Verejné obstarávanie

Žiadost o prijatie na ZU

Verejné obstarávanie – Výzvy

Číslo výzvy Odberateľ Predmet výzvy Súbor Zverejnené
1.1.2018 Zariadenia do posilňovne v budove CVČ DÚHA Humenné vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-zariadenia-do-posilnovne.PDF 8.11.2018
1.1.2019 Centrum voľného času DÚHA, Námestie slobody 1736/48, 066 01 Humenné Zabezpečenie príležitostnej autobusovej prepravy osôb vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-autobusova-preprava-osob.PDF 12.8.2019

Verejné obstarávanie – Správy

Číslo správy Dodávateľ Predmet správy Súbor Dátum účinnosti Zverejnené
1.1.2018 DIAMIR SPORT s.r.o., Borová Sihoť 215, Liptovský Hrádok Zariadenia do posilňovne v budove CVČ DÚHA Humenné suhrna-sprava-o-zakazkach-za-4stvrtrok-2018.PDF 31.12.2018 31.12.2018
1.1.2018 Správa o zákazke- Zariadenia do posilňovne sprava-o-zakazke-zariadenia-do-posilnovne.PDF 20.11.2018 21.11.2018