Záujmové útvary od 1.10.2023

  Záujmové útvary /krúžky/ budú realizované od 1.októbra 2023 a budú prebiehať podľa  rozvrhu hodín , ktorý bude k uvedenému dátumu zverejnený na webovej stránke CVČ …..