Kontaktujte nás

Centrum voľného času  ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin. Žiadosti o prijatie na školský rok 2020/2021 sú už k dispozícií. Tešíme sa na vás. CVČ , centrum pre vás, ktoré spája generácie..:D

Kontaktujte nás

Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
057 7722744 | 057 7722745            057 7886170
cvche@cvche.edu.sk

Pracovná doba

Pondelok  8.00 – 21.00

Utorok       8.00 – 21.00

Streda        8.00 – 21.00

Štvrtok      8.00 – 21.00

Piatok        8.00 – 21.00

CVČ DÚHA

Spájame generácie, kreatívne, kultúrne, športovo a s úsmevom.

 Zamestnanci:

Vedenie:
PaedDr. Ľubomír Kunáš
riaditeľ
tel: 0910 567 984
Pedagogickí zamestnanci:
Mgr. Agáta Sakaliková / esteticko-výchovná oblasť
Bc. Jana Blichová / športovo-výchovná oblasť
sakalikovacvcduha@gmail.com
blichova2@gmail.com

Nepedagogickí zamestnanci 
Jana Kaňuková, hospodárka
Gabriela Veľasová, personalistka
Jozef Kislik, informátor
Michal Petrík , udržbár – informátor
Oľga Lopaťko , upratovačka

Telefonické linky pomoci

Tiesňové linky Telefónne číslo
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Požiarna záchranná služba 150, 112
Záchranná zdravotná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Mestská polícia 159
Linka záchrany – lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc 00421/ 850 111 313

 

Linky dôvery pre deti

Linka Telefónne číslo
Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343
Linka detskej istoty, LDI – UNICEF 0800 116 111
Linka detskej dôvery 0800 117 878
Linka detskej dôvery – LIENKA 0800 112 878
Linka detskej pomoci 0800 100 444
IPčko – krízová linka pomoci 0800 500 333, ipcko@ipcko.sk

 

Psychologické poradne

Linka Telefónne číslo
Linka dôvery Nezábudka 0850 11 10 22
Linka nádeje 055/ 644 11 55
Centrum poradenstva a prevencie Humenné 057/ 775 0627

 

Linky pomoci proti násiliu

Linka Telefónne číslo
Ambulantné krízové stredisko 0800 500 500
Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321
Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000
Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77
Pomoc ohrozeným ženám 02/ 62 24 99 14
Sociálno-právna poradňa

116 111, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

 

Obezita

Linka Telefónne číslo
Liga proti obezite 0850 111 919
Infolinka Reduktip

0905 855 666 – pondelok až piatok od 13.00 – 18.00 hod.

Informačná linka o obezite a nádvahe

0905/ 392 830, pondelok a streda od 10,00 – 20,00 hod.

 

Závislosť

Linka Telefónne číslo
Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682
Linka dôvery toxikomanov 02/ 54 77 63 79
Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64
Linka dôvery pre drogovo závislých 02 / 62 24 68 36

 

Iné

Linka Telefónne číslo

Infolinka Hniezdo záchrany – pre ženy s nechceným tehotenstvom

0905 888 234 (nonstop)
Infolinka proti rasizmu 02/16 356
Centrum Slobody zvierat 02/16187

 

Linka detskej istoty

Linka detskej istoty ako národný program Slovenského výboru pre UNICEF poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady. Linka detskej istoty ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111, na ktorej prevádzkuje taktiež Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. Poskytuje taktiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk.

Prehľad poskytovaných liniek:

Linka Telefónne číslo
Linka pre deti a mládež 116 111 Anonymná poradňa pre všetky deti, funguje bezplatne a non-stop počas celého roka
Linka Pomoc.sk, tiež na 116 111 na chate a emailom Linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje bezplatne a non-stop
Linka pre Hľadané deti 116 000 Telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop
Linky pre dospelých Rodičovská poradňa na čísle 116 111 vždy v stredu od 14.00 – 20.00 hod.

Zdroj: internet

ČASTÉ OTÁZKY

Pre koho je CVČ Dúha určené ?
Pre deti a mládež od 5 do 30 rokov, ale aj pre širokú verejnosť mesta Humenné a blízkeho okolia.
Je otvorené CVČ DÚHA aj počas voľných a školských prázdnin ?
Áno, Centrum voľného času  Dúha, okrem záujmových útvarov ponúka aj možnosti kultúrnych, športových a iných aktivít aj počas voľných dní a školských prázdnin, ktorých konanie je zverejňované vopred na webovej stránke CVČ Dúha, v sekcii “ Aktuálne „.
Kedy je možné podať prihlášku ?
Prihlášky na záujmovú činnosť, je možné doručiť už v čase jej zverejnenia na webovej stránke centra.
Kde sa realizujú športové záujmové útvary ?
Kolektívne športy, ale aj jednotlivé športové činnosti, ktoré vyžadujú osobitné podmienky na samotnú realizáciu sú vykonávané v mestských športových areáloch mesta Humenné, ako je mestská plaváreň, tenisové centrum,ihriská a telocvične na ZŠ a pod.
Aký je mesačný poplatok za prijatie do záujmového útvaru ?
Na školský rok 2019/2020 je mesačný poplatok schválený mestským zastupiteľstvom mesta Humenné vo výške 2€ mesačne, ktorý platí zákonný zástupca žiaka alebo dospelá osoba na účet CVČ.
Je možné využiť "Vzdelávací poukaz" na prijatie do záujmového útvaru ?
Vzdelávací poukaz je možné odovzdať aj v našom školskom zariadení na školský  rok 2020/2021 a to vždy do termínu, ktorý bude uvedený na našej webovej stránke. V takom prípade po jeho doručení, žiak nebude platiť v 2. polroku daného šk. roka poplatok vo výške 2 €.

Kontaktujte nás

7 + 11 =