OLYMPIÁDY V CVČ DÚHA ……  :         – Všeobecné informácie

  – Výsledky olympiád                      – Galéria

  – Termínovníky postupových súťaží a  predmetových olympiád

„Olympiáda slovenského jazyka a literatúry šk. rok 2020/2021.“

Prihláška na okresné kolo – olympiáda SJL 2020 – 21                               Olympiáda SJL – Propozície 2020-21

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na nový školský rok 2020/2021.