Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiakov a žiačok SŠ

Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiakov SŠ

A skupina:

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Stredná zdravotnícka škola
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
SOŠ technická

B skupina:

Obchodná akadémia
Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu
SOŠ obchodu a služieb

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho : Stredná zdravotnícka škola                            1:1
Obchodná akadémia : Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu  3:2
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda : SOŠ technická                                                     0:1
SOŠ obchodu a služieb : Obchodná akadémia                                        0:7
Stredná zdravotnícka škola : SOŠ technická                                                     2:3
Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu : SOŠ obchodu a služieb                                     2:0
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda                   2:1
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda : Stredná zdravotnícka škola                            0:0
SOŠ technická : Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho                1:0

Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu : Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho                4:1
Obchodná akadémia : SOŠ technická                                                    3:2

Poradie:

1.miesto: Obchodná akadémia

2.miesto: SOŠ technická

3.miesto: Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu

4.miesto: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiačok SŠ

Stredná zdravotnícka škola : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda                 0:0
SOŠ obchodu a služieb : Obchodná akadémia                                     0:4
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda : SOŠ obchodu a služieb                                  1:0
Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu : Stredná zdravotnícka škola                         2:0
SOŠ obchodu a služieb : Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu              0:2
Obchodná akadémia : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda                1:0
Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu : Obchodná akadémia                                     2:0
Stredná zdravotnícka škola : SOŠ obchodu a služieb                                  1:1
Obchodná akadémia : Stredná zdravotnícka škola                         2:0
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda : Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu              1:2

Poradie:

1.miesto:  Gymnázium arm.gen.  Ludvíka  Svobodu

2.miesto:  Obchodná akadémia

3.miesto:  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda