2019 689980 23.7.2019 23.7.2019 23.7.2019
20190336 177/2019 Vstupné na projekciu-sférické kino-deti letný tábor MB „Sferinis kinas“ organizačná zložka, Bratislava 140,00 € 111/2019 50660951 19.7.2019 19.7.2019 19.7.2019
TK3ECU 179/2019 Nákup – skrine 3 ks Móbelix SK s.r.o. Bratislava 369,90 € 138/2019 35903414 18.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV083 176/2019 Dopava detí z letného tábora – výlet- 6.6.2019-Košice-Alpínka TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 143,20 € 096/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV082 175/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € 104/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
19FV084 174/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 8.6.2019- Košice-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 148,00 € 105/2019 44791623 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
1,42E+09 173/2019 dodávka tepelnej energie za 06/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 092,14 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 15.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
jún.19 169/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019-WU-15 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5,Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2019 1040239464 5.7.2019 11.7.2019 11.7.2019
jún.19 168/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 5.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
7,29E+09 170/2019 Elektrina za 06/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 194,36 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 5.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
202019 172/2019 Oprava pračky MAREK HUC, Partizánska 42,Humenné 100,00 € 131/2019 41831250 5.7.2019 18.7.2019 18.7.2019
TK3D5I 171/2019 Nákup-písací stôl-kancelársky Móbelix SK s.r.o. Bratislava 149,00 € 133/2019 35903414 5.7.2019 1.7.2019 5.7.2019
jún.19 167/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-17 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 165/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 06/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 166/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal za 06/2019- U-19 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59,Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
jún.19 164/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2019 Mgr. Polák Martin, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 104753958 3.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
428/2019 161/2019 Poskytnutie služieb-GDPR- za 04-06/2019 CUBS plus, s.r.o., Košice 104,40 € Zmluva o poskytnutí služieb 46943404 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
19FV071 163/2019 Doprava futbalistov na zápas 4.5.2019- Ľubotice-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 123,20 € 095/2019 44791623 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
159/2019/H 162/2019 Služby technika Po+BOZP za 04-06/2019 Ing. Peter Huray, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č. 10/2018/Hu 43636373 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
20190017 158/2019 Tréningová činnosť ZÚ Atletika za 06/2019 Mgr. marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 1.7.2019 1.7.2019 1.7.2019
2,13E+09 159/2019 Vodné a stočné od 22.03.2019-21.06.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 449,93 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 1.7.2019 1.7.2019 1.7.2019
8,24E+09 160/2019 telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 116,99 € Zmluva o poskytovaní verjných služieb 35763469 1.7.2019 8.7.2019 8.7.2019
1,19E+08 157/2019 Nákup-jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o.,Bratislava 616,00 € 132/2019 31396674 27.6.2019 1.7.2019 1.7.2019
2019054 156/2019 Výroba odznakov pre deti z letného tábora Grafitek.sk s.r.o. Humenné 40,00 € 120/2019 46345337 21.6.2019 21.6.2019 21.6.2019
2019005 155/2019 Nákup hranoly, uholníky, vruty, matice-lezecká stena J.P.WOOD s.r.o., Kpt. Nálepku 9, Košice 419,59 € 116/2019 46538399 20.6.2019 21.6.2019 21.6.2019
2,02E+09 154/2019 Nákup šiltovky+tričká pre deti – letný tábor Reklamné predmety, s.r.o. , Strečno 203,90 € 119/2019 48138495 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
2019004 152/2019 Nákup dosky-lezecká stena J.P.WOOD s.r.o. Košice 966,24 € 114/2019 46538399 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
982 153/2019 Odvoz odpadu od 04-06/2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 19.6.2019 20.6.2019 20.6.2019
049/2019 151/2019 Revízia a oprava výťahu za 04-06/2019 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky 78,60 € Zmluva o dielo 14297396 17.6.2019 22.1.2020 17.6.2019
máj.19 148/2019 Trénerská činnosť futbal WU-15 za 05/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 1040239464 12.6.2019 17.6.2019 17.6.2019
7,29E+09 149/2019 Elektrina 05/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 253,14 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 12.6.2019 17.6.2019 17.6.2019
1,42E+09 150/2019 Dodávka tepelnej energie za 05/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 707,89 € Zmluva na dodávku tepla za 05/2019 31728812 12.6.2019 22.1.2020 17.6.2019
91-19-001541 147/2019 ASC Agenda pre CVČ -rok 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 179,00 € 118/2019 31361161 10.6.2019 11.6.2019 11.6.2019
19082250 146/2019 Nákup pásky pre Brother 12 ks TONERSYP s.r.o., Olomouc ČR 80,29 € 124/2019 3512886 10.6.2019 10.6.2019 10.6.2019
10023185S 145/2019 Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický MY HOME s.r.o., Snina 36,34 € 113/2019 36731684 6.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 141/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 05/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 104753958 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
20190013 144/2019 Technické zabezpečenie – súťaž OK ATLETIKA chlapci+dievčatá-30.5. a 31.5.2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 30,00 € 106/2019 40573788 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
20190012 142/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 05/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 40573788 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
8,23E+09 142/2019 Telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 116,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
1,19E+08 143/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 792,00 € 110/2019 31396674 4.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 138/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 140/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 05/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 139/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 05/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
máj.19 137/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 05/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 3.6.2019 6.6.2019 6.6.2019
5,22E+09 136/2019 Nákup notebook Dell 1 ks Alza.sk s.r.o., Bratislava 621,90 € 112/2019 36562939 3.6.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV054 135/2019 Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 18.4.2019- Spišská Nová Ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 224,00 € 073/2019 44791623 28.5.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV048 127/2019 Doprava futbalistov na zápas 10.3.2019-Vranov n/T-U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 1 48,80 € 048/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV050 132/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejovská Nová ves-U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 166,40 € 072/2019 44791623 23.5.2019 3.6.2019 3.6.2019
19FV049 128/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2019 – Snina-U-17 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 44,80 € 051/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV051 129/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.3.2019-Košice- U-17, U-19 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 140,00 € 052/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV052 130/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019-Vranov n/T-U-15 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 41,60 € 065/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
19FV053 131/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 31.3.2019-Vranov n/T-U-11 TRINEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1 45,60 € 058/2019 44791623 23.5.2019 24.5.2019 24.5.2019
1,92E+08 134/2019 Ceny na súťaž OK-ATLETIKA žiačky ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 101/2019 36013200 23.5.2019 28.5.2019 28.5.2019
1,92E+08 133/2019 Ceny na súťaž-OK-ATLETIKA žiaci ZŠ-31.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 102/2019 36013200 23.5.2019 28.5.2019 28.5.2019
2019171 126/2016 Užívanie MFI – 22.5.2019 – súťaž – malý futbal str. žiaci – 22.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 086/2019 520560 22.5.2019 22.5.2019 24.5.2019
2,19E+08 120/2019 Nákup – pásmo 100 m ŽijemeŠportem.sk, Ostrava-Vitkovice, ČR 27,00 € 103/2019 29382076 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019166 122/2019 Využitie MFI – súťaž- Malý futbal ml. žiakov ZŠ-7.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 082/2019 520560 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019167 121/2019 Využitie MFI – súťaž- Minifutbal MC DONALD CUP – 9.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 083/2019 520560 21.5.2019 21.5.2019 21.5.2019
2019168 123/2019 Využitie MFI-súťaž-Malý futbal ml. žiačky ZŠ-13.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 084/2019 520560 21.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
2019170 125/2019 Využitie MFI-súťaž-malý futbal star. žiačky – 21.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 20,00 € 085/2019 520560 21.5.2019 21.5.2020 21.5.2020
2019169 124/2019 Využitie MŠH-súťaž- KK vybíjaná ZŠ-17.5.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 56,00 € 042/2019 520560 21.5.2019 21.5.2020 21.5.2020
sep.19 116/2019 Namaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu 4 ks BC. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné 480,00 € 011/2019 51383101 16.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
1,92E+08 119/2019 Nákup činky- kotúč čierny-6 ks DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 200,00 € 099/2019 36013200 16.5.2019 21.5.2019 21.5.2019
1,42E+09 117/2019 Dodávka tepelnej energie za 04/2019 Humenská energetická spolonosť, s.r.o. Humenné 3 174,11 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 16.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
9,16E+09 118/2019 poistné-budova-majetok UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 754,89 € Poistná zmluva č. 9160049349 653501 16.5.2019 22.1.2020 21.5.2019
7,29E+09 115/2019 Elektrina za 04/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 222,98 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.5.2019 16.5.2019 16.5.2019
apr.19 110/2019 Trénerská činnosť zú futbal U-17 za 04/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, 26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 1123712656 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 114/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 04/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č, 4/2019 1040239464 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 113/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 04/2019 Mgr. Martin polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 104753958 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
20190008 111/2019 trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 04/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
1,19E+08 112/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 704,00 € 097/2019 31396674 6.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 108/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 04/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2019 1049956402 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 107/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 04/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 1035729662 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
apr.19 109/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 04/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2019 1031074154 2.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
190608 106/2019 Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda 58,20 € 094/2019 50344269 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
20190401 103/2019 Štartovné členovia ZÚ plávanie – súťaž- 30.3.2019 Plavecký klub CHemes Humenné 636,00 € 045/2019 37879553 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
20190060 104/2019 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov+vypracovanie správy Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné 262,10 € 093/2019 36483923 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
8,23E+09 105/2019 Telefónne poplatky+mobilný telefón za 04/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 109,90 € Zmluva o poskytované verejných služieb 35763469 2.5.2019 6.5.2019 6.5.2019
1,02E+08 102/2019 Nákup-rezačka polystyrén SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 21,20 € 092/2019 36426989 29.4.2019 30.4.2019 30.4.2019
2019037 96/2019 Nákup Toner 4 ks Grafitek.sk s.r.o., Humenné 87,60 € 090/2019 46345337 25.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
1,92E+08 99/2019 Ceny na súťaž – OK Malý futbal ml žiaci ZŠ-7.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 087/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
1,92E+08 101/2019 Ceny na súťaž „Minifutbal MC Donald CUP“ – 9.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 089/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
1,92E+08 98/2019 Ceny na súťaž KK-vybíjaná ZŠ – 17.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 078/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
1,92E+08 97/2019 Ceny na súťaž OK vybíjaná ZŠ – 10.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 077/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
1,92E+08 100/2019 Ceny na súťaž OK-malý futbal ml.žiačky-13.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 088/2019 36013200 25.4.2019 29.4.2019 29.4.2019
14/2019 92/2019 Inštalácia programov, Patch kábel, sieťová karta +myš Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 85,10 € 080/2019 41581032 17.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
1,42E+09 95/2019 Dodávka tepelnej energie za 03/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 331,72 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 17.4.2019 25.4.2019 25.4.2019
1418140159-dobropis 94/2019 Konečné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2018 Humenská energetická spoločnosť. s.r.o. Humenné 314,29 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 17.4.2019 18.4.2019 18.4.2019
FA022870 93/2019 Vlajky SR+EU 2U spol. s.r.o. Bratislava 57,18 € 081/2019 17315786 17.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
2019036 91/2019 Toner-farebná tlačiareň-4 ks Grafitek.sk s.r.o. Humenné 183,60 € 079/2019 46345337 16.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
1,92E+08 89/2019 Ceny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 075/2019 36013200 12.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
1,92E+08 90/2019 Ceny na súťaž OK-Florbal dievčatá ZŠ-3.5.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 076/2019 36013200 12.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
7,29E+09 88/2019 Elektrina za 03/2019 Východoslovenská energetika a.s., 042 91 Košice 305,34 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 11.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
1906 87/2019 Prenájom tenisovej haly – pre ZÚ Tenis 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 1 200,00 € 001/2019 36757519 11.4.2019 17.4.2019 17.4.2019
1,92E+08 86/2019 Ceny na súťaž OK-Atletika CH+D – 17.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 067/2019 36013200 11.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
20190104 85/2019 Materiál – projekt-dotácia-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta Katarína Lysá – Creative Time, Spišská Nová Ves 100,50 € 074/2019 52258394 9.4.2019 11.4.2019 11.4.2019
2019/000020 84/2019 Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Monika Bančanská-CreaMia, Smolenická 16, Bratislava 63,40 € 071/2019 46177540 9.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
20190433 83/2019 Materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Mgr. Martina Valešová-PROVISIO Pezinok 49,55 € 070/2019 43103731 9.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
8,23E+09 82/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 108,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 35763469 8.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
2,02E+08 80/2019 Ceny – súťaž – Matematická olympiáda – 9.4.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislavs 90,00 € 068/2019 31321828 8.4.2019 8.4.2019 8.4.2019
2,02E+08 79/2019 Ceny na súťaž – Biologická olympiáda 16.4.2019 TESCO STORES SR a.s., Bratislava 60,00 € 069/2019 31321828 8.4.2019 10.4.2019 10.4.2019
2019108 81/2019 Užívanie MŠH dňa 26.3.2019 – OK volejbal žiaci SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 041/2019 520560 8.4.2019 9.4.2019 9.4.2019
194/2019 62/2019 Poskytovanie služieb – GDPR za 02-03/2019 CUBS plus, s.r.o., Masarykova č.21, 040 01 Košice 69,60 € Zmluva o poskytovaní služieb 46943404 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV015 65/2019 Doprava futbalistov na zápas – Prešov, dňa 9.2.2019, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 120,00 € 015/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV020 68/2019 Doprava futbalistov na zápas – Stropkov, dňa 19.2.2019, U-14 a U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 86,40 € 032/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV014 64/2019 Doprava futbalistov na zápas – Trebišov-dňa 3.2.2019, U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 90,40 € 014/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV018 71/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 16.2.2019, Michalovce, U-17 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 44,80 € 035/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV019 67/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 17.2.2019, Strážske, U-12 a U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 25,60 € 031/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV021 069/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 20.2.2019- Trebišov, U-14 a U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 81,60 € 033/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV023 70/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 24.2.2019, Stropkov , U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 88,00 € 034/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV017 63/2019 Doprava futbalistov na zápas- Snina dňa 16.2.2019, U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 38,40 € 030/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV013 64/2019 Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 1.2.2019- U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 40,00 € 013/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV016 66/2019 Doprava futbalistov na zápas -Vranov n/T-dňa 14.2.2019, U-14, U-15 TRIMRDICAL Pharm D.S.. Michalovce 1, 071 01 40,00 € 029/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
19FV022 72/2019 Doprava futbalistov na zápas-Trebišov-21.2.209 U-17 a U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 81,60 € 036/2019 44791623 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
80/2019/H 77/2019 Služby technichnika BOZP a PO za I.štvrťrok 2019 Ing. Peter Huray, 067 77 Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu 43636373 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,92E+08 74/2019 Ceny na súťaž OK – Veľký futbal chlapci SŠ-8.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 094/2019 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,92E+08 76/2019 Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ dievčatá-4.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 060/2019 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,92E+08 75/2019 Ceny na súťaž OK Hádzaná ZŠ- chlapci – 5.4.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 061/2016 36013200 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
2,38E+09 62/2019 Nákup kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie olympiád Lyreco CE, SE, Pezinok 100,80 € 50/2019 35958120 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,19E+08 73/2019 Nákup-jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 704,00 € 66/2019 31396674 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
3 59/2019 Trénerská činnosť ZÚ – futbal U-11 za 03/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
20190005 60/2019 trénerská činnosť ZÚ atletika za 03/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, 066 01 Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 57/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal – U-13, za 03/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 03/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 56/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 03/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 78/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 03/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 60/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 03/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
mar.19 58/2019 trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 03/2019 Bochyn Alexander. Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 4.4.2019 4.4.2019 4.4.2019
2019027 51/2019 Nákup toner 1 ks Grafitek.sk s.r.o. Humenné 45,90 € 059/2019 46345337 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
2,12E+09 52/2019 Vodné a stočné od 19.12.2018-21.3.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 415,48 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
003/2019 50/2019 Revízia výťahu+oprava za 01-03/2019 Jozef karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 92,50 € Zmluva o dielo 14297396 28.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
feb.19 53/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 02/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 01 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 54/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 01/2019 Mgr. Martin polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
feb.19 55/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 02/2019 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2019 28.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
102019 49/2019 Členský poplatok – ACVČ SR rok 2019 Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica 70,00 € uznesenie z valného zhromaždenia 37817060 27.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
1,42E+09 48/2019 Dodávka tepelnej energie za 02/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 902,93 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 20.3.2019 28.3.2019 28.3.2019
2,02E+08 44/2019 Ceny na súťaž Chemická olympiáda – 22.3.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislava 30,00 € 055/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
2,02E+08 45/2019 Ceny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 – 26.3.2019 TESCO STORES SR, Bratislava 90,00 € 056/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
2,02E+08 46/2019 Ceny na súťaž Pytagoriáda 6,7,8 – 27.3.2019 TESCO STORES SR, a.s. Bratislava 90,00 € 057/2019 31321828 20.3.2019 20.3.2019 20.3.2019
feb.19 47/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 02/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 20.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
2019023 37/2019 Technické zabezpečenie – OK Florbal SŠ chlapci a dievčatá – 19.3.-20.3.2019-nákup tonery GRAFITEK.sk s.r.o. Humenné 43,80 € 054/2019 46345337 18.3.2019 18.3.2019 18.3.2019
1,92E+08 041/2019 Ceny na súťaž – OK Florbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 038/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
1,92E+08 042/2019 Ceny na súťaž OK – Florbal žiačky SŠ – 20.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 037/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
1,92E+08 39/2019 Ceny na súťaž OK-volejbal dievčatá SŠ-27.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 040/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
1,92E+08 040/2019 Ceny na súťaž OK-Volejbal chlapci SŠ-26.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádo 50,00 € 039/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
1,92E+08 38/2019 Ceny na súťaž OK-volejbal žiačky ZŠ-29.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 043/2019 36013200 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
116 43/2019 Odvoz odpadu za 01-03/2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 1865155 18.3.2019 21.3.2019 21.3.2019
7,29E+09 36/2019 Elektrina 02/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 269,95 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.3.2019 18.3.2019 18.3.2019
2019059 35/2019 využívanie MŠH – OK basketbal SŠ – 5.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 017/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019061 033/2019 Využívanie MŠH – súťaž OK basketbal ZŠ žiačky – 12.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 019/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019062 32/2019 Využívanie MŠH súťaž OK basketbal ZŠ žiaci-1.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 016/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
2019060 034/2019 Využívanie MŠH súťaž-OK basketbal SŠ žiačky – 6.3.2019 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 018/2019 520560 13.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
FAV19004 31/2019 Prenájom umelej trávy -zápas futbalisti U-19 dňa 10.3.2019-Vranov n/T MFK Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov n/T 120,00 € 049/2019 36475700 12.3.2019 22.1.2020 18.3.2019
20190003 29/2019 Trénerská činnosť ZÚ ATLETIKA za 02/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 80,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 4.3.2019 14.3.2019 14.3.2019
8,23E+09 27/2019 Telefónne poplatky + mobilný internet za 02/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 e Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469 4.3.2019 12.3.2019 12.3.2019
1803 28/209 Poplatok za odborný seminár novela postupov účtovania -18.3.2019 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 36,00 € 047/2019 35532882 4.3.2019 12.3.2019 12.3.2019
feb.19 26/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 02/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 4.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
feb.19 30/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19, za 02/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
2 25/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 02/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 2/2019 1.3.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,19E+08 24/2019 Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 616,00 € 053/2019 31396674 28.2.2019 14.3.2019 14.3.2019
1,92E+08 22/2019 Ceny na súťaž OK basketbal SŠ- žiaci – 5.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 025/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
1,92E+08 020/2019 Ceny na súťaž OK Basketbal SŠ žiačky- 6.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 024/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
1,92E+08 021/2019 Ceny na súťaž OK-basketbal ZŠ žiačky- 12.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 023/2019 36013200 20.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
jan.19 23/2019 Trénerská činnosť ZÚ futbal WU-15 za 01/2019 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2019 20.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
1,92E+08 019/2019 Ceny na súťaž OK – Basketbal ZŠ – žiaci 1.3.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 022/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
1,92E+08 018/2019 Ceny na súťaž OK bedminton žiaci ZŠ-28.2.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 021/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
1,92E+08 17/2019 Ceny na súťaž OK bedminton žiačky ZŠ – 27.2.2019 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 50,00 € 020/2019 36013200 19.2.2019 28.2.2019 28.2.2019
7,2E+08 16/2019 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie-mzdy Vema, s.r.o. Bratislava 272,64 € 044/2019 31355374 19.2.2019 20.2.2019 20.2.2019
19FV004 13/2019 Doprava futbalistov na zápas dňa 19.1.2019 – Košice a 26.1.2019-Trebišov, U-9, U-10, U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 1, 071 01 276,00 € 009 a 010/2019 44791623 13.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
7,29E+09 014/2019 Elektrina za 01/2019 Východoslovenská energetika a.s. Košice 300,07 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 13.2.2019 20.2.2019 20.2.2019
1,42E+09 15/2019 Dodávka tepelnej energie za 01/2019 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 5 459,38 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 13.2.2019 21.3.2019 21.3.2019
1,19E+08 dec.19 jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 616,00 € 026/2019 31396674 7.2.2019 28.2.2019 30.5.2019
jan.19 nov.19 Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 01/2019 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26. novembra 1509/1 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2019 6.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
20190001 júl.19 Tréningový proces v ZÚ Atletika za 01/2019 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2019 40573788 4.2.2019 17.2.2019 17.2.2019
8,23E+09 jún.19 telefónne poplatky + mobilný internet za 01/2019 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 106,99 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0211825 35763469 4.2.2019 18.2.2019 18.2.2019
1 okt.19 Trénerska činnosť ZÚ futbal U-11 za 01/2019 Vladimír Mandula, Kochanovce 168, 066 01 Humenné, 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 02/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 sep.19 Trénerská činnosť Zú futbal U-19 za 01/2019 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, 066 01 Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
jan.19 aug.19 Trénerska činnosť ZÚ FutbalU-13-Jozef Valkučák za 01/2019 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.3/2019 4.2.2019 4.4.2019 4.4.2019
004/2019 máj.19 Vykonané práce-poverená osoba GDPR CUBS plus, s.r.o. Košice 278,40 € Zmluva o poskytovaní služieb – GDPR 46943404 28.1.2019 11.2.2019 11.2.2019
2019004 apr.19 preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 12.1.2019- dievčatá WU-15-Prešov MOTOCENTRUM SNINA , s.r.o. Snina 87,40 € 007/2019 47416408 25.1.2019 29.1.2019 29.1.2019
3,1E+08 mar.19 Výmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore ENERGOBYT s.r.o. Humenné 33,86 € jún.19 31680321 25.1.2019 7.2.2019 7.2.2019
1819-3911 feb.19 Nákup časopisu SLÁVIK 2019 ARES spol. s.r.o. Bratislava 3,00 € 005/2019 31363822 25.1.2019 8.2.2019 8.2.2019
7,29E+09 330/2018 elektrina – 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 293,87 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 18.1.2019 19.2.2019 19.2.2019
12019 jan.19 Webhosting a internetová doména rok 2019 Marián Ocilka, Gaštanová 1919/106, Humenné 128,00 € 004/2019 40118860 18.1.2019 19.2.2019 19.2.2019
5,04E+09 331/2018 vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2018 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 14,90 € 31592503 18.1.2019 25.1.2019
8,22E+09 329/2018 telefónne poplatky+mobilný internet za 12/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 107,26 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 10.1.2019 18.1.2019
Predmet faktúry Dodávateľ Hodnota Č. obj./zml. IČO Doručené Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Nákup kancelárskych potrieb-papier,perá,obaly IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, Humenné 57,98 € 218/2018 36475891 28.12.2018 4.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 12/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 1123712656 27.12.2018 29.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 12/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 1049956402 27.12.2018 31.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 12/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 1040239464 27.12.2018 8.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 12/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 1035729662 27.12.2018 20.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 12/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 1031074154 27.12.2018 10.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 12/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 104753958 27.12.2018 28.12.2018
Nákup a potlač hrnčekov-ceny Silvestrovský bej 30 ks Grafitek.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, Humenné 270,00 € 217/2018 46345337 27.12.2018 3.1.2019
Nákup tonerov do tlačiarní 15 ks Grafitek.sk s.r.o., Humenné 448,50 € 215/2018 46345337 27.12.2018 3.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ atletika za 12/2018 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 40573788 27.12.2018 10.1.2019
Nákup – projektor – 1ks Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné 649,00 € 216/2018 40118053 27.12.2018 29.12.2018
Nákup -mikrosystem SENCOR SSS4200 Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, Humenné 349,00 € 213/2018 40118053 27.12.2018 29.12.2018
vodné + stočné od 19.9.2018-18.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 429,14 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 27.12.2018 7.1.2019 7.1.2019
Nákup športového materiálu pre športové ZÚ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 467,40 € 210/2018 36013200 27.12.2018 4.1.2019
Nákup športového materiálu pre ZÚ-volejbal, basketbal DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 339,00 € 212/2018 36013200 27.12.2018 4.1.2019
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 12/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 27.12.2018 10.1.2019
Nákup notebooku ASUS+MS OFFICE Home and business 2019 Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84 666,00 € 209/2018 41581032 21.12.2018 28.12.2018
Nákup podložky s okami 2 ks-pre ZÚ relaxačné cvičenie Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 53,90 € 211/2018 36811033 21.12.2018 4.1.2019
Nákup – variabilnej posilovaciej lavice Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1 88,80 € 214/2018 36811033 18.12.2018 4.1.2019
Montáž posilňovacích strojov-posilňovňa DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 170,00 € 208/2018 36013200 18.12.2018 1.1.2019
Nákup činiek do posilňovne DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 576,80 € 207/2018 36013200 18.12.2018 24.12.2018
Nákup 3 ks zrkadlá+montáž-Posilňovňa Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humenné 444,00 € 204/2018 34290087 15.12.2018 29.12.2018
opakovaná dodávka tepelnej energie za 11/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 15.12.2018 26.12.2018
Nákup športového materiálu-3D silikónové plavecké čiapky pre ZÚ plavecký TopSwim, s.r.o., Svitáková 2775/1, Praha, ČR 399,30 € 196/2018 29354455 15.12.2018 27.12.2018
Elektrina za 11/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 316,86 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.12.2018 27.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 11/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 1123712656 13.12.2018 20.12.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ UW-15 za 11/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.12/2018 1040239464 13.12.2018 15.12.2018
Vykonávanie činnosti technicka PO+BOZP za 10-12/2018 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu zo dňa 1.7.2018 43636373 13.12.2018 31.12.2018
Vykonanie revízie výťahu od 10-12/2018 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 60,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 13.12.2018 26.12.2018
Prenájom tenisovej haly od 5.11-11.12.2018 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkové sady 42, Humenné 780 180/2018 36757519 11.12.2018 25.12.2018
Nákup posilňovacieho stroja-hydraulický posilňovač stehien DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 890,00 € 206/2018 36013200 10.12.2018 22.1.2019
Nákup posilňovacích strojov (mult.veža,bežecký pás,lavica,posilovč) DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 3 000,00 197/2018 36013200 10.12.2018 17.12.2018
Vykonanie auditu a vypracovanie dokumentácie – GDPR CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, Košice 360,00 € Zmluva o dielo zo dňa 11.6.2018 46943404 6.12.2018 19.12.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 29.10.2018- Lipany-U-9 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 170,40 € 179/2018 44791623 5.12.2018 19.12.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ atletika za 11/2018 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 100,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 40573788 5.12.2018 19.12.2018
Telefónne poplatky + mobilný internet za 11/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 83,65 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.12.2018 18.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 11/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 1049956402 3.12.2018 30.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 11/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 1035729662 3.12.2018 20.12.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 11/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 1031074154 3.12.2018 17.12.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 11/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 104753958 3.12.2018 17.12.2018
Doprava futbalistov na zápas – 29.10.2018- Lipany, TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 168,00 € 179/2018 44791623 3.12.2018 17.12.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 26.10.2018- Košice TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 164,00 € 154/2018 44791623 3.12.2018 17.12.2018
Doprava futbalistov na zápas- Prešov-30.10.2018- U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 126,40 € 181/2018 44791623 3.12.2018 17.12.2018
Doprava futbalistov na zápas-Spišská Nová Ves-dňa 28.10.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 224,00 € 169/2018 44791623 3.12.2018 22.1.2019
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 456,00 € 205/2018 31396674 3.12.2018 24.12.2018
Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Spišská Nová Ves-11.11.2018 U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 227,20 € 183/2018 44791623 30.11.2018 13.12.2018
Doprava autobusom pre futbalistov na zápas-Košice-Družstevná pri Hornáde-3.11.2018,U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 144,80 € 182/2018 44791623 30.11.2018 13.12.2018
Nákup poukážky-ceny Technická olympiáda TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 90,00 € 203/2018 31321828 30.11.2018 30.11.2018
Nákup tonerov -technické zabezpečenie Technickej olympiády+Olypiády zo SJ+L Grafitek.sk s.r.o., Humenné 317,10 € 199/2018 46345337 27.11.2018 3.12.2018
Zhotovenie kostýmov pre ZÚ Lampášik-16 ks Katarína Táslerová Duchoňová, Humenné 486,00 € 194/2018 40056864 27.11.2018 30.11.2018
Nákup kanc. potrieb-Technické zabezpečenie pre potreby Technickej olympiády+Olympiády zo SJ a L IKAS, s.r.o., Humenné 160,00 € 202/2018 36475891 27.11.2018 3.12.2018
Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelári Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilina 517,45 € 201/2018 33855871 27.11.2018 3.12.2018
Nákup – poukážky- ceny Olympiáda zo SJ+L TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 30,00 € 200/2018 31321828 27.11.2018 27.11.2018
Nákup alkohol tester – 1 ks + náustky Vlan PK s.r.o., Slovenský Grob 134,00 € 198/2018 51946840 23.11.2018 23.12.2018
Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda 84,20 € 186/2018 50344269 23.11.2018 25.11.2018
Nákup paličky pre mažoretky – 15 ks malé SKAT Bau, s.r.o., Bratislava 214 199,00 € 195/2018 46915508 22.11.2018 6.12.2018
Nákup kancelárskych potrieb+čistiace potreby Lyreco CE, SE, Pezinok 373,12 € 193/2018 35958120 22.11.2018 4.12.2018
Nákup-toaletný papier Lyreco CE, SE, Pezinok 364,80 € 190/2018 35958120 22.11.2018 4.12.2018
Nákup materiálu pre ZÚ hokej Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské 399,42 € 192/2018 35458330 22.11.2018 6.12.2018
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 10/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 22.11.2018 3.12.2018
Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický creActive s.r.o., Jalovec 42,37 € 188/2018 46501401 20.11.2018 27.11.2018
Nákup-kabeláže, stojany na mikrofón, držiaky František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318 244,40 € 191/2018 43055656 20.11.2018 30.11.2018
Využívanie MŠH – súťaž- OK futsal SŠ-9.11.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 48,00 € 161/2018 520560 20.11.2018 3.12.2018
Poplatok za odvoz odpadu od 1.10.2018-31.12.2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 20.11.2018 30.11.2018
Úhrada-poistky – Produkt 41-Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 187,31 € Poistná zmluva číslo 6528319295 36631124 19.11.2018 2.12.2018
Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický KERAMIKA BIELA HORA s.r.o., Michalovce 116,35 € 189/2018 36176460 19.11.2018 3.12.2018
elektrina za 10/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 262,62 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 16.11.2018 23.11.2018
Ročný prístup -Verejná správa Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 117,00 € 187/2018 31592503 16.11.2018 23.11.2018
Nákup pracovných ochranných pomôcok REPO Humenné, s.r.o., Humenné 18,76 € 171/2018 689980 16.11.2018 30.11.2018
Nákup režijného materiálu-údržba CVČ REPO Humenné s.r.o., Humenné 242,02 € 175/2018 689980 16.11.2018 30.11.2018
Nákup-reklamné predmety-knihy 19 ks – ceny Nier Fine Wines SK, s.r.o., Bratislava 213,00 € 185/2018 46225625 14.11.2018 22.11.2018
Tlač diplomov, plagátov a banerov Bc. Dávid Pruša Reklamná agentúra Alice, Humenné 480,00 € 178/2018 51383101 12.11.2018 15.11.2018
Preplatenie nákladov-štartovné súťaž Cena plaveckého klubu-ZÚ plavecký v dňoch 27-28.10.2018 Plavecký klub CHEMES, Humenné 924,00 € 167/2018 37879553 12.11.2018 22.1.2019
Účasť na seminári-Správa registratúry školy-14.11.2018 Asociácia správcov registratúry, Nováky 39,00 € 177/2018 37922190 9.11.2018 14.11.2018
Ceny na súťaž- OK stolný tenis chlapci ZŠ 27.11.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 174/2018 36013200 9.11.2018 16.11.2018
Ceny na súťaž-OK stolný tenis dievčatá ZŠ-23.11.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 173/2018 36013200 9.11.2018 16.11.2018
Ceny na súťaž-OK stolný tenis chlapci SŠ-21.11.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 172/2018 36013200 9.11.2018 16.11.2018
Nákup vianočné girlandy – výzdoba CVČ 4home, a.s., Hvězdová 1073/33, Nusle, Praha 234,90 € 184/2018 27465616 9.11.2018 22.1.2019
jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 608,00 € 176/2018 31396674 8.11.2018 28.11.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-11 za 10/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 10/2018 1049956402 7.11.2018 30.11.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-13 za 10/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 9/2018 1031074154 7.11.2018 15.11.2018
Trénerská činnosť ZÚ atletika za 10/2018 Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, Humenné 90,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 14/2018 40573788 7.11.2018 19.11.2018
jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 608,00 € 168/2018 31396674 7.11.2018 22.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 10/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 13/2018 1123712656 6.11.2018 22.1.2019
Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 10/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 12/2018 1040239464 5.11.2018 15.11.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-19 za 10/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 11/2018 1035729662 5.11.2018 20.11.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-15 za 10/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 8/2018 104753958 5.11.2018 16.11.2018
Potlač tričiek pre ZÚ futbal dievčatá SILOE, s.r.o., Prešov 483,00 € 170/2018 36466093 5.11.2018 10.11.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 10/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.11.2018 19.11.2018
Výmena poškodeného polepu na oknách a vchodových dverách Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, Humenné 450,00 € 166/2018 51383101 29.10.2018 31.10.2018
Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 27.9.2018-Vranov n/T U-11 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 144/2018 44791623 25.10.2018 6.11.2018
Doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Sabinov TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 152,00 € 147/2018 44791623 25.10.2018 6.11.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 20.9.2018- Snina, U-12, U-13 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 45,60 € 135/2018 44791623 25.10.2018 6.11.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 27.9.2018- Vranov n/T, U-9, U-10 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 145/2018 44791623 25.10.2018 6.11.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 29.9.2018-Michalovce, U-14,-15 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 48,80 € 146/2018 44791623 25.10.2018 6.11.2018
STP APV WINIBEU-licencia programu IVES Košice 83,65 € 162957 25.10.2018 6.11.2018
Nákup-športový materiál-chrániče-projekt-Športové súťaže v boxe DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 200,00 € 165/2018 36013200 19.10.2018 26.10.2018
Ceny na súťaž-OK-futsal chlapci SŠ-9.11.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 164/2018 36013200 16.10.2018 23.10.2018
Ceny na súťaž-OK-stolný tenis dievčatá SŠ-26.10.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 163/2018 36013200 16.10.2018 23.10.2018
elektrina za 09/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 180,00 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.10.2018 23.10.2018
Zakúpenie licencie-AVG Anti-Virus Business Edition EDU IKAS, s.r.o., Humenné 144,00 € 162/2018 36475891 15.10.2018 19.10.2018
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 09/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 15.10.2018 25.10.2018
Doprava futbalistov na zápas- Bardejov- dňa 9.9.2018, U-14, U-15 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 160,00 € 119/2018 44791623 5.10.2018 18.10.2018
Služby technika Po+BOZP za 07-09/2018 Ing. Peter HURAY, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre 90,00 € Mandátna zmluva č.10/2018/Hu 43636373 5.10.2018 20.10.2018
telefónne poplatky +mobilný internet za 09/2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 69,24 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.10.2018 18.10.2018
Odborný seminár-Účtovná závierka v RO Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhom 35,00 € 160/2018 33885567 5.10.2018 10.11.2018
Vodárenské práce-oprava odpadového potrubia v CVČ ENERGOBYT s.r.o. Humenné 43,92 € 138/2018 31680321 5.10.2018 21.1.2019
kalendáre rok 2019 Lyreco CE, SE, Pezinok 38,16 € 140/2018 35958120 3.10.2018 14.10.2018
toaletný papier+kancelárske potreby Lyreco CE, SE, Pezinok 297,12 € 129/2018 35958120 3.10.2018 14.10.2018
utierky-čistiace potreby Lyreco CE, SE, Pezinok 258,34 € 130/2018 35958120 3.10.2018 14.10.2018
Doprava futbalistov na zápas-dňa 15.9.2018-Svidník, U-17,U-19 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 112,00 € 133/2018 44791623 2.10.2018 12.10.2018
Doprava futbalistov na zápas-Vranov n/T- dňa 16.9.2018-UW-15-dievčatá TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 1 46,40 € 134/2018 44791623 1.10.2018 12.10.2018
Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh SŠ chlapci+dievčatá-5.10.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 120,00 € 142/2018 36013200 1.10.2018 8.10.2018
Ceny na súťaž-OK-cezpoľný beh ZŠ chlapci a dievčatá – 5.10.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 120,00 € 141/2018 36013200 1.10.2018 8.10.2018
jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 608,00 € 153/2018 31396674 1.10.2018 22.10.2018
Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický Ľudmila Maneková, Pavlice 71,98 € 150/2018 46172246 28.9.2018 13.10.2018
Nákup Powermix Dynamics – 2 ks, mikrof.súprava – 1 ks František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 398,00 € 152/2018 43055656 28.9.2018 8.10.2018
Nákup SONY GTK – prenosné repro-bedne-1 ks ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Streda 189,00 € 151/2018 36277151 28.9.2018 5.10.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 1.9.2018-Lipany, U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 171,20 € 116/2018 44791623 26.9.2018 9.10.2018
Doprava futbalistov na zápas- dňa 2.9.2018- Vranov n/T-U-12,U-13 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 46,40 € 117/2018 44791623 26.9.2018 9.10.2018
Doprava futbalistov na zápas- dňa 9.9.2018-Snina, UW-15 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 43,20 € 120/2018 44791623 26.9.2018 9.10.2018
Doprava futbalistov na zápas- Trebišov- dňa 6.9.2018, UW-15-dievčatá TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 86,40 € 118/2018 44791623 26.9.2018 9.10.2018
Nákup-baletné tyče – 3 ks – pre ZÚ Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski, Berlín, Nemecko 314,70 € 143/2018 4020383257 25.9.2018 28.9.2018
Nákup materiálu pre ZÚ Výtvarno-keramický-projekt M.S.HOLDING s.r.o., Námestovo 76,80 € 123/2018 44601263 25.9.2018 9.10.2018
Vodné+stočné od 23.6.2018-18.9.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice 349,14 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 25.9.2018 11.10.2018
Revízia výťahu za 07-09/2018 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 60,00 € Zmluva ZoD 4/2002 14297396 25.9.2018 9.10.2018
Oprava odpadového potrubia v budove CVČ ENERGOBYT s.r.o. Humenné 108,60 € 138/2018 31680321 21.9.2018 4.10.2018
Doprava futbalistov na zápas – Bardejov – dňa 25.8.2018, U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 160,00 € 114/2018 44791623 19.9.2018 28.9.2018
Doprava futbalistov na zápas dňa 25.8.2018-Poprad TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 256,00 € 113/2018 44791623 19.9.2018 28.9.2018
Doprava futbalistov na zápas -Kežmarok-dňa 29.8.2018, U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 259,20 € 115/2018 44791623 19.9.2018 28.9.2018
Doprava futbalistov na zápas-Snina – dňa 13.8.2018-U-12,U-13 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 43,20 € 112/2018 44791623 19.9.2018 28.9.2018
Nákup- plastové stoly -10 ks MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko 725,70 € 137/2018 7543039263 14.9.2018 25.9.2018
Nákup stoličiek – 55 ks MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko 980,93 € 128/2018 7543039263 14.9.2018 19.9.2018
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 08/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 985,14 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 14.9.2018 26.9.2018
Poplatok za odvoz odpadu od 1.7.2018-30.9.2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva-odvoz odpadu č.534 186155 14.9.2018 30.9.2018
elektrina za 08/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 101,69 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 11.9.2018 24.9.2018
Nákup-vozík 1+1 , Rudla kolesa fúkané – 1 ks BB partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava 228,00 € 136/2018 44413467 11.9.2018 21.1.2019
predplatné – Zákony 2019+ PaM 1-12/2019 PORADCA s.r.o., Žilina 74,00 € 126/2018 36371271 11.9.2018 12.9.2018
Nákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický PECE spol. s.r.o., Očová 151,52 € 122/2018 36618233 10.9.2018 21.1.2019
telefónne poplatky+mobilný internet za 08/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 69,40 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 36763469 6.9.2018 18.9.2018
Preddavok – Finančný spravodaj ročník 2019 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s.r.o., Žilina 26,40 € 124/2018 31592503 6.9.2018 6.9.2018
Publikácie Daňový a účtovný poradca a Personálny a mzdový poradca- rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 282,37 € 125/2018 31592503 6.9.2018 17.9.2018
Nákup -jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 532,00 € 121/2018 31396674 6.9.2018 21.1.2019
Podaná strava pre deti z letného tábora od 2.7.2018-13.7.2018 Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné 483,30 € 94/2018 41798341 30.8.2018 29.8.2018
Podaná strava pre deti z letného tábora od 9.7.2018-20.7.2018 Ján Voloch, Chemlonská 1, Humenné 418,50 € 95/2018 41798341 30.8.2018 3.9.2018
Doprava autobusom pre futbalistov na zápas – Michalovce-28.7.2018-U-12,U-13 TRIMEDICAL pHarm. D.S. Michalovce 43,20 € 111/2018 44791623 21.8.2018 23.8.2018
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 07/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 989,60 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 21.8.2018 23.8.2018
elektrina za 07/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 101,39 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 13.8.2018 22.8.2018
Doprava detí z letného tábora na výlet-dňa 3.7.2018-Spišský hrad TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 218,40 € 101/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Doprava detí z letného tábora na výlet-Kolonica-dňa 10.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 60,80 € 104/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Doprava detí z letného tábora na výlet-Morské oko-6.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 82,40 € 103/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Doprava detí z letného tábora-výlet-Starina – dňa 4.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 65,60 € 102/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Preprava deti z letného tábora-výlet Morské oko-13.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 82,40 € 107/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Preprava detí z letného tábora-výlet Starina-11.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 65,60 € 105/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
Preprava detí z letného tábora-výlet-Stropkov ZO-dňa 12.7.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 68,80 € 106/2018 44791623 8.8.2018 21.8.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 07/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 6.8.2018 20.8.2018
Preprava autobusom-futbalistov na zápas-Ľubotice-16.6.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 117,60 € 96/2018 44791623 27.7.2018 31.7.2018
Preprava futbalistov na zápas-Košice-dňa 2.6.2018-U-17,U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 136,80 € 93/2018 44791623 27.7.2018 31.7.2018
Prenájom tenisových kurtov od 2.5.-30.6.2018 1.TC Humenné, s.r.o., Fučíkove sady 42,Humenné 700,00 € 88/2018 36757519 27.7.2018 31.7.2018
Poistné od 1.8.2018-1.8.2019- produkt: majetok end efekt UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 698,96 € Poistná zmluva č.9160049349 653501 27.7.2018 1.8.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal UW-15 za 06/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 1040239464 19.7.2018 20.7.2018
elektrina za 06/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 175,38 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 19.7.2018 21.1.2019
Opakovaná dodávka tepelnej energie za 06/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 981,72 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 19.7.2018 24.7.2018
Užívanie bazéna-počas letného tábora pre det Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 28,80 € 100/2018 520560 19.7.2018 25.7.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal U-15 za 06/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 1049956402 4.7.2018 30.7.2018
Trénerska činnosť ZÚ-futbal U-11 za 06/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 1031074154 4.7.2018 15.7.2018
Trénerska činnosť-ZÚ futbal U-14 za 06/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 104753958 4.7.2018 14.7.2018
doprava deti zo ZÚ na Podskalke-výlet-Košice-14.6.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 161,60 € 97/2018 44791623 4.7.2018 10.7.2018
Vykonávanie práce technika PO+BOZP za 06/2018 Milan Harvilík, Technik Po a BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o činnosti-PO+BOZP 41578911 4.7.2018 15.7.2018
vodné+ stočné od 20.3.2018-22.6.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice 433,61 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 4.7.2018 20.7.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 06/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.7.2018 18.7.2018
školenie WinIBEU-Integrovaný balík-Kaňuková Jana IVES Košice, Čsl.armády 20 105,00 € 90/2018 162957 4.7.2018 12.7.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal U-13 za 06/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 1123712656 2.7.2018 20.7.2018
Trénerská činnosť ZÚ futbal U-17 za 06/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 1045939818 2.7.2018 15.7.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-19- za 06/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 1035729662 2.7.2018 20.7.2018
tonery do farebnej tlačiarne 6 ks Grafitek.sk, Humenné 257,40 € 108/2018 46345337 25.6.2018 2.7.2018
jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 456,00 € 109/2018 31396674 25.6.2018 16.7.2018
Revízna prehliadka výťahu za 04-06/2018 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 60,00 € Zmluva ZoD 4/2002 14297396 25.6.2018 9.7.2018
ASC Agenda pre CVČ rok 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava 159,00 € 86/2018 31361161 21.6.2018 21.6.2018
Poplatok za odvoz odpadu od 1.4.2018-30.6.2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva na odvoz odpadu č. 534 186155 21.6.2018 30.6.2018
šiltovky a tričká – pre deti – letný tábor Reklamné predmety, s.r.o., Strečno 237,04 € 98/2018 48138495 15.6.2018 22.6.2018
opakovaná dodávka tepelnej energie za 05/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 13.6.2018 26.6.2018
elektrina za 05/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 175,82 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 9.6.2018 22.6.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 05/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 1045939818 7.6.2018 15.6.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal UW-15 za 05/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 1040239464 7.6.2018 20.6.2018
Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-14 za 05/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 104753958 7.6.2018 17.6.2018
čistenie chladenia noteboku IKAS, s.r.o. Humenné 25,00 € 95/2018 36475891 7.6.2018 14.6.2018
Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-13 za 05/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 1123712656 6.6.2018 20.6.2018
Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-15 za 05/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 1049956402 4.6.2018 30.6.2018
Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-19 za 05/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 4/2018 1035729662 1.6.2018 20.6.2018
Trénerska čiinosť- ZÚ futbal U-11 za 05/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 1031074154 1.6.2018 15.6.2018
Vykonávanie práce technika Po+BOZP za 05/2018 Milan Harvilik, Technik PO a BPZP, Kamenica nad/Cirochoui 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 1.6.2018 14.6.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 05/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 1.6.2018 18.6.2018
Využívanie MŠH – súťaž-KK- vybíjaná-28.5.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 56,00 € 64/2018 520560 1.6.2018 14.6.2018
Nákup-atrapa kamery 2 ks e Trade Europe s.r.o., Bratislava1 22,60 € 89/2018 47047925 30.5.2018 8.6.2018
jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 608,00 € 92/2018 31396674 30.5.2018 20.6.2018
doprava futbalistov na zápas Košice-19.5.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 139,20 € 87/2018 44791623 28.5.2018 11.6.2018
doprava autobusom – futbalisti zápas 28.4.2018- U-17, U-19, Trebišov TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 88,00 € 73/2018 44791623 16.5.2018 28.5.2018
Využívanie mests,fut.ihriska-súťaž – Malý futbal mladší žiaci-16.5.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 16,00 € 78/2018 520560 16.5.2018 30.5.2018
Využitie MFI-súťaž-Mini futbal MeD CUP-27.4.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 16,00 € 63/2018 520560 15.5.2018 29.5.2018
Užívanie MFI – súťaž- Malý futbal mladšie žiačky – 14.5.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 16,00 € 79/2018 520560 14.5.2018 21.1.2019
elektrina za 04/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 177,05 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 11.5.2018 24.5.2018
opakovaná dodávka tepelnej energie za 04/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 11.5.2018 25.5.2018
Užívanie MFI – súťaž-Malý futbal chlapci-9.5.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 16,00 € 80/2018 520560 11.5.2018 23.5.2018
Užívanie MFI-súťaž-Malý futbal dievčatá-11.5.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 16,00 € 81/2018 520560 11.5.2018 25.5.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal – U-13 za 04/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 1123712656 9.5.2018 20.5.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbla – U-15, za 04/2018 Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal č. 3/2018 1049956402 9.5.2018 31.5.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal-U-14 za 04/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 1/2018 104753958 9.5.2018 18.5.2018
Ceny na súťaž OK-vybíjaná ZŠ-22.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 85/2018 36013200 9.5.2018 16.5.2018
Ceny na súťaž-Malý futbal mladšie žiačky-14.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 75/2018 36013200 9.5.2018 16.5.2018
Ceny na súťaž-OK-Atletika ZŠ-24.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 76/2018 36013200 9.5.2018 16.5.2018
Ceny na súťaž-OK-Atletika žiaci ZŠ-25.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 77/2018 36013200 9.5.2018 16.5.2018
Ceny-súťaž-Malý futbal mladší žiaci -16.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 74/2018 36013200 9.5.2018 16.5.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal-UW-15 za mesiac 04/2018 Bochyn Alexander, Třebíčksa 1834/5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 1040239464 5.5.2018 10.5.2018
PO+BOZP za 04/2018 Milan Harvilík, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 5.5.2018 15.5.2018
Kontrola-hasiacich prístrojov,hydrantu,tlakové skúšky hadice Požiarny servis-Humenné s.r.o., Humenné 172,10 € 70/2018 36483923 5.5.2018 21.1.2019
Toaletný papier pre CVČ DÚHA Humenné Lyreco CE,SE, Pezinok 300,00 € 72/2018 35958120 5.5.2018 14.5.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 04/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.5.2018 18.5.2018
jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 608,00 € 83/2018 31396674 5.5.2018 24.5.2018
Trénerska činnosť ZÚ futbal U-17 za 04/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 1045939818 2.5.2018 10.5.2018
trénerska činnosť ZÚ futbal U-19-za 04/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 1035729662 2.5.2018 20.5.2018
materiál pre ZÚ výtvarno-keramický JUKAN, s.r.o., Prešov 1 62,57 € 82/2018 46350322 30.4.2018 16.5.2018
ceny na súťaž „McDonalds CUP 20.ročník“ – futbal DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 71/2018 36013200 26.4.2018 3.5.2018
ceny na súťaž- KK vybíjaná ZŠ-25.5.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 80,00 € 62/2018 36013200 25.4.2018 3.5.2018
ceny na súťaž-OK Atletika SŠ (chlapci a dievčatá)-10.5.2018 DIAMIR SPORT s-r-p-, Liptovský Hrádok 60,00 € 66/2018 36013200 25.4.2018 27.4.2018
využitie mestskej športovej haly – súťaž 10.4.2018- OK basketbal žiaci Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 57/2018 520560 23.4.2018 17.10.2018
nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda 105,10 € 69/2018 50344269 20.4.2018 25.4.2018
doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018-Stropkov, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 84,80 € 32/2018 44791623 20.4.2018 27.4.2018
elektrina za 03/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 241,82 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 20.4.2018 23.4.2018
Prenájom tenisovej haly od 17.1.-31.3.2018 pre ZÚ tenis 1.TC Humenné, s.r.o., Humenné ####### jún.18 36757519 20.4.2018 30.4.2018
Nákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický Attila Czajlik, Mlynská 511/37, Jahodná 71,43 € 68/2018 11868988 20.4.2018 28.4.2018
doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 4.3.2018- Vranov n/T – U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 44,80 € 36/2018 44791623 17.4.2018 27.4.2018
doprava autobusom pre futbalistov na zápas-18.2.2018-Snina,U-17, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 41,60 € 21/2018 44791623 17.4.2018 27.4.2018
preprava autobusom futbalistov na zápas-dňa 28.3.2018-Lipany U-17, U-19 TRIMEDIVAL Pharm D.S. Michalovce 168,00 € 54/2018 44791623 17.4.2018 27.4.2018
preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 17.3.2018- Michalovce, U-19 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 48,80 € 46/2018 44791623 17.4.2018 27.4.2018
preprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 25.2.2018 – Sabinov – U-14,U-15 TRIMEDICAL Pharm D.S. , Michalovce 162,40 € 31/2018 44791623 17.4.2018 27.4.2018
ceny na súťaž /Minifutbal McD CUP/ – 27.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 65/2018 36013200 17.4.2018 20.4.2018
ceny na súťaž-OK – matematická a biologická olympiáda TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 150,00 € 67/2018 31321828 17.4.2018 17.4.2018
ceny na súťaž – OK Florbal chlapci ZŠ-24.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 61/2018 36013200 16.4.2018 20.4.2018
ceny na súťaž – OK – Florbal dievčatá ZŠ – 23.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 60/2018 36013200 13.4.2018 20.4.2018
preplatenie štartovného pre ZÚ plavecký-súťaž Cena mesta Humenné-7.4.2018 Plavecký klub CHEMES, Humenné 873,00 € 59/2018 37879553 12.4.2018 26.4.2018
členský poplatok za rok 2018 Asociácia centier voľného času SR, Banská Bystrica 60,00 € Zápisnice z valného zhromaždenia ACVČ SR-1.2.2018 37817060 12.4.2018 29.4.2018
dodávka tepelnej energie za 03/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 12.4.2018 26.4.2018
konečné vyúčtovanie tepla za rok 2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 0,00 € Zmluva o dodávke tepla 31728812 12.4.2018 24.4.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-13 za 03/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 1123712656 9.4.2018 11.4.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17 za 03/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 1045939818 9.4.2018 20.4.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ futbal WU-15-dievčatá za 03/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 5, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 1040239464 9.4.2018 20.4.2018
trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 03/2018 Mgr. Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 1049956402 4.4.2018 30.4.2018
Trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-19- za 03/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 110,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 4/2018 1035729662 4.4.2018 20.4.2018
trénerské služby ZÚ futbal U-11 za 03/2018 Jozef Vlakučák, Myslina 86, Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 2/2018 1031074154 4.4.2018 18.4.2018
Trénerské služby za 03/2018 pre ZÚ futbal U-14 Mgr. Polák Martin, Myslina 69 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 104753958 4.4.2018 17.4.2018
PO+BOZP za 03/2018 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica nad/Cir. 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 4.4.2018 16.4.2018
ceny na súťaž – OK veľký futbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 55/2018 36013200 4.4.2018 11.4.2018
kancelárske a čistiace potreby Lyreco CE,SE, Pezinok 63,47 € 56/2018 35958120 4.4.2018 14.4.2018
telefónne poplatky + mobilný internet za 03/2018 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.4.2018 11.4.2018
ceny na súťaž – OK v hádzanej žiaci ZŠ-5.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 50/2018 36013200 27.3.2018 31.3.2018
ceny na súťaž- OK v basketbale žiaci ZŠ-10.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský hrádok 60,00 € 52/2018 36013200 27.3.2018 31.3.2018
ceny na súťaž OK v hádzanej žiačky ZŠ-6.4.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 51/2018 36013200 27.3.2018 31.3.2018
jedálne kupóny pre zamestnacov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 532,00 € 49/2018 31396674 27.3.2018 16.4.2018
odborná skúška výťahu – od 01-03/2018 Jozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 236,00 € ZoD 4/2002 14297396 27.3.2018 9.4.2018
úžívanie Mestskej šport.haly-súťaž-OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 48,00 € 29/2018 520560 27.3.2018 10.4.2018
užívanie Mestskej športovej haly-súťaž OK basketbal žiačky-22.3.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 43/2018 520560 27.3.2018 10.4.2018
prenájom umelej trávy-futbalisti zápas 17.3.2018-Michalovce MFK Zemplín Michalovce a.s., Michalovce 108,00 € 47/2018 36598160 26.3.2018 28.3.2018
vodné a stočné od 15.12.2017-19.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 414,49 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 26.3.2018 9.4.2018
ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 40/2018 36013200 26.3.2018 28.3.2018
ceny na súťaž-OK volejbal žiačky ZŠ-23.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 42/2018 36013200 26.3.2018 28.3.2018
ceny na súťaž-OK-basketbal žiačky ZŠ-22.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 41/2018 36013200 26.3.2018 28.3.2018
Ceny na súťaž OK-Chemická olympiáda – 23.3.2018 TESCO STORES SR, a.s. Bratislava 30,00 € 53/2018 31321828 23.3.2018 23.3.2018 23.3.2018
Nákup publikácie Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 26,00 € 39/2018 35532882 16.3.2018 31.3.2018
dodávka tepelnej energie za 02/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 16.3.2018 26.3.2018
odvoz odpadu za 01-03/2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 16.3.2018 31.3.2018
elektrina za 02/2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice 219,44 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.3.2018 22.3.2018
trénerské služby – ZÚ futbal U-13 za 02/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul. 26.novembra 1509/1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 14.3.2018 20.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-17-za 02/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 5/2018 1045939818 5.3.2018 20.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15 dievčatá -za 01/2018 Alexander Bochyn, Třebíčska 5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 6/2018 1040239464 5.3.2018 20.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ futbal UW-15-dievčatá -za 02/2018 Bochyn Alexander, Třebíčska 5, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.6/2018 1040239464 5.3.2018 20.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 02/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.01/2018 104753958 5.3.2018 19.3.2018
realizácia podružného merania 2ks-prízemie CVČ Revízie EZ spol. s.r.o., Humenné 140,00 € 30/2018 50004701 5.3.2018 19.3.2018
doprava futbalistov na zápas- 11.2.2018-Snina TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 38,40 € nov.18 44791623 5.3.2018 12.3.2018
preprava futbalistov na zápas – Stropkov- 18.2.2018 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 85,60 € 22/2018 44791623 5.3.2018 12.3.2018
preprava futbalistov na zápas – Trebišov- 3.2.2018 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 87,20 € 16/2018 44791623 5.3.2018 12.3.2018
preprava futbalistov na zápas – Vranov n/T-18.2.2018 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 48,00 € 23/2018 44791623 5.3.2018 12.3.2018
preprava futbalistov na zápas- Michalovce-10.2.2018 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 47,20 € 19/2018 44791623 5.3.2018 12.3.2018
PO+BOZP za 02/2018 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 5.3.2018 14.3.2018
prenájom futbalového ihriska s umelou trávou-pre futbalistov na zápas- 25.2.2018 MŠK Tesla Stropkov. s.r.o., Stropkov 65,00 € 33/2018 36496189 5.3.2018 28.2.2018
prenájom futbalového štadióna-umelá tráva-zápas futbalisti-4.3.2018 MFK Vranov nad Topľou, a.s., Vranov nad/Topľou 120,00 € 35/2018 36475700 5.3.2018 18.3.2018
telefónne poplatky+mobilný internet za 02/2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.3.2018 19.3.2018
jedálne kupóny pre zamestnacov UP Slovensko, s.r.o., Bratislava 532,00 € 38/2018 31396674 5.3.2018 26.3.2018
trénerská činnosť – ZÚ futbal U-19 za 02/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humenné 220,00 € Trénerská zmluva č. 4/2018 5.3.2018 20.3.2018
Trénerská činnosť za mesiac 02/2018 – U-15 Mandula Vladimír, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 5.3.2018 30.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ -futbal U-11 za 02/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 1031074154 28.2.2018 12.3.2018
trénerská činnosť pre ZÚ futbal U-14 za 01/2018 Mgr. Martin Polák, Myslina 69, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2018 104753958 28.2.2018 28.2.2018
seminár „Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2018 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 33,00 € 37/2018 35532882 28.2.2018 12.3.2018
trénerské služby pre ZÚ futbal U-11 za 01/2018 Jozef Valkučák, Myslina 86, 066 01 Humenné 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2018 1031074154 26.2.2018 10.4.2018
ceny na súťaž- OK volejbal chlapci SŠ-20.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 25/2018 36013200 26.2.2018 1.3.2018
ceny na súťaž-OK florbal dievčatá SŠ-8.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 28/2018 36013200 26.2.2018 2.3.2018
ceny na súťaž-OK florbal chlapci SŠ -7.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 27/2018 36013200 26.2.2018 2.3.2018
ceny na súťaž-OK-volejbal dievčatá SŠ-21.3.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 26/2018 36013200 26.2.2018 1.3.2018
publikácia-príručka PAM/VEMA Vema, s.r.o., Bratislava 32,00 € 24/2018 31355374 26.2.2018 8.3.2018
trénerské služby pre ZÚ futbal U-17- za 01/2018 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, 066 01 Humenné 170,00 € Zmluva o Trénerskej činnosti č.5/2018 1045939818 16.2.2018 20.2.2018
elektrina za 01/2018 Východoslovenská energetika a.s. Košice 250,46 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 16.2.2018 23.2.2018
trénerské služby pre ZÚ futbal U-15 za 01/2018 Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168 200,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 3/2018 1049956402 15.2.2018 28.2.2018
dodávka tepelnej energie za 01/2018 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 15.2.2018 26.2.2018
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu – programu Vema Vema, s.r.o., Plynárenská7/C, Bratislava 262,68 € 15/2018 31355374 15.2.2018 1.3.2018
materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický Kreatív Art Hobby s.r.o., Dunajská Streda 68,10 € 18//2018 50344269 8.2.2018 8.2.2018
PO+BOZP- za 01/2018 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 8.2.2018 20.2.2018
využitie MŠH na súťaž- OK basketbal dievčatá SŠ – 31.1.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 32,00 € apr.18 520560 8.2.2018 21.2.2018
využitie MŠH- súťaž-OK basketbal chlapci SŠ-30.1.2018 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 32,00 € mar.18 520560 8.2.2018 21.2.2018
trénerské služby ZÚ futbal U-13 za 01/2018 Mgr. Vladimír Voroňák, ul.26.novembra 1, Humenné 170,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č. 7/2018 1123712656 6.2.2018 10.4.2018
trénerske služby ZÚ futbal U-19-za 01/2018 Mgr. Ján Opiela, Námestie Slobody 59, Humenné 220,00 € Zmluva o trénerskej činnosti č.4/2018 1035729662 6.2.2018 20.2.2018
výchovný program pre ŠVVZ-publikácia RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava 42,76 € 17/2017 35908718 6.2.2018 16.2.2018
telefónne poplatky+mobilný internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 68,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 6.2.2018 19.2.2018
jedálne kupóny pre zamestnancov Up Slovensko, s.r.o. Bratislava 608,00 € máj.18 31396674 6.2.2018 22.2.2018
ceny na súťaž-tesco poukážky- dejepisná a geografická olympiáda TESCO STORES SR, a.s.Bratislava 210,00 € 17/2018 31321828 6.2.2018 6.2.2018
doprava autobusom pre futbalistov na prípr.zápas – 28.1.2018- Vranov n/T TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 47,20 € nov.18 44791623 31.1.2018 14.2.2018
doprava autobusom-futbalisti-prípr.zápas-Spišská Nová Ves-26.1.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 268,00 € sep.18 44791623 31.1.2018 14.2.2018
doprava futbalistov na prípr.zápas – 27.1.2018-Stropkov TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 89,60 € okt.18 44791623 31.1.2018 14.2.2018
výmena zdroja-PC-mzdová účtáreň IKAS, s.r.o. Humenné 38,90 € 14/2018 36475891 31.1.2018 7.2.2018
materiál pre ZÚ – výtvarno-keramický Tatiana Přibyl MariMad, Prievidza 26,28 € 13/2018 46900128 25.1.2018 25.1.2018
materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda 27,30 € aug.18 50344269 23.1.2018 23.1.2018
webhosting a internetová doména rok 2018 Marián Ocilka, Gaštanová 106, Humenné 128,00 € júl.18 40118860 23.1.2018 6.2.2018
ceny na súťaž-OK basketbal dievčatá SŠ-31.1.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € feb.18 36013200 17.1.2018 24.1.2018
ceny na súťaž-OK v basketbale chlapci SŠ – 30.1.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € jan.18 36013200 17.1.2018 24.1.2018
doprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 13.1.2018- Spišská Nová Ves TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 144,00 € dec.18 44791623 12.1.2018 30.1.2018
doprava autobusom-futbalisti-prípravný zápas-Spišská Nová Ves-13.1.2018 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 144,00 € dec.18 44791623 12.1.2018 30.1.2018
vyúčtovanie-finančný spravodaj -predplatné rok 2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 7,45 € 31592503 12.1.2018 26.1.2018
elektrina 12/2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 267,67 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 10.1.2018 22.1.2018 22.1.2018
darčekové kupóny – ceny na olympiádu Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 135,54 € máj.18 31396674 10.1.2018 31.1.2018
telefónne poplatky+mobilný internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 66,02 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 8.1.2018 18.1.2018
Číslo faktúry dodávateľa Číslo faktúry interné Predmet faktúry Dodávateľ Hodnota Č. obj./zml. IČO Doručené Dátum úhrady Dátum zverejnenia
000428/2017 81/2017 Registrácia v databáze OBCHODNY REGISTER. COM Register obchodných spoločností s.r.o. Bratislava 276,00 € 65/2017 46440305 27.4.2017 27.4.2017
7,29E+09 80/2017 elektrina 03/2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 409,42 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 24.4.2017 25.4.2017
17FV044 77/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas-Stropkov-8.4.2017 TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 89,60 € 41/2017 17RV044 20.4.2017 4.5.2017
17FV043 78/2017 doprava autobusom – futbalisti-zápas – Svidník-1.4.2017 TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovce 112,00 € 36/2017 44791623 20.4.2017 4.5.2017
17FV045 76/2017 doprava autobusom – futbalisti-zápas-Prešov-8.4.2017 TRIMEDICAL PHarm. D.S., Michalovce 124,00 € 42/2017 44791623 20.4.2017 4.5.2017
17FV046 75/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas-12.4.2017-Trebišov TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovce 84,80 € 47/2017 44791623 20.4.2017 4.5.2017
14/2017 66/2017 členský poplatok za rok 2017 Asociácia centier voľného času SR 60,00 € 378170060 19.4.2017 30.4.2017
1,72E+08 71/2017 ceny na súťaž-Atletika žiaci a žiačky SŠ – 25.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 49/2017 172000020 19.4.2017 4.9.2017
1,72E+08 68/2017 ceny na súťaž- Malý futbal mladší žaici ZŠ-11.5.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 55/2017 36013200 19.4.2017 26.4.2017
1,72E+08 74/2017 ceny na súťaž-Florbal žiaci ZŠ 3.5.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 52/2014 36013200 19.4.2017 20.4.2017
1,72E+08 73/2017 ceny na súťaž-Florbal žiačky ZŠ – 2.5.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 51/2017 36013200 19.4.2017 20.4.2017
1,72E+08 69/2017 ceny na súťaž-Malý futbal, žiačky ZŠ – 10.5.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 54/2017 36013200 19.4.2017 25.4.2017
1,72E+08 72/2017 ceny na súťaž-Minifutbal žiačky ZŠ – 26.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 50/2017 36013200 19.4.2017 20.4.2017
1,72E+08 70/2017 ceny na súťaž-Vybíjaná – 5.5.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 53/2017 36013200 19.4.2017 4.9.2017
1,42E+09 67/2017 dodávka tepelnej energie 03/2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 180,52 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 19.4.2017 21.4.2017
270615 57/2017 Hadica +ventil REPO Humenné, s.r.o. Humenné 21,80 € 44/2017 689980 6.4.2017 20.4.2017
2,02E+08 59/2017 toner Grafitek.sk s.r.o., Humenné 39,80 € 43/2017 46345337 5.4.2017 12.4.2017
16/2017 58/2017 futbalové lopty Adidas – 20 ks Jozef Pohlod, Bystré 492 620,00 € 45/2017 46129294 5.4.2017 13.4.2017
19/2017 56/2017 činnosť technika PO+BOZP za 03/2017 Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Kamenica n/Cir. 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 5.4.2017 16.4.2017
jún.17 65/2017 prenájom kurtov v tenisovej hale I-III/2017 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 1 440,00 € mar.17 36757519 5.4.2017 14.4.2017
1,72E+08 64/2017 ceny na súťaž-Hádzaná žiaci ZŠ-11.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 40/2017 36013200 5.4.2017 12.4.2017
1,72E+08 63/2017 ceny na súťaž-Hádzaná žiačky ZŠ – 10.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 39/2017 36013200 5.4.2017 10.4.2017
1,72E+08 62/2017 ceny na súťaž-Vešlý futbal žiaci SŚ – 7.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 38/2017 36013200 5.4.2017 10.4.2017
2,38E+09 61/2017 kancelárske stoličky, zakladače,podložky na podlahu Lyreco CE, Pezinok 274,91 € 33/2016 35958120 5.4.2017 14.4.2017
21705704 55/2017 výchovný program pre ŠVVZ RAABE, odborné nakladateľstvo, Bratislava 43,21 € 17/2017 35908718 5.4.2017 7.4.2017
9,8E+09 60/2014 telefónne poplatky 03/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,82 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.4.2017 18.4.2017
1,17E+08 54/2017 jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € 46/2017 31396674 5.4.2017 26.4.2017
2017075 53/2017 využitie MŠH dňa 3.4.2017- OK basketbal žiačky SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 21/2017 520560 5.4.2017 19.4.2017
17FV033 51/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas-26.3.2017-Košice TRIMRDICAL Pharm. D.S. Michalovce 143,20 € 34/2017 44791623 31.3.2017 12.4.2017
OF2017044 52/2017 kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky hadice Požiarny servis-Humenné s.r.o. Humenné 120,50 € 37/2017 36483923 31.3.2017 13.4.2017
2,12E+09 47/2017 vodné,stočné – do 23.2.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 376,73 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 30.3.2017 13.4.2017
2017149 48/2017 technické zabezpečenie-olympiáda biologická-29.3.2017 IKAS, s.r.o. , Humenné 85,00 € 35/2017 36475891 30.3.2017 5.4.2017
2017070 49/2017 využitie MŠH – 28.3.2017- OK basketbal žiaci SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 20/2017 520560 30.3.2017 31.8.2017
2017069 50/2017 využitie MŠH – dňa 27.3.2017-OK volejbal žiaci SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 19/2017 520560 30.3.2017 11.4.2017
17FV027 45/2017 doprava autobusom-futbalisti -zápas-11.3.2017- Trebišov TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 90,40 € 32/2017 44791623 28.3.2017 10.4.2017
17FV027 46/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.3.2017-Stropkov TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 100,00 € 32/2017 44791623 28.3.2017 10.4.2017
20170302 44/2017 náklady na športové podujatia- členovia ZÚ plavecký Plavecký klub CHEMES, Chemlonská 1, Humenné 408,00 € 112/2016 37879553 28.3.2017 12.4.2017
17FV022 41/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 11.2.2017-Stropkov TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 88,80 € 13/2017 44791623 24.3.2017 5.4.2017
17FV021 42/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas v Snine, dňa 5.2.2017 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 41,60 € máj.17 44791623 24.3.2017 5.4.2017
17FV023 43/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas-Snina-25.2.2017 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 40,80 € 24/2017 44791623 24.3.2017 5.4.2017
004/2017 40/2017 revízie výťah- 01-03/2017 Jozef Karandušovský , Oprava a odborné prehliadky výťahov, Humenné 81,50 € ZoD 4/2002 14297396 24.3.2017 7.4.2017
2,38E+09 39/2017 podložky na podlahu+kancelárske potreby LYRECO CE, Pezinok 155,15 € 33/2017 35958120 23.3.2017 4.4.2017
7,29E+09 37/2017 elektrina 02/2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice 429,05 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 17.3.2017 28.3.2017
20170301 38/2017 náklady na športové podujatia „Pohár priateľstva v plávaní“- ZÚ plávanie Plavecký klub CHEMES, Humenné 204,00 € 112/2016 37879553 17.3.2017 30.3.2017
142 36/2017 prepožičanie kontajnera od 1.1.2017-31.3.2017 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 17.3.2017 31.3.2017
17FV016 33/2017 doprava autobusom-futbalisti – zápas v Michalovciach-23.2.2017 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 44,80 € 23/2017 44791623 16.3.2017 28.3.2017
17FV015 34/2017 doprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 18.2.2017-Snina TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 40,00 € 16/2017 44791623 16.3.2017 31.8.2017
7,3E+09 31/2017 opravná faktúra za 01/2017 Východoslovenská energetika a.s., Košice -230,88 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 16.3.2017 24.3.2017
90457489 35/2017 predplatné publikácii PaM, Zákony, Odvody poistného 2017 PORADCA s.r.o. Žilina 66,00 € 36371271 16.3.2017 16.3.2017
1,42E+09 32/2017 dodávka tepelnej energie 02/2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 203,93 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 16.3.2017 24.3.2017
sep.17 23/2017 činnosť technika Po+BOZP za 02/2017 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP, Kaminica na/C 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 9.3.2017 14.3.2017
1,72E+08 29/2017 ceny na súťaž- OK Volejbal žiačky ZŠ-15.3.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 26/2017 36013200 9.3.2017 14.3.2017
1,72E+08 26/2017 ceny na súťaž-OK basketbal žiaci SŠ-28.3.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 29/2017 36013200 9.3.2017 17.3.2017
1,72E+08 25/2017 ceny na súťaž-OK vlejbal žiačky SŠ-31.3.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 30/2017 36013200 9.3.2017 17.3.2017
1,72E+08 27/2017 ceny na súťaž-OK volejbal žiaci SŠ-27.3.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 28/2017 36013200 9.3.2017 14.3.2017
1,72E+08 28/2017 ceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ – 16.3.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 27/2017 36013200 9.3.2017 14.3.2017
1,72E+08 30/2017 ceny-súťaž-OK basketbal žiačky SŠ-3.4.2017 DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádok 60,00 € 31/2017 36013200 9.3.2017 17.3.2017
7,94E+08 22/2017 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,19 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 9.3.2017 20.3.2017
1,17E+08 24/2017 jedálne kupóny pre vlastných zamestnacov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.,Bratislava 576,00 € 25/2017 31396674 9.3.2017 23.3.2017
2017091 21/2017 toner do talčiarne IKAS, s.r.o. Humenné 35,00 € 18/2017 36475891 23.2.2017 2.3.2017
2017037 19/2017 využitie MŚH – 21.2.2017-basketbal žiaci ZŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € júl.17 520560 22.2.2017 8.3.2017
2017038 20/2017 využitie MŚH – 22.2.2017- basketbal žiačky ZŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € aug.17 520560 22.2.2017 8.3.2017
1,72E+08 17/2017 ceny na súťaž OK badminton, žaičky ZŠ-28.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 14/2017 36013200 16.2.2017 24.2.2017
1,72E+08 18/2017 ceny na súťaž OK badminton, žiaci ZŠ-23.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 15/2017 36013200 16.2.2017 24.2.2017
1,72E+08 14/2017 ceny na súťaž- OK basketbal žiaci ZŠ-21.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € okt.17 36013200 16.2.2017 21.2.2017
1,72E+08 15/2017 ceny na súťaž- OK basketbal žiačky ZŠ-22.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € nov.17 36013200 16.2.2017 21.2.2017
1,72E+08 13/2017 ceny na súťaž OK FLORBAL, žiaci SŠ-20.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € sep.17 36013200 16.2.2017 21.2.2017
1,72E+08 16/2017 ceny na súťaž-OK florbal, žiačky SŠ-24.2.2017 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € dec.17 36013200 16.2.2017 24.2.2017
7,29E+09 nov.17 elektrina 01/2017 Východoslovenský energetika a.s. Košice 653,98 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.2.2017 24.2.2017
1,42E+09 dec.17 teplo 01/2017 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 4 804,63 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 15.2.2017 24.2.2017
jan.17 sep.17 BOZP+PO za 01/2017 Milan Harvilík, Technik PO a BOZP, Humenné 33,19 € Zmluva o vykonávaní technika Po a BOZP 41578911 14.2.2017 14.2.2017
7,2E+08 okt.17 poskytnutie právo používať program Vema Vema, s.r.o. Bratislava 216,48 € Zmluva o využívaní projektu č.03/134 31355374 13.2.2017 26.2.2017
7,79E+09 júl.17 telefónne poplatky za 01/2017 Slovak Telekom a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 6.2.2017 20.2.2017
1,17E+08 aug.17 jednálne kupóny pre zamestnancov za 01/2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 504,00 € apr.17 31396674 6.2.2017 17.2.2017
5,02E+09 Daňový a účtovný poradca podnikateľa Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina 104,80 € 31592503 12.10.2016 1.2.2017
21703235 jún.17 výchovný program pre ŠVVZ-ZD RAABE, odborné nakladateľstvo, s.r.o. Bratislava 65,45 € 17/2017 35908718 31.1.2017 28.2.2017
7,29E+09 feb.17 elektrina za 12/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 519,48 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 16.1.2017 24.1.2017
12017 apr.17 webhosting a internetová doména-www.duhacvc.sk na rok 2017 Marián Ocilka, Gaštanova 1919/106, Humenné 128,00 € 95/2014 40118860 16.1.2017 23.1.2017
1,42E+09 mar.17 tepelná energia za 12/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 3 977,82 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 16.1.2017 26.1.2017
5,04E+09 máj.17 finančný spravodaj ročník 2016 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 14,07 € 31592503 16.1.2017 25.1.2017
6,79E+09 jan.17 telefónne poplatky za 12/2016 Slovak Telekom a.s., Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 9.1.2017 18.1.2017
20160019 služby pracovnej zdravotnej služby 1-12/2016 MEDINAT, s.r.o. Ondavské Matiašovce 192,00 € Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 46298576 2.12.2016 5.1.2017
16FV161 doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce 166,40 € 109/2016 44791623 7.10.2016 21.10.2016
SK00122360 ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ National Pen, Reklamné produkty,Bratislava 207,14 € 115/2016 97264440 11.10.2016 20.10.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € 120/2016 31396674 29.9.2016 20.10.2016
16082 trička – pre ZÚ plavecký-súťaž Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné 366,00 € 126/2016 30624606 12.10.2016 19.10.2016
10160252 športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín 255,00 € 129/2016 46216383 17.10.2016 27.10.2016
113/2016 technik BOZP + PO za 09/2016 Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 6.10.2016 16.10.2016
4,16E+08 predplatné Finančný spravodaj Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina 26,40 € 31592503 6.10.2016 14.10.2016
1,61E+09 ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice 77,45 € 128/2016 29183391 12.10.2016 12.10.2016
115/2016 revízia – výťah za 06-09/2016 Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné 60,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 27.9.2016 11.10.2016
71/2016 informačná tabuľa CVČ DÚHA Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné 420,00 € 125/2016 3737128/2 5.10.2016 10.10.2016
1,62E+08 ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 240,00 € 119/2016 36013200 3.10.2016 10.10.2016
2,12E+09 spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice 297,67 € Východosl. vodárenska spoločnosť Košice 36570460 26.9.2016 10.10.2016
16FV151 doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 220,80 € 110/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
16FV150 doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 233,60 € 110/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
16FV148 doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 154,40 € 106/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
2,79E+09 telefónne poplatky Alovak Telekom a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.10.2016 18.10.2016
2,38E+09 kancelárske papiere LYRECO CE, Pezinok 63,12 € 113/2016 35958120 26.9.2016 4.10.2016
1334 kontajner prepožičanie 07-09/2016 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 186155 16.9.2016 30.9.2016
2016224 využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 100,00 € 66/2016 520560 15.9.2016 28.9.2016
16FV146 doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 129,60 € 104/2016 44791623 15.9.2016 28.9.2016
16FV145 doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 87,20 € 103/2016 44791623 15.9.2016 28.9.2016
7,29E+09 elektrina za 08/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 550,29 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.9.2016 27.9.2016
1,42E+09 dodávky tepla za 08/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 14.9.2016 26.9.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 504,00 € 97/2016 31396674 6.9.2016 21.9.2016
2016153 materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov 7,00 € 78/2016 43481957 7.9.2016 19.9.2016
2,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. Bratislava 53,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.9.2016 19.9.2016
104/2016 PO+BOZP za 08/2016 Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.9.2016 16.9.2016
1,92E+08 obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava 26,99 € 36237337 14.9.2016 15.9.2016
16FV138 doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 261,60 € 105/2016 44791623 5.9.2016 15.9.2016
20160019 rekonštrukcia parkiet EL-BAU plus s.r.o. Košice ####### Zmluva o dielo č.2/2016 47693711 31.8.2016 14.9.2016
dec.16 prenájom tenisových kurtov 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 500,00 € 98/2016 3,68E+09 14.9.2016 30.9.2016
2016389 PC zostava OFFICE 3 IKAS, s.r.o. Humenné 986,60 € 108/2016 36475891 7.9.2016 13.9.2016
16FV132 doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 118,40 € 102/2016 44791623 30.8.2016 8.9.2016
16FV130 doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce 253,60 € 101/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV129 doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 102,40 € 100/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV128 doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 48,80 € 96/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV127 doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 168,80 € 96/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
1,42E+09 teplo za 07/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 30.8.2016 25.8.2016
2016193 využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné 19,80 € 84/2016 520560 30.8.2016 25.8.2016
7,29E+09 elektrina za 07/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 455,99 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 37874586 30.8.2016 23.8.2016
6,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.9.2016 18.8.2016
16FV119 doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 83,20 € 94/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
16FV117 doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 80,00 € 90/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
16FV116 doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 222,40 € 91/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
96/2016 PO a BOZP za mesiac júl 2016 Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.8.2016 14.8.2016
16FV113 doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 104,00 € 87/2016 44791623 2.8.2016 4.8.2016
16FV114 doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce 102,40 € 89/2016 44791623 2.8.2016 4.8.2016
9,16E+09 poistenie budovy UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 698,96 € Poistná zmluva č. 9160049349 653501 15.7.2016 3.8.2016
216022 obedy-denný mestský tábor Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné 433,40 € 63/2016 17219914 8.8.2016 2.8.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie za 06/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 15.7.2016 28.7.2016
16FV104 doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce 76,80 € 77/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV103 doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 85,60 € 76/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV102 doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 223,20 € 73/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV105 doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 161,60 € 79/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV101 doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 125,60 € 75/2016 44791623 12.7.2016 26.7.2016
7,29E+09 elektrina za 06/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 486,70 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.7.2016 25.7.2016
9,16E+09 aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 129,00 € 93/2016 31361161 7.7.2016 21.7.2016
9,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.7.2016 18.7.2016
20160701 Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 600,00 € 92/2016 43055656 11.7.2016 16.7.2016
416056 rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha ENERGYR s.r.o. Humenné ####### Zmluva o dielo č.1/2016 31694101 7.7.2016 14.7.2016
74/2016 technik BOZP a PO Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 6.7.2016 14.7.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 648,00 € 80/2016 31396674 24.6.2016 13.7.2016
2,12E+09 vodné,stočné spotreba Východosl. vodárenska spoločnosť Košice 469,21 € Zmluva 20-000012413PO 2008 37874586 24.6.2016 11.7.2016
2016/026 prezentačná pečiatka LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné 35,00 € 85/2016 36508357 1.7.2016 3.7.2016
16FV089 doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 16,00 € 71/2016 44791623 18.6.2016 1.7.2016
2,02E+09 šiltovka,trička pre deti mestský tabor Miroslav Lesnik, Medzilaborce 275,40 € 83/2016 34811851 17.6.2016 1.7.2016
5,79E+09 telefónne poplatky Sovak Telekom a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 2.6.2016 1.7.2016
2,38E+09 kancelárske potreby LYRECO CE, Bratislava 225,08 € 82/2016 2,38E+09 17.6.2016 30.6.2016
060/2016 vykonané služby-kontrola výťahu Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov 60,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 16.6.2016 30.6.2016
978 kontajner prepožičanie Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 186155 13.6.2016 30.6.2016
20160619 ozvučovacia technika+príslušenstvo František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 499,80 € 86/2016 43055656 22.6.2016 29.6.2016
2516 liaca hmota- keramický krúžok Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce 17,56 € 81/2016 17698081 17.6.2016 22.6.2016
2016131 využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8 67/2016 520560 11.6.2016 22.6.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 720,00 € 74/2016 31396674 2.6.2016 20.6.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné 979,92 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 10.6.2016 16.6.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a.s. Košice 502,50 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 37874586 10.6.2016 16.6.2016
16FV077 doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 126,40 € 72/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
16FV076 doprava autobusom-ženský futbal TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 225,60 € 70/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
16FV075 doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 124,80 € 68/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
501 tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej Humenné 70,00 € máj.15 41085345 2.6.2016 15.6.2016
58/2016 technik PO a BOZP Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 10.6.2016 14.6.2016
16FV073 doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 104,80 € 69/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
16FV071 doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 89,60 € 64/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
16FV072 doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 179,20 € 65/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
2016130 využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 67/2016 520560 17.5.2016 31.5.2016
apr.16 prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 TC Humenné, s.r.o. Humenné ####### apr.16 36757519 5.5.2016 31.5.2016
1,62E+08 ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 46/2016 36013200 19.4.2016 28.5.2016
2016126 využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 64,00 € 48/2016 520560 13.5.2016 27.5.2016
99755136 vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 PORADCA s.r.o. Žilina 39,00 € 36371271 17.5.2016 25.5.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie za 04/2016 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 11.5.2016 25.5.2016
2016125 využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 61/2016 520560 11.5.2016 25.5.2016
1,62E+08 ceny okr.kolo futbal SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 45/2016 36013200 19.4.2016 25.5.2016
2016124 využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 61/2016 520560 18.5.2016 24.5.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a .s. Košice 495,72 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 17.5.2016 24.5.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 648,00 € 63/2016 31396674 3.5.2016 23.5.2016
16FV054 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 32,00 € 54/2016 44791623 5.5.2016 19.5.2016
5,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 50,58 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.5.2016 18.5.2016
2016101 využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky Správa rekr.a športových zariadení Humenné 8,00 € 52/2016 520560 4.5.2016 17.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 62/2016 36013200 4.5.2016 16.5.2016
16FV047 doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 104,00 € 53/2016 44791623 4.5.2016 16.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 80,00 € 59/2016 36013200 2.5.2016 16.5.2016
50/2016 PO a BOZP za 04/2016 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 4.5.2016 15.5.2016
004/01 tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné 70,00 € 93/2015 41085345 28.4.2016 15.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 57/2016 36013200 2.5.2016 13.5.2016
3760516 prečistenie kanalizácie MP KANAL service s.r.o. Prešov 85,08 € 60/2016 45965838 4.5.2016 12.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 62/2016 36013200 4.5.2016 10.5.2016
16FV046 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 164,80 € 51/2016 44791623 27.4.2016 10.5.2016
16FV045 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 124,00 € 49/2016 44791623 27.4.2016 10.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 58/2016 36013200 2.5.2016 9.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 56/2016 36013200 2.5.2016 9.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 55/2016 1,62E+08 2.5.2016 6.5.2016
1,62E+08 ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 47/2016 36013200 19.4.2016 3.5.2016
OF2016042 kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice Požiarny servis Humenné s.r.o. 279,87 35/2016 36483923 25.4.2016 29.4.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,- € 44/2016 31396674 11.4.2016 29.4.2016
16FV040 doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 127,20 € 43/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
16FV038 doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 96,80 € 41/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
16FV039 doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce 118,40 € 42/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné ####### 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 15.4.2016 26.4.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiačky DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 26.4.2016
7,29E+09 elektrina Východosl.energetika a.s. Košice 482,53 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.4.2016 25.4.2016
1,62E+08 ceny-hádzaná žiaci DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 22.4.2016
2016-07 odborná skúška bleskozvodov Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov 360,- € 40/2016 44014571 11.4.2016 21.4.2016
16FV033 doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 227,20 € 37/2016 44791623 8.4.2016 19.4.2016
16FV032 doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 97,60 € 36/2016 44791623 8.4.2016 19.4.2016
1,62E+08 ceny-florbal žiačky DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 19.4.2016
3,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,- € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 7.4.2016 18.4.2016
003/01 tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné 70,- € 93/2015 41085345 11.4.2016 15.4.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiaci DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 15.4.2016
okt.16 členský poplatok Asociácia centier voľného času Banská Bystrica 60,00 € 37817060 31.3.2016 15.4.2016
20/2016 technik PO a BOZP Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.4.2016 14.4.2016
1,62E+08 ceny-hádzaná žiačky DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 38/2016 36013200 5.4.2016 11.4.2016
2,12E+09 spotreba – vodné a stočné Východ.vodár.spol. a.s. Košice 438,20 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 30.3.2016 11.4.2016
005/2016 vykonané služby-výťah Jozef Karandušovský, Humenné 60,- € Zmluva ZoD 4/2002 14297396 22.3.2016 5.4.2016
2016070 využitie MŠH basketbal žiačky Správa rekr.a šport. zariadení Humenné 40,- € 24/2016 520560 22.3.2016 5.4.2016
2016069 využitie MŠH – basketbal žiaci Správa rekr.a šport. zariadení Humenné 40,- € 24/2016 520560 22.3.2016 5.4.2016
42016 vytvorenie internetovej stránky Marián Ocilka, Humenné 408,00 € 34/2016 40118860 22.3.2016 4.4.2016
99757008 predplatné Verejná správa+Zákony 2016 PORADCA s.r.o. Žilina 39,00 € 36371271 26.5.2016 1.4.2016
16FV025 doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce 74,40 € 21/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
16FV026 doprava futbalisti – HE-Poprad-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 252,- € 32/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
16FV024 doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 40,- € 20/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
143 prepožičanie kontajnera Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 14.3.2016 31.3.2016
2016065 využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 23/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
2016064 využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 23/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
2016063 využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 52,00 € 31/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 30/2016 36013200 14.3.2016 28.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiačky SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 29/2016 36013200 14.3.2016 28.3.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 14.3.2016 25.3.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiačky SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 28/2016 36013200 14.3.2016 24.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 27/2016 36013200 14.3.2016 24.3.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a.s. Košice 482,52 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 8388607 11.3.2016 24.3.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € sep.16 31396674 3.3.2016 22.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiaci ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 26/2016 36013200 14.3.2016 21.3.2016
1,62E+08 ceny- basketbal žiačky ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 25/2016 36013200 14.3.2016 21.3.2016
8,78E+09 telefónne poplatky za 02/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,36 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 3.3.2016 18.3.2016
16FV018 doprava-futbalisti – HE Stropkov HE TRIMEDICAL Pharm D.S. 85,60 € dec.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV021 doprava – futbalisti TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 16/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV020 doprava – futbalisti He-Mi-He TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 15/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV019 doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 157,60 € 13/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV017 doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € dec.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV016 doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € nov.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV015 doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,80 € jún.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
260549 vŕtačka+sada vrtakov REPO Humenné, s.r.o. 150,00 € 33/2016 689980 11.3.2016 15.3.2016
002/01 trénerské služby -volejbal dievčatá PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné 70,00 € 93/2015 37874586 3.3.2016 15.3.2016
18/2016 PO a BOZP Milan Harvilík, Technik PO a BOZP 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 3.3.2016 14.3.2016
2016/006 výroba pečiatky-finančná kontrola LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné 65,50 € 18/2016 36508357 8.3.2016 12.3.2016
1,62E+08 technické vybavenie-florbal DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 30,00 € 19/2016 36013200 3.3.2016 11.3.2016
1,62E+08 ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € 17/2016 36013200 3.3.2016 11.3.2016
1,62E+08 ceny-okr.kolo v stol.tenise DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € 14/2016 36013200 3.3.2016 10.3.2016
5,92E+09 predplatné-Daňový a účtovný poradca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 157,26 € 22/2016 31592503 29.2.2016 1.3.2016
1,42E+09 opakovaná dodoávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. ####### Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 15.2.2016 25.2.2016
7,2E+08 používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 Vema, s.r.o. Bratislava 213,48 € Zmluva o využívaní projektu č.03/134 31355374 8.2.2016 25.2.2016
7,29E+09 elektrina Východ.energetika Košice 488,54 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 22.2.2016 24.2.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 504,00 € sep.16 31396674 9.2.2016 24.2.2016
1,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,67 € Zmluva o poskytnutí verejných služieb 35763469 5.2.2016 18.2.2016
16FV003 doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € jún.16 44791623 8.2.2016 17.2.2016
16FV002 doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. 85,60 € mar.16 44791623 8.2.2016 16.2.2016
16FV001 doprava na trase Humenné-Košice-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 168,80 € máj.16 44791623 8.2.2016 16.2.2016
001/01 tréningová činnosť volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej Humenné 70,00 € 93/2015 41085345 8.2.2016 15.2.2016
feb.16 technik PO a BOZP Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou 33,19 € Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP 41578911 8.2.2016 14.2.2016
2016054 toner Canon C-EXV33 IKAS, s.r.o. Humenné 85,00 € okt.16 36475891 5.2.2016 12.2.2016
7,2E+08 bankový modul HB0063-program Vema, s.r.o. Bratislava 33,60 € Zmluva o využívaní projektu č.03/134 31355374 29.1.2016 10.2.2016
2016044 zmluvný servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. Humenné 150,00 € Zmluva o dielo 36475891 8.2.2016 8.2.2016
1,62E+08 trof.poháre 2x sada – stolný tenis DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € júl.16 36013200 4.2.2016 8.2.2016
201633 veľkokapacitný toner do tlačiarne IKAS, s.r.o. Humenné 67,00 € aug.16 36475891 29.1.2016 3.2.2016
5,04E+09 zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina 12,46 € 31592503 29.2.2016 28.1.2016
7,22E+09 zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 300,46 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.1.2016 25.1.2016
2016018 toner do tlačiarne HP „AJ“ IKAS, s.r.o. Humenné 35,00 € feb.16 36475891 12.1.2016 19.1.2016
7,81E+08 telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. Bratislava 49,79 € Zmluva o poskytnutí verejných služieb 35763469 8.1.2016 18.1.2016
2016009 zmluvný servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. Humenné 150,00 € Zmluva o dielo 36475891 12.1.2016 12.1.2016
15FV163 doprava HE-Snina-HE futbal TRIMEDICAL Pharm D.S. 44,80 € 111/2015 44791623 12.1.2016 12.1.2016
mar.16 strava-olympiáda AJ LIGI, s.r.o. Humenné 20,50 € jan.16 43978312 13.1.2016 26.1.2015
Číslo faktúry dodávateľa Číslo faktúry interné Predmet faktúry Dodávateľ Hodnota Č. obj./zml. IČO Doručené Dátum úhrady Dátum zverejnenia
2016592 koncelárske potreby+toner IKAS, s.r.o. Humenné 208,77 € 178/2016 36475891 30.12.2016 6.1.2017
16035 kancelársky nábytok Jozef Popčák – Drevotrend, Humenné 1 955,16 € 177/2016 37373005 29.12.2016 5.1.2017
1,16E+08 jedálne kupóny pre vlstných zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 1 008,00 € 175/2016 31396674 9.12.2016 29.12.2016
2,12E+09 vodné+stočné od 21.09.2016-14.12.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 353,62 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 23.12.2016 5.1.2017
24/16 prenájom tenisovej haly od 15.9-20.12.2016 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 408,00 € 166/2016 36757519 21.12.2016 30.12.2016
1016109 oprava – zadný vchod budovy – uvolnená dlažba RED MILLS s.r.o. Humenné 588,00 € 176/2016 36497606 19.12.2016 23.12.2016
1,62E+08 športový materiál pre ZÚ – ženský futbal DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 499,80 € 172/2016 36013200 19.12.2016 30.12.2016
9,79E+09 telefónne poplatky 11/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 6.12.2016 19.12.2016
1016105 pokládka plávajucej podlahy RED MILLS s.r.o. Humenné 3 669,48 € Zmluva o dielo č.3/2016 36497606 5.12.2016 19.12.2016
161142 materiál pre ZÚ výtvarno-keramický Kreativ Art Hobby s.r.o. Dunajská Streda 100,56 € 173/2016 50344269 15.12.2016 19.12.2016
16595 materiál pre ZÚ- tvorivá keramika Kornélia Cserepesová-ARTWOOD, Dunajská Streda 47,60 € 174/2016 45266603 15.12.2016 21.12.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie za 11/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 983,06 € Zmluva o dodávke tepla 110202 31728812 15.12.2016 26.12.2016
5,92E+09 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 96,00 € 154/2016 31592503 5.12.2016 15.12.2016
149/2016 technik PO+BOZP Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C 33,19 Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 5.12.2016 14.12.2016
20161209 preplatenie nákladov – plavecké preteky – ZÚ plavecký Plavecký klub CHemes, Humenné 289,00 € 112/2016 37879553 2.12.2016 14.12.2016
7,29E+09 elektrina 11/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 530,27 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 13.12.2016 23.12.2016
170/2016 revízia výťahu za 10-12/2016 Jozef Karandušovský, Oprava a odb.prehl.výťahov, Humenné 60,00 € Zmluva o dielo č.4/2002 14297396 13.12.2016 27.12.2016
158/2016 technik BOZP+PO za 12/2016 Milan Harvilik, Technik PO+BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 9.12.2016 31.12.2016
20160052 športový materiál pre ZÚ basketbal Inkore s.r.o., Humenné 400,00 € 148/2016 46778519 28.11.2016 9.12.2016
2016537 technické zabezpečenie – súťaž Futtasal ZŠ, dňa 30.11.2016 IKAS, s.r.o. Humenné 10,00 € 170/2016 36475891 30.11.2016 7.12.2016
2016536 technické zabezpečenie súťaž – Technická olympiáda -1.12.2016 IKAS, s.r.o. Humenné 110,00 € 169/2016 36475891 30.11.2016 7.12.2016
2016292 Využitie MŠH dňa 30.11.2016 – Futsal ZŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 48,00 € 144/2016 520560 30.11.2016 7.12.2016
16FV185 doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 03.11.2016, smer: HE-Vranov n/t-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 40,00 € 141/2016 44791623 28.11.2016 7.12.2016
16FV184 doprava autobusom, futbalisti-zápas dňa 05.11.2016, smer:HE-Stará Ľubovňa-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 226,40 € 142/2016 4,48E+08 28.11.2016 7.12.2016
2016207 materiál pre ZÚ- Tvorivá keramika Ing.Dušan Repka-EVRE, Púchov 587,75 € 150/2016 43481957 23.11.2016 7.12.2016
20160600 materiál pre ZÚ – Tvorivá keramika PECE spol. s.r.o., Očová 298,30 € 151/2016 36618233 23.11.2016 6.12.2016
sep.16 ušitie kostýmov – pre ZÚ mažoretky Drahomíra Adamová, DEVenir, Michalovce 700,00 € 163/2016 44860188 5.12.2016 5.12.2016
2016520 technické zabezpečenie na súťaž-stolný tenis IKAS, s.r.o. Humenné 75,00 € 168/2016 36475891 28.11.2016 5.12.2016
17200088 vodounštalatérske práce HWG s.r.o. Humenné 86,40 € 161/2016 47852429 29.11.2016 2.12.2016
6,53E+09 poistná zmluva Kooperativa poisťovňa, a.s. Košice 187,31 e Poistná zmluva 585441 14.11.2016 2.12.2016
20161108 Plavecké preteky-štartovné, stravné – 19-20.11.2016 Plavecký klub Chemes, Humenné 305,90 € 112/2016 37879553 23.11.2016 30.11.2016
16FV181 16FV181 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 226,40 € 124/2016 44791623 18.11.2016 30.11.2016
1623 prepožičanie kontajnera – vývoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 16.11.2016 30.11.2016
20161107 náklady na štartovné-súťaž ZÚ plavecký Plavecký klub Chemes, Humenné 243,00 € 154/2016 37874586 16.11.2016 29.11.2016
20161107 štartovné súťaž- ZÚ plavecký Plavecký klub CHemes, Humenné 243,00 € 112/2016 37874586 16.11.2016 29.11.2016
2016509 tlačiareň CANON – 2ks IKAS, s.r.o. Humenné 927,00 € 164/2016 36475891 21.11.2016 28.11.2016
7,29E+09 elektrina 10/2016 Východoslovenská energetika Košice 515,02 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 18.11.2016 25.11.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie 10/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 511,77 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 14.11.2016 24.11.2016
1,62E+08 ceny na okresné kolo Futsal žiaci 30.11.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 159/2016 36013200 11.11.2016 24.11.2016
1,62E+08 ceny na súťaž stolný tenis SŠ dievčatá 28.11.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 158/2016 36013200 11.11.2016 24.11.2016
2016504 veľkokapacitný tonerv + externý HDD IKAS, s.r.o. Humenné 318,00 € 165/2016 36475891 16.11.2016 23.11.2016
2016502 technické zabezpečenie súťaž – Olympiáda SJ a Literatúra IKAS s.r.o. Humenné 220,00 € 167/2016 36475891 15.11.2016 21.11.2016
2016500 nákup – monitor IKAS, s.r.o. Humenné 198,00 € 145/2016 36475891 14.11.2016 21.11.2016
16FV181 doprava autobusom,futbalisti-zápas 29.10.2016, smer: HE-Raslavice-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 134,40 € 139/2016 44791623 11.11.2016 21.11.2016
16FV180 doprava autobusom, futbalisti-zápas 22.10.2016, smer: HE-Lipany-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 170,40 € 132/2016 44791623 11.11.2016 21.11.2016
2016495 materiál pre ZÚ – počitačový IKAS, s.r.o. Humenné 600,00 € 160/2016 36475891 11.11.2016 18.11.2016
2016/75 športový materiál pre ZÚ BOX Vladimír Dudinský, Bardejov 539,97 € 134/2016 45409234 11.11.2016 18.11.2016
3,79E+09 telefónne poplatky za 10/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,07 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.11.2016 18.11.2016
1,62E+08 ceny na súťaž stolný tenis chlapci 29.11.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 60,00 € 36013200 11.11.2016 17.11.2016
1,62E+08 ceny na súťaž stolný tenis chlapci žiaci 21.11.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 156/2016 36013200 11.11.2016 17.11.2016
1,62E+08 ceny na súťaž stolný tenis žiačky 15.11.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 155/2016 36013200 11.11.2016 17.11.2016
FV2160417 športový materiál pre ZÚKARATE,BOX,TEAKWONDO KATSUDO s.r.o. Prešov 285,30 € 138/2016 36842176 2.11.2016 16.11.2016
141/2016 technik BOZP+PO za 10/2016 Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 4.11.2016 15.11.2016
1604961 nákup regálov TECHNOMETAL spol. s.r.o. Bytča 561,06 € 162/2016 30222362 14.11.2016 14.11.2016
2016487 PC zostava office 3 IKAS, s.r.o. Humenné 986,60 € 153/2016 36475891 7.11.2016 14.11.2016
20161115 Reprobox YAMAHA 2 ks František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 998,00 € 152/2016 43055656 11.11.2016 11.11.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € 136/2016 31396674 24.10.2016 11.11.2016
1,62E+08 športový materiál pre Zú volejbal DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 600,00 € 147/2016 36013200 4.11.2016 9.11.2016
F2163455 športový materiál pre ZÚ KARATE PaedDr.Vladimír Dzurenda, CSc. KATSUDO, Prešov 964,30 € 137/2016 10734180 2.11.2016 9.11.2016
F2163456 športový materiál pre ZÚTEAKWONDO PaedDr.Vladimír Dzurenda,CSc.KATSUDO,Prešov 121,00 € 143/2016 10734180 2.11.2016 9.11.2016
16FV177 doprava autobusom, futbalisti-zápas,dňa 15.10.2016, trasa: HE-Sabinov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 191,20 € 127/2016 44791623 28.10.2016 9.11.2016
16FV176 doprava autobusom, futbalisti-zápas, dňa 12.10.2016, smer:HE-Vranov n/T-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 42,40 € 122/2016 44791623 28.10.2016 9.11.2016
16FV175 doprava autobusom,futbalisti-zápas Prešov, dňa 8.10.2016 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 127,20 € 124/2016 44791623 28.10.2016 9.11.2016
16FV178 doprava autobusom,futbalisti-zápas, dňa 19.10.2016, trasa:HE-Snina-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce 49,60 € 131/2016 44791623 28.10.2016 9.11.2016
160020 športový materiá pre ZÚ hokej ROJANA s.r.o., Bratislava 799,50 € 149/2016 36195863 7.11.2016 8.11.2016
16FV173 doprava autobusom,futbalisti-zápas Ľubotice dňa 1.10.2016 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 120,00 € 118/2016 44791623 27.10.2016 8.11.2016
2016255 využitie MŠH 24.10.2016 – súťaž Futsal SŠ Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 121/2016 520560 24.10.2016 7.11.2016
16FV170 doprava autobusom,futbalisti-zápas 24.09.2016, trasa: HE-Giraltovce-HE TRIMEDICAL Pharm D.S.Michalovce 107,20 € 114/2016 44791623 24.10.2016 4.11.2016
16FV169 doprava autobusom,futbalisti-zápas 10.9.2016,trasa:HE-Ľubotice-HE TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce 116,00 € 109/2016 44791623 24.10.2016 3.11.2016
163032 materiál pre ZÚ – letecký modelár Martin Štepko,Žilina 493,03 € 133/2016 33855871 21.10.2016 3.11.2016
5,22E+09 skartovačka,laminátor+fólie Alemat.cz,spol.s.r.o. Tábor 673,94 € 146/2016 28159233 3.11.2016 13.11.2016
5,57E+09 Služby STP APV IVES Košice 83,65 € zmluva 162957 2.11.2016 2.11.2016
2016456 AVG Anti-Virus Business EDU – 6 počítačov IKAS, s.r.o. Humenné 240,00 € 140/2016 36475891 25.10.2016 1.11.2016
16FV165 doprava autobusom-futbalisti,zápas 29.09.2016, Trebišov TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce 89,60 € 117/2016 44791623 17.10.2016 29.10.2016
16FV164 doprava autobusom,futbalisti-zápas,dňa 28.09.2016,trasa.HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovce 89,60 € 116/2016 44791623 17.10.2016 29.10.2016
1,61E+09 ceny – súťaž Bláznivý deň tanca HIGLANDPROGRESS, s.r.o. Jedovnice 123,92 € 135/2016 29183391 26.10.2016 28.10.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-Futsal-okresné kolo SŠ 24.10.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 130/2016 36013200 20.10.2016 28.10.2016
2016252 využitie miniihriska – pre ZÚ hokej Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 28,00 € 66/2016 520560 20.10.2016 27.10.2016
1,42E+09 tepelná energia 09/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 090,07 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 17.10.2016 26.10.2016
5,02E+09 Personálny a mzdový poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina 81,54 € 31592503 21.10.2016 24.10.2016
7,29E+09 elektrina za 09/2016 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 516,53 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 17.10.2016 24.10.2016
16FV162 doprava-futbalisti-zápas 18.09.2016 – HE-Lipany-HE Trimedacal Pharm D.S. Michalovce 172,80 € 111/2016 44791623 7.10.2016 21.10.2016
16FV161 doprava autobusom-futbalisti-zápas-10.9.2016-trasa HE-Široké-HE TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovce 166,40 € 109/2016 44791623 7.10.2016 21.10.2016
SK00122360 ceny – na súťaže (perá) -pre ZÚ v CVČ National Pen, Reklamné produkty,Bratislava 207,14 € 115/2016 97264440 11.10.2016 20.10.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € 120/2016 31396674 29.9.2016 20.10.2016
16082 trička – pre ZÚ plavecký-súťaž Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN, Humenné 366,00 € 126/2016 30624606 12.10.2016 19.10.2016
10160252 športové náradie-Švedska trakčná lavica + stojan ALTERMEDIC s.r.o. Dolný Kubín 255,00 € 129/2016 46216383 17.10.2016 27.10.2016
113/2016 technik BOZP + PO za 09/2016 Milan Harvilík, Technik POa BOZP,Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 6.10.2016 16.10.2016
4,16E+08 predplatné Finančný spravodaj Poradca podnikateľa,spol. s.r.o. Žilina 26,40 € 31592503 6.10.2016 14.10.2016
1,61E+09 ceny-na súťaž Bláznivý deň tanca HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnice 77,45 € 128/2016 29183391 12.10.2016 12.10.2016
115/2016 revízia – výťah za 06-09/2016 Jozef Karandušovský, oprava a odb.prehliadky výťahov,Humenné 60,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 27.9.2016 11.10.2016
71/2016 informačná tabuľa CVČ DÚHA Ing.Zdeněk Prúša Reklamná agentúra Alice Humenné 420,00 € 125/2016 3737128/2 5.10.2016 10.10.2016
1,62E+08 ceny na súťaž cezpoľný beh 6.10.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 240,00 € 119/2016 36013200 3.10.2016 10.10.2016
2,12E+09 spotreba vodné-stočné za 06-09/2016 Východosl.vodárenská spoločnosť a.s. Košice 297,67 € Východosl. vodárenska spoločnosť Košice 36570460 26.9.2016 10.10.2016
16FV151 doprava autobusom-futbalisti, dňa 15.9.2016, smer:HE-St.Ľubovňa-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 220,80 € 110/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
16FV150 doprava autobusom-futbalisti,dňa 15.9.2016, smer:HE-Spišská Nová Ves-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 233,60 € 110/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
16FV148 doprava autobusom-futbalisti, dňa 3.9.2016, smer: HE-Sabinov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 154,40 € 106/2016 44791623 26.9.2016 8.10.2016
2,79E+09 telefónne poplatky Alovak Telekom a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.10.2016 18.10.2016
2,38E+09 kancelárske papiere LYRECO CE, Pezinok 63,12 € 113/2016 35958120 26.9.2016 4.10.2016
1334 kontajner prepožičanie 07-09/2016 Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 186155 16.9.2016 30.9.2016
2016224 využitie miniihriska za obdobie 05-08/2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 100,00 € 66/2016 520560 15.9.2016 28.9.2016
16FV146 doprava autobusom-futbalisti, dňa 31.8.2016, smer: HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 129,60 € 104/2016 44791623 15.9.2016 28.9.2016
16FV145 doprava autobusom-futbalisti,dňa 24.8.2016, smer: HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 87,20 € 103/2016 44791623 15.9.2016 28.9.2016
7,29E+09 elektrina za 08/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 550,29 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.9.2016 27.9.2016
1,42E+09 dodávky tepla za 08/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 081,09 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 14.9.2016 26.9.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 504,00 € 97/2016 31396674 6.9.2016 21.9.2016
2016153 materiál na ZÚ Výtvarno-keramicky Ing. Dušan Repka-EVRE, Púchov 7,00 € 78/2016 43481957 7.9.2016 19.9.2016
2,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. Bratislava 53,99 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.9.2016 19.9.2016
104/2016 PO+BOZP za 08/2016 Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.9.2016 16.9.2016
1,92E+08 obnova – AVG Anti-Virus 1 lic. CiGLER SOFTWARE,a.s. Bratislava 26,99 € 36237337 14.9.2016 15.9.2016
16FV138 doprava autobusom-futbalisti,dňa 28.8.2016, smer: HE-Spišská Belá-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 261,60 € 105/2016 44791623 5.9.2016 15.9.2016
20160019 rekonštrukcia parkiet EL-BAU plus s.r.o. Košice 3 810,83 € Zmluva o dielo č.2/2016 47693711 31.8.2016 14.9.2016
dec.16 prenájom tenisových kurtov 1.TC Humenné, s.r.o. Humenné 500,00 € 98/2016 3,68E+09 14.9.2016 30.9.2016
2016389 PC zostava OFFICE 3 IKAS, s.r.o. Humenné 986,60 € 108/2016 36475891 7.9.2016 13.9.2016
16FV132 doprava autobusom-futbalisti, dňa 20.8.2016, smer:HE-Ľubotice-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 118,40 € 102/2016 44791623 30.8.2016 8.9.2016
16FV130 doprava autobusom-futbalisti,dňa 14.8.2016,smer: HE-Poprad-HE TRIMECAL Pharm. D.S. Michalovce 253,60 € 101/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV129 doprava-futbalistov, ddňa 13.8.2016,smer: HE-Kračunovce-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 102,40 € 100/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV128 doprava autobusom-futbalisti, dňa 7.8.2016, smer: HE-Radvaň n/L-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 48,80 € 96/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
16FV127 doprava autobusom-futbalisti,dňa 7.8.2016,smer:HE-Lipany-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 168,80 € 96/2016 44791623 30.8.2016 7.9.2016
1,42E+09 teplo za 07/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 097,33 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 30.8.2016 25.8.2016
2016193 využitie vnút.bazéna-deti-mestský tábor Správa rrekreačných a šport.zariadení Humenné 19,80 € 84/2016 520560 30.8.2016 25.8.2016
7,29E+09 elektrina za 07/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 455,99 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 37874586 30.8.2016 23.8.2016
6,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 5.9.2016 18.8.2016
16FV119 doprava autobusom-futbalisti, smer: HE-Sobrance-HE, dňa 31.7.2016 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 83,20 € 94/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
16FV117 doprava autobusom detí z mestského tábora-Kolonica TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 80,00 € 90/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
16FV116 doprava autobusom -detí – mestský tábor, dňa 13.7.2016, smer: Spišská Nová Ves TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 222,40 € 91/2016 44791623 8.8.2016 16.8.2016
96/2016 PO a BOZP za mesiac júl 2016 Milan Hrvilík, Technik POo a BOZP, Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.8.2016 14.8.2016
16FV113 doprava autobusom HE-Stropkov-HE, deti mestský tábor TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 104,00 € 87/2016 44791623 2.8.2016 4.8.2016
16FV114 doprava autobusom- Morské oko, deti – mestský tábor TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovce 102,40 € 89/2016 44791623 2.8.2016 4.8.2016
9,16E+09 poistenie budovy UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 698,96 € Poistná zmluva č. 9160049349 653501 15.7.2016 3.8.2016
216022 obedy-denný mestský tábor Nadežda Planková, závodná jedáleň Humenné 433,40 € 63/2016 17219914 8.8.2016 2.8.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie za 06/2016 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné 1 303,79 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 15.7.2016 28.7.2016
16FV104 doprava autobusom futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE TRIMEDICAl Pharm D.S. Michalovce 76,80 € 77/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV103 doprava autobusomfutbalisti- trasa: HE-STROPKOV-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 85,60 € 76/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV102 doprava autobusom-výlet pre detí ZÚ-HE-Spišská n/V-ZOO Košice-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 223,20 € 73/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV105 doprava autobusom-kultúrno pozn.zájazd dňa 22.06.2016 -Podskalka-Košice-Podskalka TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 161,60 € 79/2016 44791623 14.7.2016 26.7.2016
16FV101 doprava autobusom – futbalisti- trasa: HE-Košické Olšany-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 125,60 € 75/2016 44791623 12.7.2016 26.7.2016
7,29E+09 elektrina za 06/2016 Východoslovenská energetika a.s. Košice 486,70 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 14.7.2016 25.7.2016
9,16E+09 aSc Agenda pre ZUŠ (CVČ) 2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 129,00 € 93/2016 31361161 7.7.2016 21.7.2016
9,79E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.7.2016 18.7.2016
20160701 Gitara pre ZÚ – GYPSY ANGELS František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabvovec 318 600,00 € 92/2016 43055656 11.7.2016 16.7.2016
416056 rekonštrukcia nájomných priestorov v objekte CVČ Dúha ENERGYR s.r.o. Humenné 2 100,60 € Zmluva o dielo č.1/2016 31694101 7.7.2016 14.7.2016
74/2016 technik BOZP a PO Milan Harvilík, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 6.7.2016 14.7.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 648,00 € 80/2016 31396674 24.6.2016 13.7.2016
2,12E+09 vodné,stočné spotreba Východosl. vodárenska spoločnosť Košice 469,21 € Zmluva 20-000012413PO 2008 37874586 24.6.2016 11.7.2016
2016/026 prezentačná pečiatka LUMA-PRESS,s.r.o. Humenné 35,00 € 85/2016 36508357 1.7.2016 3.7.2016
16FV089 doprava autobusom futbalisti – trasa: HE-Kamenica n/C-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 16,00 € 71/2016 44791623 18.6.2016 1.7.2016
2,02E+09 šiltovka,trička pre deti mestský tabor Miroslav Lesnik, Medzilaborce 275,40 € 83/2016 34811851 17.6.2016 1.7.2016
5,79E+09 telefónne poplatky Sovak Telekom a.s. Bratislava 49,00 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 2.6.2016 1.7.2016
2,38E+09 kancelárske potreby LYRECO CE, Bratislava 225,08 € 82/2016 2,38E+09 17.6.2016 30.6.2016
060/2016 vykonané služby-kontrola výťahu Jazef Karandušovský, Oprava a odb.prehliadky výťahov 60,00 € Zmluva o dielo 4/2002 14297396 16.6.2016 30.6.2016
978 kontajner prepožičanie Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č.534 186155 13.6.2016 30.6.2016
20160619 ozvučovacia technika+príslušenstvo František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 499,80 € 86/2016 43055656 22.6.2016 29.6.2016
2516 liaca hmota- keramický krúžok Miroslav Hrnčár KERAMIK Koplotovce 17,56 € 81/2016 17698081 17.6.2016 22.6.2016
2016131 využitie miniihriska futbal žiačky CUP Jednota Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8 67/2016 520560 11.6.2016 22.6.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre vlastných zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 720,00 € 74/2016 31396674 2.6.2016 20.6.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné 979,92 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 10.6.2016 16.6.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a.s. Košice 502,50 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 37874586 10.6.2016 16.6.2016
16FV077 doprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 126,40 € 72/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
16FV076 doprava autobusom-ženský futbal TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 225,60 € 70/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
16FV075 doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Svidník-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 124,80 € 68/2016 44791623 6.6.2016 16.6.2016
501 tréningová činnosť ZÚ volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej Humenné 70,00 € máj.15 41085345 2.6.2016 15.6.2016
58/2016 technik PO a BOZP Milan Harvilík, Kamenica nad Cirochou 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 10.6.2016 14.6.2016
16FV073 doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 104,80 € 69/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
16FV071 doprava autobusom-futbalisti-HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 89,60 € 64/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
16FV072 doprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Košice-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 179,20 € 65/2016 44791623 25.5.2016 8.6.2016
2016130 využitie miniihriska-futbal str. žiačky -17.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 67/2016 520560 17.5.2016 31.5.2016
apr.16 prenájom tenisovej haly od 25.1.-31.3./2016 TC Humenné, s.r.o. Humenné 1 200,00 € apr.16 36757519 5.5.2016 31.5.2016
1,62E+08 ceny-súťaž florbal žiaci ZŠ DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 46/2016 36013200 19.4.2016 28.5.2016
2016126 využitie MŠH – vybíjaná žiačky ZŠ-13.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 64,00 € 48/2016 520560 13.5.2016 27.5.2016
99755136 vyúčtovanie zálohovej faktúry -zborník-Zákony 2015 PORADCA s.r.o. Žilina 39,00 € 36371271 17.5.2016 25.5.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie za 04/2016 Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Humenné 1 074,90 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 11.5.2016 25.5.2016
2016125 využitie miniihriska-futbal ml. žiaci-11.5.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 61/2016 520560 11.5.2016 25.5.2016
1,62E+08 ceny okr.kolo futbal SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 45/2016 36013200 19.4.2016 25.5.2016
2016124 využitie miniihriska – futbal ml. žiaci- 10.05.2016 Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 8,00 € 61/2016 520560 18.5.2016 24.5.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a .s. Košice 495,72 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 17.5.2016 24.5.2016
1,16E+08 jedálne kupóny pre zamestnancov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 648,00 € 63/2016 31396674 3.5.2016 23.5.2016
16FV054 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Belá n/C-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 32,00 € 54/2016 44791623 5.5.2016 19.5.2016
5,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 50,58 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 4.5.2016 18.5.2016
2016101 využitie miniihriska dňa 3.5.2016-súťaž futbal ml. žiačky Správa rekr.a športových zariadení Humenné 8,00 € 52/2016 520560 4.5.2016 17.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-atletika žiaci ZŠ-24.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 62/2016 36013200 4.5.2016 16.5.2016
16FV047 doprava autobusom-futbal-trasa: HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 104,00 € 53/2016 44791623 4.5.2016 16.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž krajské kolo vybíjaná 13.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 80,00 € 59/2016 36013200 2.5.2016 16.5.2016
50/2016 PO a BOZP za 04/2016 Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 4.5.2016 15.5.2016
004/01 tréningová činnosť volejbal dievčatá 04/2016olejbalová činnosť PaedDr.Eugen Kudzej ZEKU Humenné 70,00 € 93/2015 41085345 28.4.2016 15.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-futbal ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 57/2016 36013200 2.5.2016 13.5.2016
3760516 prečistenie kanalizácie MP KANAL service s.r.o. Prešov 85,08 € 60/2016 45965838 4.5.2016 12.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž-atletika žiačky ZŠ-20.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 62/2016 36013200 4.5.2016 10.5.2016
16FV046 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Lipany-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 164,80 € 51/2016 44791623 27.4.2016 10.5.2016
16FV045 doprava autobusom-futbal-trasa:HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovce 124,00 € 49/2016 44791623 27.4.2016 10.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž futbal McD CUP ZŠ – 11.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 58/2016 36013200 2.5.2016 9.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž atletika SŠ – 6.5.2016 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 56/2016 36013200 2.5.2016 9.5.2016
1,62E+08 ceny na súťaž futbal ml.žiačky Dôvera CUP DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 55/2016 1,62E+08 2.5.2016 6.5.2016
1,62E+08 ceny-vybíjaná dievčatá ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 47/2016 36013200 19.4.2016 3.5.2016
OF2016042 kontrola hasicich prístrojov a tlaková skúška hadice Požiarny servis Humenné s.r.o. 279,87 35/2016 36483923 25.4.2016 29.4.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,- € 44/2016 31396674 11.4.2016 29.4.2016
16FV040 doprava-futbalisti-trasa-HE-Prešov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 127,20 € 43/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
16FV038 doprava -futbalisti-trasa: HE-Giraltovce-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 96,80 € 41/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
16FV039 doprava-futbalisti-trasa: HE-Ľubotice-HE TRIMEDICAL Pharm D:S. Michalovce 118,40 € 42/2016 44791623 19.4.2016 28.4.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energ.spoločnosť, s.r.o. Humenné 2 704,63 € 110202-Zmluva na dodávku tepla 31728812 15.4.2016 26.4.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiačky DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 26.4.2016
7,29E+09 elektrina Východosl.energetika a.s. Košice 482,53 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.4.2016 25.4.2016
1,62E+08 ceny-hádzaná žiaci DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 22.4.2016
2016-07 odborná skúška bleskozvodov Ing.Ján Struňák, 066 01 Jasenov 360,- € 40/2016 44014571 11.4.2016 21.4.2016
16FV033 doprava-futbalisti-HE-Spišská nová Ves-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 227,20 € 37/2016 44791623 8.4.2016 19.4.2016
16FV032 doprava-futbalisti- HE-Stropkov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 97,60 € 36/2016 44791623 8.4.2016 19.4.2016
1,62E+08 ceny-florbal žiačky DAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 19.4.2016
3,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,- € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 7.4.2016 18.4.2016
003/01 tréningová čiinosť krúžok volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej-ZEKU-Humenné 70,- € 93/2015 41085345 11.4.2016 15.4.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiaci DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 39/2016 36013200 5.4.2016 15.4.2016
okt.16 členský poplatok Asociácia centier voľného času Banská Bystrica 60,00 € 37817060 31.3.2016 15.4.2016
20/2016 technik PO a BOZP Milan Harvilik, Technik PO a BOZP Kamenica n/C 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 8.4.2016 14.4.2016
1,62E+08 ceny-hádzaná žiačky DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,- € 38/2016 36013200 5.4.2016 11.4.2016
2,12E+09 spotreba – vodné a stočné Východ.vodár.spol. a.s. Košice 438,20 € Zmluva 20-000012413PO 2008 36570460 30.3.2016 11.4.2016
005/2016 vykonané služby-výťah Jozef Karandušovský, Humenné 60,- € Zmluva ZoD 4/2002 14297396 22.3.2016 5.4.2016
2016070 využitie MŠH basketbal žiačky Správa rekr.a šport. zariadení Humenné 40,- € 24/2016 520560 22.3.2016 5.4.2016
2016069 využitie MŠH – basketbal žiaci Správa rekr.a šport. zariadení Humenné 40,- € 24/2016 520560 22.3.2016 5.4.2016
42016 vytvorenie internetovej stránky Marián Ocilka, Humenné 408,00 € 34/2016 40118860 22.3.2016 4.4.2016
99757008 predplatné Verejná správa+Zákony 2016 PORADCA s.r.o. Žilina 39,00 € 36371271 26.5.2016 1.4.2016
16FV025 doprava futbalisti-HE-Medzilaborce-HE TRIMEDICA Pharm D.S. Michalovce 74,40 € 21/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
16FV026 doprava futbalisti – HE-Poprad-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 252,- € 32/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
16FV024 doprava futbalisti-trasa HE-Vranov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 40,- € 20/2016 44791623 22.3.2016 31.3.2016
143 prepožičanie kontajnera Technické služby mesta Humenné 121,55 € Zmluva č. 534 186155 14.3.2016 31.3.2016
2016065 využitie MŠH dňa 16.3.2016 basketbal ZŠ chlapci Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 23/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
2016064 využitie MŠH dňa 15.3.2016 – basketbal dievčatá Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 40,00 € 23/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
2016063 využitie MŠH 13.3.2016 – Laborecký pohár-súťaž Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 52,00 € 31/2016 520560 16.3.2016 30.3.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 30/2016 36013200 14.3.2016 28.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiačky SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 29/2016 36013200 14.3.2016 28.3.2016
1,42E+09 dodávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 3 147,20 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 14.3.2016 25.3.2016
1,62E+08 ceny-volejbal žiačky SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 28/2016 36013200 14.3.2016 24.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 27/2016 36013200 14.3.2016 24.3.2016
7,29E+09 elektrina Východoslovenská energetika a.s. Košice 482,52 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 8388607 11.3.2016 24.3.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 576,00 € sep.16 31396674 3.3.2016 22.3.2016
1,62E+08 ceny-basketbal žiaci ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 26/2016 36013200 14.3.2016 21.3.2016
1,62E+08 ceny- basketbal žiačky ZŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 60,00 € 25/2016 36013200 14.3.2016 21.3.2016
8,78E+09 telefónne poplatky za 02/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,36 € Zmluva o poskytovaní ver.služieb č.0211825 35763469 3.3.2016 18.3.2016
16FV018 doprava-futbalisti – HE Stropkov HE TRIMEDICAL Pharm D.S. 85,60 € dec.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV021 doprava – futbalisti TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 16/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV020 doprava – futbalisti He-Mi-He TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € 15/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV019 doprava – futbalisti HE-Bardejov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 157,60 € 13/2016 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV017 doprava-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € dec.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV016 doprava-futbalisti-na trase HE-Trebišov-HE TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,00 € nov.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
16FV015 doprava-na trese HE-Stropkov-HE-futbalisti TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 88,80 € jún.16 44791623 7.3.2016 16.3.2016
260549 vŕtačka+sada vrtakov REPO Humenné, s.r.o. 150,00 € 33/2016 689980 11.3.2016 15.3.2016
002/01 trénerské služby -volejbal dievčatá PaedDR.Eugen Kudzej, ZEKU Humenné 70,00 € 93/2015 37874586 3.3.2016 15.3.2016
18/2016 PO a BOZP Milan Harvilík, Technik PO a BOZP 33,19 € Zmluva o vyk.činnsti technika PO a BOZP 41578911 3.3.2016 14.3.2016
2016/006 výroba pečiatky-finančná kontrola LUMA-PRESS, s.r.o. Humenné 65,50 € 18/2016 36508357 8.3.2016 12.3.2016
1,62E+08 technické vybavenie-florbal DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 30,00 € 19/2016 36013200 3.3.2016 11.3.2016
1,62E+08 ceny-florbal žiačky,žiaci SŠ DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € 17/2016 36013200 3.3.2016 11.3.2016
1,62E+08 ceny-okr.kolo v stol.tenise DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € 14/2016 36013200 3.3.2016 10.3.2016
5,92E+09 predplatné-Daňový a účtovný poradca Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 157,26 € 22/2016 31592503 29.2.2016 1.3.2016
1,42E+09 opakovaná dodoávka tepelnej energie Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 4 343,11 € Zmluva na dodávku tepla 110202 31728812 15.2.2016 25.2.2016
7,2E+08 používanie aktuálnej verzie 02/16-01/17 Vema, s.r.o. Bratislava 213,48 € Zmluva o využívaní projektu č.03/134 31355374 8.2.2016 25.2.2016
7,29E+09 elektrina Východ.energetika Košice 488,54 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 22.2.2016 24.2.2016
1,16E+08 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 504,00 € sep.16 31396674 9.2.2016 24.2.2016
1,78E+09 telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s. Bratislava 49,67 € Zmluva o poskytnutí verejných služieb 35763469 5.2.2016 18.2.2016
16FV003 doprava na trase Humenné-Michalovce-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 46,40 € jún.16 44791623 8.2.2016 17.2.2016
16FV002 doprava na trase Humenné-Stropkov-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. 85,60 € mar.16 44791623 8.2.2016 16.2.2016
16FV001 doprava na trase Humenné-Košice-Humenné TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovce 168,80 € máj.16 44791623 8.2.2016 16.2.2016
001/01 tréningová činnosť volejbal dievčatá PaedDr.Eugen Kudzej Humenné 70,00 € 93/2015 41085345 8.2.2016 15.2.2016
feb.16 technik PO a BOZP Milan Harvilík Kamenica nad Cirochou 33,19 € Zmluva o vykon.činnosti technika POa BOZP 41578911 8.2.2016 14.2.2016
2016054 toner Canon C-EXV33 IKAS, s.r.o. Humenné 85,00 € okt.16 36475891 5.2.2016 12.2.2016
7,2E+08 bankový modul HB0063-program Vema, s.r.o. Bratislava 33,60 € Zmluva o využívaní projektu č.03/134 31355374 29.1.2016 10.2.2016
2016044 zmluvný servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. Humenné 150,00 € Zmluva o dielo 36475891 8.2.2016 8.2.2016
1,62E+08 trof.poháre 2x sada – stolný tenis DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádok 120,00 € júl.16 36013200 4.2.2016 8.2.2016
201633 veľkokapacitný toner do tlačiarne IKAS, s.r.o. Humenné 67,00 € aug.16 36475891 29.1.2016 3.2.2016
5,04E+09 zúčtovanie predplatného Finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. sr.o. Žilina 12,46 € 31592503 29.2.2016 28.1.2016
7,22E+09 zúčtovacia faktúra od 1.1.-31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s. 300,46 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100318065C 44483767 15.1.2016 25.1.2016
2016018 toner do tlačiarne HP „AJ“ IKAS, s.r.o. Humenné 35,00 € feb.16 36475891 12.1.2016 19.1.2016
7,81E+08 telefónne poplatky Slovak Telekom a.s. Bratislava 49,79 € Zmluva o poskytnutí verejných služieb 35763469 8.1.2016 18.1.2016
2016009 zmluvný servis výpočtovej techniky IKAS, s.r.o. Humenné 150,00 € Zmluva o dielo 36475891 12.1.2016 12.1.2016
15FV163 doprava HE-Snina-HE futbal TRIMEDICAL Pharm D.S. 44,80 € 111/2015 44791623 12.1.2016 12.1.2016
mar.16 strava-olympiáda AJ LIGI, s.r.o. Humenné 20,50 € jan.16 43978312 13.1.2016 26.1.2015