Okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ

Centrum voľného času organizovalo v mestskej športovej hale okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ.

Do okresného kola sa zapojilo 8  škôl. Hralo sa v dvoch skupinách.

A skupina: Obchodná akadémia,  SZŠ, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ polytechnická.
B skupina: SOŠ technická, GAGLS, GJZ, Cirkevná spojená škola.

O 3.miesto :   Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu     : Stredná zdravotnícka škola       5:0

O 1.miesto : Gymnázium Jána Zlatoústeho  :  Obchodná akadémia   1: 0

Poradie:

  1. miesto : Gymnázium Jána Zlatoústeho 
  2. miesto:  Obchodná akadémia  
  3. miesto:  Gymnázium arm. Gen. L Svobodu
  4. miesto:   Stredná zdravotnícka škola