Klubová činnosť

 „Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“
– John Wooden –

Klubová činnosť v CVČ je nepravidelnou činnosťou, ktorá poskytuje priestor pre deti, mládež a dospelých mesta Humenné realizovať svoje záujmy a záľuby podľa momentálnej časovej dispozície a možnosti zúčastniť/nezúčastniť sa vybranej činnosti.