OLYMPIÁDY V CVČ DÚHA ……  :         – Všeobecné informácie

  – Výsledky olympiád                      – Galéria

  – Termínovníky postupových súťaží a  predmetových olympiád

 

Biologická olympiáda kategória C – školský rok 2023/2024

Výsledková listina

 

 

 

Dejepisná olympiáda  školský rok 2023/2024

Výsledková listina

 

 

 

Okresné kolo Matematickej olympiády Z5, Z9 šk. rok 2023/2024.

Výsledková listina

 

 

 

Okresné kolo Olympiády anglického jazyka šk. rok 2023/2024

Výsledková listina

 

 

 

Okresné kolo Olympiády nemeckého jazyka šk. rok 2023/2024

Výsledková listina

 

 

 

Okresné kolo Technickej olympiády, školský rok 2023/2024

Výsledková listina – kategória A

Výsledková listina – kategória B

 

 

 

„Okresné kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry
šk. rok 2023/2024

Výsledková listina

 

 

 

Biologická olympiáda kategória E / botanika, zoológia, geológia/,šk. rok 2022/2023

Výsledková listina

 

 

 

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8, školský rok 2022/2023.

Výsledková listina

 

 

 

Geografická olympiáda,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina

 

 

 

Okresné kolo Chemickej olympiády,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina Humenné

Výsledková listina Medzilaborce

 

 

 

Okresné kolo Olympiády anglického jazyka,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina 1A

Výsledková listina 1B

 

 

 

Pytagoriáda P3,P4,P5, P6,P7,P8,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina

 

 

Biologická olympiáda kategória C,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina

 

 

Dejepisná olympiáda,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina

 

 

Matematická olympiáda pre 5. a 9. ročník,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina

 

 

Olympiáda nemeckého jazyka,
školský rok 2022 – 2023

Výsledková listina 1A

Výsledková listina 1B

 

 

„Olympiáda slovenského jazyka a literatúry,
školský rok 2022/2023″

Výsledková listina

 

„Technická olympiáda
13. ročník, školský rok 2022/2023″

Výsledková listina

 

„Matematická olympiáda Z5, Z9

šk. rok 2021/2022″

Výsledková listina 1

Výsledková listina 2

 

 

 

 

 

 

 

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8, šk. rok 2021/2022

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

 

„Technická olympiáda
12. ročník, školský rok 2021/2022″

Usmernenie ku okresným kolám

Pokyny pre žiakov

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Kategória C
školský rok 2021/2022″

USMERNENIE K REALIZÁCII OKRESNÝCH KÔL

Výsledková slovenského jazyka a literatúry
Kategória C
školský rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

„32. ročník Olympiády v anglickom jazyku Kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D
školský rok 2021/2022″

USMERNENIE K REALIZÁCIÍ OKRESNÝCH KÔL

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„Geografickej olympiády
pre kat. E, F, G (ZŠ a OG)
50. ročník, školský rok 2021/2022″

Usmernenie ku školským kolám

Výsledková listina kat. E
Výsledková listina kat. F
Výsledková listina kat. G

 

 

 

 

 

 

 

„63. ročník Fyzikálnej olympiády
v školskom roku 2021/2022″

Kategória E

Kategória F

Kategórie G – Archimediáda – riešenie

Výsledková listina

 

 

 

 

 

 

 

„Chemická olympiáda, školský rok 2021/2022“

Výsledková listina

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na nový školský rok 2021/2022


Termínovník popis

 

„Olympiáda slovenského jazyka a literatúry šk. rok 2021/2022“

                                                   Výsledková listina z olympiády SLJ

Usmernenie

 

 

 

 

 

 

                                                         

                       „Chemická olympiáda šk. rok 2020/2021″

 

Propozície Chemická olympiáda       Prihláška na Chemickú olympiádu       

                                 Výsledková listina – Chemická olympiáda

 

                                            Biologická olympiáda kat. E, šk rok 2020/2021

      Prihláška -Biologická olympiáda kat. E, šk. rok 2020-21

                                Výsledková listina BiO-1           Výsledková listina BiO-2

  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                        

                                  Matematická olympiáda ( ZŠ 6,7,8 ), šk.rok 2020/2021 

   Prihláška na Matematickú olympiádu          MO – čestne prehlásenie – žiak

                       Výsledková listina MO ZŠ 6,7,8 Humenné, Medzilaborce

                                                                         „Technická olympiáda šk. rok 2020/2021“

        Propozície Technická olympiáda                            Prihlášky na TO

           Technická olympiáda – dištančná forma – výsledková listina

 

                                  „Olympiáda z dejepisu šk. rok 2020/2021“ 

       Propozície olympiáda z dejepisu         Prihláška na dejepisnú olympiádu   

                               Dejepisná olympiáda – výsledková listina 2021