1. ročník recitačnej súťaže Včielka

Dňa 16.2.2024 sa v priestoroch CVČ Humenné, konal 1. ročník recitačnej súťaže Včielka. Táto súťaž bola určená pre deti z materských škôl v meste Humenné. Súťaže sa zúčastnilo 17 detí z 10 materských škôl. Po výborných recitačných výkonoch porota určila toto poradie :

1.miesto – Micháliková Valentína – SMŠ Duchnovičova

2.miesto – Papcunová Barbora – MŠ Partizánska

2.miesto – Šalata Adrián – MŠ Osloboditeľov

3.miesto – Demková Zoja – MŠ Třebíčska

3.miesto – Klima Vladimír – MŠ Štefániková

3. miesto – Fudalyová Timea – MŠ Osloboditeľov

Ceny pre všetkých odovzdali zástupcovia mesta p. O.Babjarčik, p. J. Vasilcová, p.M.Smolejová.