Členovia krúžku karate sa zúčastnili M-SR v Banskej Bystrici.

Členovia krúžku karate sa zúčastnili M-SR v Banskej Bystrici. V kategórii kumite 6-7 ročný Alex Kulan, kumite 10 – 11 ročný Adam Firkaľ a Denis Max Roman. Ďakujeme za reprezentáciu.