ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ
Tanečná skupina FEELING( Hip-Hop, show chor.,tanečné scénky)
Mažoretky Amazónky
Klub spoločenských tancov Grácia
Capoeira
Duháčik- ľudové tance
Irské tance
Spevácky krúžok
Výtvarno keramický
Tvorilkovia (tvorivé dielne)
Fotografický
Brušné tance
Brušné tance pre deti
Roztlieskávačky

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
Karate
Kalanetika
Kick-box
Plávanie
Box
Streľba zo vzduchovky
Hokej
Turistický
Volejbal
Jóga
Basketbal
Tai-chi
Futbal
Teakwondo
Tenis
Aerobic
Zumba s Nikou
Zumba s Ivanou
Detská Zumba

OSTATNÉ OBLASTI
Letecký modelár
Mladý astronóm
Počítačový
Anglický jazyk