Výsledky okresného kola vo volejbale MIX SŠ

Gymnázium arm.gen.Ludvika Svobodu   :     Gymnázium cirkevnej spojenej školy              2:1

Obchodná akadémia                                :     SOŠ obchodu a služieb                                     3:0

Gymnázium arm.gen.Ludvika Svobodu   :     SOŠ obchodu a služieb                                      3:0

SOŠ obchodu a služieb                              :     Gymnázium cirkevnej spojenej školy               0:3

Obchodná akadémia                                :     Gymnázium cirkevnej spojenej školy              0:3

Gymnázium arm.gen.Ludvika Svobodu   :     Obchodná akadémia                                       3:0

Poradie:

  1. miesto:  Gymnázium arm.gen.Ludvika Svobodu
  2. miesto:  Gymnázium cirkevnej spojenej školy 
  3. miesto:  Obchodná akadémia
  4. miesto:  SOŠ obchodu a služieb