Objednávky

Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
001/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Olympiáda AJ-konaná dňa 19.01.2023 v celkovej sume 120,00 €09.01.202309.01.2023
002/2023Marián Ocilka
Gaštanová 1919/106
Humenné
Webhosting a internetová doména rok 2023 v celkovej hodnote do 150,00 €09.01.202309.01.2023
003/2023Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, MichalovceWebinár-Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce-19.01.2023 -poplatok 25,00 €10.01.202310.01.2023
004/2023Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, MichalovceRegistrácia za člena RVC Michalovce na rok 2023 - poplatok 32,70 €10.01.202310.01.2023
005/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Matematická olympiáda Z5, Z9-konaná dňa 25.01.2023 v celkovej sume 48,00 €16.01.202316.01.2023
006/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Dejepisná olympiáda -konaná dňa 08.02.2023 v celkovej sume 158,00 €16.01.202316.01.2023
007/2023IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
Humenné
Nákup kancelárskych potrieb-papier- tech. zabezpečenie Dejepisnej olympiády v celkovej sume
30,00 €
16.01.202316.01.2023
008/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Biologická olympiáda kat. C -konaná dňa 14.02.2023 v celkovej sume 90,00 €16.01.202316.01.2023
009/2023František Buraš-FRAMI
Nižný Hrabovec 318
Nákup- káblový samec, konektor,kábel v celkovej sume
10,80 €
16.01.202316.01.2023
010/2023UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášikováa 23/D
Bratislava
Nákup E-kupóny pre zamestnancov 01-02/2023 v celkovej sume 1 625,60 €16.01.202316.01.2023
011/2023Seyfor Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
Bratislava
Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu VEMA 02/23-01/24 v hodnote 341,40 €16.01.202316.01.2023
012/2023MERKURY SHOP s. r. o.
Duklianska 11
080 01 Prešov
Nákup materiálu-farby, štetce,-maľovanie šatňa prízemie v celkovej sume do 110,00 €27.01.202327.01.2023
013/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Chemická olympiáda-konaná dňa 30.03.2023 v celkovej sume
60,00€
20.02.202320.02.2023
014/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Geografická olympiáda, konaná dňa 31.03.202
v celkovej sume 150,00€
20.02.202320.02.2023
015/2023Krajské športové centrum
Prešov
Námestie mieru č.1
080 01 Prtešov
Nákup -ceny (poháre) na športové súťaže- okresné kolá 9 krát 50,00 € v celkovej sume 450,00€20.02.202320.02.2023
016/2023UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášikováa 23/D
Bratislava
Nákup E-kupóny pre zamestnancov 03/2023 v celkovej sume 1 024,00 €20.02.202320.02.2023
017/2023Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 5907/77
066 01 Humenné
Prenájom športovej haly na súťaž OK-florbal žiaci ZŠ - dňa 27.3.2023 - 4 hod. x20,00 € v celkovej sume 80,00 e15.03.202315.03.2023
018/2023Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 5907/77
066 01 Humenné
Prenájom športovej haly na súťaž OK-florbal žiačky ZŠ - dňa 29.3.2023 - 4 hod. x20,00 € v celkovej sume 80,00 e15.03.202315.03.2023
019/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Pytagoriáda-konaná dňa 20.-21.03.2023 v celkovej sume 306,00 €15.03.202315.03.2023
020/2023UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášikováa 23/D
Bratislava
Nákup E-kupóny pre zamestnancov 04/2023 v celkovej sume 825,60 €28.03.202328.03.2023
021/2023MP KANAL, s.r.o.
Košická 5
080 01 Prešov
Čistenie kanalizácie- odpadové rúry miestnosť č. 10 v budove CVČ
v celkovej hodnote do 100,00 €
28.03.202328.03.2023
022/2023IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, HumennéNákup kancelárskych potrieb technické zabezpečenie olympiád a športových súťaží v celkovej sume 80,00 €28.03.202328.03.2023
023/2023TESCO STORES, a.s.
Cesta na Senec 2
Bratislava
Nákup Tesco poukážky-ceny na súťaž - Biologická olympiáda v celkovej sume 70,00 €28.03.202328.03.2023
024/2023IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, Humenné
Servis VT, nákup 1 ks toner do tlačiarne HP a výmena switch v celkovej sume do 150,00 €03.04.202303.04.2023
025/2023Požiarny sevis-Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, HumennéKontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov+ správa v celkovej sume do 170,00 €03.04.202303.04.2023
026/2023Krajské športové centrum Prešov, Námestie mieru č.1
Prešov
Nákup ceny na súťaže OK v atletike žiaci a žiačky 2x50,0 € v celkovej sume 100,00 €03.04.202303.04.2023
027/2023ANJEL-metrový textil, s.r.o. KošiceNákup materiálu-látky na sukničky pre členky ZÚ Mažoretky v celkovej sume do 100,00 e03.04.202303.04.2023
028/2023IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, Humenné
Nákup kanc.papier-technické zabezpečenie športových súťaží v hodnote 60,00 €03.04.202303.04.2023
029/2023Crvision s.r.o.,
Rudolf Citriak,
Mierová 94, Humenné
Výmena 2 ks izolačných dvojskiel-rozbité okná miestnosť č.10 a bábková sála v celkovej hodnote do 1 100,00 €03.04.202303.04.2023
030/2023Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, HumennéNákup materiálu-technické zabezpečenie OK v atletika žiačky a žiaci dňa 18.-19.5/2023 v celkovej sume 40,00 €03.04.202303.04.2023
031/2023UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášikováa 23/D
Bratislava
Nákup E-kupóny pre zamestnancov 05/2023 v celkovej sume 915,20 €17.04.202317.04.2023
032/2023Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Námestie Osloboditeľov 30, MichalovceNákup-publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023+poštovné v celkovej sume do 50,00 €17.04.202317.04.2023
033/2023Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéVýmena pokazených núdzových svetiel v počte 9 ks (demontáž a montáž) v celkovej hodnote do 400,00 €17.04.202317.04.2023
034/2023O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaNákup mobilného telefónu 1 ks v celkovej sume 204,00 €09.05.202309.05.2023
035/2023SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1
Humenné
Preprava autobusom pre deti zo ZÚ pri ZŠ Podskalka Humenné dňa 7.6.2023- výlet Snina v celkovej hodnote do 120,00 €09.05.202309.05.2023
036/2023UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášikováa 23/D
Bratislava
Nákup E-kupóny pre zamestnancov 06/2023 v celkovej sume 940,80 €09.05.202309.05.2023
037/2023Krajské športové centrum Prešov, Námestie mieru č.1
Prešov
Nákup ceny na súťaže organizovaní CVČ- poháre 3 sady v celkovej hodnote 90,00 €09.05.202309.05.2023
038/2023Richlnvest s.r.o., Jenisejská 69/1436, KošiceNákup materiálu pre ZÚ Tenis, tenisové loptičky a detské tenisové rakety 20 ks v celovej hodnote do 1 100,00 €09.05.202309.05.2023
039/2023LAJKA ADV, s.r.o., Sokolovská 287/31
013 24 Strečno
Nákup materiálu pre deti z letného tábora - šiltovky, tričká vedúci v celkovej sume do 400,00 €09.05.202309.02.2023
040/2023Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéDemontáž starých zásuviek, demontáž líšt, výmena rozbitej zásuvky v celkovej sume do 100,00 €09.05.202309.05.2023
041/2023ASC Applied Software consultants, s.r.o. BratislavaNákup produkt-ASC agenda pre žiakov CVČ rok 2024 v celkovej hodnote 209,00 €07.06.202307.06.2023
042/2023Správa rekreačných a športových zariadení HumennéVyužitie vnútorného malého bazénu pre deti z letného tábora v hodnote 80,00 €09.06.202309.06.2023
043/2023IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, Humenné
Nákup 1 ks toner do tlačiarne HP v celkovej sume 45,00 e09.06.202309.06.2023
044/2023SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1
Humenné
Preprava autobusom pre deti z letného tábora - výlet Košice ZOO dňa 12.7.2023 v celkovej hodnote 340,00 € 27.06.202327.06.2023
045/2023SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1
Humenné
Preprava autobusom pre deti z letného tábora - výlet Morské oko dňa 19.7.2023 v celkovej hodnote 220,00 € 27.06.202327.06.2023
046/2023Migaľbus, s.r.o., Majerovce 134,
094 09 Majerovce
Preprava autobusom pre deti z letného tábora - výlet Morské oko dňa 7.7.2023 v celkovej hodnote 280,00 € 27.06.202327.06.2023
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
001/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Olympiáda z anglického jazyka - 1A, 1B, konanej dňa 13.01.2022, v celkovej hodnote 120,00 €11.01.202211.01.2022
002/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline webinár-Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022, ktorý sa uskutoční dňa 13.01.2022-poplatok 39,00 €11.01.202211.01.2022
003/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline webinár-Novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý sa uskutoční 17.01.2022 - poplatok 39,00 €11.01.202211.01.2022
004/2022Marián Ocilka,
Gaštanová 1919/106
Humenné
Webhosting a internetová doména za obdobie rok 2022 v hodnote do 130,00 €11.01.202211.01.2022
005/2022TANOT s.r.o.
Komenského 48/77
Hanušovce nad Topľou
Služby vo verejnom obstarávaní pre zákazku"Riešenie nerget.úspornosti CVČ DÚHA v Humennom v celkovej hodnote
2 400 €
13.01.202213.01.2022
006/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 588,00 €13.01.202213.01.2022
007/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Matematická olympiáda-Z-5, Z-9 , konanej dňa 26.01.2022, v celkovej hodnote 30,00 €17.01.202217.01.2022
008/2022Mgr. Ján Šimon
Nacina Ves 385
Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 v hodnote 80,00 €28.01.202228.01.2022
009/2022Solitea Vema, a.s.
Plynárenská 7/C
Bratislava
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 02/2022-01/2023 v hodnote 302,64 €28.01.202228.01.2022
010/2022ENERGOBYT s.r.o. Humenné,
Lipová 1, 066 01 Humenné
Oprava radiátora v miestnosti č.210-budova CVČ Humenné-havarijný stav v celkovej hodnote do 100,00 €28.01.202228.01.2022
011/2022TESCO STORES, a.s.
kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Dejepisná olympiáda, konaná dňa 09.02.2022, v celkovej hodnote 120,00 €28.01.202228.01.2022
012/2022Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNákup publikácia-Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa+poštovne, v hodnote 12,80€28.01.202228.01.2022
013/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Geografická olympiáda, konaná dňa 17.02.2022, v celkovej hodnote 90,00€28.01.202228.01.2022
014/2022UP Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov
v hodnote 588,00 €
28.01.202228.01.2022
015/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Fyzikálna olympiáda, konaná dňa 16.03.2022, v celkovej hodnote 138,00 €07.03.202207.03.2022
016/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Pytagoriáda Z-3,4,5, konaná dňa 29.03.2022, v celkovej hodnote 164,00 €07.03.202207.03.2022
017/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Pytagoriáda Z 6,7,8, konaná dňa 30.03.2022, v celkovej hodnote 120,00 €07.03.202207.03.2022
018/2022TESCO STORES, a.s.
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava
Nákup-ceny-poukážky - Biologická olympiáda, konaná dňa 31.03.2022, v celkovej hodnote 90,00 €07.03.202207.03.2022
019/2022Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéOprava zásuvkových rozvodov, výmena nefunkčných žiariviek v celkovej sume do 400,00 €07.03.202207.03.2022
020/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceVideoseminár-Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022-od 16.3-20.3.2022 v hodnote 39,00€07.03.202207.03.2022
021/2022Požiarny servis - Humenné s.r.o.
Kukorelliho 1499/24
Humenné
Kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov+ správa v celkovej sume do 250,00 €04.04.202204.04.2022
022/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceWebinár-Finančné výkazníctvo v obciach, RO, PO od 1.3.2022-22.04.2022- v celkovej sume
39,00 €
04.04.202204.04.2022
023/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 490,00 €04.04.202204.04.2022
024/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 392,00 €04.04.202204.04.2022
025/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny (poháre) na súťaž OK - Basketbal žiaci SŠ - 21.04.2022 v celkovej sume
50,00 €
04.04.202204.04.2022
026/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny (poháre) na súťaž OK - Basketbal žiačky
SŠ - 22.04.2022
v celkovej sume
50,00 €
04.04.202204.04.2022
027/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceWebinár-Transféry z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciachm RO a PO-08.04.2022- v celkovej sume
39,00 €
04.04.202204.04.2022
028/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceVideozáznam -Zmeny v zverejňovaní zmlúv od 31.3.2022-
v celkovej sume
15,00 €
04.04.202204.04.2022
029/2022GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefánikova 1549/18
Humenné
Nákup tonery do tlačiarni CANON - 9 ks-tech. zabez. olympiád v celkovej hodnote do 250,00 €04.04.202204.04.2022
030/2022Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéOprava elektr.rozvodov - zásuvky, vypínače - III. poschodie v hodnote do 350,0 €25.04.202225.04.2022
031/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK Mini futbal žiakov a žiačok ZŠ Mc DONALDS CUP- konaná dňa 4.5.2022 v hodnote 50,00 €25.04.202225.04.2022
032/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK stolný tenis žiakov ZŠ- dňa
5.5.2022 v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
033/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK stolný tenis žiačky ZŠ- dňa
6.5.2022 v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
034/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK malý futbal mladších žiakov ZŠ- dňa
10.5.2022 v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
035/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK Vybíjaná žiačky ZŠ- dňa
13.5.2022 v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
036/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK Malý futbal mladšie žiačky ZŠ- dňa 11.5.2022
v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
037/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK Bedminton žiakov ZŠ- dňa 17.5.2022
v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
038/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK Bedminton žiačky ZŠ- dňa 16.5.2022
v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
039/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK o SUPER FLORBAL POHÁR- staršie žiačky- dňa 19.5.2022
v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
040/2022DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
066 01 Humenné
Nákup-ceny-na súťaž - OK o SUPER FLORBAL POHÁR- starší žiaci- dňa 20.5.2022
v hodnote 50,00 €
25.04.202225.04.2022
041/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 1 372,00 €25.04.202225.04.2022
042/2022LAJKA ADV, s.r.o., Sokolovksá 287/31, 013 24 StrečnoNákup. šiltoviek, šatky, tričká pre deti do letného tábora v celkovej sume do400,00 €25.04,202225.04.2022
043/2022JM Centrum s.r.o.,
Bretejovce 151
082 03 Lemešany
Žalúzia celotieniaca retiazková 1 ks + montáž v hodnote do 40,00 €25.04.202225.04.2022
044/2022GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefániková 1549/18
066 01 Humenné
Nákup-toner do tlačiarní CANON a HP-tech. zabezčenie súťaž - OK - florbal žiačky a žiaci ZŠ v hodnote 50,00 17.05.202217.05.2022
045/2022ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý jarok 28 11
066 01 Humenné
Výroba a montáž okno - 1 ks, žaluzia a parapet-archív v hodnote do 300,00 €23.05.202223.05.2022
046/2022JM Centrum s.r.o.,
Bretejovce 151
082 03 Lemešany
Výroba a montáž zatemňovacej techniky na okná-cenová ponuka v hodnote do 4 007,03 € s DPH23.05.202223.05.2022
047/2022ELEKTROSPED, a.s.
Dialničná cesta 6015/12A
903 01 Senec
Nákup- filter do vysávača Kärcher pro WD/6-2 ks v celkovej hodnote do 40,00 €23.05.202223.05.2022
048/2022Anatolij Majerník Reštaurácia Buena
Medzilaborce
Podanie stravy pre deti z letného tábora-výlet Medzilaborce .
Dohodnutá cena 1 obed 3,50 € v celkovej sume do 100,00 €
02.06.202202.06.2022
049/2022TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o.
Staničná 3
Michalovce 1
Objednávka autobusu na prepravu detí z letného tábora - výlet - Morské oko - 21.07.2022 v celkovej hodnote do 220,00 €02.06.202202.06.2022
050/2022Richlnvest s.r.o.,
Jenisejská 69/1436
Košice
Nákup tenisové loptičky pre ZÚ tenis
v hodnote do 600,00 €
02.06.202202.06.2022
051/2022Správa rekreačných a športových zariadení HumennéVyužitie vnútorného malého bazénu pre deti z letného tábora v hodnote do 100,00 €09.06.202209.06.2022
052/2022ASC Applied Software consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, BratislavaNákup-produkt asc Agenda pre žiakov CVČ rok 2023 v hodnote do 200,00 €09.06.202209.06.2022
053/2022Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéDemontáž a montáž nefunkčných žiarivkových svietidiel, montáž led panelov, elektrorozvodov, kazetový strop v celkovej sume do 410,0 €09.06.202209.06.2022
054/2022Ján Voloch
Chemlonská 1
06601 Hume nné
Podanie stravy pre deti z let.tábora od 04.07.-22.07.2022
suma 4,20 €/1 dieťa v celkovej hodnote do 1 400,- €
09.06.202209.06.2022
055/2022ELEKTRIK-PARTNER s.r.o., Lieskovec 42
067 45 Topoľovka
Demontáž a montáž kamerového systému na budove CVČ v celkovej sume do 300,00 €23.06.202223.06.2022
056/2022BAT-MAN, s.r.o.
Andraľšíková 618/1
Bardejov
Nákup hniezdne búdky pre vtáčikov beloritky a dáždovníky-projekt v celkovej sume do 300,00 €23.06.202223.06.2022
057/2022Tatramodel s.r.o.
Jedlíková 3428/8
Žilina
Nákup materiálu pre ZÚ letecký modelár
v celkovej hodnote do 250,00 €
23.06.202223.06.2022
058/2022
GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefínikova 1549/18,
066 01 Humenné
Nákup-toner 1 ks v hodnote do 40,00 €23.06.202223.06.2022
059/2022IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Oprava PC- výmena disku v celkovej hodnote do 100,00 €07.07.202207.07.2022
060/2022SAD Humenné, a.s.
Fidliková 1
Humenné
Objednávka autobusu
pre deti z let.tábora-výlet-Košice ALPÍNKA-14.7.2022 v celkovej sume 270,00 €
07.07.202207.07.2022
061/2022ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipová 1
Humenné
Oprava odpadu WC II. poschodie muži v celkovej hodnote do 100,00 €07.07.202207.07.2022
062/2022Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
Martin
Nákup materiálu podľa vlast.výberu-dotácia-výdavky s realizáciou tvorivých dielní v celkovej sume do 250,-€07.07.202207.07.2022
063/2022SVING, spol. s.r.o.
Nimnická cesta 1032
Púchov
Nákup materiálu podľa vlast.výberu-dotácia-výdavky s realizáciou tvorivých dielní v celkovej sume do 350,-€07.07.202207.07.2022
064/2022Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 6358/55, HumennéOprava,výmena nefunkčných žiarivkových svietidiel - 35 ks v celkovej hodnote do 450,00 €07.07.202207.07.2022
065/2022KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie -výlet-letný tábor Košice-ALPÍNKA - 14.7.2022
a výlet Morské oko 21.7.2022 v celkovej hodnote do 50,00 €
07.07.202207.07.2022
066/2022IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Nákup toner do tlačiarne HP - 1 ks v celkovej hodnote do 40,00 €22.08.202222.08.2022
067/2022František Buraš-FRAMI
Nižný Hrabovec 318
Nákup - 3 ks kábel nástr. mikrofón, redukcia v celkovej sume do 50,00 €22.08.202222.08.2022
068/2022Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. M. Rázusa 23/A, ŽilinaPredplatné- Finančný spravodajca rok 2023 v celkovej hodnote do 50,00 €22.08.202222.08.2022
069/2022Kärcher Slovakia s.r.o. BratislavskáOprava vysavača Kärcher + doprava v celkovej hodnote do 100,00 €22.08.202222.08.2022
070/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 1 320,00 €22.8.202222.08.2022
071/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov v celkovej hodnote 960,00 €29.09.202229.09.2022
072/2022MUZIKER, a.s., Drieňová 1H, BratislavaNákup hudobného materiálu pre ZÚ GYPSY ENGELS-mikrofóny v celkovej hodnote do 270,00 €29.09.202229.09.2022
073/2022Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 5907/77, Humennéprenájom športovej haly na deň 26.10.2022 - súťaž OK florbal žiaci SŠ v celkovej hodnote do 32,00 €12.10.202212.10.2022
074/2022Správa rekreačných a športových zariadení Humenné, Chemlonská 5907/77, Humennéprenájom športovej haly na deň 04.11.2022 - súťaž OK florbal žiačky SŠ v celkovej hodnote do 32,00 €12.10.202212.10.2022
075/2022Krajské športové centrum Prešov, Námestie mieru č.1
Prešov
Nákup-ceny-na súťaže - OK Stolný tenis, Basketbal Florbal žiaci a žiačky
od 13.10.2022 do 04.11.2022
v hodnote 300,00 €
12.10.202212.10.2022
076/2022IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné
Nákup kancelárske potreby-papier-tech. zabez. súťaží OK stolný tenis a basketbal v celkovej hodnote 80,00 €12.10.202212.10.2022
077/2022GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefínikova 1549/18,
066 01 Humenné
Nákup toner do tlačiarní 4 ks
v celkovej hodnote do 110,00 €
12.10.202212.10.2022
078/2022Epifany s.r.o., Partizánska 787/9
Trenčín
Nákup materiálu pre záujmové útvary -zaujímavá chémia, výtv. keramický podľa vlastného výberu v hodnote do 80,00 €12.10.202212.10.2022
079/2022Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ŽilinaPredplatné - ročný prístup- Verejná správa SR na rok 2023 v celkovej hodnote 204,00 €12.10.202212.10.2022
080/2022TANOT s.r.o.
Komenského 48/77
Hanušovce nad Topľou
Administrácia dokladov zákazky-zverejnenie referencie v profile UVO na zákazku-Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humennom
v hodnote 60,00 €
21.10.202221.10.2022
081/2022Biznis inn print, s.r.o.
Bonce 1054
013 32 Dlhé pole
Nákup športového materiálu pre ZÚ Volejbal-2 ks volejbalová lopta
v celkovej sume do 150,00 €
21.10.202221.10.2022
082/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 720,00 €21.10.202221.10.2022
083/2022UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
Nákup stravovacích kariet - 8 ks v celkovej hodnote do 50,00 €21.10.202221.10.2022
084/2022IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48 Humenné
Nákup ESET EndopointProtection Standart - 12 PC v celkovej hodnote do 400,00 €21.10.202221.10.2022
085/2022IVES Košice
Čsl. armády 20
Košice
Obnovenie poskytnutých služieb-WINIBEU od 11/2022-10/2023 v celkovej sume do 120,00 €21.10.202221.10.2022
086/2022IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, Humenné
Servis notebooku- výmena HD-v hodnote do 200,00 €28.10.202228.10.2022
087/2022UP SLOVENSKO, s.r.o. Timašiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 1 440,00 €28.10.202228.10.2022
088/2022TESCO STORES SR, a.s. BratislavaNákup poukážok-ceny v hodnote 30,00 € na súťaž Olympiáda zo SJ a L konaná dňa 10.11.202228.10.202228.10.2022
089/2022TESCO STORES SR, a.s. BratislavaNákup poukážok-ceny v hodnote 90,00 € na súťaž Technická olympiáda konaná dňa 24.11.202228.10.202228.10.2022
090/2022Anatomic s.r.o.
žilinská Lehota, Na stráni 122, Žilina
Nákup materiálu-lezecké chyty pre ZÚ lezenie v celkovej hodnote do 200,00 €07.11.202207.11.2022
091/2022IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné60
Nákup kancelárske potreby-papier, toner -tech. zabez. súťaží Technická olympiáda- dňa 24.11.2022 v celkovej hodnote do 60,00 €07.11.202207.11.2022
092/2022IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné
Nákup kancelárske potreby-papier, toner -tech. zabez. súťaží Olympiáda SJ a L- dňa 10.11.2022 v celkovej hodnote 50,00 €07.11.202207.11.2022
093/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceWebinár- Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31.12.2022, ktorý sa uskutoční 14.11.2022 -poplatok 39,00 €14.11.202214.11.2022
094/2022Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceWebinár- Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov v celkovej hodnote 39,00 €14.11.202214.11.2022
095/2022Biznis inn print, s.r.o. Bonce 1054, Dlhé PoleNákup športového materiálu pre ZÚ Športový a vybíjaná - SNP v celkovej hodnote do 250,00 €21.11.202221.11.2022
096/2022EURO-COOP s.r.o.
Ševčenkova 1666/40 Humenné
Výroba a montáž 3D nápis na budovu v celkovej hodnote 420,00 ,€21.11.202221.11.2022
097/2022Wintex s.r.o. Vranov nad Topľou, prevádzka Mierová 5216/55, HumennéNákup - pracovných odevov pre zamestnancov v celkovej hodnote do 300,00 €21.11.202221.11.2022
098/2022Richlnvest s.r.o.
Jenisejská 69/1436
Košice
Nákup materiálu pre ZÚ tenis - tenisové loptičky v celkovej hodnote do 700,00 €21.11.202221.11.2022
099/2022UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Františkánske námestie 3/A, Prešov
Nákup - hygienických potrieb v celkovej sume do 600,00 €21.11.202221.11.2022
100/2022Rostislav Pavlík
Mokrá II 353
760 01 Zlín
Nákup materiálu pre ZÚ mažoretky SNP - detské pompóny v celkovej sume do 160,00 €21.11.202221.11.2022
101/2022Anatomic s.r.o.,
Žilinská Lehota,
Na Stráni 122
Žilina
Nákup materiálu- lezecké chyty pre ZÚ Lezenie v celkovej sume do 200,00 €21.11.202221.11.2022
102/2022Lyreco CE,SE
Panholec 20
902 01 Pezinok
Nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v hodnote do 350,00 €21.11.202221.11.2022
103/2022GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefínikova 1549/18,
066 01 Humenné
Nákup - kancelárskych potrieb- tonery 14 ks v celkovej hodnote do 360,00 €01.12.202201.12.2022
104/2022IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné60
Nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu ( papier, obálky, USB kľúč, euroobaly) v celkovej hodnote do 350,00 €01.12.202201.12.2022
105/2022Zuriel s.r.o.,
Kunčice 123
Nechanice ČR
Nákup materiálu- koberce k terčom - šípky 3 ks v celkovej hodnote do 170,00 €01.12.202201.12.2022
106/2022VIVA TRADE, s.r.o.
Szakkayho 1
040 08 Košice
Nákup 4 ks - balíček terč Eclipse pro + okružie + šipky v celkovej hodnote do 270,00 €19.12.202219.12.2022
107/2022Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ,
Štefánikova 6358/55, Humenné
Dodávka a montáž kazetového podhľadu, demontáž svietidiel, montáž LED panelov-cenová ponuka - miestnosť č. 110 v celkovej hodnote
4 750,96 €
27.12.202227.12.2022
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
001/2021IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Toner do tlačiarne-
-technické zabezpečenie - Olympiáda z AJ-13.01.2021 v sume do 80,00 €
13.01.202113.01.2021
002/2021IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Toner do tlačiarne-
-technické zabezpečenie - Matematická olympiáda Z5, Z9 - 27.01.2021 v sume do 80,00 €
27.01.202127.01.2021
003/2021IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Toner do tlačiarne+kancelárske potreby-technické zabezpečenie - Geografická olympiáda 05.02.2021 v sume do 110,00 €27.01.202127.01.2021
004/2021GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, HumennéToner do tlačiarne+kancelárske potreby-technické zabezpečenie - Dejepisná olympiáda 11.02.2021 v sume do 150,00 €27.01.202127.01.2021
005/2021Marián Ocilka,
Gaštanova 1919/106
Humenné
WEBHOSTING a internetová doména www.duhasvc.sk na obdobie rok 2021 v sume do 130,00 €27.01.202127.01.2021
006/2021Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C,
Bratislava
Pravo používať aktuálnu verziu programu Vema-mzdy a personalistika od 02/21-01/22 v sume do 300,00 €27.01.202127.01.2021
007/2021FARBY LAKY-ŠIMY s.r.o., Štefanikova 4
Humenné
Nákup materiálu podľa vlastného výberu na realizáciu tvorivých dielní v hodnote do 150,0 €04.03.202104.03.2021
008/2021Jaozef Karandušovský, Oprava a odborné prehliadky výťahov, HumennéTrojročná odborná skúška výťahu
v sume do 180,00 €
04.03.202104.03.2021
009/2021IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, 066 01 HumennéTechnické zabezpečenie - Chemická olympiáda - 12.3.2021-nákup toner do tlačiarne v sume do 50,00 €04.03.202104.03.2021
010/2021STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o., Vranov nad TopľouNákup respirátorov FFP2 bez ventilu 200 ks - v sume 118,00 €04.03.202104.03.2021
011/2021UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov
v sume do 800,00 €
04.03.202104.03.2021
012/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
Humenné
Nákup-toner do farebnej tlačiarne-technické zabezpečenie-Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 -31.3.2021 v hodnote do 110,00 €26.03.202126.03.2021
013/2021Grafitek s.r.o.
Štefánikova 1549/18
Humenné
Výroba odznakov s logom CVČ DÚHA pre deti do letného tábora v hodnote 40,-€07.04.202107.04.2021
014/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
Humenné
Nákup-toner do farebnej tlačiarne-technické zabezpečenie-Biologická olympiáda -8.4.2021 v sume do 50,00 €07.04.202107.04.2021
015/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
Humenné
Nákup-toner +kanc. potreby technické zabezpečenie-Pytagoriáda P3,4,5 v sume do 110,00 €-13.4.202107.04.202107.04.2021
016/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
Humenné
Nákup-toner +kanc. potreby technické zabezpečenie-Pytagoriáda P6,7,8 v sume do 110,00 €-14.4.202107.04.202107.04.2021
017/2021UP Slovensko, s.r.o.
Timášuková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 882,00 €16.04.202116.04.2021
018/2021Sergej Lopatko ReOKNO, Partizánska 2512/18, HumennéStavebné práce v miestnosti č.210/1 v budove CVČ DÚHA-vysprávky,maľovanie stien a radiátorov v hodnote do 150,00 €16.04.202116.04.2021
019/2021LAJKA ADV, s.r.o.
Sokolovská 287/31
Strečno
Nákup detských šiltoviek pre deti z letného tábora -60 ks v celkovej hodnote do 180,€03.05.202103.05.2021
020/2021IT'&Web Services s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava
Úprava web stránky ww.duhacvc.sk
v hodnote do 50,00 €
03.05.202103.05.2021
021/2021Požiarny servis-Humenné s.r.o., Kukorelliho 1499/24, HumennéKontrola hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov+správa
v celkovej hodnote do 250,00 €
14.05.202114.05.2021
022/2021Sergej Lopatko ReOKNO, Partizánska 2512/18, HumennéStavebné práce v miestnosti č.210, šatňa 1 a šatňa 2-Herňa v budove CVČ DÚHA-vysprávky,maľovanie stien a radiátorov, zárubní a dverí v hodnote do 450,00 €14.05.202114.05.2021
023/2021ASC Applied Software consultants, s.r.o., Svoradova 7/1,
Bratislava
Produkt ASC Agenda pre žiakov CVČ rok 2022 v hodnote 179,- €14.05.202114.05.2021
024/2021IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48, Humenné
Nákup - 1k notebook HP v hodnote do 550,0 €14.05.202114.05.2021
025/2021TRIMEDICAL Pharm D.S. Staničná 3,
071 01 Michalovce
Preprava autobusom pre deti z let. tábora výlet- 7.7.2021 a 22.7.2021-Stropkov ZOO a 16.7.2021 -Morské oko v celkovej sume do 600,0 €14.05.202114.05.2021
026/2021Ján Voloch
Chemlonská 1
066 01 Humenné
Podanie stravy pre deti z let. prímests.tábora
(karate) od 12.7.-16.7.2021
strav. jednotka 3,60€
14.05.202114.05.2021
027/2021Sergej Lopatko ReOKNO, Partizánska 2512/18, HumennéStavebné práce v miestnosti č.201+chodba II.poschodie v budove CVČ DÚHA-vysprávky,maľovanie stien, zárubní a dverí v hodnote do 200,00 €28.05.202128.05.2021
028/2021UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov v hodnote 588,0 €28.05.202128.05.2021
029/2021ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Lipová 1
Oprava vodovodnej batérie, prepínač sprchy-výmena v hodnote do 100,0€09.06.202109.06.2021
030/2021Zábavné učení, s.r.o.
Mariánské nám.14
688 01 Uherský brod
Materiálne zabezpečenie na realizáciu tvorivých dielní-farby, fólie, lietajúce farby v hodnote do 650,0 €28.06.202128.06.2021
031/2021Ján Voloch
Chemlonská 1
066 01 Humenné
Podanie stravy pre deti z let.tábora od 6.7.2021-6.8.2021
(stravná jednotka 3,60€)
28.06.202128.06.2021
032/2021Správa rekreačných a športových zariadení HumennéVyužívanie vnútorného bazénu pre deti z letného tábora podľa rozpisu v hodnote do 150,0€28.06.202128.06.2021
033/2021UP Slovensko. s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov v celkovej hodnote 588,0€28.06.202128.06.2021
034/2021Anatolij Majerník Reštaurácia Buena,
prevadzkáreň Mierová 325/2, Medzilaborce
Podanie stravy pre deti z letného tábora - výlet- cena za 1 obed 2,50 €09.07.202109.07.2021
035/2021Zábavné učení, s.r.o.
Mariánske nám.14
688 01 Uherský brod
Nákup materiálu pre deti z letného tábora a pre deti ZÚ v celkovej sume do 55,00 €22.07.202122.07.2021
036/2021MH LINE s.r.o.
Porubská 683/36
093 03 Vranov nad Topľou
Prečistenie kanalizácie
-pretlakový voz-prízemie budova CVČ DÚHA v hodnote 186,0€
22.07.202122.07.2021
037/2021Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,
M. Razusa 23/A
010 01 Žilina
Publikácia Finančný spravodaj ročník 2022
v celkovej sume do 80,00 €
12.08.202112.08.2021
038/2021ANTIK Telecom s.r.o.,
Čárskeho 10
Košice
Internetové pripojenie ANTIK Basic Optika
v celkovej hodnote 838,00 €
12.08.202112.08.2021
039/2021Lyreco CE, SE
Panholec 20
902 01 Pezinok
Nákup hygienických potrieb v hodnote do 550,0 €24.08.202124.08.2021
040/2021UP Slovensko. s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre pracovníkov v celkovej hodnote 980,0 €25.08.202125.08.2021
041/2021IKAS, s.r.o.,
Námestie slobody 48
066 01 Humenníé
Servis PC-3 ks rozšírenie pamäte PC, myš, podložky, čítačka kariet
v celkovej sume do 450,00 €
31.08.202131.08.2021
042/2021Pro School s.r.o., Kosorín 177
966 24
Povinné aktualizačné vzdelávanie dištančne s kompletnou dokumentáciou pre 3 pedagogických pracovníkov v celkovej sume 165,00 €31.08.202131.08.2021
043/2021Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6
Bratislava-Ružinov
Nákup ochranné rúška na tvár 2 x 500 ks v celkovej sume do 35,00 €02.09.202102.09.2021
044/2021Poradca s.r.o., Pri celulózke 40
010 01 Žilina
Predplatné PaM + Zákony ročník 202202.09.202102.09.2021
045/2021GRAFITEK.sk s.r.o.
Štefániková 1549/18
066 01 Humenné
Nákup tonerov do tlačiarní 10 ks v hodnote do 250,00 €02.09.202102.09.2021
046/2021UP Slovensko. s.r.o.
Tomášiková 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v hodnote 588,00 €13.09.202113.09.2021
047/2021Jiři Svoboda
U stadiónu 479
411 08 Štestí ČR
Nákup-kozačky 12 ks pre mažoretky-projekt
v celkovej sume do 650,00 €
13.09.202113.09.2021
049/2021ALFI Corp s.r.o.
Provozní 5492/3
Ostrava-Třebovice
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnacov a členov ZÚ
v celkovej sume do 450,00 €
01.10.202101.10.2021
050/2021DIAMIR SPORT s.r.o.
Borová Sihoť 2015
033 01 Liptovský Hrádok
Nákup cien na súťaž OK Cezpoľný beh žiačky a žiaci ZŠ a SŠ-8.10.2021- v hodnote 100,00 €04.10.202104.10.2021
051/2021Muziker, a.s.
Driňová 1H
821 01 Bratislava
Nákup elektronickej basgitary+puzdro pre ZÚ Gypsy angels v hodnote
do 600,00 €
04.10.202104.10.2021
052/2021OWO s.r.o.
Bajkalská 29/E
Bratislava 2
Nákup volejbalové rozhodcovské karty - materiál pre ZÚ Volejbal v celkovej hodnote do 25,00 €04.10.202104.10.2021
053/2021DELTA Humenné, s.r.o.
ul.26.novembra 1
066 01 Humenné
Oprava kopírovacieho stroja-výmena motorčeka + toner originál v celkovej hodnote do 200,00 €04.10.202104.10.2021
054/2021UP SLOVENSKO, s.r.o.,
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov v celkovej hodnote 787,00 €04.10.202104.10.2021
055/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Sevis Notebooku Asus, výmena batérie, nabíjačky v celkovej hodnote do 120,00 €04.10.202104.10.2021
056/2021IT'&Web Services s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava
Úprava web stránky
v hodnote do 50,0 €
04.10.202104.10.2021
057/2021Poradca podnikateľa, spol. s,r,o,, M. Rázusa 23/A, 010 01 ŽilinaPredplatné - ročný prístup - Verejná správa SR na rok 2022 v celkovej sume 204,00 € 22.10.202122.10.2021
058/2021IVES Košice
Čsl. armády 20
Košice
Obnovenie poskytnutých služieb STP APV WINIBEU od 11/2021-10/2022
v celkovej hodnote do 120,00 €
02.11.202102.11.2021
059/2021TESCO STORES SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava
Nákup -ceny -tesco poukážky na súťaž-Olympiáda zo SJ+L - 12.11.2021 v celkovej hodnote 30,00 €02.11.202102.11.2021
060/2021TESCO STORES SR, a.s.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava
Nákup -ceny -tesco poukážky na súťaž-Technická olympiáda -25.11.2021 v celkovej hodnote 90,00 €02.11.202102.11.2021
061/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Nákup-kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie -Olympiáda SJ+L, deň 12.11.2021 v celkovej hodnote do 130,00 €02.11.202102.11.2021
062/2021Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline Webinár-Účtovná závierka k 31.12.2021-RO-9.11.2021 -poplatok 37,00 €02.11.202102.11.2021
063/2021Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline Webinár-Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022-2.12.2021 -poplatok 37,00 €02.11.202102.11.2021
064/2021CDR market-Denis Čišič
Papírnická 4
326 00 Plzeň ČR
Nákup kompatibilné pásky pre štítkovač - 14 ks v celkovej hodnote do 85,00 €02.11.202102.11.2021
065/2021Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline Webinár-Aktualizovanie pracovno-právnej dokumentácie školy-22.11.2021 -poplatok 37,00 €08.11.202108.11.2021
066/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné
Nákup-kancelárskych potrieb-technické zabezpečenie -Technická olympiáda - 25.11.2021 v celkovej hodnote do 350,00 €08.11.202108.11.2021
067/2021Brandhouse s.r.o.
Dargovská 2
040 01 Košice
Nákup-tenisových loptičiek pre ZÚ tenis
6 kartónov v celkovej sume 582,00 €
08.11.202108.11.2021
068/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48,
066 01 Humenné
Nákup-tlačiareň 1 ks, kábel, inštalácia-riaditeľňa v celkovej sume do 200,00€22.11.202122.11.2021
069/2021UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov za 11-12/2021 v celkovej hodnote 980,00 €22.11.202122.11.2021
070/2021Krídla, s.r.o.
Mierova 94,
066 01 Humenné
Nákup kanc.materiál podľa vlastného výberu pre ZÚ Podskalka v celkovej sume do 360,0 €22.11.202122.11.2021
071/2021Zábavné učení, s.r.o.
Mariánske nám.14
688 01 Uherský brod, ČR
Nákup zábavné hry pre deti ZÚ, denný tábor
v hodnote do 600,0 €
22.11.202122.11.2021
072/2021DIAMIR SPORT s.r.o.
Kochanovce 159
Nákup- športového materiálu pre členov ZÚ- medaily,loptičky,chrániče box, karate v celkovej sume do 400,00 €22.11.202122.11.2021
073/2021ELEKTRO MAYA s.r.o.Stefánikova 22
Humenné
Nákup- CD rádioprehrávač - 1 ks, predlž ovačky, USB Kľúče, batérie, kalkulačky,kanvica
v celkovej sume do 850,00 €
22.11.202122.11.2021
074/2021FARBY LAKY-ŠIMY, s.r.o.
Humenné
Nákup materiálu na maľovanie stien, radiátorov, zárubní a dverí v celkovej sume do 450,00 €22.11.202122.11.2021
075/2021Regionálne vzdelávacie centrum
Michalovce
Online webinár-Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve-15.12.2021 - poplatok 37,00 €06.12.202106.12.2021
076/2021FARBY LAKY-ŠIMY, s.r.o.
Humenné
Nákup -farby, laky, tmely,lepidlo,šablóny podľa vlast. výberu
v celkovej sume do 350,00 €
06.12.202106.12.2021
077/2021Mgr. Pavol Ivan-MEDIA DESIGN, NitraNákup materiálu pre ZÚ výrvarno-keramický v celkovej hodnote do 350,00 €06.12.202106.12.2021
078/2021Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Bratislava-Ružinov
Nákup-atibakteriálne gély, savo, Vileda - 4 ks v celkovej sume do 210,00 €06.12.202106.12.2021
079/2021LEPAL TECHNIK, spol. s.r.o.
Humenné
Nákup - 2 x brúska, lopata, rukavice, vrecia na odpad, lepiaca pištoľ
v celkovej sume do 300,00 e
06.12.202106.12.2021
080/2021DREVONAX Humenné,
s.r.o.
Humenné
Nákup-interiérové dvere, kľučky, zámok, vložka
v celkovej sume do 70,00 €
06.12.202106.12.2021
081/2021UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
Prešov
Nákup germicídny žiarič UNIZDRAV - 1 ks
v celkovej sume do 600,00 €
20.12.202120.12.2021
082/2021IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
Humenné
Nákup kanc. potrieb
(euroobaly,toner,papier, zakladače) v celkovej hodnote do 360,00 €
20.12.202120.12.2021
083/2021Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ
Štefánikova 6358/55
066 01 Humenné
Dodávka a montáž kazetového stropu, demontáž starých svietidiel a montáž led panelov-6 miestností v celkovej sume 4 914,31 EUR(cenová ponuka)20.12.202120.12.2021
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
100/2020GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, HumennéVýroba odznakov, potlač hrnčekov, tričká s potlačou22.12.202022.12.2020
099/2020IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, HumennéNákup kancelárske potreby, toner22.12.202022.12.2020
098/2020GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, HumennéNákup toner do tlačiarni-farebnej22.12.202022.12.2020
097/2020ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22, HumennéNákup - veža SONY, vysávač Kärcher, led žiarovky, ohrievače,
predlžovačky, USB kľúč, batérie
04.12.202004.12.2020
096/2020DUMIRO, s.r.o., ul. 26.novembra 1508/8, HumennéNákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov04.12.202004.12.2020
095/2020GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, HumennéNákup - toner tlačiareň - 9 ks04.12.202004.12.2020
094/2020IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, 066 01 HumennéMontáž a prvotné spustenie interaktívnej tabule a servis 2 ks PC04.12.202004.12.2020
093/20202U spol. s r.o., Martinengova 1, BratislavaNákup - vlajky 2 sady SR + EU04.12.202004.12.2020
092/2020FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.Štefánikova 4, HumennéNákup- farby, stierka, valčeky, štetce, pásky26.11.202026.11.2020
091/2020SK Shop s.r.o., Komenského 317/135, ŠtúrovoNákup sedacie vaky - 5 ks26.11.202026.11.2020
090/2020ELEKTRO MAYA s.r.o.
Štefánikova 22, Humenné
Nákup- televízor, držiak,blutoot reproduktor, externý disk26.11.202026.11.2020
089/2020Peter Miško, Komenského 266/11,
Snina
Montážn kazetového stropu + zadebnenie otvoru na III.poschodí16.11.202016.11.2020
088/2020Ľuboš LIPAI LIKESS, Makarenku 5, 071 01 MichalovceNákup keramickej hliny svetlej - 200 kg- materiál pre ZÚ16.11.202016.11.2020
087/2020Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceNákup publikácie "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.202016.11.202016.11.2020
086/2020Lyreco CE,SE, Panholec 20, PezinokNákup - kancelárske potreby-technické zabezpečenie-Olympiáda zo SJ a L - 27.11.202016.11.202016.11.2020
085/2020UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov16.11.202016.11.2020
084/2020GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 18, HumennéNákup - toner do tlačiarne, technické zabezpečenie . Technická olympiáda - 26.11.202016.11.202016.11.2020
083/2020Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceOnline webinár - 20.11.2020-Účtovná závierka k 31.12.2020-RO12.11.202012.11.2020
081/2020ELEKTRO MAYA s.r.o., Štefánikova 22, Humenné
Nákup-predlžovačky,USB kľúče, kalkulačky,, varná kanvica,06.11.202006.11.2020
080/2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M. Rázusa 23/A, ŽilinaPredplatné ročný prístup- Verejná správa SR na rok 202106.11.202006.11.2020
079/2020Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, Štefánikova 55, HumennéNákup - svietidiel, dosky, led panely- rekonštrukcia osvetlenia CVČ DÚHA Humenné31.10.202031.10.2020
078/2020Ing. Jana Vološinová-FAJN DIZAJN, Šmidkého 37, HumennéNákup-pracovné plášte 2 ks28.10.202028.10.2020
077/2020ŠEVT a.s., Cementárenská 16,
Banská Bystrica
Tlačivá-tiedne knihy pre CVČ 28.10.202028.10.2020
076/2020Lyreco CE, SE, Pnaholec 20,
902 01 Pezinok
Nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov28.10.202028.10.2020
075/2020Music Market s .r.o.
Ružinovksá 28
821 01 Bratislava
Nákup - žiariče SR Medilux + stojan -
5 ks
28.10.202028.10.2020
074/2020IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, 066 01 HumennéNákup - ESET Endpoint Protection Standard - 11PC/2roky15.10.202015.10.2020
073/2020GOTANA s.r.o., Nedanovce 301,
958 43
Nákup - projektor Acer 1 ks15.10.202015.10.2020
072/2020IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, HumennéUpgrade OS WINDOUS 7 na WINDOWS 10 - 11 PC15.10.202015.10.2020
071/2020GOTANA s.r.o.
958 43 Nedanovce 301
Nákup interaktívna tabuľa. držiak projektora 05.10.202005.10.2020
070/2020Anatomic s.r.o.,
Žilinská lehota, Žilina
Nákup lezeckých chytov - lezecká stena05.10.202005.10.2020
069/2020UP SLOVENSKO, s.r.o.
Tomášikova 23/D
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov05.10.202005.10.2020
068/2020IVES Košice, Čsl.armády 20,
Košice
Obnovenie poskytnutých služieb - WINIBEU05.10.202005.10.2020
067/2020Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ
Štefánikova 55
Humenné
Vykonanie elektroinštalačných prác chodbové priestory CVČ DÚHA30.09.202030.09.2020
066/2020Peter Miško,
Komenského 2661/11
069 01 Snina
Nákup - materiálu na kazetový strop-chodby CVČ DÚHA Humenné30.09.202030.09.2020
065/2020REPO Humenné, s.r.o. HumennéNákup režijného materiálu-pásky,tesnenie,
lepidlo,hadice,sifón
kliešte a pod.
30.09.202030.09.2020
064/2020REPO Humenné, s.r.o. HumennéNákup ochranných pracovných pomôcok a oblečenia pre zamestnancov30.09.202030.09.2020
063/2020Miloš Terezka, UNIVERS, HumennéNákup WC-1ks,termostatický ventil 8 ks, radiátor 1ks30.09.202030.09.2020
062/2020B2B Partner s.r.o. BratislavaPlošinový vozík so sklopným madlom
2 ks
30.09.202030.09.2020
061/2020Pears Health Cyber, s.r.o. BratislavaNákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov30.09.202030.09.2020
060/2020Pears Health Cyber, s.r.o. BratislavaNákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov30.09.202030.09.2020
058/2020Plavecký klub CHEMES, HumennéŠtartovné - preteky- členovia ZÚ plavecký súťaž 20.ročník ceny mesta Humenné14.09.202014.09.2020
057/2020Poradca s.r.o. ŽilinaPredplatné PaM + Zákony 202114.09.202014.09.2020
056/2020Poradca s.r.o. ŽilinaPredplatné zákony -aktualizácie 202114.09.202014.09.2020
055/2020GRAFITEK.sk s.r.o. HumennéNákup - toner do tlačiarní 11 ks14.09.202014.09.2020
054/2020Montáže EZ spol s.r.o.
Humenné
Revízia elektrických zariadení v budove CVČ DÚHA Humenné14.09.202014.09.2020
053/2020UP SLOVENSKO, s.r.o.
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov14.09.202014.09.2020
052/2020DIAMIR SPORT s.r.o.
LiptovskýHrádok
Nákup ceny na súťaž OK cezpoľný beh žiaci a žiačky ZŠ, SŠ-30.9.202014.09.202014.09.2020
049/2020MAVEX, spol. s.r.o., Zlín, ČRjednorazové rúška, OPP02.09.202002.09.2020
048/2020Duvlan s.r.o.,
Bánovce nad Bebravou
Nákup športového materiálu pre ZÚ plavecký, FIT31.08.202031.08.2020
047/2020Proki s.r.o.
Šoporňa
Nákup športového materiálu pre ZÚ plavecký31.08.202031.08.2020
046/2020Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ŽilinaPredplatné na rok 2021-Finančný spravoda31.08.202031.08.2020
045/2020MAVEX, spol. s.r.o.
Dlouhá 164, Zlín
Nákup jednorazové rúška, rukavice, bezkontaktný teplomer31.08.202031.08.2020
044/2020Lyreco CE, SE,
Panholec 20, Pezinok
Nákup kancelárskych
potrieb
31.08.202031.08.2020
043/2020Lyreco CE, SE,
Panholec 20, Pezinok
Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov31.08.202031.08.2020
042/2020Marián Ocilka,
Gaštanova 1919/106
066 01 Humenné
Oprava webstránky www.duhacvc.sk25.08.202025.08.2020
041/2020UP SLOVENSKO, s.r.o.
Bratislava
Nákup jedálnych kupónov pre zamestnacov25.08.202025.08.2020
040/2020Na Vidieku.sk s.r.o., BratislavaNákup farby, vosk, štetce-materiálne zabezpečenie pre deti z letného tábora30.06.202030.06.2020
039/2020Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1Nákup fitnes podložky 3 ks, materiálne zabezpečenie pre deti z letného tábora30.06.202030.06.2020
038/2020Správa rekreačných a športových zariadení, HumennéVyužitie vnútorného bazénu pre deti z letného tábora30.06.202030.06.2020
037/2020Ján Voloch, Chemlonská 1, HumennéPodanie stravy pre deti z letného tábora30.06.202030.06.2020
036/2020TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Morské oko-9.7.202030.06.202030.06.2020
035/2020TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet ZOO Stropkov-7.7.202030.06.202030.06.2020
034/2020INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučinova 23, 040 01 Košice-JuhNákup - koberce -
3 miestnosti+lepidlo
30.06.202030.06.2020
033/2020PECE spol. s.r.o., OčováNákup farby, glazúra, lepidlá, stojany -mat.zabezpečenie - letný tábor15.06.202015.06.2020
032/2020Lyreco CE, SE, PezinokNákup dezinfekčných prostriedkov15.06.202015.06.2020
031/2020UP Slovensko, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov15.06.202015.06.2020
030/2020ASC Applied Software consultants, s.r.o. BratislavaObjednávka produktu ASC Agenda žiakov CVČ rok 202115.05.202015.05.2020
029/2020Požiarny servis-Humenné s.r.o.Kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, vypracovanie správy15.05.202015.05.2020
028/2020UP Slovensko, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov15.05.202015.05.2020
027/2020IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48, HumennéNákup kancelársky papier-technické zabezpečenie Chenická olympiáda - 7.5.202030.04.202030.04.2020
026/2020UP SLOVENSKO, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov06.04.202006.04.2020
025/2020IT § Web Services s.r.o., BratislavaVytvorenie novej web stránky www.duhacvc.sk06.04.202006.04.2020
024/2020INTERIÉR INVEST, s.r.o., Košice-JuhNákup - koberce posilňovňa 2 ks09.03.202009.03.2020
023/2020Ing. Ján Struňák, Jasenov 335,HumennéOdborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia na budove CVČ09.03.202009.03.2020
022/2020IKAS, s.r.o., HumennéNákup 1 ks notebooku Asus, 1 ks -Office home and business 2019, 1 ks Tlačiareň09.03.202009.03.2020
021/2020UP SLOVENSKO, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov09.03.202009.03.2020
020/2020Na Vidieku.sk s.r.o., Kadnárová 62, Bratislavanákup materiálu farby,vosk, pre deti na letný tábor09.03.202009.03.2020
019/2020Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava-RužinovNákup - 1 ks poštová schránka09.03.202009.03.2020
018/2020Iveta Vachanová-TRANSMODELL,
Potočná 11, Piešťany
Nákup - plavky pre členov ZÚ plavecký09.03.202009.03.2020
017/2020Vema, s.r.o., BratislavaNákup novej aktuálnej verzie-program VEMA-mzdy na rok 202003.02.202003.02.2020
016/2020UP SLOVENSKO, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov03.02.202003.02.2020
015/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Florbal žiaci SŠ - 28.2.202003.02.202003.02.2020
014/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Florbal žiačky SŠ-27.2.202003.02.202003.02.2020
013/2020TESCO STORES SR, a.s., BratislavaCeny na súťaž Dejepisná olympiáda -14.2.202003.02.202003.02.2020
012/2020TESCO STORES SR, a.s., BratislavaCeny na súťaž - Geografická olympiáda - 6.2.202003.02.202003.02.2020
011/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK bedminton chlapci ZŠ-dňa 21.2.202003.02.202003.02.2020
010/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK bedminton dievčatá ZŠ-20.2.202003.02.202003.02.2020
009/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž- OK basketbal žiaci SŠ-19.2.202003.02.202003.02.2020
008/2020DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž dňa 18.2.2020- OK basketbal žiačky SŠ03.02.202003.02.2020
007/2020Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom MŠH na deň 19.2.2020-súťaž OK basketbal žiaci SŠ03.02.202003.02.2020
006/2020Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom MŠH na deň 18.2.2020-súťaž OK basketbal žiačky SŠ03.02.202003.02.2020
005/2020TESCO STORES SR, a.s., BratislavaCeny na súťaž - Matematická olympiáda - 29.1.202013.01.202013.01.2020
004/2020Asociácia centier voľného času SR, BratislavaÚčastnícky poplatok - seminár Asociácia CVČ Bratislava13.01.202013.01.2020
003/2020UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov13.01.202013.01.2020
002/2020Marián Ocilka, Gaštanova 1919/106, HumennnéWebhosting a internetová doména rok 202013.01.202013.01.2020
001/2020TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž -Olympiáda anglického jazyka - 15.1.202013.01.202013.01.2020
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
232/2019Peter Gazdičok - ELEKTRO MAYA, HumennéNákup-mikrovlná rúra, predlžovacie káble rádio, USB kľúče2019-12-27 2019-12-27
231/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup športového materiálu pre ZÚ futbal2019-12-02 2019-12-02
230/2019Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava-RužinovNákup čistiacich prostriedkov2019-12-02 2019-12-02
229/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., s.r.o., Michalovce 1Doprava autobusom pre futbalistov na zápas-Košice-dňa 17.12.2019 - U-122019-12-02 2019-12-02
228/2019Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ŽilinaRočný prístup - Verejná správa SR2019-11-18 2019-11-18
227/2019Ploutvička s.r.o., Beroun ČRNákup športového materiálu pre ZÚ plávanie2019-11-18 2019-11-18
226/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny-poukážky na súťaž-Technická olympiáda-28.11.20192019-11-18 2019-11-18
225/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny-poukážky na súťaž Olympiáda zo SJ+L - 27.11.20192019-11-18 2019-11-18
224/2019Katarína Taslerová Duchoňová, HumennéUšitie kostýmov pre ZÚ Lampášik2019-11-18 2019-11-18
223/2019Móbelix SK, s.r.o., BratislavaNákup pohovka - 2 ks, konferenčný stolík 1 ks2019-11-18 2019-11-18
222/2019UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov2019-11-18 2019-11-18
221/2019GRAFITEK.sk s.r.o., Štefánikova 1549/18, HumennéTechnické zabezpečenie Olympiáda technická-28.11.20192019-11-18 2019-11-18
220/2019Lyreco CE,SE, Panholec 20, Pezinoktechnické zabezpečenie Olympiády zo SJ+L-27.11.2019-kancelárske potreby2019-11-18 2019-11-18
219/2019Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, HumennéNákup- kanvica, mikrovlnka, batérie, USB kľúče2019-11-18 2019-11-18
218/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava autobusom pre futbalistov na zápas Zvolen, dňa 23.11.2019 - U-17, U-192019-10-28 2019-10-28
217/2019Brandhouse s.r.o., KošiceNákup materiálu-tenisové loptičky2019-10-28 2019-10-28
216/2019TRIMRDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 16.11.2019 - Snina- U-14, U-152019-10-28 2019-10-28
215/2019Poradca s.r.o., ŽilinaObjednávka predplatné-Úplne znenie zákonov 2020 I., II., III.2019-10-28 2019-10-28
214/2019IKAS, s.r.o., HumennéNákup kancelárske potreby2019-10-28 2019-10-28
212/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 17.11.2019-Námestovo-U-17, U192019-10-14 2019-10-14
211/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 10.11.2019- Trebišov- U-12, U-132019-10-14 2019-10-14
210/2019Anna Cupáková-regiónálne školiace centrum, Pavlovce nad UhomÚčasť na seminári: Účtovná závierka v RO a PO k 31.12.20192019-10-14 2019-10-14
209/2019Asociácia správcov registratúry, NovákyÚčasť na seminári: Moderná správa registratúry-21.11.20192019-10-14 2019-10-14
208/2019Grafitek.sk s.r.o., HumennéVýroba 3ks pečiatky2019-10-14 2019-10-14
207/2019Bc.Dávid Prúša, Reklamná agentúra Alice, HumennéTlač plagátov 39 ks A32019-10-14 2019-10-14
206/2019IVES Košice, Čsl. armády 20, KošiceObnovenie služieb rok 202 - WINIBEU2019-10-14 2019-10-14
205/2019UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálne kupóny pre zamestnacov2019-10-14 2019-10-14
204/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 30.10.2019, Družstevná pri Hornáde, U-14, U-152019-10-14 2019-10-14
203/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 28.10,.2019, Michalovce U-9, U-102019-10-14 2019-10-14
202/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 28.10.2019- Michalovce2019-10-14 2019-10-14
201/2019TRIMRDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 27.10.2019- Liptovský Mikuláš2019-10-14 2019-10-14
200/2019TRIMEDICAL Pharm. s.r.o., MichalovceDoprava autobusom futbalistov na zápas-Košice-26.10.2019-U-12, U-132019-10-14 2019-10-14
199/2019DIAMIR SPORT s.r.o., LiptovskýCeny na súťaž OK stolný tenis žiačky ZŠ - 6.11.20192019-10-14 2019-10-14
198/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK stolný tenis žiaci ZŠ - 07.11.20192019-10-14 2019-10-14
197/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK stolný tenis žiaci SŠ-11.11.20192019-10-14 2019-10-14
196/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK stolný tenis žiačky SŠ-29.10.20192019-10-14 2019-10-14
195/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 15.10.2019-Poprad - U-14, U-152019-10-04 2019-10-04
194/2019ALZA.sk s.r.o., BratislavaNákup 1 ks-Spiningový bicykel Brother2019-10-04 2019-10-04
193/2019GRAFITEK.sk s.r.o. HumennéNákup - toner do tlačiarne 9 ks2019-10-04 2019-10-04
192/2019Lyreco CE, SE, PezinokNákup toaletný papier a utierky2019-10-04 2019-10-04
191/2019Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1Nákup- 1 ks nakladací oceľový set 125 kg. + 1 ks Vibromasážny stroj+masážny valec,loptička2019-10-04 2019-10-04
189/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas- 12.10.2019-Michalovce-U-12, U-132019-09-23 2019-09-23
188/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas - 12.10.2019-Družstevná pri Hornáde-U-17, U-192019-09-23 2019-09-23
187/2019Ľubomír Smoliga - autoplachty, VinnéVýroba obalu na žinenky 4 ks - pod lezeckú stenu2019-09-23 2019-09-23
186/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK FUTSAL SŠ - 14.10.20192019-09-23 2019-09-23
185/2019Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ, HumennéRekonštrukcia osvetlenia prízemie budova CVČ2019-09-23 2019-09-23
184/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 5.10.2019-Prešov - U-14, U-152019-09-17 2019-09-17
183/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas 4.10.2019-Trebišov U-9, U-102019-09-17 2019-09-17
182/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., Michalovce 1Doprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019-Trebišov- U-112019-09-17 2019-09-17
182/2019TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 4.10.2019-Trebišov- U-112019-09-17 2019-09-17
181/2019UP Slovensko, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov2019-09-17 2019-09-17
180/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., s.r.o., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-29.9.2019- SNV- U-12, U-132019-09-17 2019-09-17
179/2019TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o. , MichalovceDoprava futbalistov na zápas-9.10.2019 -Košice- U-17, U-192019-09-17 2019-09-17
178/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž - OK v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ - 3.10.20192019-09-17 2019-09-17
177/2019Móbelix SK, s.r.o., BratislavaNákup - skladací box 8 ks + deliaca stena 2 ks2019-09-17 2019-09-17
176/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéVyužitie MŠH na deň 14.10.2019 - súťaž OK futsal SŠ2019-09-17 2019-09-17
175/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-Trebišov-23.9.20192019-09-17 2019-09-17
174/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-23.9.2019-Snina - U-9, U-102019-09-17 2019-09-17
173/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-Snina-23.9.2019-U-112019-09-17 2019-09-17
172/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-21.9.2019-Snina-U-14, U-152019-09-17 2019-09-17
171/2019IPEKO Zvolen s.r.o., ZvolenÚčasť na odbornom seminári-Verejné obstarávanie - Košice-25.9.20192019-09-17 2019-09-17
170/2019Poradca s.r.o., ŽilinaPredplatné mesačníka PaM + Zákony rok 20202019-09-17 2019-09-17
169/2019GRAFITEK.sk s.r.o., HumennéNákup-tonery do farebnej tlačiarne2019-09-13 2019-09-13
168/2019Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, HumennéNákup-televízor 1ks, vysávač - 1 ks, držiak na televízor, USB kľúče2019-09-13 2019-09-13
167/2019Crvision s.r.o., Rudolf Citriak, HumennéVýmena 4 ks izolačných dvoskiel-porozbíjané okná2019-09-13 2019-09-13
166/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-14.9.2019-Kysucké Nové Mesto, U-17, U-192019-08-26 2019-08-26
165/2019IKAS, s.r.o., Námestie slobody 48,HumennéServis výpočtovej techniky + 2 krát SWITCH2019-08-26 2019-08-26
164/2019Lyreco CE, SE, PezinokNákup kancelárskych potrieb2019-08-26 2019-08-26
163/2019Poradca podnikateľa,spol.s.r.o., ŽilinaPredplatné na rok 2020-Finančný spravodaj2019-08-20 2019-08-20
162/2019Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., ŽilinaPredplatné rok 2020-Personálny,mzdový,daňový poradca2019-08-20 2019-08-20
161/2019ANTIK Telecom s.r.o., KošicePripojenie na internet2019-08-20 2019-08-20
160/2019Beáta Novakovská-farbea, VinnéNákup - farby - maľovanie stien2019-08-20 2019-08-20
159/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-Bardejov-8.9.2019- U-12, U-132019-08-20 2019-08-20
158/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-Košice-Krásna-6.9.2019 - U-10, U-92019-08-20 2019-08-20
157/2019TRIMEDICAL Pharm L.M., MichalovceDoprava autobusom pre futbalistov - zápas-Košice-Krásna-6.9.2019 - U-112019-08-20 2019-08-20
156/2019KOFOAM, spol s.r.o. Košice-BarcaNákup PUR PENY - 25 ks2019-08-20 2019-08-20
155/2019BREKY, s.r.o. HumennéNákup stavebné rezivo-lezecká stena2019-08-20 2019-08-20
154/2019SAD Humenné, a.s. HumennéPreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Banská Bystrica-Badín-31.8.2019 - U-17, U-192019-08-20 2019-08-20
153/2019WM Agentúra, s.r.o. HumennéTlač plagátov A/3 a A/42019-08-20 2019-08-20
152/2019UP Slovensko, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov2019-08-05 2019-08-05
151/2019Bc. Dávid Prúša-Reklamná agentúra Alice, HumennéZhotovenie samolepiacich veľkoplošných tapiet 2 ks2019-08-05 2019-08-05
150/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcedoprava futbalistov na zápas dňa 31.8.2019-Vranov n/T- U-14, U-152019-08-05 2019-08-05
149/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcedoprava futbalistov na zápas - dňa 22.8.2019-Michalovce-U-9, U-102019-08-05 2019-08-05
148/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovceDoprava futbalistov na zápas-Stropkov-dňa 24.8.2019 - U-12, U-132019-08-05 2019-08-05
147/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcedoprava futbalistov na zápas-SNV-24.8.2019 - U-17, U-192019-08-05 2019-08-05
146/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom-futbalisti-zápas-Vranov n/T-20.08.2019 - U-12, U-132019-08-05 2019-08-05
145/20191.TC Humenné, s.r.o., HumennéPrenájom tenisových kurtov od 1.9.-30.10.20192019-08-05 2019-08-05
144/2019Slovak Telekom a.s., BratislavaNákup telefón GIGASET A220 - k pevnej linke2019-07-24 2019-07-24
143/2019B2B Partner s.r.o., BratislavaNákup textilná rohož, podložky pod nohy2019-07-24 2019-07-24
142/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Družstevná pri Hornáde-U-14, U-152019-07-11 2019-07-11
141/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava futbalistov na zápas dňa 1.8.2019-Vranov n/T-U-17, U-192019-07-11 2019-07-11
140/2019REPO Humenné, s.r.o.Nákup-Aku vrtačka,skrutkovače,kľúče,sada bitov2019-07-11 2019-07-11
139/2019Ing. Ján považan-SVIETIDLÁ, HumennéNákup materiálu, montáž a demontáž osvetlenia v budove CVČ DÚHA-prízemie2019-07-11 2019-07-11
138/2019Móbelix SK, s.r.o., BratislavaNákup - skrine - 3 ks2019-07-08 2019-07-08
137/2019Plavecký klub CHEMES, HumennéŠtartovné-súťaž-členovia ZÚ Plavecký2019-06-24 2019-06-24
136/2019Ján Voloch, Chemlonská 1, HumennéPodanie stravy pre deti z letného tábora od 15.7.2019-19.7.20192019-06-24 2019-06-24
135/2019Ján Voloch. Chemlonská 1, HumennéPodanie stravy pre deti z letného tábora od 1.7.2019-12.7.20192019-06-24 2019-06-24
134/2019KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie pre účastníkov výletu počas letného tábora - 6 krát2019-06-24 2019-06-24
133/2019Móbelix SK, s.r.o., BratislavaNákup-písací stôl Cubus - 1 ks2019-06-24 2019-06-24
132/2019UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov2019-06-24 2019-06-24
131/2019Marek HUC, Partizánska 42, HumennéOprava pračky WHIRLPOOL2019-06-17 2019-06-17
130/2019Rostislav Pavlík, Zlín, ČRNákup-pompóny 40 ks pre ZÚ mažoretky2019-06-10 2019-06-10
128/2019Mgr. Ján Šimon, MHA-verejný zdravotník, Naciná VesVypracovanie štúdie-Posúdenie zdravotného rizika a kategorizácie práce2019-06-10 2019-06-10
127/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava detí z letného tábora na výlet-ZOO Stropkov-11.7.20192019-06-10 2019-06-10
126/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava detí z letného tábora na výlet - Starina-10.7.20192019-06-10 2019-06-10
125/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Spišský hrad-9.7.20192019-06-10 2019-06-10
124/2019TONERSYP s.r.o. Olomouc, ČRNákup-kompatibilné pásky Brother Tze-211- 12 ks2019-06-10 2019-06-10
123/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Starina-3.7.20192019-06-10 2019-06-10
122/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovceDoprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet-Kolonica-2.7.20192019-06-10 2019-06-10
121/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre deti z tábora-výlet.Košice-ALPÍNKA-17.7.20192019-06-10 2019-06-10
120/2019GRAFITAK.sk s.r.o. HumennéNákup-odznaky s logom CVČ DÚHA pre deti z letného tábora2019-06-07 2019-06-07
119/2019Reklamné Predmety, s.r.o., StrečnoNákup-tovar-šiltovky a tričká pre deti z letného tábora2019-06-07 2019-06-07
118/2019ASC Applied Software consultants, s.r.o. BratislavaProdukt aSc Agenda pre žiakov CVČ rok 20202019-06-07 2019-06-07
116/2019J. P. WOOD s.r.o., KošiceNákup materiálu-hranoly,uholníky,tyč,kotva2019-06-07 2019-06-07
117/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéSkupinový poplatok pre deti z letného tábora na kúpalisko2019-06-06 2019-06-06
114/2019J.P.WOOD s.r.o., KošiceNákup materiálu-Dosky-breza-22 ks2019-06-03 2019-06-03
113/2019MY HOME s.r.o., SninaNákup materiálu-Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta-projekt2019-05-31 2019-05-31
112/2019ALZA.sk s.r.o., BratislavaNákup Notebook Dell Inspiron 15 strieborný2019-05-31 2019-05-31
111/2019MB "Sferinis kinas"-organizačná zložka, BratislavaPremietanie filmu v sférickom kine pre deti z letného tábora-19.7.20192019-05-31 2019-05-31
110/2019UP SLOVENSKO, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov2019-05-28 2019-05-28
107/2019Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, ŽilinaNákup materiálu pre ZÚ letecký modelár2019-05-24 2019-05-24
106/2019Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, HumennéNákup-kancelárske potreby,náboje-technické zabezpečenie-OK ATLETIKA-chlapci+dievčatá-30-31.5.20192019-05-24 2019-05-24
105/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 8.6.2019-Košice, U-17, U-192019-05-06 2019-05-06
104/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 1.6.2019-Stropkov-U-17, U-192019-05-06 2019-05-06
103/2019ŽIJEMESPORTEM.CZ S.R.O., Ostrava, ČRNákup - pásmo s držadlom 100 m - 1 ks2019-05-06 2019-05-06
102/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž - OK-ATLETIKA žiaci ZŠ- 31.5.20192019-05-06 2019-05-06
101/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK-ATLETIKA žiačky ZŠ-30.5.20192019-05-06 2019-05-06
099/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup-kotúče-závažie k posilňovacej veži-Posilňovňa2019-04-29 2019-04-29
098/2019TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovceDorava autobusom pre futbalistov na zápas - 18.5.2019 - SABINOV-U-17, U-192019-04-29 2019-04-29
097/2019UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov2019-04-29 2019-04-29
096/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom pre deti ZU Podskalka-výlet Košice-ALPINKA-30.5.20192019-04-29 2019-04-29
094/2019Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská StredaNákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický2019-04-15 2019-04-15
093/2019Požiarny servis-Humenné s.r.o., HumennéKontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov a vypracovanie správy2019-04-15 2019-04-15
092/2019SCHIPRO SK s.r.o., BystričkaNákup rezačka na polystyrén 1 ks2019-04-15 2019-04-15
091/20191.TC Humenné, s.r.o. HumennéPrenájom tenisových kurtov od 1.5.2019-30.6.2019-pre ZU tenis2019-04-15 2019-04-15
090/2019GRAFITEK.sk s.r.o., HumennéNákup-toner - 4 ks2019-04-15 2019-04-15
089/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-MINIFUTBAL MC DONALD CUP-9.5.20192019-04-15 2019-04-15
088/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž- Malý futbal ml. žiačky-13.5.20192019-04-15 2019-04-15
087/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-Malý futbal ml.žiaci ZŠ-7.5.20192019-04-15 2019-04-15
086/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom multifunkčného ihriska - súťaž-Malý futbal str.žiaci-22.5.20192019-04-15 2019-04-15
085/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom multifunkčného ihriska-súťaž-Malý futbal str.žiačky-21.5.20192019-04-15 2019-04-15
084/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom multifunkčného ihriska na deň 13.5.2019-súťaž-Malý futbal ml.žiačky ZŠ2019-04-15 2019-04-15
083/2019Správa rekreačných a športových zariadeníPrenájom multifunkčného ihriska-súťaž-MINIFUTBAL MC DONALD CUP-9.5.20192019-04-15 2019-04-15
082/2019Správa rekreačných a športových zariadení, Humennéprenájom multifunkčného ihriska-súťaž Malý futbal ml.žiakov ZŠ-7.5.20192019-04-15 2019-04-15
081/20192U spol. s.r.o., Bratislavavlajky SR+EU2019-04-15 2019-04-15
080/2019Michal Vadila-MiVa, Lukačovce 84inšalácia programov na PC+internetový kábel+sieťová karta+optická myš2019-04-15 2019-04-15
079/2019GRAFITEK.sk s.r.o. Humennénákup toner 4ks-farebná tlačiareň2019-04-09 2019-04-09
078/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž KK-Vybíjaná ZŠ- dňa 17.5.20192019-04-09 2019-04-09
077/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK-Vybíjaná ZŠ - dňa 10.5.20192019-04-09 2019-04-09
076/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Florbal dievčatá ZŠ-3.5.20192019-04-09 2019-04-09
075/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Florbal chlapci ZŠ-25.4.20192019-04-09 2019-04-09
074/2019Katarína Lysá-Creative Time, Spišská Nová VesNákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický2019-04-03 2019-04-03
073/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava futbalistov na zápas dňa 18.4.2019-Spišská Nová Ves, U-17, U-192019-04-03 2019-04-03
072/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom futbalistov na zápas dňa 13.4.2019-Bardejov, U-17, U-192019-04-03 2019-04-03
071/2019Monika Bančanská-CreaMia, BratislavaNákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-keramický2019-04-03 2019-04-03
070/2019Mgr. Martina Valešová ProVisio, PezinokNákup materiálu pre ZÚ-výtvarno-kermaický2019-04-03 2019-04-03
069/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž- Biologická olympiáda- 16.4.20192019-03-27 2019-03-27
068/2019TESCO STORES SR, a.s., BratislavaCeny na súťaž-Matematická olympiáda - 9.4.20192019-03-27 2019-03-27
067/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-ATLETIKA SŠ chlapci a dievčatá-17.4.20192019-03-27 2019-03-27
066/2019UP SLOVENSKO, s.r.o., BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov2019-03-27 2019-03-27
065/2019TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava futbalistov na zápas dňa 28.3.2019 - Vranov n/T- U-152019-03-27 2019-03-27
064/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-Veľký futbal chlapci SŠ- dňa 8.4.20192019-03-27 2019-03-27
063/2019Základná škola, Hrnčiarska 13, HumennéPrenájom futbalového ihriska-súťaž-Veľký futbal chlapci SŠ- dňa 8.4.20192019-03-27 2019-03-27
061/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK - Hádzaná chlapci-5.4.20192019-03-11 2019-03-11
060/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK-Hádzaná ZŠ-dievčatá - 4.4.20192019-03-11 2019-03-11
059/2019GRAFITAK.sk s.r.o. Humennénákup toneru 1 ks2019-03-11 2019-03-11
058/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcepreprava autobusom futbalistov na zápas- Vranov n/T dňa 31.3.2019- U-112019-03-11 2019-03-11
057/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž- Pytagoriáda 6,7,8,-27.3.20192019-03-04 2019-03-04
056/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž- Pytagoriáda 3,4,5 - 26.3.20192019-03-04 2019-03-04
055/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž - Chemická olympiáda-22.3.20192019-03-04 2019-03-04
054/2019GRAFITEK.sk s.r.o. HumennéNákup tonerov - 2 ks- technické zabezpečenie -súťaže- OK Florbal chlapci a dievčatá SŠ-19-20.3.20192019-02-25 2019-02-25
053/2019UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov2019-02-25 2019-02-25
052/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava futbalistov na zápas- Kšice-24.3.2019, U-17, U-192019-02-25 2019-02-25
051/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava futbalistov na zápas-17.3.2019- Snina- U-17- Voroňák2019-02-25 2019-02-25
050/2019Lyreco CE, SE, PezinokNákup kancelárskych potrieb2019-02-25 2019-02-25
049/2018MFK Vranov nad TopľouPrenájom - umelej trávy-futbalový zápas-Vranov nad Topľou- futbalisti U-19-10.3.20192019-02-25 2019-02-25
048/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 10.3.2019- Vranov nad Topľou- U-19 Opiela2019-02-25 2019-02-25
047/2019Regionálne vzdelávacie centrum MichalovceÚčasť na seminári Novela Postupov účtovania platná od 41.1.20192019-02-25 2019-02-25
40/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK-Volejbal dievčatá SŠ-27.3.20192019-02-04 2019-02-04
39/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK - Volejbal chlapci SŠ-26.3.20192019-02-04 2019-02-04
38/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK - Florbal žiaci SŠ-19.3.20192019-02-04 2019-02-04
37/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK - Florbal žiačky SŠ-20.3.20192019-02-04 2019-02-04
045/2019Plavecký klub CHEMES, HumennéPreplatenie čiastočných nákladov-súťaže-ZÚ plavecky2019-02-04 2019-02-04
044/2019Vema, s.r.o. BratislavaPrávo používať aktuálnu verziu VEMA. program mzdy a personalistika2019-02-04 2019-02-04
043/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž - OK - Volejbal žiačky ZŠ-29.3.20192019-02-04 2019-02-04
042/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly na deň 17.5.2019- súťaž-KK vybíjaná ZŠ2019-02-04 2019-02-04
041/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly-súťaž-OK Volejbal SŠ-26.3.20192019-02-04 2019-02-04
36/2019TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas- Trebišov-21.2.2019- U-17, U-192019-02-01 2019-02-01
35/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas U-17, dňa 16.2.2019- Michalovce2019-01-31 2019-01-31
34/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom futbalistov na zápas U-19- dňa 24.2.2019- Stropkov2019-01-31 2019-01-31
33/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas U-14, U-15-dňa 20.2.2019- Trebišov2019-01-31 2019-01-31
32/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas U-14, U-15-dňa 19.2.2019-Stropkov2019-01-31 2019-01-31
31/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas -U-12, U-13 - dňa 17.2.2019 - Strážske2019-01-31 2019-01-31
30/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas U-9, U-10 - Snina- dňa 16.2.20192019-01-31 2019-01-31
29/2019TRIMEDICAL Pharm. D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Vranov n/T-14.2.2019-U-14, U-152019-01-31 2019-01-31
28/2019TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny na súťaž-Dejepisná olympiáda - 14.2.20192019-01-31 2019-01-31
27/2019TESCO STORES SR a.s., BratislavaCeny ba súťaž-Geografická olympiáda-7.2.20192019-01-31 2019-01-31
26/2019Up Slovensko , s.r.o. BratislavaJedálne kupóny pre zamestnacov2019-01-31 2019-01-31
25/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Basketbal žiaci SŠ-5.3.20192019-01-31 2019-01-31
24/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Basketbal žiačky SŠ-6.3.20192019-01-31 2019-01-31
23/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Litovský HrádokCeny na súťaž OK Basketbal žiačky ZŠ-12.3.20192019-01-31 2019-01-31
22/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK Basketbal žiaci ZŠ-1.3.20192019-01-31 2019-01-31
21/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž - OK-Bedminton žiaci ZŠ- 28.2.20192019-01-31 2019-01-31
20/2019DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž- OK Bedminton žiačky ZŠ-27.2.20192019-01-31 2019-01-31
19/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly -súťaž- OK basketbal ZŠ žiačky- dňa 12.3.20192019-01-31 2019-01-31
18/2018Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly-súťaž dňa 6.3.2019- OK basketbal žiačky SŠ2019-01-31 2019-01-31
17/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly na deň 5.3.2019- súťaž-OK basketbal SŠ žiaci2019-01-31 2019-01-31
16/2019Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom mestskej športovej haly dňa 1.3.2019- súťaž-OK Basketbal ZŠ žiaci2019-01-31 2019-01-31
15/2019TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas- dňa 9.2.2019- Prešov- U-192019-01-25 2019-01-25
14/2019TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 3.2.2019- Trebišov-U-12, U-132019-01-25 2019-01-25
13/2019TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-1.2.2019-Vranov n/T- U-17, U-192019-01-25 2019-01-25
011/2019Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra ALICE, HumennéMaľovanie veľkoplošných obrazov na stenu-4 ks2019-01-10 2019-01-10
2019-09-01 TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas - 19.1.2019-Košice Šaca-U-9, U-102019-01-09 2019-01-09
2019-08-01 TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Kisvarda (Maďarsko)-12.1.2019-U-122019-01-09 2019-01-09
2019-07-01 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. SninaPreprava autobusom pre futbalistiky na zápas_Prešov-WU-15-12.1.20192019-01-09 2019-01-09
2019-06-01 ENERGOBYT s.r.o. HumennéVýmena odvzdušňovacieho ventilu na radiátore2019-01-09 2019-01-09
2019-10-01 TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas- Trebišov--26.1.2019-U-152019-01-09 2019-01-09
2019-05-01 ARES spol. s.r.o., BratislavaČasopis SLÁVIK 2019-1ks2019-01-07 2019-01-07
2019-04-01 Marián Ocilka, Gaštanova 106, HumennéWebhosting a internetová doména rok 20192019-01-07 2019-01-07
2019-03-01 TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCena na súťaž-poukážky- Matematická olympiáda 30.1.20192019-01-07 2019-01-07
2019-02-01 TESCO STORES SR, a.s. BratislavaCeny-poukážky-súťaž olympiáda z Anglického jazyka-16.1.20192019-01-07 2019-01-07
2019-01-01 1.TC Humenné, s.r.o., HumennéPrenájom tenisovej haly pre ZÚ tenis2019-01-07 2019-01-07
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
218/2018IKAS s.r.o., HumennéNákup kancelárske potreby2018-12-27 2018-12-27
217/2018Grafitek.sk s.r.o., HumennéNákup a potlač hrnčekov - ceny na súťaž Silvestrovský beh2018-12-17 2018-12-17
216/2018Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, HumennéNákup - projektor - 1 ks2018-12-10 2018-12-10
215/2018GRAFITEK.sk s.r.o., HumennéNákup tonerov2018-12-05 2018-12-05
214/2018Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1Nákup-posilňovacej lavice MARBO-1 ks ZÚ box2018-12-05 2018-12-05
213/2018Peter Gazdičok-ELEKTRO MAYA, HumennéNákup-mikrosystém SENCOR SSS4200 - 1 ks2018-12-05 2018-12-05
212/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup športového materiálu pre ZÚ volejbal,basketbal,karate,box,2018-12-05 2018-12-05
211/2018Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou 1Nákup materiálu 2 ks podložky-ZÚ relaxačné cvičenie2018-12-03 2018-12-03
210/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup-športový materiál pre ZÚ kartae, teakwondo, box2018-12-03 2018-12-03
209/2018Michal Vadila-MiVa, LukačovceNákup notebooku ASUS+MS OFFICE and business 2019 SK2018-11-30 2018-11-30
208/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokMontáž posilňovacích strojov 5 ks2018-11-30 2018-11-30
207/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup -činky do posilňovne2018-11-30 2018-11-30
206/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokposilňovací stroj2018-11-28 2018-11-28
205/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-11-28 2018-11-28
204/2018Ľubomír Beca, Osloboditeľov 12, Humennézrkadlá do posilňovne 3 ks2018-11-28 2018-11-28
203/2018TESCO STORES, a.s., BratislavaCeny-tesco poukážky- Technická olympiáda-29.11.20182018-11-22 2018-11-22
202/2018IKAS, s.r.o., Humennékancelárske potreby-technické zabezpečenie Olympiády zo SJ+L a Technickej olympiády2018-11-22 2018-11-22
201/2018Martin Ščepko, Jedlíková 3428/8, Žilinamateriál pre ZÚ letecký modelár2018-11-22 2018-11-22
200/2018TESCO STORES SR, a.s., BratislavaCeny - tesco poukážky-Olympiáda zo SJ+L2018-11-22 2018-11-22
199/2018GRAFITEK. sk s.r.o., Humennétonery - 9 ks2018-11-22 2018-11-22
198/2018Vlan PK s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský GrobNákup alkohol tester+náhradné náustky2018-11-22 2018-11-22
197/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokPosilňovacie stroje do posilňovne 4 ks2018-11-22 2018-11-22
196/2018TopSwim, s.r.o., Svitáková 2775/1, Praha, ČRNákup-3D silikonové čiapky-30 ks pre ZÚ plavecký2018-11-20
195/2018SKAT Bau, s.r.o., BratislavaNákup paličky pre mažoretky pre ZU mažoretky2018-11-20
194/2018KATARÍNA TASLEROVÁ DUCHOŇOVÁ, HumennéUšitie kostýmov pre ZÚ Lampášik2018-11-20
193/2018Lyreco CE, SE, PezinokNákup kancelárskych potrieb2018-11-20
192/2018Jaroslav Kopčák JARKOP, Udavské 261Nákup športového materiálu pre ZÚ Hokej2018-11-20
191/2018František Buraš-FRAMI, Nižný HrabovecNákup - káble,stojany,redukcie,držiaky na mikrofón2018-11-20
190/2018Lyreco CE, SE, PezinokNákup režijného materiálu-toaletný paier2018-11-20
189/2018KERAMIKA BIELA HORA s.r.o., MichalovceNákup materiálu pre ZÚ Keramika-glazúry,hlina2018-11-19
188/2018creActive s.r.o., SNP 634/52, JalovecNákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický2018-11-16
187/2018Poradca podnikateľa,spol. s.r.o., ŽilinaRočný prístup k produktu Verejná správa SR2018-11-16
186/2018Kreativ Art Hobby s.r.o., Dunajská StredaNákup materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický2018-11-16
185/2018Nier Fine Wines SK, s.r.o. Bratislava 3Nákup-reklamné predmety-knihy2018-11-09
184/20184home, a.s., Hvězdova 1073/33, Nusle Praha 4Nákup vianočných ozdôb-vianočné girlandy2018-11-09
183/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Spišská Nová Ves-11.11.2018-U-12,U-132018-10-26
182/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom futbalistov na zápas-Košice-Društevná pri Hornáde-3.11.2018-U-17, U-192018-10-26
181/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Prešov-30.10.2018-U-14,U-152018-10-26
180/20181. TC Humenné, s.r.o., HumennéPrenájom tenisovej haly od 5.11.-31.12.2018-pre ZÚ tenis2018-10-26
179/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Lipany-29.10.2018- U-10, U-112018-10-26
178/2018Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice, HumennéTlač diplomov, plagátov, banerov2018-10-26
177/2018Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, NovákyPoplatok za účasť na seminári "Správa registratúry školy"-14.11.218-Humenné2018-10-26
176/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnacov2018-10-26
175/2018REPO Humenné, s.r.o. Ševčenkova 10, HumennéNákup režijného materiálu podľa vlastného výberu2018-10-26
174/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK stolný tenis chlapci ZŠ-27.11.20182018-10-24
173/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK-stolný tenis dievčatá ZŠ - 23.11.20182018-10-24
172/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK stolný tenis chlapci SŠ-21.11.20182018-10-24
171/2018REPO Humenné, s.r.o., Ševčenkova 10, HumennéNákup ochranných pracovných odevov pre zamestnancov2018-10-24
170/2018SILOE, s.r.o., Štefániková 15,PrešovPotlač na tričká s logom CVČ DÚHA-pre ZÚ ženský futbal2018-10-24
169/2018TRIMEDICAL Pharm D.S., MichalovcePreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Spišská Nová Ves-28.10.2018-žiačky2018-10-24
168/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. BratislavaNákup jedálnych kupónov pre zamestnancov2018-10-24
167/2018Plavecký klub CHEMES, HumennéPreplatenie nákladov-štartovné-ZÚ plavecký-preteky 27-28.10.20182018-10-24
166/2018Bc. Dávid Prúša Reklamná agentúra Alice,HumennéVýmena poškodeného polepu na oknách a vchodových dverách2018-10-24
165/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokNákup-športového materiálu-projekt-Športové súťaže v boxe2018-10-15
164/2018DIAMIR SPORT, s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž OK-futsal chlapci SŠ-9.11.20182018-10-15
163/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK-stolný tenis dievčatá SŠ-26.10.20182018-10-15
162/2018IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, HumennéAVG Anti-virus Business EDU pre 8 PC2018-10-11
161/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom mestskej športovej haly- OK FUTSAL SŠ- 9.11.20182018-10-08
160/2018Anna Cupáková-regionálne školiace centrum, Pavlovce nad Uhomúčasť na odboronom seminári-Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciach-dňa 12.11.20182018-10-06
159/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Trebišov-U-14,U-15, dňa 13.10.20182018-10-03
158/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Prešov-U-9, U-10- dňa 12.10.20182018-10-03
157/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Prešov-U-11- dňa 12.10.20182018-10-03
156/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas- Stropkov- UW-15-dievčatá-dňa 7.10.20182018-10-03
155/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Stropkov- U-12, U-13 - dňa 6.10.20182018-10-03
154/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom futbalistov na zápas - Košice-26.10.2018-U-12,U-132018-10-03
153/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-09-25
152/2018František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318Powermix Dynamics - 2 ks+mikrofonová súprava2018-09-25
151/2018ANDREA SHOP, s.r.o., Dunajská Stredaprenosné repro-bedne - 1 ks2018-09-25
150/2018Ľudmila Maneková, Pavlice 62materiál pre ZÚ výtvarno-keramický2018-09-25
149/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Stropkov-U-12 -dňa 3.10.20182018-09-25
148/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Košice-UW-15 dievčatá-dňa 2.10.20182018-09-25
147/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Sabinov-U-17, U-19- dňa 29.9.20182018-09-25
146/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Michalovce-U-14, U-15-dňa 29.9.20182018-09-25
145/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Vranov n/T-U-9, U-10- dňa 27.9.20182018-09-25
144/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Vranov n/T-27.9.2018-U-112018-09-25
143/2018Chal-Tec GmbH, GF Peter Chaljawski, Wallstr.16, 10179 Berlín, Nemeckobaletné tyče 3 ks2018-09-21
142/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský HrádokCeny na súťaž-OK cezpoľný beh SŠ chlapci a dievčatá-5.10.20182018-09-21
141/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž - OK cezpoľný beh ZŠ chlapci a dievčatá-5.10.20182018-09-21
140/2018Lyreco CE, SE, Pezinokstolové kalendáre rok 20192018-09-21
139/2018IVES Košice, Čsl.armády 20, KošiceObnovenie poskytnutých služieb WINIBEU od 11/2018-10/20192018-09-20
138/2018ENERGOBYT s.r.o. Humennéoprava odpadového potrubia-kancelárie2018-09-14
137/2018MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľskocateringové stoly - 10 ks2018-09-13
136/2018B2B Partner s.r.o. BratislavaNákup plošinový vozík + rudla2018-09-11
135/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Snina- U-12, U-13-dňa 20.9.20182018-09-10
134/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Vranov n/T-UW-15 dievčatá-dňa 16.9.20182018-09-10
133/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas- Svidník- U-17, U-19-dňa 15.9.20182018-09-10
132/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Snina- U-11-dňa 18.9.20182018-09-10
131/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Snina- U-9, U-10-dňa 18.9.20182018-09-10
130/2018Lyreco CE, SE Pezinokutierky na ruky 6 balíkov2018-09-10
129/2018LYRECO CE, SE, Pezinoktoaletný paier, lepidlo2018-09-10
128/2018MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Kedzierzyn-Kozle, Poľsko55 ks stoličiek2018-09-10
127/2018UP SLOVENSKO, s.r.o., Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-09-06
126/2018Poradca, s.r.o. ŽilinaPredplatné na rok 2019- Odborný mesačník PaM+Zákony 20192018-09-06
125/2018Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilinapredplatné na rok 2019- Daňový a účtovný poradca + Personálny a mzdový poradca2018-09-06
124/2018Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Žilinapredplatné - Finančný spravodaj rok 20192018-09-03
123/2018M.S.HOLDING s.r.o., Námestovomateriál-projekt " Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta"2018-09-03
122/2018PECE spol. s.r.o. , Očovámateriál-projekt "Tvorivá keramická dielňa pre deti mesta"2018-09-03
121/2018UP Slovensko, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-09-03
120/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava futbalistov na zápas - Snina- UW-15 dievčatá2018-08-20
119/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Bardejov-U-14, U-15-dňa 9.9.20182018-08-20
118/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-Trebišov-UW-15 dievčatá-dňa 6.9.20182018-08-20
117/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Vranov n/T-U-12,U-13-dňa 2.9.20182018-08-20
116/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Lipany-U-17, U-19-dňa 1.9.20182018-08-20
115/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Kežmarok-U-17,U-19-dňa 29.8.20182018-08-20
114/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Bardejov-U-17, U-19-dňa 25.8.20182018-08-20
113/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas Poprad-U-14, U-15-dňa 25.8.20182018-08-20
112/2018TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcepreprava autobusom-futbalisti zápas-Snina-U-12,U-13-dňa 13.8.20182018-07-27
111/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom futbalisti zápas Michalovce-U-12,U-13-dňa 28.7.20182018-07-27
110/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-06-20
109/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-06-20
108/2018GRAFITEK.sk s.r.o. Humennétoner do farebnej a čiernobielej tlačiarne 6 ks2018-06-20
99/2018Reštaurácia ŠPORT Humennéstrava pre deti -športový letný tábor od 9.7.2018-20.7.20182018-06-15
98/2018Reklamné predmety s.r.o. STREČNOšiltovky a tričká pre deti do letného tábora2018-06-15
107/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet na Morské oko, dňa 13.7.20182018-06-15
106/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet do ZOO Stropkov- dňa 12.7.20182018-06-15
105/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet na Starinu-dňa 11.7.20182018-06-15
104/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet na Kolonicu, dňa 10.7.20182018-06-15
103/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet na Morské oko-dňa 6.7.20182018-06-15
102/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet na STARINU - dňa 4.7.20182018-06-15
101/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti z letného tábora-výlet Spišský hrad 3.7.20182018-06-15
100/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennéskupinový poplatok na vnútorné kúpalisko-bazény pre deti z letného tábora2018-06-15
97/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre deti zo ZU Podskalka na výlet-dňa 14.6.2018-Košice2018-05-28
96/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 16.6.2018-Prešov2018-05-28
95/2018IKAS, s.r.o. Humennéčistenie chladenia notebooku2018-05-28
94/2018Reštaurácia ŠPORT, Humennéstrava pre deti v letnom tábore od 2.7.2018-13.7.20182018-05-28
93/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas -2.6.2018-Košice2018-05-21
92/2018UP Slovensko, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-05-21
91/2018CUBS PLUS s.r.o. Košicevypracovanie bezpečnostného projektu pre CVČ DÚHA-GDPR2018-05-18
90/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2018-05-02
89/2018E-trade EUROPE s.r.o. Bratislavaatrapy kamier 2 ks2018-05-02
88/2018prenájom tenisových ihrísk na tenisovom areáli od 2.5.2018-30.6.20181.TC Humenné, s.r.o. Humenné2018-05-02
87/2018TRIMEDICAL Pharm D.S Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas - Košice-19.5.20182018-05-02
86/2018DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK vybíjaná ZŠ- 22.5.20182018-04-26
85/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Mikulášceny na súťaž OK-vybíjaná ZŠ -22.5.20182018-04-26
84/2018TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na majstr. zápas-5.5.2018-Košice2018-04-26
83/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2018-04-26
82/2018JUKAN, s.r.o. Prešovmateriál pre ZÚ-výtvarno-keramický2018-04-20
81/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na súťaž - malý futbal 7 a 9 ročník dievčatá-11.5.20182018-04-20
80/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na súťaž - malý futbal 7 a 9 ročník chlapci-9.5.20182018-04-20
79/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na súťaž - malý futbal ml. žiačok-školský pohár SFZ-14.5.20182018-04-20
78/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na súťaž - malý futbal ml. žiakov-školský pohár SFZ-16.5.20182018-04-20
77/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK-Atletika žiaci ZŠ-25.5.20182018-04-20
76/2018DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK-Atletika žiačky ZŠ-24.5.20182018-04-20
75/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Mikulášceny na súťaž-malý futbal ml.žiačok.školský pohár SZF-14.5.20182018-04-20
74/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Mikulášceny na súťaž-malý futbal ml.žiakov-školský pohár SZF-16.5.20182018-04-20
73/2018TRIMEDICAL Pharm D.S., Michalovcepreprava autobusom pre futbalistov na zápas-28.4.2018-Trebišov2018-04-16
72/2018LYRECO CE, Pezinokdezinfekčné a hygienické potreby2018-04-16
71/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-McDonalds CUP 20.ročník2018-04-16
70/2018Požiarny servis s.r.o. Humennékontrola hasiacich prístrojov,hydrantu,tlakové skúšky hadice2018-04-16
69/2018Kreativ art hobby s.r.o., Dunajská stredamateriál pre ZÚ-výtvarno-keramický2018-04-05
68/2018Attila Czajlik, Jahodná-Gaštankomateriál pre ZÚ-výtvarno-keramický2018-04-05
67/2018TESCO STORES, a.s. Bratislavaceny na súťaž-Biologická a matematická olympiáda2018-04-05
66/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK-ATLETIKA SŠ-10.5.20182018-04-05
65/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-Minifutbal McD CUP - 27.4.20182018-04-05
64/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie MšH na deň 28.5.2018 na súťaž KK-vybíjaná2018-04-05
63/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na deň 27.4.2018-súťaž "Minifutbal McD CUP"2018-04-05
62/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-KK vybíjaná ZŠ-28.5.20182018-04-05
61/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťža-OK florbal chlapci ZŠ-24.4.20182018-04-05
60/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK florbal dievčatá ZŠ-23.4.20182018-04-05
59/2018Plavecký klub Chemes Humennéštartovné pre ZÚ plavecký-súťaž-7.4.20182018-04-05
58/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2018-04-05
55/2018DIAMIR Sport s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK vo veľkom futbale SŠ-12.4.20182018-03-19
54/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom-futbalisti na zápas-28.3.2018- Lipany2018-03-19
53/2018TESCO STORES SR a.s. Bratislavaceny na súťaž- OK chemická olympiáda-23.3.20182018-03-19
52/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK v basketbale žiaci ZŠ-10.4.20182018-03-19
51/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK v hádzanej žiačky ZŠ - 6.4.20182018-03-19
50/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK v hádzanej žiaci ZŠ-5.4.20182018-03-19
49/2018UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2018-03-19
57/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie MšH na súťaž OK-basketbal žiaci ZŠ-10.4.20182018-03-19
56/2018LYRECO CE Pezinokkancelárske a čistiace potreby2018-03-19
48/2018GRAFITEK.SK s.r.o. Humennétoner do farebnej tlačiarne2018-03-12
47/2018MFK ZEMPLÍN a.s., Michalovceprenájom umelej trávy(ihriska) na zápas-futbalisti - dňa 17.3.2018-Michalovce2018-03-12
46/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas dňa 17.3.2018- smer Michalovce-U-192018-03-12
45/2018TESCO STORES SR a.s. Bratislavaceny na súťaž PYTAGORIÁDA P3,4,52018-03-12
44/2018Karandušovský Jozef, odborné skúšky a prehliadky výťahu,Humennéodborná skúška výťahu - TOV - 1 ks - 320 kg.2018-03-01
43/2018Správa rekreačných a športových zariadení, Humennévyužitie mestskej športovej haly na súťaž-OK-basketbal ZŠ-22.3.20182018-02-28
42/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK-volejbal žiačky ZŠ - 23.3.20182018-02-28
41/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK basketbal žiačky ZŠ-22.3.20182018-02-28
40/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK volejbal žiaci ZŠ-16.3.20182018-02-28
39/2018Regionálne vzdelávacie centrum Michalovcepublikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.20182018-02-27
38/2018UP Slovensko, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2018-02-26
37/2018Regionálne vzdelávacie centrum, Michalovceúčasť na seminári "ˇUčtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO" -dňa 19.3.20182018-02-26
36/2018TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas, dňa 4.3.2018-Vranov n/T2018-02-26
35/2018MFK Vranov nad/Topľouprenájom futbalového ihriska s umelou trávou-futbalisti-zápas-dňa 4.3.2018 - Vranov n/T2018-02-26
34/2018MŠK - Sninaprenájom futbalového ihriska s umelou trávou-zápas - futbalisti-25.2.2018-Snina2018-02-19
33/2018MŠK TESLA, Stropkovprenájom futbalového ihriska s umelou trávou-25.2.2018 - zápas-futbalisti2018-02-19
32/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-dňa 25.2.2018-Stropkov2018-02-19
31/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-dňa 25.2.2018-Sabinov2018-02-19
30/2018Revízie EZ, spol. s.r.o. Humennénainštalovanie podružného merača pre odberné miesto CVČ2018-02-19
29/2018Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom mests.šport.haly na súťaž OK volejbal chlapci SŠ - 20.3.20182018-02-19
28/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK florbal dievčatá SŠ - 8.3.20182018-02-12
27/2018DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK-florbal chlapci SŠ-7.3.20182018-02-12
26/2018DIAMIR sport s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK volejbal dievčatá SŠ - 21.3.20182018-02-12
25/2018DIAMIR sport s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž OK - volejbal chlapci SŠ-20.3.20182018-02-12
24/2018VEMA, s.r.o., Bratislavapríručka PAM - VEMA - 1 ks2018-02-12
23/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas-dňa 18.2.2018-Vranov n/T2018-02-05
22/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepraprava autobusom futbalisti na zápas dňa 18.2.2018-Stropkov2018-02-05
21/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom futbalisti zápas-18.2.2018 - Snina2018-02-05
20/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na prípr. zápas-Snina-11.02.20182018-01-31
19/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na prípr.zápas- Michalovce-10.02.20182018-01-31
18/2018KREATIV ART HOBBY s.r.o., Dunajská Stredamateriál pre ZÚ výtvarno-keramický2018-01-31
17/2018TESCO STORES SR., Bratislavadarčekové poukážky-ceny na olympiádu dejepisnú a geografickú2018-01-31
16/2018TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na prípr. zápas - Trebišov -3.2.20182018-01-12
15/2018VEMA, s.r.o. Bratislavaprávo využívať aktuálnu verziu programu VEMA-rok 20182018-01-12
14/2018IKAS, s.r.o. Humennéoprava-výmena ventilátora PC2018-01-12
13/2018Tatiana Přibyl HARI MAD, Prievidzamateriál pre ZÚ výtvarno-keramický2018-01-12
2018-12-01 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava futbalistov na prípr. zápas- Spišská Nová Ves-13.1.20182018-01-12
2018-11-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na prípr.zápas - Vranov n/T-28.01.20182018-01-12
2018-10-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na pripr.zápas - Stropkov- 27.01.20182018-01-12
2018-09-01 TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov-dievčatá na zápas-Spišská Nová Ves-26.01.20182018-01-12
2018-08-01 KREATIV ART HOBBY s.r.o., Dunajská Stredamateriál pre ZÚ výtvarno-keramický2018-01-12
2018-07-01 Marián Ocilka, HumennéWebhosting a internetová doména rok 20182018-01-12
2018-06-01 1.TC Humenné s.r.o., Humennéprenájom ihrísk v tenisovej hale pre ZÚ tenis2018-01-12
2018-05-01 UP SLOVENSKO, s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2018-01-10
2018-04-01 Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie MŠH - OK basketbal dievčatá SŠ-31.01.20182018-01-10
2018-03-01 Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie MŠH - súťaž OK basketbal chlapci SŠ-30.01.20182018-01-10
2018-02-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK basketbal dievčatá SŠ-31.01.20182018-01-10
2018-01-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny -OK v basketbale-chlapci SŠ-30.01.20182018-01-10
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
213/2017GRAFITEK.SK s.r.o. Humennétonery do farebné a čierne - 9 ks2017-12-11
212/2017GRAFITEK.SK s.r.o. Humennéfarebná tlačiareň2017-12-11
211/2017KREATIV ART HOBBY s.r.o. Dunajská Stredamateriál pre ZˇU-výtvarno-keramický2017-12-11
210/2017GRAFITEK s.r.o., Humennémonitor 2 ks2017-12-11
209/2017GRAFITEK.SK, s.r.o. Humennépočítač+monitor2017-11-30
208/2017SKAT BAU, s.r.o. Bratislavapaličky pre mažoretky - ZÚ2017-11-30
207/2017Slovak Telekom a.s. Bratislavamobilný internet2017-11-30
206/2017Slovak Telekom a.s. Bratislavamobilný internet2017-11-30
205/2017Martin Sčepko, Žilinamateriál pre ZÚ - modelársky2017-11-30
204/2017NATION PEN - reklamné produkty, Bratislavadarčekové sady - perá2017-11-30
203/2017ATTILA CZAJLIK, Jahodnámateriál pre ZÚ výtvarno-keramický2017-11-30
202/2017Ľudmila Máneková, Pavlicemateriál pre ZÚ výtvarno-keramický2017-11-30
201/2017STAVMIX RH s.r.o. Humennévýmena rozbitého umývadla a WC2017-11-30
200/2017ALEMAT.CZ, spol. s.r.o. Táborskartovačka2017-11-21
199/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-11-21
198/2017STAVMIX RH s.r.o., Humennérekonštrukcia bočného vstupu do budovy2017-11-21
197/2017Ing. Miroslav Osička, Ostravarohož- absorbčná -1 ks2017-11-21
196/2017PROMON GLASS s.r.o. Humennévýmena porozbíjaných okien-5 ks2017-11-21
195/2017Jaroslav Kopčák, JARKOP Udavskéšportový materiál pre ZÚ Hokej2017-11-21
194/2017Ing. PAVOL- "REGINA", Bratislavastolové kalendáre na rok 2018+dekoratívne ozdoby na výzdobu CVČ2017-11-21
193/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavadarčekové kupóny - ceny na Olympiádu zo SJ a technickú2017-11-21
192/2017STAVMIXRH s.r.o., Humennévýmena zadných vchodových dverí2017-11-16
191/2017GRAFITEK. SK s.r.o. Humennétoner do farebnej tlačiarne 5 ks2017-11-16
190/2017LE CHEQUE DWJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-11-16
189/2017Ing. Zdeněk Pruša, Reklamná agentúra ALICE, Humennéreklama - doplnenie písmien - DˇUHA-po výmene okien+baner, tlač diplomov a plagátov2017-11-16
188/2017PORADCA PODNIKATEĽA spol. s.r.o. ŽILINAročný prístup - verejná správa SR2017-11-06
187/2017CR VISION s.r.o. Humennévýmena porozbíjaných okien - 3 ks2017-10-27
186/2017KREATIV ART HOBBY s.r.o., Dunajská Stredamateriál pre ZÚ - výtvarno- keramický2017-10-27
185/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-10-20
184/2017Plavecký klub CHemes, Humennéštartovné na plaveckých pretekoch pre členov ZÚ - plavecký2017-10-20
183/2017Regionálne vzdelávanie centrum Michalovceúčasť na seminári "Účtovná závierka c RO" -6.11.20172017-10-20
182/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK Bedminton žiaci ZŠ-29.11.20172017-10-20
181/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK Badminton žiačky ZŠ-28.11.20172017-10-20
180/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK stolný tenis žiaci SŠ- 23.11.20172017-10-20
179/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- OK stolný tenis žiaci ZŠ-22.11.20172017-10-20
178/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž-OK stolný tenis žiačky ZŠ-21.11.20172017-10-20
177/2017DIAMIR SPORT s.r.o,., Liptovský Hrádokceny na súťaž - OK stolný tenis žiačky SŠ-16.11.20172017-10-20
176/2017KATSUDO s.r.o. Prešovšportové potreby pre ZÚ karate2017-10-20
175/2017KRIMAR s.r.o., Havířovšportové potreby - pre ZÚ2017-10-20
174/2017Ľubomír Klosík-SPORT 4U, Mojmírovcešportový materiál pre ZÚ2017-10-20
173/2017PORADCA s.r.o., Žilinapredplatné publikácie-PaM ročník 20182017-10-19
172/2017Poradca podnikateľa, ŽILINApredplatné - Personálny a mzdový poradca, daňový a účtovný poradca rok 20182017-10-09
171/2017LYRECO CE, Pezinokkancelárske potreby2017-10-09
170/2017LYRECO CE, Pezinokkancelárske potreby2017-10-09
169/2017IVES Košiceslužby technickej podpory(STP) k APU - WINIBEU2017-10-09
168/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas - Spišské Podhradie-21.10.20172017-10-09
167/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas- Spišká Nová Ves-22.10.20172017-10-09
166/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-Snina-17.10.20172017-10-09
165/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. s.r.o. Michalovcedoprava futbalistov na zápas- 25.10.2017-Nemšová2017-10-02
164/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. s.r.o. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-15.10.2017-Michalovce-dievčatá2017-10-02
163/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. s.r.o. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-15.10.2017-Bardejov2017-10-02
162/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. s.r.o. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-14.10.2017-Svit2017-10-02
161/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. s.r.o. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-11.10.2017-Snina2017-10-02
160/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny (poháre) na súťaž - OK FUTSAL SŠ2017-10-02
159/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-10-02
158/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-8.10.2017-Spišská Belá2017-10-02
157/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-7.10.2017-Snina2017-10-02
156/2017Ľudmila Maneková, Pavlice 62-KREATIVKOmateriálne zabezpečenie - ZÚ výtvarno-keramický2017-10-02
155/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokštartovné čísla-súťaž-OK cezpoľný beh2017-10-02
154/2017Marianna Klimiková, Košická 47,Humennémateriálne zabezpečenie-projekt "Tvorivé dielne pre deti mesta"2017-10-02
153/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-3.10.2017 - Trebišov2017-10-02
152/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-09-29
151/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-1.10.2017-Prešov-dievčatá2017-09-29
150/2017GRAFITEK.SK, s.r.o. Humennétoner - 1 ks2017-09-29
149/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom mestskej športovej haly na súťaž OK FUTSAL SŠ - 20.10.20172017-09-26
148/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-30.9.2017-Snina2017-09-26
147/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny (poháre) na súťaž- OK cezpoľný beh pre ZŠ a SŠ - 6.10.20172017-09-20
146/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-29.9.2017-Prešov2017-09-18
145/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas - 29.9.2017 - Prešov2017-09-18
144/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-25.9.2017-Stropkov2017-09-14
143/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-25.9.2017-Stropkov2017-09-14
142/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas - 23.9.2017-Trebišov2017-09-14
141/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom futbalistov na zápas-23.9.2017 - Snina2017-09-14
140/2017DIAMIR SPORT s.r.o, Liptovský Hrádokšportové potreby na súťaž-Športová olympiáda pre deti a mládež2017-09-04
139/2017GRAFITEK.SK, s.r.o. Humennétoner 4 ks - farebná tlačiareň2017-09-04
138/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas - 17.9.2017-Bardejov-dievčatá2017-09-04
137/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny (poháre) na súťaž-Športová olympiáda pre deti a mládež2017-09-04
136/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-11.9.2017-Lipany2017-08-28
135/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas -11.9.2017-Lipany2017-08-28
134/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-Vranov n/T - 20.9.20172017-08-28
133/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-9.9.2017-Trebišov2017-08-28
132/2017SILOE, s.r.o.,Prešovtlač diplomov - súťaž-športová olympiáda pre deti a mládež2017-08-21
131/2017DIAMIR SPORT s.r.o., Liptovský Hrádokceny (medaile)-súťaž-Športová olympiáda pre deti a mládež2017-08-21
130/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-08-21
129/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-3.9.2017-Stropkov2017-08-21
128/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-29.8.2017-Michalovce2017-08-21
127/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-27.8.2017-Spišská Nová Ves-dievčatá2017-08-07
126/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-26.8.2017-Poprad U-13,U-122017-08-07
125/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas - 26.8.2017-Poprad U-19,U-172017-08-07
124/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S., Michalovcedoprava futbalistov na zápas - 22.8.2017 - Trebišov2017-08-07
123/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas 21.8.2017-Trebišov2017-08-07
122/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas-16.8.2017-Snina2017-08-07
121/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas- Snina-15.8.20172017-08-07
120/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov zo sústredenie - Zemplínska Šírava-Paľkov-9.8.2017, U-11, U-122017-08-07
119/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S.,Michalovcedoprava futbalistov -sústredenie-Zemplínska Šírava-Paľkov-8.8.2017, U-12, U-112017-08-07
118/2017Ing. Igor Sučik, ISI ENGINEERING, Košicehudobná produkcia na deň 14.9.20172017-08-07
117/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava futbalistov na zápas 4.8.2017-Vranov n/T2017-07-10
116/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava futbalistov na zápas 28.7.2017-Stropkov2017-07-10
115/2017SILOE, s.r.o. Humennétlač diplomov+grafické spracovanie2017-07-10
114/2017SILOE, s.r.o. Humennétrička s potlačou - 100 ks2017-07-10
113/2017IKAS s.r.o. Humennézvýšenie kapacity WEBHOSTINGU na internetovú stránku2017-07-10
112/2017Revízie EZ, spol. s.r.o. Mierova 64/2, Humennévýmena hlavného ističa pred meraním budovy2017-07-06
111/2017Revízie EZ spol. s.r.o., Mierova 64/2, HumennéRevízie elektrického zariadenia v CVČ DÚHA2017-07-06
110/2017Ing.Igor Sučík,ISI ENGINEERING, Košicehudobnú produkciu-zábavné DUO 1 DRUG2017-07-06
109/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnacov2017-06-29
108/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-06-29
99/2017TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom pre deti ZÚ Podskalka-výlet Brekovský hrad2017-06-14
98/2017DECATHLON Košicedámske a pánske športové trička pre ZÚ karate2017-06-14
107/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas Vranovn/T, dňa 21.06.20172017-06-14
106/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre deti z letného tábora, dňa 13.7.2017-výlet na Spišký hrad2017-06-14
105/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na výlet pre deti z letného tábora, ZOO Stropkov, dňa 12.7.20172017-06-14
104/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre deti z letného tábora, výlet na KOLONICU, dňa 11.7.20172017-06-14
103/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na výlet pre deti letný tábor, dňa 7.7.2017- priehrada STARINA2017-06-14
102/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava - výlet-deti z letného tábora- Morské oko, dňa 6.7.20172017-06-14
101/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava detí-Letný tábor-výlet-ZOO Spišská Nová Ves, 4.7.20172017-06-14
100/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre deti ZÚ Podskalka-výlet Brekovský hrad2017-06-14
97/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas, dňa 17.6.2017, Medzilaborce2017-06-12
96/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas, dňa 14.6.2017, Snina2017-06-12
95/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-06-12
94/2017PHONEWORKS s.r.o. Humennéoprava telefónnej ústredne2017-06-06
93/2017SOLEDO s.r.o. Brno ČRdetské šiltovky pre deti do letného tábora2017-06-06
92/2017SOLEDO s.r.o. BRNO ČRdámske tričká pre pedagógov - letný detský tábor2017-06-06
91/2017ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS, s.r.o. BratislavaASC AGENDA pre CVČ2017-06-06
90/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na zápas-futbalisti, dňa 7.6.2017, Snina2017-06-01
89/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéskupinový poplatok na kúpalisko pre deti z letného tábora2017-05-29
88/2017Nadežda Planková, závodný jedáleň Humennéstrava pre deti do letného tábora od 17.7.2017-21.7.20172017-05-29
87/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na zápas futbalisti, dňa 4.6.2017, Prešov2017-05-29
86/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas, dňa 3.6.2017, Svit2017-05-29
85/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-05-24
84/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov-zápas, dňa 27.5.2017, Giraltovce2017-05-24
83/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéskupinový poplatok na kúpalisko pre deti letný tábor2017-05-22
82/2017Nadežda planková, závodná jedáleň Humennéstrava pre deti - Letný tábor od 3.7.2017-14.7.20172017-05-22
81/20171.TC Humenné s.r.o. Humennéprenájom tenisových kurtov pre ZU tenis2017-05-22
80/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž ATLETIKA žiaci ZŠ, dňa 26.5.20172017-05-15
79/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž ATLETIKA žiačky ZŠ, dňa 25.5.20172017-05-15
78/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-Malý futbal star.žiaci, dňa 19.5.20172017-05-15
77/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti, dňa 20.5.2017, Košice2017-05-15
76/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas, dňa 18.5.2017, Kračunovce2017-05-15
75/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 17.5.2017, Trebišov2017-05-12
74/2017DIAMIR sport s.r.o., Liptovský Hrádokceny na súťaž- krajské kolo - Vybíjaná - 15.5.20172017-05-09
73/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas- Svidník- 13.5.20172017-05-09
72/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas- Spišská Nová Ves - 8.5.20172017-05-08
71/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas- Vranov n/T- 8.5.20172017-05-03
70/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas - Raslavice- 6.5.20172017-05-03
69/2017GRAFITEK. sk s.r.o. Humennétoner do tlačiarne-technické zamezpečenie športové súťaže2017-05-02
68/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas- dňa 3.5.2017 - Vranov n/T2017-04-27
67/2017LE CEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-04-27
66/2017LE CEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajednálne kupóny pre zamestnacov2017-04-27
65/2017Register obchodných spoločností s.r.o. Bratislavareklamné služby v balíku-štandart2017-04-24
64/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-Medzilaborce-24.4.20172017-04-24
63/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennvyužitie multifunkčného ihriska na súťaž: Malý futbal star.žiačky- 19.5.20172017-04-14
62/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennvyužitie multifunkčného ihriska-súťaž: Malý futbal star.žiačky - 12.5.20172017-04-14
61/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennvyužitie multifinkčného ihriska na súťaž: Malý futbal ml. žiakov- 11.5.20172017-04-14
60/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennvyužitie multifunkčného ihriska-súťaž: "Malý futbal žiačky ml. - 10.5.20172017-04-14
59/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifinkčného ihriska-súťaž: "minifutbal žiacia žiačky - 26.4.20172017-04-14
58/2017TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-dňa 22.4.2017-Košická Nová Ves2017-04-14
57/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom -futbalisti-zápas dňa 01.5.2017 - Široké2017-04-14
56/2017ACVČ SR Tajovskeho 30, Banská Bystricametodický seminár pre prac.CVČ, Sninské Rybníky, dňa 20-21.04.20172017-04-14
55/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádoceny na súťaž:"Malý futbal ml. žiaci ZŠ-dňa 11.5.20172017-04-10
54/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádoceny na súťaž:"Malý futbal ml.žiačok ZŠ"-dňa 10.5.20172017-04-10
53/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádoceny na súťaž: "Vybíjaná" - dňa 5.5.20172017-04-10
52/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádoceny na súťaž: Florbal žiaci ZŠ-dňa 3.5.20172017-04-10
51/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž "Florbal žiačky ZŠ" - dňa 2.5.20172017-04-10
50/2017DIAMIR SPORT s.r.o Liptovský Hrádokceny na súťaž: Minifutbal žiačky, žiaci ZŠ-dňa 26.4.20172017-04-10
49/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-súťaž: "Atletika žiaci a žiačky SŠ" dňa 25.4.20172017-04-05
48/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti-zápas- 13.4.2017-Giraltovce2017-04-05
47/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas-12.4.2017-Trebišov2017-04-05
46/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-03-31
45/2017Jozef Pohlod, Bystréfutbalové lopty 20 ks - pre ZÚ futbal2017-03-31
44/2017REPO s.r.o. Humennéhadica+ventil2017-03-31
43/2017GRAFITEK.sk. s.r.o. Humennétoner do tlačiarne 2 ks2017-03-31
42/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas,dňa 8.4.2017, smer. Prešov2017-03-31
41/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom futbalisti-zápas-dňa 8.4.2017, Stropkov2017-03-31
40/2017DIAMIR SPORT S.r.o. liptovský Hrádokceny na súťaž Hádzaná žiačky- dňa 11.4.20172017-03-31
39/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž Hádzaná žiačky , dňa 11.4.20172017-03-31
38/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž "Veľký futbal žiaci SŠ" dňa 7.4.20172017-03-31
37/2017Požiarny servis s.r.o. Humennékontrola hasiacich prístrojov2017-03-28
36/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov-zápas-dňa 1.4.2017 - Svidník2017-03-28
35/2017IKAS s.r.o. Humennétoner-tlačiareň-technick=é zabezpečenie - biologická olympiáda 29.3.20172017-03-28
34/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovcedoprava autobusom futbalisti-zápas-dňa 26.3.2017 - Košice2017-03-23
33/2017LYERECO CE, Pezinokkancelárske potreby, kancelárske stoličky 3 ks2017-03-21
32/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autovusom futbalisti-zápas-10.3.2017 - Stropkov a 11.3.2017 - Trebišov2017-03-08
31/2017DIAMIR SPORT s.r.o Liptovský Hrádokceny na súťaž OK basketbal žiačky SŠ - 3.4.20172017-02-28
30/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž OK volejbal žiačky SŠ - 31.3.20172017-02-28
29/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž OK basketbal žiaci SŠ - 28.3.20172017-02-28
28/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťažOK volejbal žiaci SŠ - 27.3.20172017-02-28
27/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž OK volejbal žiaci ZŠ - 16.3.20172017-02-28
26/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž OK volejbal žiačky ZŠ-15.3.20172017-02-28
25/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-02-28
24/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovcedoprava autobusom futbalisti - zápas v Snine, dňa 25.2.20172017-02-17
23/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava futbalistov na zápas v Michalovciach na deň 23.2.20172017-02-17
22/2017Správa rekreačných a športových zariadení HumennéPrenájom MŠH na deň 15.5.2017 - okr. kolo vybíjaná ZŠ2017-02-17
21/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom MŠH na deň 3.4.2017 - okr. kolo basketbal žiačky SŠ2017-02-17
20/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom MŠH na deň 28.3.2017 - okr. kolo basketbal žiaci SŠ2017-02-17
19/2017Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom MŠH na deň 27.3.2017 - okr.kolo vo volejbale žiaci SŠ2017-02-17
18/2017Regionálne vzdelávacie centrum Michalovcesemínár účtovníctvo a rozpočtovníctvo Michalovce2017-02-17
17/2017RAABE-Dr.Jozef Raabe, s.r.o. Bratislavasnákup publikácii Výchovný program2017-02-13
16/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom, futbalisti zápas, dňa 18.2.2017, smer: Snina2017-02-13
15/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž, okr.kolo-benbinton žiaci ZŠ, dňa 23.2.2017, v hodnote 60,- €2017-02-10
14/2017DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž: okresné kolo Benbinton - žiačky ZŠ, dňa 28.2.2017, v hodnote 60,- €2017-02-10
13/2017TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovcedoprava autobusom , futbalisti-zápas v Stropkove, dňa 11.2.20172017-02-10
2017-09-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž- okresné kolo Florbal žiaci SŠ- v hodnote 60,- €2017-02-06
2017-12-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž- okresné kolo Florbal žiačky SŠ, dňa 24.2.2017 v hodnote 60,- €2017-02-06
2017-11-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-okresné kolo v basketbale žiačky ZŠ, dňa 22.2.2017 v hodnote 60,-€2017-02-06
2017-10-01 DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž: okresné kolo v basketbale žiaci ZŠ, dňa 21.2.2017 v hodnote 60,00 €2017-02-06
2017-08-01 Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom mests.športovej haly -olympiáda Basketbal žiačky ZŠ, dňa 22.2.20172017-01-31
2017-07-01 Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom mest. športovej haly-olympiáda basketbal žiaci ZŠ, dňa 21.2.20172017-01-31
2017-06-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom, futbalisti-dňa 5.2.2017, smer: Snina2017-01-25
2017-05-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom, futbalisti-zápas 5.2.2017, smer: Stropkov2017-01-25
2017-04-01 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnacov2017-01-25
2017-03-01 1. TC Humenné s.r.o., Humennéprenájom tenisových ihrísk pre ZÚ Tenis od 1.2.2017-31.3.20172017-01-25
2017-02-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcepreprava autobusom, futbalisti-zápas dňa 29.01.2017, smer: Trebišov2017-01-25
2017-01-01 TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-zápas dňa 27.01.2016, smer: Stropkov,2017-01-25
Číslo objednávkyDodávateľPredmet objednávkyVystavenéZverejnené
178/2016IKAS, s.r.o. Humennékancelárske potreby+toner2016-12-23
177/2016Jozef Popčák-Drevotrend, Humennédodanie kancelárskeho nábytku v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 09.12.20162016-12-23
176/2016RED MILLS s.r.o. Humennéoprava uvolnenej a polámanej dlažby - zadný vchod do budovy2016-12-14
175/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavadodanie jedálnych kupónov pre zamesntancov2016-12-08
174/2016kornélia Cserepesová-ARTWOOD, Dunajská stredadodanie materiálu pre ZÚ výtvarno-keramický2016-12-02
173/2016KREATÍV ART HOBBY s.r.o. Dunajská stredadodanie materiálu pre ZÚ tvorivá keramika2016-12-02
172/2016DIAMIR sport, s.r.o. Liptovský Hrádokdodanie športového materiálu pre ZÚ ženský futbal2016-11-28
171/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavadodanie jedálnych kupónov pre vlastných zamesntancovh2016-11-28
170/2016IKAS, s.r.o. Humennékancelárske potreby na technické zabezpečenie súťaž Futtsal ZŠ2016-11-28
169/2016IKAS, s.r.o. Humennékanc.potreby technické zabezpečenie súťaž Technická olympiáda 1.12.20162016-11-28
168/2016IKAS, s.r.o. Humennétechnické zambezpečenie - kancelárske potreby na súťaž v stolnom tenise žiaci SŠ 29.11.20162016-11-25
167/2016IKAS spol. s.r.o. Humennékancelárske potreby - technické zabezpečenie olympiáda zo SJ a l, dňa 15.11.20162016-11-15
166/20161.TC Humenné s.r.o. Humennéprenájom tenisovej haly pre ZÚ - tenis2016-11-15
165/2016IKAS, spol. s.r.o. Humennétonery 3 ks2016-11-14
164/2016IKAS, spol. s.r.o. Humennétlačiarne CANON 2 ks2016-11-11
163/2016DEVENIR-luxusný krajčírsky salón Michalovcevýroba kostýmov pre ZÚ mažoretky - 12 ks2016-11-07
162/2016TECHNOMETAL, spol. s.r.o., Bytčaregál KLIP2016-11-07
161/2016HWG, s.r.o. Humennéoprava vodoinštalačného zariadenia(uzatváracie ventily-hav.stav.)2016-11-07
160/2016materiál pre ZÚ IKAS, počitáčovýIKAS s.r.o. Humenné2016-11-07
159/2016DIAMIR SPORT, s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž okresné kolo FUTSAL žiaci, dňa 30.11.20162016-11-07
158/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž stolný tenis SŠ dievčatá, dňa 28.11.20162016-11-07
157/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž stolný tenis SŠ chlapci dňa 29.11.20162016-11-07
156/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-storlný tenis žiaci chlapci dňa 21.11.20162016-11-07
155/2016DIAMIR SPORT, s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž stolný tenis žiačky, dňa 15.11.20162016-11-07
154/2016Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ŽIlinaročný prístup-stránka Verejná správa SR2016-11-07
153/2016počítač s licenciou WINDOUS 7 profesionalIKAS, s.r.o. Humenné2016-11-04
152/2016František Buraš-FRAMI, Nižný Hrabovec 318ozvučovacia technika (reprobedne)2016-11-04
151/2016PECE spo. s.r.o. Očovámateriál pre ZÚ Keramika2016-11-04
150/2016Ing.Dušan REPKA-EVRE-Púchovmateriál pre ZÚ Tvorivá keramika2016-11-04
149/2016ROJANA s.r.o. Bratislavašportový materiál pre ZÚ - Hokej2016-11-02
148/2016INKORE s.r.o. Humennéšportový materiál pre ZÚ -Basketbal2016-11-02
147/2016DIAMIR sport, s.r.o. Liptovský Hrádokšportový materiál pre ZÚ Volebal-žiačky2016-11-02
146/2016ALEMAT. c.z. spol.s r.o. Tábor, Česká republikalaminátor FELLOWES + skartovačka + fólie2016-11-02
145/2016IKAS, spol. s.r.o. Humennémonitor2016-11-02
144/2016Správa rekr.a športových zariadení Humennéprenájom športovej haly - FUTSAL ZŠ na deň 30.11.20162016-10-28
143/2016PaedDr.Vladimír Dzurenda -KATSUDO, Prešovšportový materiál pre ZÚ - TEAKWONDO2016-10-28
142/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-dňa 5.11.2016, smer: HE-Stará Ľubovňa-HE2016-10-26
141/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-dňa 3.11.2016, smer: HE-Vranov n/T-HE2016-10-26
140/2016IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, Humennéantivírový program pre 6 počítačov2016-10-24
139/2016Trimedical Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti, dňa 29.10.2016,smer: HE-Raslavice-HE2016-10-24
138/2016KATSUDO, Solivarská 28, Prešovšportový materiál pre ZÚ TEAKWONDO2016-10-24
137/2016PaedDr.Vladimír Dzurenda, KATSUDO,Prešovšportový materiál pre ZÚ Karate2016-10-24
136/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnancov2016-10-18
135/2016HIGLAND PROGRESS, s.r.o. Jedovnicešportový materiál pre ZÚ2016-10-18
134/2016Vladimír Dudinský, Pod Lipkou 12, Bardejovšportový materiál pre ZÚ BOX2016-10-18
133/2016Martin SČepko, Jedlíkova 3428/8, Žilinamateriál pre ZÚ -letecky modelár2016-10-18
132/2016Trimedical Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-22.10.2016-smer: HE-Lipany-HE2016-10-18
131/2016Trimedical Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-19.10.2016, smer:HE-Snina-HE2016-10-18
130/2016Diamir sport, s.r.o. Liptovský Mikulášceny na súťaž FUTSAL-okresné kolo SŠ-24.10.20162016-10-18
129/2016ALTERMEDIC, s.r.o. Oravská Porubašportový materiál pre ZÚ Relaxačné cvičenie2016-10-12
128/2016HIGHLANDPROGRESS,s.r.o. Jedovnicešportový materiál pre ZÚ2016-10-04
127/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom- futbalisti-dňa 15.10.2016 smer: HEW-Sabinov-HE2016-10-04
126/2016Ing.Jana Vološinová FAJN DIZAJN Humennétričká pre ZÚ - plavecky2016-10-04
125/2016Ing. Zdenek Prúša Reklamná agentúra Alice Humennéinformačná tabuľa s označením buovy CVČ2016-10-04
124/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 8.10.2016 smer: Spišská Nová Ves2016-10-04
123/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom pre futbalistov na zápas dňa 8.10.2016 smer Prešov2016-10-04
122/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti na zápas dňa 12.10.2016 smer Vranov n/T2016-10-04
121/2016Správa rekr.a športových zariadení Humennéprenájom športovej haly na súťaž:Futsal SŠ2016-09-30
120/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre vlastných zamestnancov2016-09-29
119/2016DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž cezpoľný beh, dňa 6.10.20162016-09-28
118/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovcedoprava autobusom-futbalisti,smer: HE-ĽUbotice-HE, dňa 1.10.20162016-09-28
117/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti, smer: HE-TREBIŠOV-HE, dňa 29.9.20162016-09-26
116/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti- smer: HE-TREBIŠOV-HE, dňa 28.9.20162016-09-26
115/2016NATIONAL PEN, Bratislavakancelárske potreby2016-09-20
114/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-smer: HE Giraltovce-HE, dňa 24.9.20162016-09-20
113/2016LYRECO CE , Panholec 20, Pezinokkancelárske potreby2016-09-20
112/2016Plavecký klub Chemes, HumennéZÚ plavecký- štartovné, ubytovanie,stravné-súťaže2016-09-20
111/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti, smer: HE-LIPANA-HE, dňa 18.09.20162016-09-06
110/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava - futbalisti, smer: HE-SPIŠSKÁ NOVÁ VES-HE a HE-STARÁ ĽUBOVŇA-HE, dňa 15.09.20162016-09-06
109/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti-smer: HE-Široké-HE a HE-ĽUbotice-HE, dňa 10.9.20162016-09-06
108/2016IKAS, s.r.o. Humennépočitačová zostava pre mzdové a personálne oddelenie2016-09-06
107/2016KERAMIKA BIELA HORA s.r.o. Michalovcenákup materiálu keramický krúžok2016-09-06
106/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Sabinov-HE,dňa 3.9.20162016-08-12
105/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Spišská Belá-HE,dňa 28.8.20162016-08-12
104/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Prešov-HE, dňa 31.8.20162016-08-12
103/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti, trasa:HE-Trebišov-HE, dňa 24.8.20162016-08-12
102/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom futbalisti. trasa HE Ľubotice-HE, dňa 20.08.20162016-08-12
101/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom futbalisti dňa 14.8.2016, trasa: HE-Poprad-Humenné2016-08-10
100/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusomfutbalisti, dňa 13.8.2016, trasa: HE-Kračunov-HE2016-08-10
99/2016TRINET CORP s.r.o. Kysucké Nové mestocvičiace náradie-steper pre ZÚ Aerobic2016-08-09
98/20161TC Humennéprenájom tenisovej haly2016-08-09
97/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2016-08-09
96/2016Trimedical Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti, dňa 7.08.2016 - trasa: HE-LIPANY-HE a trasa: HE-Radvaň n/L-HE2016-08-03
95/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti na 16.07.2016,trasa: HE-SNINA-HE2016-07-15
94/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom futbalisti : HE-Sobrance-HE - 31.07.20162016-07-15
93/2016ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANS,s.r.o. BratislavaASC Agenda pre ZVŠ (CVČ) 20172016-07-07
92/2016MUZIKANT. EU, Nižný Hrabovecgitara-pre zaújmový útvar GYPSY ANGELS2016-07-07
91/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na výlet - mestký tábor2016-06-23
90/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na výlet - mestký tábor2016-06-23
89/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom na výlet - mestký tábor2016-06-23
88/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom pre detí na výlet-mestský tábor2016-06-23
87/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava detí na výlet-mestský tábor2016-06-23
86/2016František Buráš-FRAMI Nižný Hraboveczvuková technika na ozvučovanie podujatí2016-06-22
85/2016LUMA-PRESS Humennévýroba pečiatky - došlej pošty2016-06-22
84/2016Správa rekreačných a športových zariadení Humennévnútorný bazén pre deti z mestského tábora2016-06-21
83/2016Miroslav Lesník, Gorkého 469, MedzilaborceTričká+šiltovky-mestský tábor2016-06-16
82/2016LYRECO CE,SE PANHOLEC 20, PEZINOKkancelárske potreby2016-06-16
81/2016Miroslav Hrnčár-Keramik, Koplotovce 179liaca hnota-keramický krúžok2016-06-13
80/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2016-06-13
79/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom-kult.poznávacé zájazd do Košíc 22.6.20162016-06-09
78/2016Ing. Dušan Repka-EURE Púchovfarby-glazúry k ZÚ Tvorivá dielňa2016-06-08
77/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S.Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Medzilaborce-HE dňa 11.6.20162016-06-07
76/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti: trasa Humenné-Stropkov-Humenné2016-06-02
75/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: Humenné-Košice-Humenné2016-05-30
74/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2016-05-30
73/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-Deň detí- trasa: HE-Spišská Nová Ves-HE2016-05-23
72/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbal-trasa: HE-Prešov-HE2016-05-23
71/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom -futbal-trasa: HE-Kamenica n/C-HE2016-05-23
70/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom na súťaž-ženský futbal--trasa: HE-Sppišská N/V-KE2016-05-19
69/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbal- trasa: HE-Stropkov-HE2016-05-11
68/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S. Michalovcedoprava autobusom- futbal-trasa:HE-Svidnik-HE2016-05-11
67/2016Správa rekreačných a športových zariadení Humennévyužitie multifunkčného ihriska na súťaž futbal žiačky ZŠ2016-05-10
66/2016Správa rekreačných a šport.zariadení Humennémultifunkčné ihrisko pre ZÚ Hokej2016-05-10
65/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: HE- Košice-HE2016-05-04
64/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa HE-Trebišov-HE2016-05-04
63/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny pre zamestnancov2016-05-02
62/2016DIAMIR sport, s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-atletika ZŠ na 20.a24.5.20162016-04-29
61/2016Správa rekreačných a šport.zariadení Humennéprenájom multifunkčného ihriska na súťaž dňa 10.5. a 11.5.20162016-04-27
60/2016Východos.vodárne a kanalizácie Košiceprečistenie kanalizačného potrubia2016-04-27
59/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-krajské kolo vybíjaná-13.5.20162016-04-27
58/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-futbal ZŠ -11.5.20162016-04-27
57/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-futbal.ml.žiaci Dôvera CUP-10.5.20162016-04-27
56/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-atletika SŠ-dňa 6.5.20162016-04-27
55/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-3.5.2016-futbal ml.žiačky Dôvera CUP2016-04-27
54/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa:HE-Belá nad/C-HE2016-04-25
53/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Stropkov-HE2016-04-25
52/2016Správa rekr.a šport.zariadení Humennéprenájom multifunkčného ihriska2016-04-20
51/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa: HE-Lipany-HE2016-04-18
49/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom-futbalisti-trasa HE-Prešov-HE2016-04-18
48/2016Správa rekr.a šport. zariadení Humennéprenájom šport.haly-kraj.kolo vybíjaná žiačky2016-04-13
47/2016DIAMIR sport s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-vybíjaná dievčatá ZŠ2016-04-13
46/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na súťaž-florbal žiaci ZŠ2016-04-13
45/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Mikulášceny -futbal SŠ-súťaž2016-04-13
44/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislavajedálne kupóny2016-04-08
43/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovceautobus-futbalisti - HE-Prešov-HE2016-04-08
42/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti-smer: Humenné-Prešov-Humenné2016-04-06
41/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovcedoprava-futbalisti-trasa. HE-Giraltovce-HE2016-04-06
40/2016Ján Struňák Jasenov 335revízia bleskozvodov2016-04-04
39/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na okr.kolá ZŠ -volejbal,florbal,hádzaná,2016-03-31
38/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny na okr.kolo hádzaná žiačky2016-03-31
37/2016TRIMEDICAL Pharm.D.S.Michalovceautobus-futbalisti-trasa HE-Spišská Nová Ves-HE2016-03-21
36/2016TRIMEDICAL Pharm. D.S. Michalovceautobus-futbalisti-HE-Stropkov-HE2016-03-21
35/2016Požiarny servis s.r.o. Humennékontrola hasiacich prístrojov,hydrantov2016-03-21
34/2016Marián Ocilka,Humennévytvorenie novej web stránky2016-03-15
33/2016REPO HumennÉ, s.r.o.nákup vŕtačky+sada vŕtakov2016-03-10
32/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovceautobus-futbalisti HE-Poprad-HE2016-03-09
31/2016Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom športovej haly-ženský futbal2016-03-09
30/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-volejbal žiaci SŠ2016-03-08
29/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-basketbal žiačky SŠ2016-03-08
28/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-volejbal žiačky SŠ2016-03-08
27/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-basketbal žiaci SŠ2016-03-08
26/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-basketbal žiaci ZŠ2016-03-08
25/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský Hrádokceny-basketbal žiačky ZŠ2016-03-08
24/2016Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom športovej haly-basketbal SŠ2016-03-04
23/2016Správa rekreačných a športových zariadení Humennéprenájom športovej haly-basketbal2016-03-04
22/2016Poradca podnikateľa s.r.o. Žilinapredplatné daňový a účtovný poradca2016-03-02
21/2016TRIMEDICAL Pharm D.S.Michalovceautobus-futbalisti2016-03-02
20/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovceautobus-futbalisti HE-Vranov-HE2016-03-02
19/2016DIAMIR SPORT s.r.o. Liptovský HrádokFlorbal chlapci,dievčatá-tech.mat.2016-03-01
18/2016LUMA-PRESS s.r.o. Humennévýroba pečiatky-finančná kontrola2016-02-29
17/2016DIAMIR SPORTS s.r.o.ceny-okresné kolo florbal žiaci a žiačky SŠ 3 a 4.3.20162016-02-24
16/2016TRMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobusom HE-Michalovce-HE na n25.2.2016 futbal2016-02-23
15/2016TRIMEDICAL Pharm D.S. Michalovcedoprava autobousom na 24.2.2016 HE-MI-HE futbal2016-02-23
14/2016DIAMIR SPORT s.r.o.okresné kolo v stolnom tenise žiaci a žiačky ZŠ 3 a 4.3.20162016-02-22
13/2016TRIMEDICAL Pharm D.S.Michalovcedoprava autobousom HE-Bardejov-HE futbal2016-02-16
2016-12-01 Trimedical Pharm DSAutobus Hé-Trebišov-Hé futbal2016-02-10
2016-11-01 Trimedical Pharm DSautobus-Hé-Trebišov-Hé futbal2016-02-10
2016-10-01 Ikas srofarba do tlačiarne CANON2016-02-05
2016-09-01 LE Cheque Déjeunerstravné lístky za mesiac 01-02/20162016-02-04
2016-08-01 Ikas srofarba do tlačiarne hosp.odd.2016-02-04
2016-07-01 Diamir sport sroceny st.tenis olympiáda2016-01-26
2016-06-01 Trimedical Pharm DSautobus-Hé-Michalovce futbal2016-01-26
2016-05-01 Trimedical Pharm DSautobus- Hé- Košice, futbal2016-01-22
2016-04-01 1.TC Humennéprenajom tenisovej haly pre ZÚ2016-01-21
2016-03-01 Trimedical Pharm DSAutobus- Hé- Stropkov2016-01-21
2016-02-01 Ikas srotoner do tlačiarne - laser M11322016-01-12
2016-01-01 LIGI srostrava-ang.jazyk olympiáda2016-01-12