Centrum voľného času DÚHA Humenné

5. marca 2021 KontaktŽiadosť na ZÚ v šk. r. 2021/22

                     CVČ DÚHA AKTUÁLNE

Tvoríme ONLINE z domu.....

Od 11.januára 2021 spúšťame možnosť zapojiť svoju kreativitu a ukázať, čo vo vás je……A to online a v pohodlí domova…..Môžete kresliť, maľovať, modelovať, napísať báseň…Vašu aktivitu zverejníme na FB stránke Centra voľného času DÚHA. / poslať na email : cvche@cvche.edu.sk /  Až to situácia dovolí, najlepšie  práce odmeníme vecnou cenou. Veríme, že sa znova  stretneme a budeme pokračovať , aby sme vám poskytli zaujímavé možnosti využitia vášho voľného času…Tešíme sa na vašu tvorbu a na skoré stretnutie.

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

 Mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.

Bratislava 11. októbra 2020 

 

 

 Záujmové útvary /krúžky/ sú realizované od 5.októbra 2020,  budú prebiehať podľa priloženého rozvrhu hodín a to pri dodržiavaní   epidemiologických opatrení a odporúčaní, ktoré sú záväzné a platia do odvolania.  

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo vydané opatrenie, ktoré všetkým osobám s účinnosťou od 1.októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania zakazuje pohybovať sa v priestoroch interiérov budov / teda aj CVČ DÚHA / bez prekrytia horných dýchacích ciest /nos, ústa/, ako je napr. rúško a pod.

Oznam….

 Z dôvodu pracovnej neschopnosti vedúceho modelárskeho krúžku, bude jeho činnosť pozastavená. O jeho opätovnom realizovaní vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vaše CVČ DÚHA.     🌈

 

 

Rozvrh hodín záujmových útvarov / krúžkov v školskom roku 2020/21.

Taekwondo   –   Pondelok   16.30 – 18.30 ,  Utorok    16.30 – 18.00 ,  Streda    16.00 – 17.30 ,  Piatok    16.30 – 18.30    🌈

Box  –  Pondelok     15.00 – 16.30 ,  Streda     15.00 – 17.00 ,   Piatok    15.30 – 17.00     🌈

Zumba  –  Pondelok     19.00 – 20.00 ,   Streda     19.00 – 20.00 ,   Piatok     19.00 – 20.00        🌈           Tanečný krúžok Enjoy  –  Streda     18.00 – 19.00       🌈

        Aerobic  – Utorok 18.00 – 20.00 ,     Štvrtok     18.00 – 20.00      🌈Humenské mažoretky  –  Streda     16.00 – 18.00      🌈 

Kalanetika  –  Pondelok     18.00 – 19.00 ,    Streda     18.00 – 19.00 ,     Piatok     18.00 – 19.00      🌈Lampášik  –  Štvrtok     16.30 – 17.30       🌈

Hiit  –  Utorok     18.00 – 19.00 ,     Štvrtok     18.00 – 19.00 ,      🌈  Lezecký krúžok –   / bude upresnené  /        🌈

Brušné tance  –  Pondelok     16.30 – 18.00 ,     Streda     17.00 – 18.00    🌈

Fitko  –  Pondelok     13.00 – 14.00 ,     Utorok     13.00 – 14.00 ,     Streda     13.00 – 15.00 ,     Štvrtok      11.00 – 13.00 ,       Piatok     10.30 – 12.30  🌈

Capoeira  – Pondelok     18.00 – 20.00 ,     Streda     17.00 – 19.00 ,  🌈     ART  –   / bude upresnené  /     🌈

Karate pre začiatočníkov   –  Pondelok     14.00 – 16.00       🌈     Karate pre pokročilých –  Pondelok     16.00 – 18.00 ,     Piatok     16.00 – 18.00        

   🌈  Krúžok anglického jazyka –  Utorok     15.00 – 17.00 ,     Štvrtok     15.00 – 17.00      🌈

Plavecký krúžok –  Pondelok     16.00 – 18.00  / suchý tréning v CVČ /     🌈

Relaxačné cvičenie –  Utorok     17.00 – 19.00,          🌈

Výtvarno keramický krúžok  – Pondelok     13.30 – 15.30 ,     🌈    Tvorivé dielne –  Utorok     9.30 – 11.30        🌈

Točenie keramiky – Utorok     14.00 – 16.00 ,    🌈         Mladí kreatívci  –  Streda     13.30 – 15.30,     🌈        Tvorilkovia  –  Štvrtok     9.30 – 11.30       🌈

 Pozvánka.

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že   30.  09. 2020 /Streda/ o 15,00 hod.
sa  v CVČ DÚHA, v miestnosti č. 210, uskutoční rodičovské združenie,  na ktorom bude prebiehať voľba zástupcu rodičov do rady školy.  Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií, v súvislosti s ochorením na Covid 19, vás žiadame pri vstupe do budovy CVČ dodržiavať všetky opatrenia, t.j. rúška, dezinfekciu a pod.

Tešíme sa na vašu účasť…🌈

Novinka v ponuke….!!!!

Ak máte túlavé topánky, milujete našu krajinu, náš región a trávite radi čas s priateľmi v prírode, tak vám ponúkame zápis do turistického krúžku.
Spoznajte nepoznané miesta regiónu horného Zemplína a okolia Humenného. Verte, že nebudete ľutovať a posilní to vaše telo aj dušu. 🌈 

Prihláška na tréning klubu Capoeira je k dispozícií na našej web stránke a nezabudnite v prípade záujmu ju odovzdať do 15. septembra 2020.

 Vyskúšajte, je to trendy a cool…..🌈

Zápis do krúžkov v novom školskom roku 2020/2021 prebieha od 2.9.2020 v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hod. Prihlášku je možné odovzdať aj na vrátnici CVČ DÚHA.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2020.Paris Skyline Rainbow – wall murals online – PhotowallTešíme sa na Vás. 

Zažite niečo originálne.

CVČ DÚHA ponúka možnosť naučiť sa športové, lezecké prvky na našej cvičnej lezeckej stene, pod vedením skúseného pedagóga

Mgr. Tomáša Savkaniča.   🌈

LEZENIE JE VÝBORNOU AKTIVITOU PRE VAŠE DETI…..

Vymyslieť, ako vyliezť lezeckú cestu sa v mnohom podobá na skladanie puzzle. Každý jeden krok na stene si vyžaduje neustále rozhodovanie sa, kam ísť a ako najľahšie sa tam dostať. Znova a znova. Učenie sa, ako riešiť problémy, myslieť sám za seba. Prekonávanie strachu je zručnosť neoddeliteľne spätá so životnými úspechmi. Odvaha je odmenou za chopenie sa šance, prekonanie strachu a prekročeniu bezpečia komfortnej zóny.

LEZENIE JE ADRENALÍNOVÝ ŠPORT, KTORÝ SA DÁ NAUČIŤ V BEZPEČNÝCH PODMIENKACH S MINIMÁLNYM RIZIKOM.

LEZENIE JE „SUPER ZÁBAVA!“   🌈

Výroba umeleckej keramiky🌈

Prijíma nových členov do krúžkov.

Môžete sa naučiť pracovať s hlinou, vdýchnuť jej život, zhmotniť svoje predstavy, byť tvorcom vlastného výrobku. Môžete sa s nami kontaktovať v keramickej dielničke
2.poschodie č. učebne 207
Informácie a prihlášky získate na našej web stránke, u informátora v CVČ Dúha, alebo u vedúcej krúžku.

Mgr. Agáta Sakaliková
email: sakalikovacvcduha@gmail.com

O nás

Spájame generácie….

Centrum  voľného času DÚHA je štátne – školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zriaďovateľom, ktorým je mesto Humenné. erb mesta Humenné

Centrum voľného času DÚHA ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin.

Záujmové útvary / Krúžky

OZNAM  :

      Činnosť  CVČ Dúha je od 15.juna 2020 obnovená a pokračuje aj počas letných prázdnin. A nezabudnite, že začíname čoskoro aj nový školský rok 2020/2021 a to s bohatou ponukou záujmových útvarov, stačí vyplniť prihlášku a odovzdať ju do 15.9.2020. Tešíme sa na vás……

      A výraznou zmenou prešla web stránka Cévecečka, dúfame, že sa vám páči.  Privítame  vaše podnety a návrhy, čo by sa malo prípadne na ňu pridať alebo zmeniť.…..sealed

Výsledky okresného kola vo florbale žiačky SŠ

Výsledky okresné kolo v basketbale žiačky SŠ

Archív podujatí 

Tak sa na nás pozrite, akí sme šikovní …..a úspešní…sealed