Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov víťazom predmetových olympiád v školskom roku 2023/2024

Slávnostné odovzdávanie cien a diplomov víťazom predmetových olympiád v školskom roku 2023/2024 si žiaci prevzali z rúk riaditeľa CVČ PaedDr. Ľubomíra Kunáša a predsedov komisie za jednotlivé olympiády.