Vyhodnotenie okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z5, Z9

Výsledková listina

Okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov piateho a deviateho  ročníka  pre ZŠ okresu Humenné sa konalo v priestoroch veľkej zasadačky Mestského úradu v Humennom dňa  25. januára 2023. Okresného kola sa zúčastnilo spolu 42  žiakov zo ZŠ Dargovských hrdinov, Cirkevnej spojenej školy Duchnovičova v Humennom, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Jána Švermu, ZŠ Laborecká, ZŠ SNP, ZŠ Pugačevova, ZŠ Kudlovská, ZŠ s MŠ Papin, ZŠ s MŠ Koškovce, ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou.

Žiaci 5. ročníka mali vyriešiť  3 príklady v časovom limite dvoch hodín, úspešným riešiteľom sa stal žiak ktorý dosiahol minimálne 9 bodov.

Žiaci 9. ročníka mali 4 príklady a riešili ich počas štyroch hodín, úspešným riešiteľom  sa stal žiak s minimálnym počtom  12 bodov.

Odbornú porotu tvorili: predsedníčka Mgr. Monika Trembuľaková, členky- Mgr. Mária Varcholová, Mgr. Mária Pajtašová, Mgr. Katarína Lichmanová a Ing. Emília Židziková.

Podľa vyjadrenia odbornej komisie vedomostná úroveň žiakov bola na veľmi dobrá.

Na Krajské kolo do Prešova budú pozvaní žiaci 9. ročníka podľa výberu Krajskej komisie .

Krajské kolo bude dňa  28. marca 2023 v Prešove.

Mgr. Agáta Sakaliková

CVČ Dúha Humenné Koordinátor POPS