Zmluvy

DodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
DodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
Zmluva č. 3/2023_NZ Základná škola,
SNP1
Humenné
Zmluva o prenájme nebytových priestorov- telocvične, miestnosti, triedy pre ZÚ Zmluva č. 32023-NZ o nájme nebyt.priestorov-ZŠ, SNP1, Humenné06.01.202305.01.2023
Zmluva o trénerskej činnosti č.01/2023Mgr. Marek Lučka,
Laborecká 7
Humenné
Trénerská činnosť pre ZÚ ATLETIKAZmluva o trénerskej činnosti-Mgr. Marek Lučka07.01.202306.01.2023
01/2023Základná škola,
Hrnčiarska 13
Humenné
Prenájom nebytových priestorov pre TÚ AtletikaZmluva č. 012023-ZŠ Hrnčiarska-ZÚ Atletika10.01.202309.01.2023
01/2023Beáta Šľachtová
Mierová 62
Humenné
Prenájom nebytových priestorov- cvičenie kalanetikyZmluva č. 012022 - o nájme nebyt.priestorov-cvičenie kalanetika11.01.202310.01.2023
02/2023Milan Uhrin,
Okružná 110
Michalovce
Prenájom nebytových priestorov - biblický korešpondenčný kurzZmluva č. 022022-o nájme nebyt. priestorov-biblický korešpondenčný kurz11.01.202310.01.2023
03/2023Katarína Hubová
Laborecká 1895/55
Humenné
Prenájom nebytových priestorov- cvičenie - formovanie telaZmluva č. 032023 o nájme nebyt.priestorov- cvičenie-formovanie tela11.01.202310.01.2023
04/2023Oľga Verbová
Dargovských hrdinov 1830/8
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie aerobikZmluva č. 042023-o nájme nebyt.priestorov-cvičenie aerobik11.01.202310.01.2023
05/2023Mgr. Renáta Vatahová
Laborecká 72
Humenné
Prenájom nebytových priestorov- cvičenie HIITZmluva č.052023-o nájme nebyt. priestorov-cvičenie HIIT11.01.202310.01.2023
06/2023Helena Wolfová
Osloboditeľov 17
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie jógyZmluva č.062023 o nájme nebyt.priest.-cvičenie-jóga27.01.202326.01.2023
Zmluva č. 25/ŠKO/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HumennéMesto Humenné,
Kukorelliho 34
Humenné
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné-aktivita - zabezpečenie letného táboraZmluva č.25ŠKO2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné14.02.202313.02.2023
07/2023Základná umelecká škola
Mierová 81,
066 01 Humenné
Prenájom nebytových priestorov- nácvik tanečných choreografií na tanečné súťažeZmluva č.072023 o nájme nebyt.priestorov-ZUŠ02.03.202301.03.2023
08/2023SCÉNA, občianske združenie
Antona Prídavku 30
080 01 Prešov
Prenájom nebytových priestorov- divadelné vystúpenie pre žiakov ZŠ-ŠKDZmluva č.082023 o nájme nebyt.priest.-SCÉNA,OZ Prešov16.03.202315.03.2023
09/2023LETart production, o.z.
J.Kostelného 1274/15
013 01 Teplička nad Váhom
Prenájom nebytových priestorov-výchovný koncert pre školyZmluva č. 092023 o nájme nebyt.priest.-LETart production,o.z.05.04.202304.04.2023
DodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
Zmluva o trénerskej činnosti č.1/2022Mgr. Marek Lučka,
Laborecká 7
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-telocvičňa pre ZÚ ATLETIKAZmluva o trénerskej činnosti č.012022-Lučka Marek01.01.202331.12.2022
Dohoda č. 10/2022/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží - -predmetové olympiádyRegionálny úrad školskej správy v Prešove,
Tarasa Ševčenka 11
Prešov
Dohoda č. 10/2022/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží - -predmetové olympiádyDohoda č. 102022RÚŠS11.01.202210.01.2022
03/2022Základná škola,
Hrnčiarska 13
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-telocvičňa pre ZÚ ATLETIKAZmluva č. 032022-o nájme nebyt. priestorov ZŠ Hrnčiarska21.01.202220.01.2022
01/2022BM WORK AGENCY, s.r.o.
913 38 Soblahov 804
Prenájom nebytových priestorov-realizácia opatrovateľských kurzovZmluva č.012022 o nájme nebyt.priest.-BM WORK AGENCY25.01.202224.01.2022
Zmluva č. 114/ŠKO/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta HumennéMesto Humenné,
Kukorelliho 34
Humenné
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné, realizácia tvorivých dielní a zabezpečenie letného táboraZmluva č.114ŠKO2022 o poskytnutí dotácie-Mesto Humenné18.02.202217.02.2022
02/2022Oľga Verbová
Dargovských hrdinov 1830/8
066 01 Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie AEROBIKZmluva č.022022-o nájme nebyt. priestorov-cvičenie aerobik22.03.202221.03.2022
03/2022Integrácia študentov o.z.
Staré Grunty 211/36
Bratislava
Prenájom nebytových priestorov-výučba anglického jazyka-Angličtina hrouZmluva č.032022-o nájme nebyt.priest.-výúčba AJ-Angličtina hrou15.03.202214.03.2022
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorovIntegrácia študentov o.z.
Staré Grunty 211/36
Bratislava
Dohoda o ukončení -prenájom nebytových priestorov-výučba anglického jazyka-Angličtina hrouDohoda o ukončení nájmu nebyt.priest. Integrácia študentov o.z.01.09.202231.08.2022
04/2022Mgr. Katarína Hubová
laborecká 1895/55
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie-formovanie telaZmluva č.42022-o nájme nebyt.priestorov-cvičenie-romovanie tela19.03.202218.03.2022
05/2022Mestský dychový orchester CHemlon Humenné, Dargovských hrdinov 9, HUmennéPrenájom nebytových priestorov-nácvik dychovej hudbyZmluva č.052022 o nájme nebyt.priest.-Dychový orchester19.03.202218.03.2022
Dohoda č. 45/2022/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže - Slávik SlovenskaRegionálny úrad školskej správy v Prešove,
Tarasa Ševčenka 11
Prešov
Dohoda č. 45/2022/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže - Slávik SlovenskaDohoda č.452022RÚŠS o spolupráci-súťaž-Slávik Slovenska22.03.202221.03.2022
07/2022Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Námestí slobody č. 20
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-zasadnutie spoločenstva SVB-8.4.2022Zmluva č. 072022-o nájme nebyt.priest.-zasadnutie SVB29.03.202228.03.2022
08/2022Mgr. Dominik Gromoš
Šoltésovej 8
Prešov
Prenájom nebytových priestorov-podujatie Kvetná nedeľa Prešovskej archieparcheZmluva č.082022 o nájme nebyt.priest.-podujatie Kvetná nedeľa29.03.202228.03.2022
Zmluva o dielo - predmet zákazky
"Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humenné"
PB bau, s.r.o.
Gaštanova 259
072 22 Strážske
Zmluva o dielo - predmet zákazky
"Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humenné"
Zmluva o dielo29.03.202228.03.2022
09/2022Mgr. Renáta Vatahová
Laborecká 72
Humenné
Prenájom nebytových priestorov- cvičenie HIITZmluva č.092022-o nájme nebyt.priest.-cvičenie HIIT31.03.202230.03.2022
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie, vodyPB bau, s.r.o.
Blažek krídla, Štefan Kramer, Gaštanova 259, Strážske
Podružný odber elektrickej energie, vody- počas realizácie -Zmluvy o dieloZmluva o podružnom odbere elektr.energie a vody01.04.202231.03.2022
10/2022Tanečná škola NEXUM, o.z.
Holotka 6, 951 42 Zbehy
Prenájom nebytových priestorov- nácvik spoločeneských tancovZmluva č.102022 o nájme nebyt.priestorov-NEXUM, o.z.15.04.202214.04.2022
11/2022Helena Wolfová
Osloboditeľov 17
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie jógyZmluva č. 112022 o nájme nebyt.priest.-cvičenie jógy12.05.202211.05.2022
12/2022BM WORK AGENCY, s.r.o.
913 38 Soblahov 804
Prenájom nebytových priestorov-kurzy, školenia, vzdelávanieZmluva č. 122022 o nájme bytpriestoru-BM WORK AGENCY, s.r.o.12.05.202211.05.2022
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2480 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021Environmentálny fond,
Nevädzova 806/5,
821 01 Bratislava
Dodatok č.1 k Zmluve č. 2480 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021Dodatok č.1 k Zmluve č. E2480 08U02 o poskytnutí podpory z Environm.fondu-dotácia14.05.202213.05.2022
13/2022Spoločenstvo vlastníkov bytov LABOREC,
Laborecká1
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-zasadnutie spoločenstva SVBZmluva č. 132022 o nájme nebyt.priestorov -zasadnutie SVB21.05.202220.05.2022
14/2022Tanečná škola NEXUM, o.z.
Holotka 6, 951 42 Zbehy
Prenájom nebytových priestorov- nácvik spoločeneských tancovZmluva č. 142022 o nájme nebyt.priestorov-Tanečná škola NEXUM, o.z.01.06.202231.05.2022
15/2022Občianske združenie AURA,
Třebíčska8,
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-akadémia na záver školského roka - SMŠ AURAZmluva č.152022 o nájme nebytových priestorov-SMŠ AURA30.06.202229.06.2022
Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 28.3.2022 uzavretej na realizáciu stavby
"Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humenné"
PB bau, s.r.o.
Gaštanova 259
072 22 Strážske
Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 28.3.2022 uzavretej na realizáciu stavby
"Riešenie energetickej úspornosti CVČ DÚHA v Humenné"
Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 28.3.2022 -Riešenie energet.úspor.CVČ DÚHA v Humennom14.07.202213.07.2022
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2480 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021Environmentálny fond,
Nevädzova 806/5,
821 01 Bratislava
Dodatok č.2 k Zmluve č. 2480 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 20.12.2021Dodatok č. 2 k ZMLUVE č.E248008U0229.07.202226.07.2022
16/2022BM WORK AGENCY, s.r.o.
913 38 Soblahov 804
Prenájom nebytových priestorov-prednášky-opatrovateľský kurzZmluva č.162022 o nájme nebytových priestorov-BM WORK AGENCY28.07.202227.07.2022
17/2022Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Námestí slobody č.20
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-zasadnutie spoločenstva SVBZmluva č. 172022 o nájme nebyt.priestorov-SVB23.08.202222.08.2022
18/2022Tanečná škola NEXUM, o.z.
Holotka 6, 951 42 Zbehy
Prenájom nebytových priestorov- nácvik spoločeneských tancovZmluva č. 182022 o nájme nebyt. priestorov- Tanečná škola NEXUM, o.z.24.08.202223.08.2022
19/2022Tatranská zoologická spoločnosť, Jakubovany 189
032 04 Jakubovany
Prenájom nebytových priestorov-vedecko-vzdelávacie aktivity pracoviska OZ Zmluva č. 192022 o nájme nebyt.priestorov -OZ Tatr.zoolog.spol01.09.202231.08.2022
20/2022Beáta Šľachtová
Mierová 62
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie kalanetikaZmluva o nájme nebyt.priest. č. 202022-cvičenie kalanetiky01.09.202231.08.2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.01/2022Záujmový útvar GYPSY ANGELS, Alexander Kudráč, Dobrianskeho 31,
Humenné
Prenájom hnuteľných vecí- Gitara DOWINA CL999-LE Zmluva o nájme hnuteľných vecí.gitara DOWINA20.09.202219.09.2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.02/2022Záujmový útvar GYPSY ANGELS, Alexander Kudráč, Dobrianskeho 31,
Humenné
Prenájom hnuteľných vecí- Elektrická basgitara zo série Sire Marcus Miler + puzdroZmluva o nájme hnuteľných vecí-elektr.basgitara20.09.202219.09.2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania-odborného výcvikuStredná odborná škola technická,
Družstevná 1474/19,
Humenné
Poskytovanie praktického vyučovania-odborného výcvikuZmluva o poskytovaní prak.vyučovania-SOŠ technická Humenné28.09.202227.09.2022
Zmluva o trénerskej činnosti č.2/2022Mgr. Marek Lučka,
Laborecká 7
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-telocvičňa pre ZÚ ATLETIKAZmluva o trénerskej činnosti29.09.202228.09.2022
2/2022Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, Humennéprenájom nebytových priestorov- miestností pre ZÚZmluva č. 22002 zo dňa 29.9.2022-ZŠ Podskalka30.09.202229.09.2022
06/2022Základná škola,
Hrnčiarska 13
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-telocvičňa pre ZÚ ATLETIKAZmluva č. 062022 o nájme nebyt.priestorov ZŠ Hrnčiarska30.09.202229.09.2022
9/2022_NZZákladná škola, SNP 1
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-telocvične,miestnosti pre ZÚZmluva č.92022 NZ-ZŠ, SNP 1 Humenné01.10.202230.09.2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.03/2022Záujmový útvar GYPSY ANGELS, Alexander Kudráč, Dobrianskeho 31,
Humenné
Prenájom hnuteľných vecí- sada mikrofónov pre bicie-1 ks a kondenzátorový mikrofón 1 ksZmluva o nájme hnuteľnej veci-mikrofóny07.10.202206.10.2022
Zmluva o nájme hnuteľnej veci č.04/2022SME RODINA,
Mgr. Ľubica Burešová
Leškova 3005
Bratislava
Prenájom hnuteľných vecí-čalúnené stoličky 300 ksZmluva o nájme hnuteľnej veci-stoličky20.10.202219.10.2022
21/2022Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, HumennéPrenájom nebytových priestorov-karneval pre detiZmluva o nájme nebyt.priest. č.212022-Rím.kat.farnosť28.10.202227.10.2022
Odstúpenie od nájomnej zmluzvyRímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, HumennéPrenájom nebytových priestorov-karneval pre detiOdstúpenie od nájomnej zmluvy č.21202229.10.202228.10.2022
22/2022Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Šafárikova 20
Rožňava
Prenájom nebytových priestorov-odohranie divadelných predstavení-Šhelok HolmesZmluva č.222022 o nájme nebyt.priest..Divadlo ACTORES Rožňava01.11.202231.10.2022
23/2022Stanislav Byrtus,
Mlynská 661/4,
044 14 Čaňa
Prenájom nebytových priestorov-biblický korešpondenčný kurzZmluva č. 232022 o nájme nebyt.priestorov-S.Byrtus05.11.202204.11.2022
Dohoda č. 22/35/010/66 o pomoci v hmotnej núdziÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Kukorelliho 1
Humenné
Pomoc v hmotnej núdzi-dobrovoľnická činnosťDohoda č.223501066-UPSVaR16.11.202215.11.2022
24/2022Základná škola,
dargovských hrdinov 19
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-vianočná besiedka - ŠKDZmluva č. 242022 o nájme nebyt.priestorov-ZŠ, Dargovských hrdinov, Humenné14.12.202213.12.2022
25/2022Občianske združenie RUSINIJA, Mierová 5157/83
Humenné
Prenájom nebytových priestorov - generálny skúška programu na benefičný koncertZmluva č. 252022-o nájme nebyt.priestorov- OZ RUSINIJA15.12.202214.12.2022
Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
Zmluva o podružnom odbere elektrickej energie a vodyADOS-POMOC, s.r.o., Laborecká 1892/53, Humennépodružný odber elektrickej energie a vodyZmluva o podružnom odbere elektrickej energie09.02.202108.02.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o podružnom odbere elektr.energieADOS-POMOC, s.r.o., Laborecká 1892/53, Humennéukončenie -podružný odber elektrickej energie a vodyDohoda o ukončení zmluvy -ADOS-POMOC, s.r.o.01.07.202128.05.2021
179/ŠKO/2021Mesto Humenné,
Kukorelliho 34,
066 28 Humenné
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta HumennéZmluva č.179ŠKO2021 o poskytnutí dotácie08.04.202107.04.2021
01/2021BM WORK AGENCZ, s.r.o., 913 38 Soblahov 804realizácia opatrovateľských kurzovZmluva č. 012021 o nájme nebyt.priestorov-BM WORK AGENCY, s.r.o27.04.202126,.04.2021
03/2021SUNRISE, OZ
Gaštanova 114
Humenné
cvičenie jógyZmluva č.032021 o nájme nebyt.priestorov_SUNRISE30.06.202129.06.2021
04/2021Integrácia študentov o.z., Staré Grunty 211/36, Bratislavarealizácia jazykového tábora pre deti od 16.8.-27.8.2021Zmluva č. 042021 o nájme nebyt. priestorov-Integrácia študentov o.z.,Bratislava06.08.202105.08.2021
05/2021Spoločenstvo vlastníkov bytov, Tŕebíčska 1835/9, Humennézasadnutie spoločenstva vlastníkov bytovZmluva č. 052021 o nájme nebyt.priestorov-SVB-Třebíčksa 9,Humenné07.08.202106.08.2021
06/2021JUDR. Martina Gecáková,
Třebíčska 12, Humenné
poskytovanie právnych služiebZmluva č.062021 o nájme nebyt.priestorov-JUDr. Martina Gecáková07.08.202106.08.2021
07/2021Mgr. Katarína Hubová
Laborecká 1895/55,
066 01 Humenné
Cvičenie-formovanie telaZmluva č. 072021 o nájme nebyt.priest.-formovanie tela Hubová07.09.202106.09.2021
08/2021Beáta Šľachtová
Mierová 62,
066 01 Humenné
Cvičenie-kalanetikyZmluva č. 082021 o nájme nebyt.priest. -cvičenie kalanetiky07.09.202106.09.2021
09/2021Mgr. Renáta Vatahová
Laborecká 72,
066 01 Humenné
Cvičenie HIITZmluva č.092021 o nájme nebyt.priest.-cvičenie HIIT07.09.202106.09.2021
10/2021podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1738/22, PopradRealizácia krajskej súťažnej prehliadky malých dychových hudiebZmluva č.102021 o nájme nebyt.priest. -súťaž dychových hudieb24.09.202123.09.2021
11/2021Spoločenstvo vlastníkov bytov, Laborecká 1848/4, HumennéZasadnutie spoločenstva vlastníkov bytovZmluva č. 112021 o nájme nebyt.priestorov-zasadnutie SVB25.09.202124.09.2021
12/2021Integrácia študentov o.z., Staré Grunty 211/36, BratislavaVýučba anglického jazyka-Angličtina hrouZmluva č.122021 o nájme nebyt.priest.-Angličtina hrou29.09.202128.09.2021
13/2021Oľga Verbová
Dargovských hrdinov 1830/8
Humenné
Cvičenie aerobikZmluva č. 132021 o nájme nebyt.priest. cvičenie aerobik29.09.202128.09.2021
Dohoda o ukončení nájmu Zmluva č. 09/2021Mgr. Renáta Vatahová
Laborecká 72,
066 01 Humenné
Cvičenie HIIT-ukončenie nájmu nebytového priestoruDohoda o ukončení nájmu nebyt.priest..cvičenie HIT03.11.202102.11.2021
Dohoda č.21/35/010/89Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Humennéaplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Dohoda š.213501089-pomoc v hmot.núdzi15.12.202114.12.2021
Zmluva č. E2480 08U02
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Environmentálny fond,
Nevädzova 806/5,
821 01 Bratislava
Poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Zmluva č. E2480 08U0221.12.202120.12.2021
Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
12/2020Spoločenstvo vlastníkov bytov, Námestie slobody č.20, Humennéprenájom priestorov-zasadnutie spoločenstva SVBzmluva-c122020-o-prenajme-nebytovych-pristorov-svb.PDF06.08.202003.08.2020
559/ŠKO/2020Mesto Humenné, Kuákorelliho 34, HumennéPoskytnutie dotácie pre deti z letného tábora 2020zmluva-o-poskytnuti-dotacie-c559sko2020-letny-tabor.PDF18.07.202017.07.2020
11/2020Pandoš Peter, Tyršova 6, 066 01 HumennéPrenájom nebytových priestorov - cvičenie Tai-chiZmluva č. 112020 o nájme nebyt.priest.-cvičenie Tai-chi06.07.202030.06.2020
10/2020Verbová Oľga, Dargovských hrdinov 1830/8,HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie aerobikzmluva-c-102020-o-najme-nebytpriestorov-verbova.PDF09.07.202030.06.2020
09/2020BM WORK AGENCY, s.r.o. 913 38 Soblahov 804Prenájom nebytových priestorov-opatrovateľský kurzZmluva č. 092020 o nájme nebyt. pries.-opatrovateľské kurzy03.07.202030.06.2020
08/2020Beáta Šľachtová, Mierová 62, HumennéPrenájom nebytových priestorov -cvičenie kalanetikazmluva-c082020-o-najme-nebytpriestorov-slachtova.PDF01.07.202029.06.2020
07/2020Renáta Vatahová, Laborecká 72, HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie HIITzmluva-c-072020-o-prenajme-nebytpriestorov-vatahova.PDF01.07.202029.06.2020
06/2020Folklórna skupina Zornica, Puškinova 1716/5, HumennéPrenájom nebytových priestorov-nácvik folklórneho spevuZmluva č.062020 o nájme nebyt.priestorov-Zornica01.07.202029.06.2020
05/2020Nikoleta Chripáková, Třebíčska 10, 066 01 HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie zumbyzmluva-c52020-o-najme-nebytpriestorov-chripakova.PDF01.07.202029.06.2020
Dohoda o ukončení nájmu nebyt.priest. Zmluva č21/2019Mária Smutková, Třebíčska 1833/24, HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie pilatesDohoda o ukončení nájmu nebyt.priest.-cvičenie pilates01.04.202031.03.2020
Dohoda o ukončení nájmu nebyt.priest. Zmluva č.20/2019Helena Wolfová
Osloboditeľov 17, Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie jógyDohoda o ukočení nájmu-cvičenie jógy01.04.202031.03.2020
Dohoda o ukončení nájmu nebyt.priest. Zmluva č.19/2019Slovenská únia Joga v dennom živote
Prešov
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie jógyDohoda o ukončení nájmu nebyt.priest.-cvičenie jógy01.04.202031.03.2020
Dohoda o ukončení nájmu nebyt.priest. Zmluva č.25/2019Mestský dychový orchester Chemlon HumennéPrenájom nebytových priestorov-nácvik dychovej hudbyDohoda o ukončení nájmu nebyt.priest.Dychovka01.04.202031.03.2020
Dohoda o ukončení trénerskej zmluvy č. 8/2019Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 717Dohoda o ukončení trénerskej zmluvy č. 8/2019 zo dňa 17.9.2019Dohoda o ukončení zmluvy o trénerskej činnosti č. 8201931.03.202030.03.2020
04/2020Ing. Štefan Ondovčák, Námestie slobody 30, HumennéPrenájom nebytových priestorov-2.ročník kresťanského podujatia PREMENA TOURZmluva č. 042020 o nájme nebytových priestorov -Ing. Štefan Ondovčák22.02.202017.02.2020
03/2020Základná umelecká škola, Mierová 81, HumennéPrenájom nebytových priestorov-skúška tanečného vystúpeniaZmluva č. 032020 o nájme nebyt.priestorov ZUŠ Humenné05.02.201004.02.2020
02/2020Ing. Alena Harviliková-Jazyková škola ALICE, Lackovce 288Prenájom priestorov-vyúčovanie v odbore cudzích jazykov- AJ a NJZmluva č. 022020 o nájme nebytových priestorov-Harviliková Alena13.01.202010.01.2020
01/2020Strana Sloboda a solidarita, Priemyselná 8, BratislavaPrenájom priestorov-zhromaždenie s občanmiZmluva č. 012020 o nájme nebyt.priestorov-Strana Sloboda a solidarita09.01.202008.01.2020
01/2020Základná škola, Hrnčiarska ul, HumennéPrenájom telocvične pre ZÚ ATLETIKAZmluva č. 012020 o nájme nebyt.priestorov-ZŠ Hrnčiarska-ZÚ ATLETIKA03.01.202002.01.2020
28/2019KLIENT PRO SK, s.r.o.
Prokopova 15
Bratislava
Prenájom nebytových priestorov-edukácia pacientov DIABETES MELLITUSZmluva č.282019 o nájme nebyt.priest.-edukácia pacientov-DIABETES08.01.202007.01.2020

 

Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
01/2019Mgr. Polák Martin
Myslina 69
Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
U-15
Zmluva o trénerskej činnosti č.012019-Mgr. Polák Martin01.01.201931.12.2018
02/2019Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
U-11
Zmluva o trénerskej činnosti č.022019-Mgr. Vladimír Mandula01.01.201931.12.2018
03/2019Jozef Valkučák, Myslina 86Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
U-13
Zmluva o trénerskej činnosti č.032019-Jozef Valkučák01.01.201931.12.2018
04/2019Alexander Bochyn
Třebíčska 1834/5
Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
WU-15
Zmluva o trénerskej činnosti č.042019-Alexander Bochyn01.01.201931.12.2018
05/2019Mgr. Ján Opiela
Námestie slobody 59,
066 01 Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
U-19
Zmluva o trénerskej činnosti č.052019-Mgr. Ján Opiela01.01.201931.12.2018
06/2019Mgr. Vladimír Voroňák,
ul.26 novembra 1509/1
Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti-ZÚ futbal
U-17
Zmluva o trénerskej činnosti č.06019-Mgr. Vladimír Voroňák01.01.201931.12.2018
21/2018KLIENT PRO SK, s.r.o., Bratislavaprenájom nebyt.priestorov -edukácia pacientov s diagnózou DIABETES MELLITUSzmluva-c212018-o-najme-nebytpriestorov-klient-prosro-bratislava.PDF08.01.201907.01.2019
01/2019Ing. Alena Harviliková-Jazyková škola ALICE, Lackovce 288Prenájom nebytových priestorov-vyučovanie cudzích jazykovZmluva č.012019 o nájme nebyt.priest.Ing. Alena Harviliková08.02.201907.02.2019
02/2019Občianske združenie KULTÚRA A ZÁBAVA, Humennéprenájom nebyt.priestorov-nácvik kultúrneho programuZmluva č. 022019 o nájme nebyt.priest.-OZ Kultúra a zábava09.02.201908.02.2019
03/2019Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Námestí slobody č.20
Humenné
Prenájom nebyt. priestorov-zasadnutie spoločenstva SVBZmluva č. 032019 o nájme nebyt.priestorov-SVB22.02.201921.02.2019
04/2019Základná umelecká škola, Mierová 81
Humenné
Prenájom nebyt. priestorov-akúška akordeonového orchestraZmluva č. 042019 o nájme nebyt.priest. ZÚŠ23.02.201922.02.2019
05/2019Cultura Humana, o.z., Nezábudkova 24, Bratislava
Prenájom nebyt.priestorov-koncert pre detiZmluva č.052019 o nájme nebyt.priestorov-koncert pre detí07.03.201906.03.2019
06/2019Súkromná základná umelecká škola MÚZA, HumennéPrenájom nebyt.priestorov-tanečný workshopZmluva č. 062019 o nájme nebyt.priest.-ZÚŠ-MÚZA07.03.201906.03.2019
07/2019Ing. Adriana Karšková-Paulin, Laborecká 48, HumennéPrenájom nebytových priestorov-prednáška spojená s premietaním filmuZmluva č.072019 o nájme nebyt.priest.-prednáška12.03.201911.03.2019
08/2019Základná umelecká škola, mierová 81, 066 01 HumennéPrenájom nebytového priestoru- skúška tanečného odboruZmluva č.082019 o nájme nebyt.priest.-skúška tanečného odboru16.03.201915.03.2019
249/2019Mesto Humenné
Kukorelliho 34,
066 28 Humenné
Poskytnutie dotácie projekt-podpora mládežníckeho futbalu na rok 2019Zmluva č.2492019 o poskytnutí dotácie -ZÚ mládežnícky futbal27.03.201926.03.2019
2/2019Základná škola, Hrnčiarska 13, Humennéprenájom futbalového ihriska-súťaž Veľký futbal chlapci SŠZmluva č.22019 o nájme nebyt.priest.-futbalové ihrisko05.04.201904.04.2019
09/2019OZ Cestou necestou, Drotárska cesta 1470/4, 811 02 BratislavaPrenájom nebytových priestorov-cestovateľský festivalZmluva č. 092019 o nájme nebyt.priest.-Cestou necestou festival05.04.201904.04.2019
10/2019BABADLO, n.o.,
Solivatská 80, 080 05 Prešov
Prenájom nebyt.priestorov-divadelné predstavenie pre detiZmluva č. 102019 o nájme nebyt.priest.-divadelné predst.18.04.201917.04.2019
416/2019Mesto Humenné
Kukorelliho 34,
066 28 Humenné
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory- pre Komunitné centrumZmluva o výpožičke nehnuteľného majetku č.416201902.05.201901.05.2019
11/2019Portál-agentúra s.r.o.,
Obrancov mieru 36, 080 01 Prešov
Prenájom nebyt.priestorov-predstavenie pre deti-Rozprávkový hrniecZmluva č.112019 o nájme nebyt.priest.-predstavenie pre deti03.05.201902.05.2019
12/2019LETart production, o.z., Teplička nad VáhomPrenájom nebytových priestorov-výchovný koncert pre školyZmluva č. 122019 o nájme nebyt.priest.-výchovny koncert pre školy03.05.201902.05.2019
13/2019Divadelný svet
Nižná 1/1,086 12 Kurima
Prenájom nebytových priestorov-výchovný koncert pre školyZmluva č. 132019 o nájme nebyt.priest.-výchovný koncert pre školy11.05.201910.05.2019
14/2019Základná umelecká škola, Mieroví 81, Humennéprenájom nebytových priestorov-skúška tanečného odboruZmluva č. 142019-nájom nebyt.priestorov ZUŠ Humenné22.05.201921.05.2019
15/2019Súkromná základná umelecká škola, Laborecká 66, HumennéPrenájom nebytových priestorov-koncert školyZmluva č. 152019 o nájme nebytových priestorov-koncert školy24.05.201923.05.2019
640/2019Mesto Humenné
Kukorelliho 34
Humenné
Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.92/2008-projekt-Leto s Dúhou-letné mestské táboryZmluva č.6402019 o poskytnutí dotácie-Leto s Dúhou-let.mests.tábory15.06.201914.06.2019
16/2019Občianske združenie AURA, Třebíčska 8, HumennéPrenájom nebytových priestorov-akadémia na záver škol.roka SMŠ AURAZmluva č. 162019 o nájme nebyt.priest.-akadémia26.06.201925.06.2019
PZ: 259002880KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet Kolonica-02.07.201PZ č. 259002880-deti výlet Kolonica28.06.201927.06.2019
PZ: 259002881KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet Starina-03.07.201PZ č. 259002881-deti výlet -Starina28.06.201927.06.2019
PZ: 259002883KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet Spišský hrad-09.07.201Zmluva č. 259002883-deti výlet 9.7.2019-Spišský hrad28.06.201927.06.2019
PZ: 259002884KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet Starina-10.07.201PZ č. 259002884-deti výlet Starina-10.7.201928.06.201927.06.2019
PZ: 259002885KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet ZOO Stropkov-11.07.201PZ č. 259002885-deti výlet -ZOO Stropkov-11.7.201928.06.201927.06.2019
PZ:259002882KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. BratislavaZdružené cestovné poistenie-deti-letný tábor-výlet Košice Alpínka-17.7.201PZ č.259002882-deti výlet Košice-ALPINKA09.07.201908.07.2019
765/2019Mesto Humenné
Kukorelliho 34
Humenné
Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.92/2008-projekt-Tvorivá keramická dielňa pre detiZmluva č. 7652019 o poskytnutí dotácie-Tvorivá keramická dielňa13.07.201912.07.2019
766/2019Mesto Humenné
Kukorelliho 34
Humenné
Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č.92/2008-projekt-Humenské mažoretkyZmluva č. 7662019 o poskytnutí dotácie-Humenské mažoretky13.07.201912.07.2019
17/2019OZ-Humenská zberateľská spoločnosť HumennéPrenájom nebytových priestorov-zberateľská burza mladýchZmluva č. 172019 o nájme nebyt.priest.-zberateľská burza mladých27.07.201926.07.2019
18/2019Helena Ondušková, Puškinova10, 066 01 HumennéPrenájom nebytových priestorov-študijné stretnutia seniorovZmluva č. 182019 o nájme nebyt.priest.-študijné stretnutie seniorov (2)10.09.201909.09.2019
19/2019Slovenská únia Joga v dennom živote, PrešovPrenájom nebytových priestorov - cvičenie jógyZmluva č. 192019 o nájme nebyt.priest.-cvičenie jógy12.09.201911.09.2019
20/2019Helena Wolfová, Osloboditeľov 17, HumennéPrenájom nebytových priestorov - cvičenie jógyZmluva č.202019 o nájme nebyt.priest.-cvičenie jógy12.09.201911.09.2019
21/2019Mária Smutková
Třebíčska 1833/34
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-cvičenie pilatesZmluva č.212019 o nájme nebyt.priest.-cvičenie pilates12.09.201911.09.2019
22/2019Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN HUMENNÉPrenájom nebytových priestorov-stretnutie členov ZO DIAHENNZmluva č.222019 o nájme nebyt.priest.-stretnutie členov DIAHENN12.09.201911.09.2019
23/2019Slovenský zväz sclerosis multiplex Humennéprenájom nebytových priestorov-stretnutie členov Klubu Sclerosis multiplexZmluva č.232019 o nájme nebyt.priestorov - stretnutie členov SZSM12.09.201911.09.2019
24/2019LETart production, o.z., J.Kostelného 1274/15
013 01 Teplička nad Váhom
Prenájom nebytových priestorov-výchovný koncert pre školyZmluva č.242019 o nájme nebyt.priest.-výchovný koncert pre školy13.09.201912.09.2019
07/2019Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, HumennéZmluva o trénerskej činnosti ZÚ ATLETIKAZmluva o trénerskej činnosti č. 072019-Mgr. Marek Lučka18.09.201917.09.2019
08/2019Ing. Štefan Barančík ČIKO, Kamenica nad Cirochou 717Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ-Klub priateľov koníZmluva o trénerskej činnosti č. 082019-Ing.Štefan Barančík18.09.201917.09.2019
09/2019Mgr. Martin Polák
Myslina 69
Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal
U-15
Zmluva o trénerskej činnosti č.92019-Mgr. Polák Martin18.09.201917.09.2019
10/2019Jozef Valkučák
Myslina 86
Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal U-13Zmluva o trénerskej činnosti č.102019-Jozef Valkučák18.09.201917.09.2019
11/2019Mgr. Ján Opiela
Námestie slobody 59, Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal U-19Zmluva o trénerskej činnosti č.112019-Mgr. Ján Opiela18.09.201917.09.2019
12/2019Mgr. Voroňák Vladimír,
ul. 26 novembra 1
Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal U-17Zmluva o trénerskej činnosti č. 122019-Mgr. Vladimír Voroňák18.09.201917.09.2019
13/2019Mgr. Štefan Tomčák
Mierová 1909/74
Humenné
Zmluva o trénerskej činnosti ZÚ futbal U-11Zmluva o trénerskej činnosti č.132019-Mgr. Štefan Tomčák18.09.201917.09.2019
25/2019Mestský dychový orchester Chemlon
Humenné
Prenájom nebytových priestorov-nácvik dychovej hudbyZmluva č.252019 o nájme nebyt.priest.-nácvik dychovej hudby24.09.201923.09.2019
2/2019Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, HumennéPrenájom nebytových priestorov pre ZÚ pri ZŠ PodskalkaZmluva č.22019 o nájme nebyt.priest.-ZŠs MŠ Podskalka28.09.201927.09.2019
13/2019Základná škola, Hrnčiarska ul., HumennéPrenájom nebytových priestorov pre ZÚ AtletikaZmluva č.132019 o nájme nebyt.priest.-ZÚ ATLETIKA01.11.201931.10.2019
26/2019OZ Humenská zberateľská spoločnosť HumennéPrenájom nebytových priestorov-zberateľská burzaZmluva č.262019 o nájme nebyt.priest. - zberateľská burza08.11.201907.11.2019
27/2019Základná škola, Dargovských hrdinov 19
Humenné
prenájom nebytových priestorov-vystúpenie pre deti v ŠKDZmluva č. 272019 o nájme nebyt.priestorov-vystúpenie pre deti v ŠKD10.12.201909.12.2019
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov-Zmluva č.23/2019Slovenský zväz sclerosis multiplex HumennéDohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov-stretnutie členov Klubu SM HumennéDohoda o ukončení nájmu-Klub SM pri SZSM01.01.202031.12.2019
Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
24/2018Občianske združenie RUSINIJA, Mierová 5157/83, Humennéprenájom nebytových priestorov-generálna skúška programu na benefičný koncertzmluva-c242018-o-najme-nebytovych-priestorov-obcianske-zdruzenie-risinija.PDF2018-12-27 2018-12-12
20/2018Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humennéprenájom priestorov za účelom vystúpenia pre deti v ŠKDzmluva-c202018-o-najme-nebytovych-priestorov-zs-dargovskych-hrdinov.PDF2018-12-14 2018-12-12
22/2018Ing. Alena Harviliková-Jazyková škola ALICE, Lackovce 288Prenájom priestorov - vyučovanie cudzích jazykov - angličtina,nemčinazmluva-c222018-o-najme-nebytovych-priestorov-ong-alena-harvilikova-jazykova-skola-alice.PDF2018-12-10 2018-12-07
23/2018Rusínska obroda na Slovensku, občianske združenie, miestna organizácia Humennéprenájom nebytových priestorov - výročná schôdzazmluva-c232018-o-najme-nebytovych-priestorov-rusinska-obroda-na-slovensku-oz.PDF2018-12-09 2018-12-06
2000000000Slovak Telekom, a.s. BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebdodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb.PDF2018-11-23 2018-11-23
1-231422683744Slovak Telekom, a.s. BratislavaSlužba-mobilný hlas - program ÁNO Lzmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb.PDF2018-11-19 2018-11-19
18/2018Stanislav Byrtus, Mlynská 661/4, Čaňaprenájom nebytových priestorov za účelom -organizovanie biblického kurzuzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-biblicky-kurz.PDF2018-11-07 2018-11-05
2018-08-01 Základná škola, Hrnčiarska ul., Humennénájom nehnuteľnosti-telocvičňa a šatne pre ZU ATLETIKAzmluva-c82018-o-najme-nehnutelnosti-zs-hrnciarska.PDF2018-11-01 2018-10-31
19/2018Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ulici Laboreckej č.1848, HumennéPrenájom nebytových priestorov-schôdza Spol. vlastníkov bytovzmluva-c192018-o-najme-nebytovych-priestorov-spolvlastbytov-schodza.PDF2018-10-31 2018-10-29
16/2018Slovenská únia Joga v dennom živote, PrešovPrenájom nebytových priestorov-cvičenie jogyzmluva-c162018-o-najme-nebytovych-priestorov-joga-v-dennom-zivote.PDF2018-10-09 2018-10-08
14/2018Mária Smutková, Třebíčska 1833/34, HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie pilateszmluva-c-142018-o-najme-nebytovych-priestorov-maria-smutkova-pilates.PDF2018-10-09 2018-10-08
13/2018Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN HumennéPrenájom nebytových priestorov-stretnutie členov ZO-DIAHENN Humennézmluva-c-132018-o-najme-nebytovych-priestorov-zvaez-diabetikov.PDF2018-10-15 2018-10-08
2018-12-01 Slovenský zväz sclerosis multiplex HumennéPrenájom nebytových priestorov -stretnutie členov -Klub SM pri SZSMzmluva-c122018-o-najme-nebytovych-priestorov-klub-sm-pri-szsm.PDF2018-10-15 2018-10-08
17/2018BM WORK AGENCY, s.r.o. Trenčínprenájom priestorov za účelom realizácie opatrovateľských kurzovzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c172018.PDF2018-10-08 2018-10-05
15/2018Helena Wolfová, Osloboditeľov 17, HumennéPrenájom nebytových priestorov-cvičenie jogyzmluva-c152018-o-najme-nebytovych-priestorov-helena-wolfova-joga.PDF2018-10-29 2018-10-05
2018-09-01 Jozef Valkučák, Myslina 86Trénerská činnosť-ZÚ futbal U-13-zmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-u-13-jozef-valkucak.PDF2018-10-01 2018-09-28
2018-08-01 Mgr. Polák Martin, Myslina 69trénerská činnosť-ZÚ futbal U-15zmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-u-15-mgr-polak-martin.PDF2018-10-01 2018-09-28
14/2018Mgr. Marek Lučka, Laborecká 7, HumennéTréner pre ZÚ atletikazmluva-o-trenerskej-cinnosti-atletika-mgrmarek-lucka.PDF2018-10-01 2018-09-28
13/2018Mgr. Vladimír Voroňák, Laborecká 48, HumennéTrénerská činnosť-ZÚ futbal U-17zmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-u-17-mgrvladimir-voronak.PDF2018-10-01 2018-09-28
2018-12-01 Alexander Bochyn, Třebíčska 5, HumennéTrénerská činnosť-futbal UW-15-dievčatázmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-wu-15-dievcata-alexander-bochyn.PDF2018-10-01 2018-09-28
2018-11-01 Ján Opiela, Námestie slobody 59, HumennéTrénerská činnosť-futbal U-19zmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-u-19-jan-opiela.PDF2018-10-01 2018-09-28
2018-10-01 Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168Trénerská činnosť-ZÚ futbal U-11zmluva-o-trenerskej-cinnosti-futbal-u-11-mgr-vladimir-mandula.PDF2018-10-01 2018-09-28
2018-11-01 Zdenka Kováčová, Humennéprenájom priestorov za účelom-detský bazárzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c112018.PDF2018-09-03 2018-08-31
2018-10-01 Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na ulici Laboreckej č. 1848,Humennéprenájom priestorov za účelom schôdza Spol.vlastníkov bytovzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c102018.PDF2018-07-03 2018-06-27
2018-09-01 Občianske združenie AURA, Humennéprenájom priestorov -akadémia na záver školského rokazmluva-c-092018-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2018-07-04 2018-06-27
2018-06-01 KLIENT PRO SK, s.r.o. Bratislavaprenájom priestorov-edukácia pacientov s diagnózou diabetes mellituszmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c062018.PDF2018-06-19 2018-06-19
Zmluva o dieloCUBS plus, s.r.o. Košicevypracovanie dokumentácie -GDPRzmluva-o-dielo-vypracovanie-dokumentacie-gdpr.PDF2018-06-15 2018-06-14
2018-07-01 Združenie žien AGLOW v Slovenskej republikeprenájom nebytových priestorov za účelom regionálnej konferenciezmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c072018.PDF2018-06-02 2018-05-31
2018-08-01 SCÉNA,občianske združenie Prešovprenájom priestorov za účelom divadelného predstavenia pre školyzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-c-082018.PDF2018-05-31 2018-05-30
432/2018Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 HumennéFinančná dotácia- projekt-Humenské Mažoretkyzmluva-c4322018-dotacia-projekt-humenske-mazoretky.PDF2018-05-30 2018-05-29
431/2018Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 HumennéFinančná dotácia -projekt-Tvorivá keramická dielňa pre deti mestazmluva-c-4312018-dotacia-projekt-tvoriva-keramicka-dielna-pre-deti-mesta.PDF2018-05-30 2018-05-29
430/2018Mesto Humenné, Kokorelliho 34, 066 28 HumennéFinančná dotácia-projekt-Športové súťaže v boxezmluva-c4302018-dotacia-projekt-sportove-sutaze-v-boxe.PDF2018-05-30 2018-05-29
429/2018Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 06628 HumennéFinančná dotácia - projekt-Leto s Dúhou-letné mestské tábory pre deti mestazmluva-c-4292018-dotacia-projekt-leto-s-duhou-letne-tabory.PDF2018-05-30 2018-05-29
2018-05-01 Spol.vlastníkov bytov v dome na ulici Laboreckej č.1848Prenájom nebytových priestorov-za účelom schôdzazmluva-c52018-o-prenajme-nebytovych-priestorov.PDF2018-04-10 2018-04-09
306/2018Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 HumennéFinančná dotácia na podporu mládežníckeho futbalu v roku 2018zmluva-c-3062018-dotacia-mladeznicky-futbal-rok-2018.PDF2018-03-29 2018-03-28
2018-04-01 SCÉNA, občianske združenie, Prešovprenájom nebytového priestoru - divadelné predstavenie pre žiakov ZŠzmluva-c-042018-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2018-03-22 2018-03-15
2018-03-01 Občianske združenie, Humenská zberateľská spoločnosť, Humennéprenájom nebytových priestorov-zberateľská burzazmluva-c032018-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2018-03-17 2018-03-15
2018-02-01 Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humennéprenájom nebytových priestorov -organizovanie bohoslužiebzmluva-022018-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2018-03-07 2018-02-28
2018-01-01 Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Námestí slobody č.20,Humennéprenájom nebytových priestorov - zasadnutie spoločenstva SVBzmluva-c-012018-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2018-02-28 2018-02-21
2018-01-01 Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, Humennénájom nebytových priestorov pre záujmové útvary CVČ DÚHAzmluva-c-012018-o-najme-nebytovych-priestrov.PDF2018-01-08 2018-01-07
2018-07-01 Mgr. Vladimír Voroňák, Laborecká 48, Humennétrénerská činnosť-ZÚ futbal U-13zmluva-o-trenerskej-cinnosti-c072018-mgrvladimir-voronak.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-06-01 Alexander Bochyn, Třebíčska 5, Humennétrénerská činnosť- ZÚ futbal - UW-15zmluva-o-trenerskej-cinnosti-c62018-alexander-bochyn.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-05-01 Mgr. Jaroslav varchola, Partizánska 32, Humennétrénerská činnosť - ZÚ futbal U-17zmluva-o-trenerskej-cinnosti-c052018-mgr-jaroslav-varchola.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-04-01 Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humennétrénerská činnosť - ZÚ futbal U-19zmluva-o-trenerskej-cinnosti-c042018-jan-opiela.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-03-01 Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168trénerská činnosť - ZÚ futbal - U-15zmluva-o-trenerskej-cinnosti-c032018-mgrvladimir-mandula.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-02-01 Jozef Valkučák, 066 01 Myslina 86trénerská činnosť - ZU - futbal - U-11zmluva-o-trenerskej-cinnosti-022018-jozef-valkucak.PDF2018-01-03 2018-01-02
2018-01-01 Mgr. Polák Martin, Myslina 69trénerská činnosť - ZÚ futbal U-14zmluva-o-trenerskej-cinosti-c12018-mgr-polak-martin.PDF2018-01-03 2018-01-02
Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
Zmluva o dielo č.3/2016RED MILS s.r.o. Humennépokládka plávajúcej podlahy v miestnostiach č.103,105,107, 108 a 109zmluva-o-dielo-32016.PDF2016-11-21 2016-11-18
Zmluva č. 13/2016 o nájme nebytových priestorovIng. Oliver Šipkovský, Okružná 5, Banská Bystricaprenájom nebytových priestorovzmluva-c132016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-11-08 2016-11-07
Zmluva č.10/2016 o nájme nebytových priestorovMária Smutková,Třebíčska 1833/34, Humennéprenájom nebytových priestorovzmluva-c102016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-10-04 2016-10-03
Zmluva č.092016 o nájme nebytových priestorovHelena Wolfová,Osloboditeľov 17,Humennéprenájom nebytového priestoruzmluva-c-092016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-10-05 2016-10-03
Zmluva č.12/2016 o nájme nebytových priestorovSlovenský zväz sclerosis multiplex Humenné Klub SM pri SZSMprenájom nebytových priestorovzmluva-c122016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-10-01 2016-09-30
Zmluva č.11/2016 o nájme nebytových priestorovÚNIA ŽIEN SLOVENSKA-krajská org. Prešovprenájom nebytových priestorovzmluva-c112016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-09-21 2016-09-20
Zmluva č. 8/2016 o nájme nebytových priestorovSpoločenstvo vlast.bytov Nám.slobody č.20prenájom nebytového priestoruzmluva-c82016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-09-21 2016-09-20
Zmluva č.7/2016 o nejme nebytových priestorovSlovenská únia Joga v dennom živote,pobočka Prešovprenájom nebytových priestorovzmluva-c-072016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-09-06 2016-09-05
Zmluva o dielo č. 02/2016EL-BAU Plus. s.r.o. Košice-Sídlisko KVPrekonštrukcia parkiet v miestnosti č.110zmluva-o-dielo-c022016.pdf2016-08-22 2016-08-19
Zmluva o dielo č. 01/2016ENERGYR, s.r.o. Humennérekonštrukcia odberných elektrických miestzmluva-o-dielo-c012016.pdf2016-06-24 2016-06-23
Zmluva č. 6/2016PRIMA NOTA, Žilinaprenájom priestoru - účel -výchovný koncert pre školyzmluva-c62016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-05-30 2016-05-26
Zmluva č.5/2016Občianske združenie Škola Života Žilinaprenájom nebytových priestorovzmluva-c052016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-05-12 2016-05-10
Zmluva č 4/2016Detské kočovné divadlo DRaK Prešovprenájom nebytových priestorovzmluva-042016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-05-10 2016-05-09
Zmluva č. 3/2016PRIMA NOTA, ŽILINAprenájom nebytových priestorovscan0013.pdf2016-04-06 2016-04-01
Zmluva č.02/2016Letart production, Žilinanájom nebytových priestorovzmluva-c022016-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-03-23 2016-03-22
Zmluva č.1/2016 o nájme nebytových priestorovObčianske združenie Divadlo Clipperton Sninanájomn nebytových priestorovzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov.pdf2016-09-20 2016-02-18
Zmluva č.1/2016 zo dňa 8.1.2016ZŠ s MŠ Podskalka 58 Humennéprenájom nebytových priestorov pre ZÚzmluva-o-najme-nebytovych-priestorov812016.pdf2016-01-11 2016-01-08
Číslo zmluvyDodávateľPredmet zmluvySúborDátum účinnostiZverejnené
23/2017Detská mládežnícka organizácia Oliver, Čaňaprenájom nebytového priestoru -predstavenie pre školyzmluva-c232017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-12-22 2017-12-21
21/2017ZŠ Dargovských hrdinov, Humennéprenájom nebytového priestoru-vystúpenie pre deti v ŠKDzmluva-c-212017-o-najme-nebytoveho-priestoru.PDF2017-12-15 2017-12-12
20/2017SLAVEK GROUP, s.r.o. Udavsképrenájom nebytovéhop priestoru-"Počítačový kurz"zmluva-c202017-o-prenajme-nebytoveho-priestoru.PDF2017-12-13 2017-12-12
16/2017SLAVEK GROUP, s.r.o., Udavsképrenájom nebytového priestoru-vzdelávací kurz-finančná gramotnosťzmluva-c162017-o-prenajme-nebytoveho-priestoru.PDF2017-12-13 2017-12-12
22/2017ZŠ Dargovských hrdinov, HumennéZmluva o nájme nebytových priestorov - súťaž Tri zlaté kľúče mesta Humennézmluva-o-prenajme-priestorov-c222017.PDF2017-12-08 2017-12-07
Zmluva o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s. Bratislavamobilný internet Mzmluva-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-slovak-telekom.PDF2017-12-06 2017-12-05
17/2017Nadácia Milana Šimečku, Panenská 4, Bratislavaprenájom nebyt.priestorov-gastro-festivalzmluva-c172017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-11-12 2017-11-08
15/2017Slovenský zväz sclerosis multiplex Humennénájom nebytových priestorov-stretnutie členov Klubu Sclerosis multiplexzmluva-c152017-o-najme-nebytovyh-priestorov.PDF2017-10-16 2017-10-10
14/2017Zväz diabetikov Slovenska, ZO DIAHENN Humennénájom nebytového priestoru-stretnutie členov ZOzmluva-c142017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-10-16 2017-10-10
19/2017Mária Smutková, Třebíčska 1833/34, 066 01 Humennénájom nebytových priestorov-cvičenie pilateszmluva-c192017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-10-10 2017-10-09
18/2017Slovenská únia Joga v dennom živote,pobočka Prešovnájom nebytových priestorov-cvičenie jógyzmluva-c182017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-10-10 2017-10-09
2017-12-01 Helena Wolfováprenájom nebytových priestorov-cvičenie jógyzmluva-c122017-o-najme-nebytovych-priestorov-wolfova.PDF2017-10-09 2017-10-06
2017-07-01 Mgr. Valdimír Voroňáktrénerská činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-voronak-vladimir.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-06-01 Alexander Bochyn, Třebíčska 5, Humennétrénerská činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-bochyn-alexander.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-05-01 Mgr. Jaroslav Varchola, Partizánska 32, Humennétrénerská činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-varchola-jaroslav.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-04-01 Ján Opiela, Námestie slobody 59, Humennétrénerská činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-opiela-jan.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-03-01 Mgr. Vladimír Mandula, Kochanovce 168trénerská činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-mandula-vladimir.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-03-01 Základná škola s materskou školou, Podskalka 58, 066 01 Humennénájom nebytových priestorov pre ZÚ na ZŠ Podkslakazmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-zs-podkslaka.PDF2017-10-02 2017-09-29
2017-02-01 Jozef Valkučák, Myslina 86trénerska činnosť-ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-valkucak-jozef.PDF2017-10-01 2017-09-29
2017-01-01 Mgr.Polák Martin,Myslina 69trénerska činnosť - ZÚ futbalzmluva-o-trenerskej-cinnosti-polak-martin.PDF2017-10-01 2017-09-29
13/2017LETart production,Dolné Rudiny 3, ŽilinaPrenájom priestorov-koncert pre školyzmluva-c-132017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-05-29 2017-05-29
2017-11-01 Spol.vlastníkov bytov v dome na Námestí slobody č.20, Humennéprenájom priestorov-zasadnutie spoločenstva SVBzmluva-c112017-prenajom-priestorov.PDF2017-05-25 2017-05-24
2017-08-01 ASTRONYX, spoločnosť pre vedu a vzdelanie,Hlohovecprenájom nebystových priestorov-kultúrno-vzdelávacia prednáškazmluva-c-82017-prenajom-priestorov.PDF2017-04-25 2017-04-24
2017-09-01 Detská a mládežnícka organizácia Oliver, Čaňaprenájom preistorov- predstavenie pre ZŠzmluva-c92017-prenajom-priestorov.PDF2017-04-21 2017-04-19
2017-07-01 Fringe Research and Training, s.r.o. Košiceprenájom priestorov-miestnosť č.210-seminárzmluva-c72017-prenajom-priestorov.PDF2017-04-20 2017-04-19
2017-10-01 Spol.vlastníkov bytov v dome na ul.Laboreckej č.1848prenájom nebytových priestorov - 19.04.2017 - schôdzazmluva-c102017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-04-19 2017-04-11
2017-06-01 Rusínska obroda na Slovensku.OZ, Miestna organizácia v Humennomprenájom nebytových priestorov - 26.3.2017-výročná schôzdazmluva-c62017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-03-26 2017-03-24
2017-05-01 Slovenský zväz telesne postihnutých ,ZO č.31,Humennéprenájom nebyt.priestorov - stretnutie členov SZTPzmluva-o-najme-c052017.PDF2017-04-04 2017-03-21
2017-04-01 SCÉNA, občianske združenie, Prešovnájom nebytových priestorov-divadelné predstavenie ZŠzmluva-o-najme-c40217.PDF2017-04-05 2017-03-21
2017-03-01 SCÉNA, občianske združenie Prešovprenájom miestnosti - divadelné predstavenie pre ZŠzmluva-o-najme-c32017.PDF2017-03-21 2017-03-20
2017-02-01 Cultura Humana o.z. Bratislavanájom nebytových priestorovzmluva-c022017-o-najme-nebytovych-priestorov.PDF2017-03-15 2017-03-14
2017-01-01 Slovenský zväz sclerosis multiplex Humennénájom nebytových priestorovzmluva-o-najme-nebytpriest-c12017.PDF2017-03-06 2017-03-02
2017-01-01 ZŠ a MŠ Podskalka 58, Humennénájom nebytových pristorov pre ZÚzmluva-o-najme-nebytpriestorov-012017.PDF2017-01-10 2017-01-09