OLYMPIÁDY V CVČ DÚHA ……  :         – Všeobecné informácie

  – Výsledky olympiád                      – Galéria

  – Termínovníky postupových súťaží a  predmetových olympiád

 

„Olympiáda slovenského jazyka a literatúry,
školský rok 2022/2023″

Výsledková listina

 

„Technická olympiáda
13. ročník, školský rok 2022/2023″

Výsledková listina

 

„Matematická olympiáda Z5, Z9

šk. rok 2021/2022″

Výsledková listina 1

Výsledková listina 2

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8, šk. rok 2021/2022

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

 

„Technická olympiáda
12. ročník, školský rok 2021/2022″

Usmernenie ku okresným kolám

Pokyny pre žiakov

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Kategória C
školský rok 2021/2022″

USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL

Výsledková slovenského jazyka a literatúry
Kategória C
školský rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

„32. ročník Olympiády v anglickom jazyku Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
školský rok 2021/2022″

USMERNENIE K REALIZÁCIÍ OKRESNÝCH KÔL

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„Geografickej olympiády
pre kat. E, F, G (ZŠ a OG)
50. ročník, školský rok 2021/2022″

Usmernenie ku školským kolám

Výsledková listina kat. E
Výsledková listina kat. F
Výsledková listina kat. G

 

 

 

 

 

 

 

„63. ročník Fyzikálnej olympiády
v školskom roku 2021/2022″

Kategória E

Kategória F

Kategórie G – Archimediáda – riešenie

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„Chemická olympiáda, školský rok 2021/2022“

Výsledková listina

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na nový školský rok 2021/2022


Termínovník popis

 

„Olympiáda slovenského jazyka a literatúry šk. rok 2021/2022“

                                                   Výsledková listina z olympiády SLJ

Usmernenie

 

 

 

 

 

 

                                                         

                       „Chemická olympiáda šk. rok 2020/2021″

 

Propozície Chemická olympiáda       Prihláška na Chemickú olympiádu       

                                 Výsledková listina – Chemická olympiáda

 

                                            Biologická olympiáda kat. E, šk rok 2020/2021

      Prihláška -Biologická olympiáda kat. E, šk. rok 2020-21

                                Výsledková listina BiO-1           Výsledková listina BiO-2

  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                        

                                  Matematická olympiáda ( ZŠ 6,7,8 ), šk.rok 2020/2021 

   Prihláška na Matematickú olympiádu          MO – čestne prehlásenie – žiak

                       Výsledková listina MO ZŠ 6,7,8 Humenné, Medzilaborce

                                                                         „Technická olympiáda šk. rok 2020/2021“

        Propozície Technická olympiáda                            Prihlášky na TO

           Technická olympiáda – dištančná forma – výsledková listina

 

                                  „Olympiáda z dejepisu šk. rok 2020/2021“ 

       Propozície olympiáda z dejepisu         Prihláška na dejepisnú olympiádu   

                               Dejepisná olympiáda – výsledková listina 2021

 

 

                                 „Olympiáda slovenského jazyka a literatúry šk. rok 2020/2021.“

                                                   Výsledková listina z olympiády SLJ

       Prihláška na okresné kolo – olympiáda SJL             Olympiáda SJL – Propozície