Krúžky

 „Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“ – John Wooden

 

 

Žiadosť o prijatie na ZUKontakt

 

Krúžky v našom Centre voľného času DÚHA v školskom roku

                                           2022/2023.

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

  •  Karate  pre začiatočníkov  /p.Blichová/
  • Karate pre pokročilých  /p.Blichová/
  • Karate pre súťažiacích /p.Blichová/                                   
  • Plavecký krúžok – Rybička /p.Lipinský/               
  • Box pre chlapcov /p.Miko/
  • Box pre dievčatá /p.Miko/
  • Taekwondo   /p.Chalčák/
  • Volejbalový krúžok  /p.Kudzej/

   

  • Tenis pre najmenších  / p. Matta /
  • Tenis pre pokročilých   / p. Burda /
  • Aerobic  /p.Verbová/                                 
  • Zumba /p. Chripáková/
  • Relaxačné cvičenie  /p.Blichová/
  • Fitness pre mládež  /p. Blichová/
  • Detská zumba
  • Zumba pre mádež
  • Aerobic
  • Atletika

  ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ

  • Mažoretky Amazónky                     /p. Hromňaková/
  • Tanečný – rôzne štýly /p.Chripáková/
  • Lampášik – ľudové tance
  • / p. Procházková /
  • Výtvarný /p.Sakalíková/
  • Keramika, ako šperk /p.Sakalíková/     
  • Tvorilkovia – keramika pre najmenších  /p.Sakalíková  
  • Výroba umeleckej keramiky /p.Sakalíková/   
  • Tvorba z hliny na kruhu /p.Sakalíková/

  OSTATNÉ OBLASTI

  •    Letecký, železničný a lodný modelár /p. Šepeľa/
  • Lezecký  /p.Savkanič/
  • Humenské Labky /p.Vasilcová/
  • Gypsy Angels  / p. Kundráč/                                              

  • Hravá angličtina  /p.Hakošová/

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Pre koho je CVČ Dúha určené ?

  Pre deti a mládež od 5 do 30 rokov, ale aj pre širokú verejnosť mesta Humenné a blízkeho okolia.

  Je otvorené CVČ DÚHA aj počas voľných a školských prázdnin ?

  Áno, Centrum voľného času  Dúha, okrem záujmových útvarov ponúka aj možnosti kultúrnych, športových a iných aktivít aj počas voľných dní a školských prázdnin, ktorých konanie je zverejňované vopred na webovej stránke CVČ Dúha, v sekcii “ Aktuálne „.

  Kedy je možné podať prihlášku ?

  Prihlášky na záujmovú činnosť, je možné doručiť už v čase jej zverejnenia na webovej stránke centra.

  Kde sa realizujú športové záujmové útvary ?

  Kolektívne športy, ale aj jednotlivé športové činnosti, ktoré vyžadujú osobitné podmienky na samotnú realizáciu sú vykonávané v mestských športových areáloch mesta Humenné, ako je mestská plaváreň, tenisové centrum,ihriská a telocvične na ZŠ a pod.

  |

  Čo hovoria o našom centre:

  Ivanka

  Vždy sa teším, na stretnutie s kamarátkami , keď máme Zumbu v „cevécečku“

  Petra

  Každoročný karneval Halloween, ktorý sa koná v CVČ DÚHA, je vždy príjemných stretnutím a zároveň výborná zábava

  Juraj

  Teším sa na každú olympiádu, ktorú organizuje CVČ-ko, už som aj vyhral, niekoľko olympiád.

  Peter

  Navštevujem už niekoľko rokov krúžok karate a teším sa na ďalší rok

  Mirka

  Mamka sa potešila, keď som jej venovala srdiečko z lásky, ktoré som sama vytvorila na keramickom krúžku