Centrum voľného času Humenné

Spájame generácie….

Centrum  voľného času  je štátne – školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zriaďovateľom, ktorým je mesto Humenné

Spájame generácie….

Centrum voľného času  ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin.

Záujmové útvary

Telesná a športová činnosť

Esteticko-kultúrna oblasť

Ostatné oblasti

Oznamy

Galéria