O nás

Spájame generácie….

Centrum  voľného času DÚHA je štátne – školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zriaďovateľom, ktorým je mesto Humenné. erb mesta Humenné

Centrum voľného času DÚHA ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin.

                     CVČ DÚHA AKTUÁLNE

                                                                                             Rozhodnutie o obnovení činnosti CVČ Dúha.

 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/13405:1-A1810 zo dňa 13. mája 2021 a konzultácií s RÚVZ v Humennom, mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení  s účinnosťou od 24.mája 2021 obnovuje činnosť Centra voľného času Dúha. Na základe obnovenia činností, je vydané Usmernenia riaditeľa CVČ Dúha týkajúce sa realizácie záujmových útvarov a dodržiavania najmä prevádzkových a hygienických opatrení, ktoré sú s tým spojené.

                                                                              ——-Usmernenie k obnoveniu prevádzky CVČ Dúha platné od 24.5.2021——-

 

 

            Letné prázdniny s CVČ DÚHA 

                  Zážitky s kamarátmi, na ktoré sa nezabúda.                Aj také môže byť leto s nami. CVČ Dúha  v Humennom pripravuje pre vás letné tábory, ktoré budú plné zábavy….

  Tešíme sa na Vás. Je čas, to znova rozbehnúť. Čas, na nové, letné dobrodružstvá….. Vaše cévečko…..

Na stiahnutie : /prihlášky – termín predĺžený do 20.6.2021/

     → Letný tábor –  I. turnus   (6. – 9.júla 2021)     

   →  Letný tábor – 2. turnus  (12. – 16.júla 2021)

        → Letný tábor – 3. turnus  (19. – 23.júla 2021)   

       →  Letný tábor – 4. turnus  (26. – 30.júla 2021) 

               → Letný tábor – 5. turnus  (2. –  6.augusta 2021)   

             →  Letný tábor – 6. turnus  (9. – 13.augusta 2021)   

                       → Všeobecné informácie   / pri platbe na účet, uvádzajte                                    do správy meno a priezvisko odosielateľa/  

                                → Informovaný súhlas

 

 

 

Záujmové útvary  – ponuka na školský rok 2021/22

        

 

          Ponuka záujmových útvarov Centra voľného času Dúha… 

 Stiahnite si novú žiadosť na záujmový útvar, ktorej pri vypisovaní venujte náležitú pozornosť.

 /////////// Žiadosť na záujmový útvar, školský rok 2021/22  ////////////

   Prihlásiť sa môžete na záujmový útvar :

 Karate pre začiatočníkov ( od 6 r. ), Karate pre pokročilých ( od 12 r. ),
Karate pre súťažiacich ( od 12 r. ), Fitness pre mládež ( od 14 r. ), Cyklistický ( od 10 r. ),
Stolný tenis ( od 9 r. ), Strelecký ( od 14 r. ), Relaxačné cvičenie ( od 18 r. ),
Aerobic ( od 16 r. ), Volejbalový ( od 15 r. ), Keramika, ako šperk ( od 12 r. ),
Tvorilkovia – keramika pre najmenších ( od 6 rokov do 12 r. ), Výtvarný ( od 7 r. ),
Tvorba z hliny na kruhu ( od 12 r. ), Lezecký ( od 8 r. ), Box pre chlapcov ( od 6 r. ),
Box pre dievčatá ( od 6 r. ), Capoiera – brazílsky bojový tanec ( od 12 r. ),
Turisticko – ochranársky ( od 7 r. ), Výroba umeleckej keramiky ( od 14 r. ),
Mažoretky – Amazónky ( od 8 r. ), Ľudové tance – Lampášik ( od 6 r. ),
Tenis pre najmenších ( od 7 r. ), Tenis pre pokročilých ( od 12 r. ),
Letecký, železničný a lodný modelár ( od 8 r. ), Detská Zumba ( od 7 r. ),
Zumba pre mládež ( od 15 r. ), Atletika ( od 7 r. ), Taekwondo ( od 7 r. ),
Tanečný – rôzne štýly ( od 7 r. ), Plavecký – Rybička ( od 6 r. ), Lego a robotika ( od 7 r.)
Plávanie pre začiatočníkov ( od 6 r. )Plávanie pre pokročilých ( od 7 r. )
Maľba-kresba-grafika ( od 12 r. ), Staráme sa o zvieratká ( od 7 r. ),
Divadelno – dramatický ( od 7 r. ), Hravá angličtina ( od 7 r. ), Tvorivý ateliér ( od 15 r. ),
Mladí blogeri ( od 15 r. ), Spievanie s mikrofónom na pódiu ( od 8 r.),
So psíkom s Aggi ( od 7 r. ), Čarovná dielnička – tvoríme pre radosť ( od 10 r. )

Čiastočná úhrada / poplatky / a termíny, kedy je potrebné ich uhradiť, sú uvedené v Usmernení riaditeľa

CVČ DÚHA :

                              ///////////     Usmernenie k poplatkom  v šk.r. 2021/22    //////////

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Záujmové útvary /krúžky/ budú realizované od 1.októbra 2021 a budú prebiehať podľa  rozvrhu hodín , ktorý bude aktualizovaný k 15.9.2021. 

V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a spustení prevádzky CVČ Dúha, na základe školského covidového automatu pre náš okres, vás budeme informovať.

 

 Oznam….

 Z dôvodu pretrvávajúcej pandémii je pozastavená činnosť záujmových útvarov a iných činností, ktoré sa uskutočňujú v CVČ Dúha. O ich opätovnom realizovaní vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

Vaše CVČ DÚHA.     🌈

 

 

Novinka v ponuke….!!!!

Ak máte túlavé topánky, milujete našu krajinu, náš región a trávite radi čas s priateľmi v prírode, tak vám ponúkame zápis na turisticko – ochranársky záujmový útvar.
Spoznajte nepoznané miesta regiónu horného Zemplína a okolia Humenného. Verte, že nebudete ľutovať a posilní to vaše telo aj dušu. 🌈 

Zažite niečo originálne.

CVČ DÚHA ponúka možnosť naučiť sa športové, lezecké prvky na našej cvičnej lezeckej stene, pod vedením skúseného pedagóga

Mgr. Tomáša Savkaniča.   🌈

LEZENIE JE VÝBORNOU AKTIVITOU PRE VAŠE DETI…..

Vymyslieť, ako vyliezť lezeckú cestu sa v mnohom podobá na skladanie puzzle. Každý jeden krok na stene si vyžaduje neustále rozhodovanie sa, kam ísť a ako najľahšie sa tam dostať. Znova a znova. Učenie sa, ako riešiť problémy, myslieť sám za seba. Prekonávanie strachu je zručnosť neoddeliteľne spätá so životnými úspechmi. Odvaha je odmenou za chopenie sa šance, prekonanie strachu a prekročeniu bezpečia komfortnej zóny.

LEZENIE JE ADRENALÍNOVÝ ŠPORT, KTORÝ SA DÁ NAUČIŤ V BEZPEČNÝCH PODMIENKACH S MINIMÁLNYM RIZIKOM.

LEZENIE JE „SUPER ZÁBAVA!“   🌈

Výroba umeleckej keramiky🌈

Prijíma nových členov do krúžkov.

Môžete sa naučiť pracovať s hlinou, vdýchnuť jej život, zhmotniť svoje predstavy, byť tvorcom vlastného výrobku. Môžete sa s nami kontaktovať v keramickej dielničke
2.poschodie č. učebne 207
Informácie a prihlášky získate na našej web stránke, u informátora v CVČ Dúha, alebo u vedúcej krúžku.

Mgr. Agáta Sakaliková
email: sakalikovacvcduha@gmail.com

Prihláška na tréning klubu Capoeira je k dispozícií na našej web stránke a nezabudnite v prípade záujmu ju odovzdať do 15. septembra 2021.

 Vyskúšajte, je to trendy a cool…..🌈

Zápis do záujmových útvarov  v novom školskom roku 2021/2022 bude prebiehať 

od 2.9.2020 v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hod. Prihlášku je možné odovzdať aj na vrátnici CVČ DÚHA.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2021.

Rozvrh hodín záujmových útvarov / krúžkov v školskom roku 2020/21.

Taekwondo   –   Pondelok   16.30 – 18.30 ,  Utorok    16.30 – 18.00 ,  Streda    16.00 – 17.30 ,  Piatok    16.30 – 18.30    🌈

Box  –  Pondelok     15.00 – 16.30 ,  Streda     15.00 – 17.00 ,   Piatok    15.30 – 17.00     🌈

Zumba  –  Pondelok     19.00 – 20.00 ,   Streda     19.00 – 20.00 ,   Piatok     19.00 – 20.00        🌈           Tanečný krúžok Enjoy  –  Streda     18.00 – 19.00       🌈

        Aerobic  – Utorok 18.00 – 20.00 ,     Štvrtok     18.00 – 20.00      🌈Humenské mažoretky  –  Streda     16.00 – 18.00      🌈 

Kalanetika  –  Pondelok     18.00 – 19.00 ,    Streda     18.00 – 19.00 ,     Piatok     18.00 – 19.00      🌈Lampášik  –  Štvrtok     16.30 – 17.30       🌈

Hiit  –  Utorok     18.00 – 19.00 ,     Štvrtok     18.00 – 19.00 ,      🌈  Lezecký krúžok –   / bude upresnené  /        🌈

Brušné tance  –  Pondelok     16.30 – 18.00 ,     Streda     17.00 – 18.00    🌈

Fitko  –  Pondelok     13.00 – 14.00 ,     Utorok     13.00 – 14.00 ,     Streda     13.00 – 15.00 ,     Štvrtok      11.00 – 13.00 ,       Piatok     10.30 – 12.30  🌈

Capoeira  – Pondelok     18.00 – 20.00 ,     Streda     17.00 – 19.00 ,  🌈     ART  –   / bude upresnené  /     🌈

Karate pre začiatočníkov   –  Pondelok     14.00 – 16.00       🌈     Karate pre pokročilých –  Pondelok     16.00 – 18.00 ,     Piatok     16.00 – 18.00        

   🌈  Krúžok anglického jazyka –  Utorok     15.00 – 17.00 ,     Štvrtok     15.00 – 17.00      🌈

Plavecký krúžok –  Pondelok     16.00 – 18.00  / suchý tréning v CVČ /     🌈

Relaxačné cvičenie –  Utorok     17.00 – 19.00,          🌈

Výtvarno keramický krúžok  – Pondelok     13.30 – 15.30 ,     🌈    Tvorivé dielne –  Utorok     9.30 – 11.30        🌈

Točenie keramiky – Utorok     14.00 – 16.00 ,    🌈         Mladí kreatívci  –  Streda     13.30 – 15.30,     🌈        Tvorilkovia  –  Štvrtok     9.30 – 11.30       🌈

 Pozvánka.

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že   30.  09. 2020 /Streda/ o 15,00 hod.
sa  v CVČ DÚHA, v miestnosti č. 210, uskutoční rodičovské združenie,  na ktorom bude prebiehať voľba zástupcu rodičov do rady školy.  Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií, v súvislosti s ochorením na Covid 19, vás žiadame pri vstupe do budovy CVČ dodržiavať všetky opatrenia, t.j. rúška, dezinfekciu a pod.

Tešíme sa na vašu účasť…🌈

   Nájdete nás na Námestí slobody 48 v Humennom…..