CVČ Dúha v Humennom organizovalo krajské kolo vo vybíjanej.
V mestskej športovej hale sa stali víťazkami žiačky ZŠ s MŠ Koškoviec.