Výsledky Super Florbal POHÁR žiačky ZŠ

ZŠ s MŠ  Kamenica n/Cir.            0:1                 ZŠ s MŠ  Košarovce

ZŠ  Jána Švermu                            3:1                 ZŠ s MŠ  Koškovce

ZŠ s MŠ  Košarovce                       1:3                 ZŠ s MŠ  Koškovce

ZŠ s MŠ  Kamenica n/Cir.            0:3                 ZŠ Jána  Švermu

ZŠ  Jána Švermu                            2:0                 ZŠ s MŠ  Košarovce

ZŠ s MŠ  Koškovce                         2:0                 ZŠ s MŠ  Kamenica n/Cir.

Poradie:

1.miesto:  ZŠ Jána Švermu

2.miesto:  ZŠ s MŠ  Koškovce

3.miesto:  ZŠ s MŠ  Košarovce4.miesto:  ZŠ s MŠ  Kamenica n/Cir.