Vyhodnotenie speváckej súťaže – SLÁVIK SLOVENSKA 2024

V priestoroch Centra voľného času  Humenné prebiehalo dňa 2. mája 2024 okresné kolo 32. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2024, ktorú organizačne zabezpečovalo Centrum voľného času s finančnou podporou Regionálneho úradu školskej správy v Prešove.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii boli  povinní spievať dve piesne. Podmienkou bolo, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2024 a mala aspoň dve slohy.

Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.

Do súťaže boli zapojené: ZŠ Laborecká, ZŠ Darg. hrdinov, ZŠ Jána Švermu,  ZŠ s MŠ Mordá n. Cirochou, ZŠ Kudlovská,  ZŠ Pugačevova, ZŠ s MŠ Koškovce, ZŠ SNP1 Humenné a SZUŠ Kudlovská.

Táto súťaž je postupová, súťažiaci  absolvovali základné – školské kolá a víťaz z každej kategórie postúpil do okresného kolá.  Víťaz z každej kategórie, ktorý sa umiestnil v okresnom kole na prvom mieste  bude reprezentovať okres Humenné na Krajskom kole v Prešove.

V odbornej porote výkon súťažiacich hodnotili: predsedníčka poroty Mgr. Art. Katarína Feňová, členovia Mgr. Miroslav Dzijak a PaedDr.  Miroslav Kerekanič.

Odborná komisia po náročnom výbere určila poradie postupujúcich v každej kategórii. Víťazom boli udelené ceny, diplomy a čestné uznania.  Výber a hodnotenie komisie bolo nasledovné :

Umiestnenie:

1.kategória

1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto          Vanesa Skybová,        ZŠ Pugačevova, Humenné

2.miesto           Ema Hančarová,          ZŠ s MŠ Modrá n/ Cirochou        

3. miesto           Illia Motyl,                   ZŠ Darg. hrdinov, Humenné

3. miesto           Gréta Kočanová,         ZŠ Kudlovská, Humenné

Čestné uznanie:

Soňa Čurilová                                         ZŠ Laborecká, Humenné   

2. kategória

4. – 6. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto          Karolína Tkáčová,          ZŠ Darg. hrdinov,  Humenné

2. miesto          Petronela Vajsová,        SZUŠ Kudlovská, Humenné

3. miesto          Viktória Vasilenková,    ZŠ Pugačevova, Humenné

Čestné uznanie:

Filip Bielavský                                          ZŠ Laborecká, Humenné

Diana Porvazníková                                ZŠ Jána Švermu, Humenné

Daniela Petrová                                       ZŠ Kudlovská, Humenné

Tamara Šalová                                         ZŠ s MŠ Koškovce 

Viktória Štofiková                                   ZŠ s MŠ Modrá n/ Cirochou

Natália Sadowská                                   ZŠ SNP1, Humenné

3. kategória

7. – 9. ročník ZŠ a ZUŠ

1. miesto       Tadeáš Rohaľ,                   ZŠ Kudlovská, Humenné

2. miesto       Zuzana Biľová,                  ZŠ Laborecká, Humenné

3. miesto       Slavomíra Hirková,           ZŠ Darg. hrdinov, Humenné

Čestné uznanie:

Sofia Gabriková                                        ZŠ Pugačevova, Humenné

Júlia Parnicová                                          SZUŠ, Kudlovská, Humenné

Zuzana Novobilská                                   ZŠ s MŠ Modrá n/ Cirochou

Rebecca Frandoferová                             ZŠ SNP1, Humenné

Spracovala: Mgr. Agáta Sakaliková, CVČ  Humenné