OLYMPIÁDY V CVČ DÚHA ……  :         – Všeobecné informácie

  – Výsledky olympiád                      – Galéria

  – Termínovníky postupových súťaží a  predmetových olympiád

Termínovník kôl predmetových olympiád a postupových súťaží na nový školský rok 2020/2021.

                                                         

                       „Chemická olympiáda šk. rok 2020/2021″

 

Propozície Chemická olympiáda       Prihláška na Chemickú olympiádu       

                                 Výsledková listina – Chemická olympiáda

 

                                            Biologická olympiáda kat. E, šk rok 2020/2021

      Prihláška -Biologická olympiáda kat. E, šk. rok 2020-21

                                Výsledková listina BiO-1           Výsledková listina BiO-2

  

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                        

                                  Matematická olympiáda ( ZŠ 6,7,8 ), šk.rok 2020/2021 

   Prihláška na Matematickú olympiádu          MO – čestne prehlásenie – žiak

                       Výsledková listina MO ZŠ 6,7,8 Humenné, Medzilaborce

                                                                         „Technická olympiáda šk. rok 2020/2021“

        Propozície Technická olympiáda                            Prihlášky na TO

           Technická olympiáda – dištančná forma – výsledková listina

 

                                  „Olympiáda z dejepisu šk. rok 2020/2021“ 

       Propozície olympiáda z dejepisu         Prihláška na dejepisnú olympiádu   

                               Dejepisná olympiáda – výsledková listina 2021

 

 

                                 „Olympiáda slovenského jazyka a literatúry šk. rok 2020/2021.“

                                                   Výsledková listina z olympiády SLJ

       Prihláška na okresné kolo – olympiáda SJL             Olympiáda SJL – Propozície