Vyhodnotenie speváckej súťaže – SLÁVIK SLOVENSKA 2023

V priestoroch Centra voľného času Dúha Humenné prebiehalo dňa 16. mája 2023 okresné kolo 31. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2023 , ktoré organizačne za CVČ zabezpečovala Mgr. Agáta Sakaliková.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii boli  povinní spievať dve piesne. Podmienkou bolo, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2019 a mala aspoň dve slohy.

Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.

Do súťaže boli zapojené:, ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov, ZŠ Jána Švermu,,  ZŠ s MŠ Mordá n. Cir.,  ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kudlovská, ZŠ s MŠ Koškovce ZŠ Pugačevova, ZŠ SNP, SZUŠ VIA ARTO, SZUŠ Múza, SZUŠ Kudlovská Humenné.

Táto súťaž je postupová a víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil na prvom mieste  bude reprezentovať okres Humenné na Krajskom kole v Prešove, ktoré bude dňa 19. mája 2023

V odbornej porote výkon súťažiacich hodnotili: predseda PaedDr. Miroslav Kerekanič, členovia  Mgr. art. Katarína Feňová,   Mgr. Miroslav Dzijak

Výber a hodnotenie bolo nasledovné :

Umiestnenie:

1.kategória

1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto          Matúš Harakaľ,  ZŠ Hrnčiarska,Humenné

2.miesto           Veronika Basošová, ZŠ Kudlovská, Humenné  

2. miesto          Vanesa Skybová, ZŠ Pugačevova, Humenné

3. miesto          Evka Vojtková, ZŠ Darg. hrdinov, Humenné

2. kategória

4. – 6. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto         Petronela Vajsová, SZUŠ Kudlovská, Humenné

2. miesto          Viktória Vasilenková, ZŠ Pugačevova, Humenné

2. miesto          Zuzana Biľová,  ZŠ Laborecká, Humenné

3. miesto         Ivana Ladová, ZŠ Jána švermu, Humenné

3. miesto         Barbora Borisová, ZŠ Hrnčiarska, Humenné

3. kategória

7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto       Tadeáš Rohaľ,    ZŠ Kudlovská, Humenné

2. miesto       Nela Mesárošová,   ZŠ Laborecká, Humenné

3. miesto       Júlia Parnicová,    ZŠ Pugačevova, Humenné

Spracovala: Mgr. Agáta Sakaliková CVČ Dúha Humenné