Okresné kolo – florbal dievčatá SŠ

CVČ Humenné organizovalo v MŠH okresné kolo florbal dievčatá SŠ.

Poradie: GAGLS, GJZ, SOŠ EBG Humenné.