O nás

Spájame generácie….

Centrum  voľného času  je štátne – školské zariadenie s právnou subjektivitou, financované je zriaďovateľom, ktorým je mesto Humenné. erb mesta Humenné

Centrum voľného času  ponúka zaujímavé činnosti vo svojich priestoroch pre deti, mládež a verejnosť, s možnosťou rozvíjať svoju kreativitu,schopnosti, nadanie, športové, kultúrne, spoločenské podujatia a predovšetkým vzájomné stretnutia, v rámci záujmových útvarov, krúžkov, vystúpení, olympiád a iných podujatí organizovaných počas celého roka, vrátane školských prázdnin.

                     CVČ DÚHA AKTUÁLNE

 

 

    KLUBOVÁ ČINNOSŤ

Ak ste už vyrástli zo školských lavíc, neznamená to, že nemôžete prísť do centra. Práve pre Vás je tu možno jeden z nasledujúcich klubov. Stačí vyplniť prihlášku ( nájdete ju v časti záujmové útvary – Klubová činnosť),  zaplatiť poplatok  a venovať sa tomu, čo Vás baví.

V Centre voľného času začala od marca 2022 fungovať klubová činnosť 

       Názov klubu                                        Deň                                       Čas        

       ČHI KUNG                                  pondelok, piatok                 17,00 – 18,30 hod.   

       Klub tvorivej keramiky                utorok                              14,30 –  16,30 hod. 

       TAI CHI                                   pondelok, streda, piatok       18,00 – 19,00 hod.     

       Klub Fitness                                                                                   

 

 

 

 

 

3                 

Čiastočná úhrada poplatkov v Centre voľného času … 

 

Výška úhrady v školskom roku 2022/2023 je v súlade so znením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné č. 151/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Humenné (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach).

  Frekvencia platby :

       Z dôvodu prehľadnosti, hospodárnosti a odbúrania administratívnej záťaže uprednostňujeme nasledujúcu frekvenciu platieb       nasledovne:

            a/ október 2023 až december 2023                     uhradiť do 30.októbra 2023

            b/ január  2024 až máj( jún) 2024                      uhradiť do 28. februára 2024

 Spôsob platby :

                                   Bankový prevodom na číslo účtu : SK65 1100 0000 0026 2406 6517, 

                          Do správy pre príjemcu uviesť: meno, priezvisko člena záujmovej činnosti a názov  záujmového útvaru.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodín záujmových útvarov / krúžkov v školskom roku 2023/24.

  Záujmové útvary /krúžky/ budú realizované od 1.októbra 2023 a budú prebiehať podľa  rozvrhu hodín , ktorý bude k uvedenému dátumu zverejnený na webovej stránke CVČ …..

 

 

Vaše CVČ .     🌈

 

 

 

Vaše CVČ .     🌈

 

 

Zažite niečo originálne.

CVČ DÚHA ponúka možnosť naučiť sa športové, lezecké prvky na našej cvičnej lezeckej stene, pod vedením skúseného pedagóga

Mgr. Tomáša Savkaniča.   🌈

LEZENIE JE VÝBORNOU AKTIVITOU PRE VAŠE DETI…..

Vymyslieť, ako vyliezť lezeckú cestu sa v mnohom podobá na skladanie puzzle. Každý jeden krok na stene si vyžaduje neustále rozhodovanie sa, kam ísť a ako najľahšie sa tam dostať. Znova a znova. Učenie sa, ako riešiť problémy, myslieť sám za seba. Prekonávanie strachu je zručnosť neoddeliteľne spätá so životnými úspechmi. Odvaha je odmenou za chopenie sa šance, prekonanie strachu a prekročeniu bezpečia komfortnej zóny.

LEZENIE JE ADRENALÍNOVÝ ŠPORT, KTORÝ SA DÁ NAUČIŤ V BEZPEČNÝCH PODMIENKACH S MINIMÁLNYM RIZIKOM.

LEZENIE JE „SUPER ZÁBAVA!“   🌈

Novinka v ponuke….!!!!

Ak máte túlavé topánky, milujete našu krajinu, náš región a trávite radi čas s priateľmi v prírode, tak vám ponúkame zápis na turisticko – ochranársky záujmový útvar.
Spoznajte nepoznané miesta regiónu horného Zemplína a okolia Humenného. Verte, že nebudete ľutovať a posilní to vaše telo aj dušu. 🌈 

Výroba umeleckej keramiky🌈

Prijíma nových členov do krúžkov.

Môžete sa naučiť pracovať s hlinou, vdýchnuť jej život, zhmotniť svoje predstavy, byť tvorcom vlastného výrobku. Môžete sa s nami kontaktovať v keramickej dielničke
2.poschodie č. učebne 207
Informácie a prihlášky získate na našej web stránke, u informátora v CVČ Dúha, alebo u vedúcej krúžku.

Mgr. Agáta Sakaliková
email: sakalikovacvcduha@gmail.com

 

            

 

 

 

   Nájdete nás na Námestí slobody 48 v Humennom…..

Prihláška na tréning klubu Capoeira je k dispozícií na našej web stránke a nezabudnite v prípade záujmu ju odovzdať do 15. septembra 2023.

 Vyskúšajte, je to trendy a cool…..🌈

Zápis do záujmových útvarov  v novom školskom roku 2023/2024  prebieha 

do  15.9.2023 . Prihlášku je možné  odovzdať  v CVČ DÚHA.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2023.

 Pozvánka.

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že   30.  09. 2020 /Streda/ o 15,00 hod.
sa  v CVČ DÚHA, v miestnosti č. 210, uskutoční rodičovské združenie,  na ktorom bude prebiehať voľba zástupcu rodičov do rady školy.  Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácií, v súvislosti s ochorením na Covid 19, vás žiadame pri vstupe do budovy CVČ dodržiavať všetky opatrenia, t.j. rúška, dezinfekciu a pod.

Tešíme sa na vašu účasť…🌈

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2022/2023

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2022/2023

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL...

Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiakov a žiačok SŠ

Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiakov a žiačok SŠ

Vyhodnotenie okresného kola vo florbale žiakov SŠ A skupina: Gymnázium sv. Jána ZlatoústehoStredná zdravotnícka školaGymnázium sv. Cyrila a MetodaSOŠ technická B skupina: Obchodná akadémiaGymnázium arm.gen.  Ludvíka  SvoboduSOŠ obchodu...

Výsledky okresného kola v basketbale žiakov a žiačok SŠ

Výsledky okresného kola v basketbale žiakov a žiačok SŠ

Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ sa uskutočnilo dňa 19.10.2022 a žiačok SŠ 20.10.2022  v telocvični  Gymnázia arm. Gen. Ludvíka Svobodu. Zúčastnilo  sa  5  SŠ. Hrali sme  v dvoch skupinách : Žiaci  SŠ A : ...