Výsledky okresného kola v basketbale žiakov a žiačok SŠ

Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ sa uskutočnilo dňa 19.10.2022 a žiačok SŠ 20.10.2022  v telocvični  Gymnázia arm. Gen. Ludvíka Svobodu. Zúčastnilo  sa  5  SŠ.

Hrali sme  v dvoch skupinách :

Žiaci  SŠ

A :   Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu

        Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

        SOŠ obchodu a služieb

B:     SOŠ  technická

         Obchodná akadémia

Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu : SOŠ obchodu a služieb48 : 13
SOŠ obchodu a služieb : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda       10 : 31
Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda      29 : 17
SOŠ technická : Obchodná akadémia                             29 : 15
3.- 4. miesto:  Obchodná akadémia : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda         23 : 28
1.- 2. miesto:  Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu : SOŠ  technická 37: 25 37: 25

Poradie :

  1. Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu
  2. SOŠ  technická                                     
  3. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda      
  4. Obchodná akadémia
  5. SOŠ obchodu a služieb 

Žiačky  SŠ

Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda22:4
Obchodná akadémia : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda13:4
Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu : Obchodná akadémia10:14

Poradie:

  1. miesto:  Obchodná akadémia
  2. miesto:  Gymnázium arm.gen. Ludvíka Svobodu
  3. miesto:  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda