Okresné kolo Mc Donalds

1.miesto: ZŠ Hrnčiarska

2.miesto: ZŠ Kudlovská

3.miesto: ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica n/Cir.