Prázdninová činnosť

Jarné prázdniny

Letný tábor u nás...., v CVČ DÚHA.....

ZOO Stropkov.....