Záujmové útvary

 „Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“
– John Wooden –