Krúžky

 „Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“
– John Wooden –

Krúžky v našom Centre voľného času DÚHA v školskom roku 2022/2023

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

 • Karate  pre začiatočníkov /p.Blichová/
 • Karate pre pokročilých  /p.Blichová/
 • Karate pre súťažiacích /p.Blichová/
 • Plavecký krúžok – Rybička /p.Lipinský/
 • Box pre chlapcov /p.Miko/
 • Box pre dievčatá /p.Miko/
 • Taekwondo /p.Chalčák/
 • Volejbalový krúžok /p.Kudzej/
 • Tenis pre najmenších  /p. Matta/
 • Tenis pre pokročilých  /p. Burda /
 • Aerobic  /p.Verbová/
 • Zumba /p. Chripáková/
 • Relaxačné cvičenie  /p.Blichová/
 • Fitness pre mládež  /p. Blichová/
 • Detská zumba
 • Zumba pre mádež
 • Aerobic
 • Atletika

ESTETICKO-KULTÚRNA OBLASŤ

 • Mažoretky Amazónky /p. Hromňaková/
 • Tanečný – rôzne štýly /p.Chripáková/
 • Lampášik – ľudové tance / p. Procházková /
 • Výtvarný /p.Sakalíková/
 • Keramika, ako šperk /p.Sakalíková/
 • Tvorilkovia – keramika pre najmenších  /p.Sakalíková/
 • Výroba umeleckej keramiky /p.Sakalíková/
 • Tvorba z hliny na kruhu /p.Sakalíková/

OSTATNÉ OBLASTI

 • Letecký, železničný a lodný modelár /p. Šepeľa/
 • Lezecký  /p.Savkanič/
 • Humenské Labky /p.Vasilcová/
 • Gypsy Angels  / p. Kundráč/                                              
 • Hravá angličtina /p.Hakošová/

Často kladené otázky

Pre deti a mládež od 5 do 30 rokov, ale aj pre širokú verejnosť mesta Humenné a blízkeho okolia.

Áno, Centrum voľného času  Dúha, okrem záujmových útvarov ponúka aj možnosti kultúrnych, športových a iných aktivít aj počas voľných dní a školských prázdnin, ktorých konanie je zverejňované vopred na webovej stránke CVČ Dúha, v sekcii “ Aktuálne „.

Prihlášky na záujmovú činnosť, je možné doručiť už v čase jej zverejnenia na webovej stránke centra.

Kolektívne športy, ale aj jednotlivé športové činnosti, ktoré vyžadujú osobitné podmienky na samotnú realizáciu sú vykonávané v mestských športových areáloch mesta Humenné, ako je mestská plaváreň, tenisové centrum,ihriská a telocvične na ZŠ a pod.

 

Čo hovoria o našom centre