Kontaktujte nás

Centrum voľného času  ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin. Žiadosti o prijatie na školský rok 2020/2021 sú už k dispozícií. Tešíme sa na vás. CVČ , centrum pre vás, ktoré spája generácie..:D

Kontaktujte nás

Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
057 7722744 | 057 7722745            057 7886170
cvche@cvche.edu.sk

Pracovná doba

Pondelok  8.00 – 21.00

Utorok       8.00 – 21.00

Streda        8.00 – 21.00

Štvrtok      8.00 – 21.00

Piatok        8.00 – 21.00

CVČ DÚHA

Spájame generácie, kreatívne, kultúrne, športovo a s úsmevom.

 Zamestnanci:

Vedenie:
PaedDr. Ľubomír Kunáš
riaditeľ
tel: 0910 567 984
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Agáta Sakaliková / esteticko-výchovná oblasť
Bc. Jana Blichová / športovo-výchovná oblasť
sakalikovacvcduha@gmail.com
blichova2@gmail.com

Nepedagogickí zamestnanci 
Jana Kaňuková, hospodárka
Gabriela Veľasová, personalistka
Jozef Kislik, informátor
Michal Petrík , udržbár – informátor
Oľga Lopaťko , upratovačka

ČASTÉ OTÁZKY

Pre koho je CVČ Dúha určené ?
Pre deti a mládež od 5 do 30 rokov, ale aj pre širokú verejnosť mesta Humenné a blízkeho okolia.
Je otvorené CVČ DÚHA aj počas voľných a školských prázdnin ?
Áno, Centrum voľného času  Dúha, okrem záujmových útvarov ponúka aj možnosti kultúrnych, športových a iných aktivít aj počas voľných dní a školských prázdnin, ktorých konanie je zverejňované vopred na webovej stránke CVČ Dúha, v sekcii “ Aktuálne „.
Kedy je možné podať prihlášku ?
Prihlášky na záujmovú činnosť, je možné doručiť už v čase jej zverejnenia na webovej stránke centra.
Kde sa realizujú športové záujmové útvary ?
Kolektívne športy, ale aj jednotlivé športové činnosti, ktoré vyžadujú osobitné podmienky na samotnú realizáciu sú vykonávané v mestských športových areáloch mesta Humenné, ako je mestská plaváreň, tenisové centrum,ihriská a telocvične na ZŠ a pod.
Aký je mesačný poplatok za prijatie do záujmového útvaru ?
Na školský rok 2019/2020 je mesačný poplatok schválený mestským zastupiteľstvom mesta Humenné vo výške 2€ mesačne, ktorý platí zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba na účet CVČ.
Je možné využiť "Vzdelávací poukaz" na prijatie do záujmového útvaru ?
Vzdelávací poukaz je možné odovzdať aj v našom školskom zariadení na školský  rok 2020/2021 a to vždy do termínu, ktorý bude uvedený na našej webovej stránke. V takom prípade po jeho doručení, žiak nebude platiť v 2. polroku daného šk. roka poplatok vo výške 2 €.

Kontaktujte nás

11 + 9 =